4a grupės metalai alavas ir švinas

4A grupės metalai: alavas ir švinas4A grupės elementų savybės didėjant atominiam numeriui keičiasi labai stipriai. Du paskutinieji grupės nariai – alavas ir švinas – yra metalai. Germanį kartais vadina pusmetaliu. Pirmieji grupės nariai – anglis ir silicis – yra nemetalai. Germanis ir silicis yra puslaidininkiai. Panagrinėję duomenis lentelėje 15-1 pastebėsite, … Daugiau…

Branduolinė energija

Branduolinės elektrinės Europoje pagamina 35 % elektros energijos: saugiai, patikimai ir neteršdamos atmosferos. Jos sumažina priklausomumą nuo importinio kuro, ypač netikėtų tiekimo trikdžių arba kainų augimo atvejais. Neskleidžia šiltnamio efektą ir rūgščius lietus sukeliančių dujų. Vaidina lemiamą vaidmenį tarptautinėse pastangose ribojant anglies dvideginio emisiją ir kovojant su globaliniu atšilimu. Europos … Daugiau…

Aliuminis jo panaudojimas istorija

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS NEORGANINĖ CHEMIJA ALIUMINIS IR JO REIKŠMĖ ŽMOGAUS VEIKLOJEDarbo vadovas: R. Ivanauskas Atliko: K. Anusevičius, TBT – 3 gr. I kurso studentas 2003 – 2004 m. m. KTU TURINYS1.Aliuminis 1 2.Aliuminio pritaikymas 2 3.Aliuminio oksidai 3 4.Aliuminio hidroksidas 3 5.Aliuminis gamtoje 4 6.Aliuminio istorija 4 … Daugiau…

Fermentai

Fermentai Įvadas Vystantis chemijos ir fizikos mokslams, vis nauji metodai taikomi ir popieriaus konservavimo srityje. Viena naujausių mokslo šakų – biotechnologija atvėrė galimybę išskirti iš mikroorganizmų, augalinės ir gyvulinės kilmės medžiagų gamtinius biokatalizatorius – fermentus. Tai, kad iš organizmo išskirti fermentai išlaiko specifinę katalitinę funkciją, leido juos plačiai naudoti chemijos, … Daugiau…

Chemija

Patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2002 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1465© Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos ir bendrojo išsilavinimo standartai. XI – XII klasės. Vilnius: Švietimo plėtotės centras, 2002. CHEMIJA Dalyko paskirtisVidurinės mokyklos chemijos kursas skirtas nuodugniau pažinti ir suprasti įvairių medžiagų savybes ir jų … Daugiau…

Pesticidai1

Pociūnėlių pagrindinės mokyklos referatas: Darba atliko: Vesta Budavičiūtė Pesticidai Visiškai suprantamos buvo žmogaus pastangos cheminėmis medžiagomis naikinti piktžoles, kenkėjus, ligas sukeliančius grybelius, bet ši lazda turi du galus. Pernelyg susižavėję šiomis priemonėmis, žmonės pakenkė ir sau, užteršė aplinką, maistą. Prisiminkime DDT naudojimą. Jis išgelbėjo vos ne trečdalį žmonijos nuo maliarijos … Daugiau…

Cinkas zn

ApieCinkas yra pilkas, melsvo atspalvio, minkštas, blizgantis metalas. Dažniausiai cinkas būna sulfidinių, karbonatinių, silikatinių mineralų pavidalo. Nedaug cinko junginių aptinkama augaluose bei gyvūnuose. Cinkas sudaro 8.3*10-3 % žemės plutos masės.Cinkas – periodinės elementų sistemos II grupės cheminis elementas. Jo atomų skaičius 30, atomo išorinių elektronų konfigūracija 3d10 4s2. Oksidacijos junginiuose … Daugiau…

Uv filtrai kosmetikos pramonėse

UV filtrai kosmetikos priemonėse Pagrindinė informacija apie ultravioletinį spinduliavimą Pagal poveikį žmogaus organizmui saulės spinduliavimas skirstomas į keletą sričių, vienas iš jų yra ultravioletiniai spinduliai, kurie labiausiai veikia mūsų odą. Žemę pasiekia ultravioletiniai spinduliai, kurių bangos ilgis yra 280-400 nm. Ultravioletinis spinduliavimas skirstomas į tris grupes: • UVC – 200-280 … Daugiau…

