1inovacijos-pasikeitimai naujovės
5 (100%) 1 vote

1inovacijos-pasikeitimai naujovės

Rolandas Strazdas, Artūras Jakubavičius, Kastytis Gečas

INOVACIJOS

Finansavimas, rizikos kapitalas

Vilnius – Lietuvos inovacijų centras – 2003

R.Strazdas, A.Jakubavičius, K.Gečas. Inovacijos. Finansavimas, rizikos

kapitalas. Vilnius: Lietuvos inovacijų centras, 2003. 000 p.

Knygoje aptariamos aktualios inovacijų plėtojimo problemos. Išryškinamos

galimybės spartinti inovacijas versle, konkrečiu inovacinės veiklos atveju

parenkant tinkamus finansavimo šaltinius. Išskirtinis dėmesys skiriamas

rizikos kapitalui – specifiniam inovacinių projektų finansavimo šaltiniui.Knyga skiriama vadybinio ir ekonominio profilio specialistams, aktyviai

dalyvaujantiems inovacijų formavimo ir įgyvendinimo procesuose.

Recenzavo prof. habil. dr. B. Melnikas

Leidinys finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.© R.Strazdas, A.Jakubavičius, K.Gečas

Lietuvos inovacijų centras, 2003ISBN______________________

TURINYSĮVADAS 4

1. INOVACIJŲ SAMPRATA 8

1.1. Pagrindinės sąvokos 8

1.2. Inovacijų įvairovė ir jų klasifikavimas 11

1.3. Inovacinės veiklos kompleksiškumas 12

2. INOVACINIAI PROJEKTAI 17

3. INOVACINIŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMAS – RIZIKOS KAPITALAS 21

1 ETAPAS. Finansinių poreikių nustatymas 21

2 ETAPAS. Finansavimo galimybių įvertinimas 24

3 ETAPAS. Investavimo patrauklumo pagrindimas 29

3.1 Įmonės augimo potencialo pagrindimas 29

3.2 Įmonės vertės nustatymas 32

3.3 Diskontuotų grynųjų pinigų srautų vertė 33

4 ETAPAS. Valdymo gebėjimų pagrindimas 36

5 ETAPAS. Investicinio pasiūlymo rengimas 38

6 ETAPAS. Potencialių investuotojų identifikavimas 41

7 ETAPAS. Susitikimas su potencialiais investuotojais 43

8 ETAPAS. Derybos 46

INFORMACIJOS ŠALTINIAI 49

ĮVADAS

“išlieka ne stipriausios ir ne protingiausios rūšys,

o tos, kurios geriausiai adaptuojasi prie pokyčių”

Čarlzas DarvinasŠiandieniniame pasaulyje viskas greitai keičiasi. Kitimo tempai nuolat

auga. Atsiranda perversmą sukeliančios technologijos, nauji produktai,

nenuspėjami klientų reikalavimai, nauji darbuotojų poreikiai, finansavimo

galimybės. Įvykių prognozavimas tampa ypač sudėtingas. Verslo aplinka

įgauna chaoso bruožų.

Šiuolaikinei ekonomikai būdinga:

– Spartus verslo aplinkos kitimas;

– Trumpėjantis produktų ir paslaugų gyvenimo ciklas;

– Pasaulio ekonomikų, technologijų ir inovacijų globalizacija;

– Pereinama nuo pramoninės ekonomikos arba didelių įmonių prie

žiniomis paremtos ekonomikos, kurios varomoji jėga yra

inovacijos.Tačiau visa tai suteikia ir begales naujų galimybių. Tam, kad suvaldyti

situaciją ir laimėti konkurencinę kovą, įmonių vadovai turi pasitelkti

naujas žinias, naujus valdymo metodus, atskleisti ir pasitelkti tiek savo,

tiek įmonės darbuotojų kūrybinį potencialą. Lietuvos verslo įmonių

apklausos rodo, kad viena iš didžiausių kliūčių verslui – finansų trūkumas.

Lietuvos bankininkai, rizikos kapitalo fondų atstovai, užsienio

investuotojai susiduria su visai kita problema – finansų pertekliumi.