Chemijos paruoštukė

Vandenilio halogenidai (HX) Svarbiausi yra HCl, kurio vandeninis tirpalas, t.y. druskos rūgštis, yra pagrindinis chemikalassinteze , o taip pat ir HF. Bevandenis HF gau-namas veikiant konc. H2SO4 fluoro špatą CaF2+H2SO4аCaSO4+2HF HCl gaunamas tiesiogine H2 +Cl2 а2HCl , o taip pat iš gamtinių chloridų NaCl + H2SO4 а NaHSO4 + HCl … Daugiau…

Varis

Vilniaus Žemynos gimnazijos 1f klasės mokinių Igno Černiausko Ginto Karaliaus Inesos Skvarciany Ramunės Margevičiūtės Kūrybinis darbas apie varį Vilnius 2004 TURINYS 1. Įžanga 2 psl. 2. Dėstymas: a) bendrosios vario savybės 2 psl. b) vario savybių palyginimas su kitų metalų 3 psl. c) vario svarba žmogaus organizmui 4 psl. d) … Daugiau…

Chemijos projektas apie akmens anglis

Chemijos projektas Akmens anglys Energijos ištekliai, kuriais šiandien naudojasi žmogus, kūrėsi milijonus metų. Anglys, nafta ir gamtinės dujos – visos iškastinio kuro rūšys – sukaupė Saulės energiją, pasiekusią Žemę galbūt prieš 500 milijonų metų. Jos susidarė iš augalinės kilmės medžiagos, kuri kito milijonus metų. Anglys – pirmoji iškastinio kuro rūšis, … Daugiau…

Cetaninio ir oktaninio skaičiaus nustatymas

Cetaninis skaičius Cetano kiekis įvertina dyzelinio kuro užsidegimo savybes suspausto uždegimo varikliuose. Cetano kiekio (toliau CN) skalė laikoma nuo 0 iki 100, bet tipinis bandymas atliekamas nuo 30 CN iki 65 CN. Dyzelino cetano kiekis nustatomas lyginant jo užsidegimo savybes bandymo variklyje su žinomo cetano kiekio etaloninio kuro mišinio savybėmis … Daugiau…

Vinas jo toksiškumas ir ekotoksiškumas

TurinysTurinys 1 Įvadas 2 Jonas Pb2+ 4 Švino drusk tirpumas 5 Švino (IV)organiniai junginiai 6 Apsinuodijimas švinu 8 Apsinuodijimo švinu profilaktika 9 Švinas yra pavojingesnis nei iki šiol manyta 9 Literatūra 10Įvadas Švinas – periodinės lentelės VI grupės cheminis elementas, priskiriamas sunkiesiems metalams. Žymimas Pb, atominis numeris – 82. Išvaizda Gamtoje randamas šiuose mineraluose: · galenitas PbS · anglezitas … Daugiau…

Medžiagų tirpumas labaratorinis

7b. Medžiagų tirpumas paruošė: Lukas Žarnauskas Vienas iš tirpalo komponentų vadinamas tirpikliu (tai komponentas, kuris tirpale nekeičia savo agregatinės būsenos) . Kitas tirpiklio komponentas vadinamas tirpiniu. Tirpale gali būti daugiau negu vienas tirpinys. Tirpalai gali būti skysti, dujiniai ir kieti. Dažniausiai susidursime su tirpalais, kurių tirpiklis yra vanduo (vandeniniai tirpalai). … Daugiau…

I b grupės elementai cu ag au

I B grupės elementai Cu, Ag, Au. Šie metalai gamtoje randami gryni, o taip pat sulfidų pavidalu. Vario kiekis rūdose būna paprastai _ 1%, jos turi būti sukoncentruojamos ir po to Cu gaunamas pirometalurginiu būdu 2CuFeS2 + 5O2 + 2SiO2  2Cu + 2FeSiO3 + 4SO2 Taip gautas 95-98% grynumo … Daugiau…

Kas yra tirpalas

KAS YRA TIRPALAS Pasūdytą bulijoną išmaišius šaukštu, druskos neliks nė pėdsako. Nereikia galvoti, kad jos kruopelės paprasčiausiai nematomos plika akimi. Druskos kristalėlių jokiais būdais nepavyks rasti, nes jie ištirpo. Įbėrę į buljoną pipirų, tirpalo negausime. Nors ir parą maišytume, mažytės juodos kruopelytės neišnyks. kaip suprasti-‘medžiaga ištirpo’? Juk atomai ar molekulės, … Daugiau…

E 200

E 200, E 202, E 203 Sorbininė rūgštis ir jos kalio, kalcio druskos Konservantai Vartojamafermentiniuose sūriuose, grūdėtoje varškėje, margarine, konditeriniuose ir kulinariniuose riebaluose, mėsos padažuose, džiovintuose vaisiuose, vaisių sultyse ir koncentratuose, uogienėse, daržovių gaminiuose, ketčupų koncentratuose, cukraus gaminiuose, vynuose, nealkoholiniuose gėrimuose, salotų padažuose ir majonezuose, moliuskų, krevečių, vėžiagyvių ir kt. … Daugiau…

Silicis1

1. SILICIS IR JO JUNGINIAI Silicis Silicis gamtoje. Silicis yra vienas iš labiausiai paplitusių elementų žemės plutoje (po deguonies) ir sudaro apie 28 % jos masės. Jis taip pat įeina į visų kosminių kūnų sudėtį, randamas ir tarpžvaigždinėje erdvėje. Gamtoje silicis laisvoje formoje nerandamas. Saulės sistemoje pagal paplitimą silicis yra … Daugiau…

Uranas2

1789 metais vokietis Martinas Klaprothas tirdamas į dervą panaų mineralą, gavo neinomą mediagą, kurią palaikė nauju elementu ir pavadino jį uranu. Mat, tuomet garsus astronomas F. Herelis atrado planetą Uraną. Klaprothas rastąjį metalą pavadino pusmetaliu. O 1841 metais prancūzas E. Peligas i to pusmetalio gavo metalinį uraną ir tuo pačiu … Daugiau…

Vinas2

Apie kuro oktanini skaiciu Pagal virimo temperatura iš naftos galima išskirti dujas, benzina, žibala, dyzelini kura, tepalus, gudrona, bituma ir mazuta. Bet visu produktu virimo temperaturos persidengia. Todel benzine yra šiek tiek duju ir žibalo, dyzelyje – daug žibalo ir truputis tepalu ir t.t.Benzinas yra mišinys paciu ivairiausiu angliavandeniliu, kuriu … Daugiau…

Lietuvos chemijos pramonės taršos poveikis gamtai ir šios problemos sprendimo būdai

TURINYS:TURINYS 2 CHEMIJOS PRAMONĖS PADĖTIS LIETUVOJE 3 CHEMINĖS KATASTROFOS 4 RŪGŠTŪS LIETŪS 6 DIRVOŽEMIO TARŠA 7 ŠIUOLAIKINĖ ALTERNATYVA – „ŽALIOJI“ CHEMIJA 8 NAUDOTA LITERATŪRA 9 CHEMIJOS PRAMONĖS PADĖTIS LIETUVOJE Chemijos pramonė Lietuvoje yra sutelkta keliose stambiose gamyklose: „Lifosa” Kėdainiuose ir „Achema” Jonavoje, kurios gamina trąšas, „Akmenės cementas“ ir „Mažeikių nafta“, … Daugiau…

Kokybes vadovas

VILNIAUS KOLEGIJA DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS Chemijos katedraDieninio studijų skyriaus II kurso CH05A gr. studentė JOLANTA STEPANOVA KOKYBĖS VADOVO POREIKIS IR PASKIRTIS CHEMIJOS LABORATORIJOJE Laboratorijų veiklos kursinis darbas Darbo vadovas lektorė ONA ZDANAVIČIENĖ Vertinimas______________________________ _______________________________________ 2007 m. SANTRAUKA Kursinis darbas apie kokybės vadovo poreikį ir paskirtį chemijos laboratorijoje. Kursiniame darbe … Daugiau…