Potencialūs investuotojai pasiryžę investuoti, tačiau neranda jiems

patrauklių verslo projektų. Ypač jaučiamas didelis inovacinių projektų

trūkumas ir didelis rizikos kapitalo perteklius.Jei rinkose yra finansų perteklius, kyla klausimas, kodėl gi tiek daug

įmonių turi sunkumų rasti lėšų, kurių jiems reikia verslo plėtrai. Problema

atrodo yra ta, kad daugelis įmonių nežino:– kur (arba į ką) reikia kreiptis;

– kada reikia kreiptis;

– kaip reikia kreiptis.Per daugiau nei septynis praktinio darbo su Lietuvos įmonėmis metus,

Lietuvos inovacinio centro konsultantai nuolat susiduria su šia problema.

Įmonė su inovatyvia idėja arba parengtu verslo planu, kaip įprasta

kreipiasi į Lietuvos komercinius bankus. Kadangi inovacinis projektas turi

gana didelį rizikos laipsnį, bankas, kaip taisyklė, atsisako tokį projektą

finansuoti. Tokius projektus gali finansuoti rizikos kapitalas. Nežiūrint

kai kurių panašumų, rizikos kapitalo fondų finansavimas iš esmės skirias

nuo komercinių bankų finansavimo.Daug įmonių tiesiog nėra „pasiruošusios” rizikos kapitalui — investuotojai

jaučia, kad verslininkai neturi to, kas yra būtina norint pretenduoti į

rizikos investicijas. Po pokalbio su įmonės vadovais jie dažniausia

pastebi, kad įmonė tinkamai neanalizavo savo finansinių poreikių, neparodė

tinkamų valdymo sugebėjimų ar neturi patrauklaus pasiūlymo.Turbūt šiandien niekam nekelia abejonių, kad stagnacija, stabilumas,

konservatyvumas tai nėra verslo sėkmės formulės sudėtinės dalys.

Šiandieniniame “nuolatinės kaitos” pasaulyje, iššūkis verslui – žengti

vienu žingsniu priekyje
savo konkurentų, besikeičiančių rinkos sąlygų,

naujų technologijų atžvilgiu.Tampa aišku, kad verslo sąlygos iš esmės keičiasi. Lietuvos įmonės

susiduria ne tik su pasikeitimais, pereinant nuo planinės ekonomikos į

rinkos ekonomiką. Šiuo metu taip pat vyksta pasikeitimai ir rinkos

ekonomikoje. Senąją pramoninę ekonomiką keičia nauja žinių ekonomika (1

lentelė).1 lentelė. Senosios pramoninės ekonomikos bei naujosios žinių ekonomikos

palyginimas|KRITERIJAI |SENOJI PRAMONINĖ |NAUJA ŽINIŲ EKONOMIKA |

| |EKONOMIKA | |

|Rinka |

|Pasikeitimai rinkoje |Lėti |Greiti |

|Produktų ir technologijų|Ilgas |Trumpas |

|gyvenimo ciklas | | |

|Pagrindiniai ekonomikos |Didelės pramonės įmonės |Inovatyvios įmonės, |

|varikliai | |paremtos žiniomis |

|Konkurencija |Vietinė |Labai didelė pasaulinė |

| | |konkurencija |

|Konkurencija: žaidimo |Didelis suvalgo mažą |Greitas suvalgo lėtą |

|pavadinimas | | |

|Įmonės |

|Pagrindinis veiklos |Stabilumas |Pasikeitimų valdymas |

|akcentas | | |

|Sėkmės matas |Pelnas |Rinkos kapitalizavimas |

|Gamybos organizavimas |Masinė gamyba |Lanksti ir mokymusi |

| | |paremta gamyba |

|Pagrindiniai augimo |Kapitalas |Žinios, inovacijos, |

|varikliai | |integracija, naujo |

| | |verslo kūrimas, rizika |

| | |grindžiamos strategijos |

|Pagrindiniai |Automatizacija ir |Informacijos ir |

|technologijos varikliai |mechanizacija |komunikacijos |

| | |technologija, e-verslas,|

| | |kompiuterizuotas |

| | |projektavimas ir gamyba |

|Konkurencinių privalumų |Priėjimas prie žaliavų, |Institucinis |

|pagrindiniai šaltiniai |pigi darbo jėga ir |tobulėjimas, žmogiškieji|

| |kapitalas pasikeitimams,|ištekliai, kaštų |

| |kaštų mažinimas per |kontrolė, klientų |

| |lygių ekonomiką |valdymo kokybė, |

| | |laikas-iki-rinkos |

|Stokojami ištekliai |Finansinis kapitalas |Žmogiškasis kapitalas |

|Sprendimų priėmimas |Vertikalus |Paskirstytas |

|Inovacijų procesai |Nereguliarūs,periodiški |Nuolatiniai, sistemingi |

|įmonėje | | |

|Gamybos dėmesio centras |Vidiniai procesai |Pilna vertybių grandinė |

|Strateginis vienijimasis|Retai pasitaikantis, |Komandų formavimas |

|su kitomis įmonėmis |“eik vienas“ mąstysena |siekiant papildyti |

| | |resursus |

|Organizacinės struktūros|Hierarchinė, |Tarpusavyje susijusios |

| |biurokratinė, piramidinė|posistemės, įgaliojimų |

| |struktūra |suteikimas darbuotojams,|

| | |plokščia arba tinklinė |

| | |struktūra |

|Komanda |

|Lyderiavimas |Vertikalus |Suteikiant darbuotojams |

| | |plačius įgaliojimus, |

| | |iniciatyvumo skatinimas |

|Įgūdžiai |Siauri vienos srities |Platūs, daugelio dalykų |

| |įgūdžiai, griežtas |įgūdžiai, lanksti |

| |standartizavimas |sistema |

|Reikalavimai |Turėjimas patirties arba|Nuolatinis mokymasis |

|išsilavinimui |diplomo | |

|Vadovybės-darbuotojų |Griežti nurodymai, |Bendradarbiavimas, |

|santykiai |paklusnumas įsakymams, |komandinis darbas |

| |konfrontacija | |

|Įdarbinimas |Stabilus |Įtakojamas rinkos |

| | |galimybių / rizikos |

| | |faktorių |

|Darbuotojai matomi kaip |Išlaidos |Investicijos |Norėdamos išlikti konkurencingomis, šiandienos įmonės turi daryti daugiau,

nei tiesiog tiekti
produktus ar paslaugas, kurios yra geresnės ar pigesnės

nei jų konkurentų. Jos turi greičiau nei konkurentai reaguoti į aplinkos

pasikeitimus, greičiau atlikti modernizavimą, greičiau reaguoti į kainų

kitimą. Jos turi būti greitesnės diegiant naujas technologijas. Tam, kad

galėtų augti, joms gali tekti eiti į visiškai naujas rinkas bei

įgyvendinti rizikingas strategijas.Inovacijų valdymui reikalingi kiti vadovavimo įgūdžiai lyginant su tais,

kurie yra reikalingi vadovauti įprastiems procesams. Inovacijų diegimas

užtikrina įmonės konkurencinį pranašumą bei suteikia tvirtą pagrindą

sparčiai įmonės plėtrai.Inovacijos nėra vienkartinis veiksmas, bet nuolatinis atsakas į

besikeičiančias aplinkybes. Gerai veikianti inovacijų diegimo sistema ne

tiktai padeda išspręsti įmonėje iškylančias problemas, bet taip pat atveria

galimybes plėtrai.Inovacijas gali diegti tiek didelės, tiek ir mažos įmonės, tačiau

dažniausia didelės įmonės yra inertiškos ir konservatyvios naujų produktų

kūrimui ir marketingui. Rinkoje veikiančios didelės inovatyvios įmonės,

dažniausia naujų produktų kūrimą bei įdiegimą finansuoja iš įmonės vidinių

išteklių, nesiekiant pritraukti tam išorinius investuotojus.Tyrimai rodo, kad pagrindinis produktų inovacijų šaltinis yra nedidelės

naujos technologinės įmonės (NTĮ). Tačiau jos priklauso įmonių grupei,

kurios, bent jau Europoje, turi daugiausiai sunkumų gauti finansavimą

inovacijoms.Kai kalbame apie inovacijas, dažniausia turime omenyje naujų produktų

kūrimą ir diegimą. Tačiau inovacijos gali apimti:Naujus produktus ar paslaugas;

Naujus gamybos, tiekimo ir platinimo metodus;

Naujus valdymo ir darbo organizavime metodus;

Naujų naudojimo ar vartojimo modelių kūrimą.NTĮ yra klasikinė inovacinės veiklos organizavimo forma. Šios įmonės yra

technologijos pažangos šaltiniai. Jos potencialiai gali labai sparčiai

augti, todėl į jas noriai investuoja rizikos kapitalas. Tyrimai rodo rodo,

kad, tiek Europos, tiek JAV NTĮ metiniai pardavimų tempai vidutiniškai

siekia 35 %. Kai tuo tarpu pirmaujančių Europos ir JAV tradicinių įmonių

atitinkamai 14% ir 2%. Kiti NTĮ veiklos rodikliai taip pat žymiai geresni

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1274 žodžiai iš 4225 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.