Chemijos zodiaku akmynystopazas labaratorinis

Mūsų zodiakų akmenysTauras (04-21 05-21) Topazas Topazas – silikatų klasės mineralas, aliuminio silikatas. Pavadinimas kilęs iš Topazo (Topazios) salos Raudonojoje jūroje, kur pirmąsyk rastas (dabar tai – Zebergeno sala). Cheminė formulė:(AlF)2SiO4 Aliuminio silikatas. Fizikinės savybės: Gali būti įvairiausių spalvų: oranžinės, rudos, geltonos, šviesiai mėlynos, bespalvės, baltos, violetinės, žaliai-melsvos. Spalvą suteikia … Daugiau…

Gyvsidabris2

MG 1998/9 Geologijos muziejus Dr. ALGIMANTAS UGINČIUS, BIRUTĖ POŠKIENĖ Dauguma sunkiųjų metalų – gyvsidabris, švinas, kadmis, chromas, varis, nikelis, cinkas, kobaltas, vanadis, molibdenas, berilis, uranas, stroncis, arsenas ir daugelis kitų – pasižymi visomis arba bent keliomis neigiamo poveikio sveikatai savybėmis. Jie veikia kancerogeniškai, mutageniškai, teratogeniškai, taip pat gonado-, embrio-, nefro-, … Daugiau…

Vandenilis

1A grupės nemetalas Vandenilis Galima pateikti daug pavyzdžių, įrodančių vandenilio svarbą chemijos plėtrai. Dž. Daltonas elementų atominių masių matavimo vienetu pasirinko vandenilio atomo masę. Hemfris Deivis (Humphry Davy; 1778-1829) 1810 m. padarė išvadą, kad visose rūgštyse yra vandenilio. Antrojoje knygoje sužinosime, kaip vandenilio atomo sandaros tyrimas padėjo pamatus šiuolaikinei atomų … Daugiau…

Pozeminio vandens kokybe

Požeminio vandens kokybėPožeminio vandens būklę nusako jo ištekliai ir kokybė. Kaip žinoma, požeminis vanduo Lietuvoje – vienintelis geriamojo vandens šaltinis. Gėlo požeminio vandens eksploataciniai ištekliai gana dideli (apie 3.2 mln. kubinių metrų/d), be to, jie nuolat atsinaujina. Šiuo metu naudojama mažiau nei pusė šių išteklių, todėl jų užteks ir ateityje. … Daugiau…

Veiksmai įvykus avarijai ignalinos

Veiksmai įvykus avarijai Ignalinos atominei elektrineiĮvykus avarijai, Ignalinos atominėje elektrinėje, bei įrenginiuose, naudojančiuose atominę energiją metu, Lietuvos teritorija gali būti užteršta radioaktyviosiomis medžiagomis. Radiacinė avarija. Radiacinė avarija atominėje elektrinėje yra jos veiklos sutrikimas, kilęs dėl įrangos gedimo, klaidingų personalo veiksmų, technologinio proceso pažeidimų, stichinių nelaimių arba kitų priežasčių, kurių metu … Daugiau…

Polimerai2

Polimerai Chemijos projektasŽodis “polimeras” reiškia “daug dalių”. Šiuo metu polimerai yra viena iš svarbiausių liaudies ūkiui stambiamolekulių junginių klasė. Vandens molekulinė masė 18, benzono – 78, kreidos – 100, polimerų nuo dešimties tūkstančių iki milijonų. Polimerų gigantiškos molekulės sudarytos iš atomų grupių, chemiškai sujungtų į ilgas grandines. Vieno iš struktūriniu … Daugiau…

Polimerai

,,Polimerai“ ReferatasPolimerai (gr. „poli“ – daug, „meros“ – dalis) – cheminiai junginiai, susidedantys iš daug kartų pasikartojančių vienodų arba skirtingų elementarių grandžių, t.y. monomerinių fragmentų. Polimerams būdinga didelė santykinė molekulinė masė (nuo keleto tūkstančių iki kelių milijonų). Dažnai jie vadinami stambiamolekuliais, arba makromolekuliais junginiais. Pirmą kartą polimerų terminą chemijoje pavartojo … Daugiau…

Nafta6

Nafta Nafta (gr. naptha), Žemės plutoje susidaręs aliejaus konsistencijos, degus, savito kvapo skystis. Sudėtingas įvairių angliavandenilių, deguonies, sieros ir azoto junginių mišinys. Didžiąją dalį naftos sudaro (83-87%) skysti sotieji angliavandeniliai, arba parafinai (nuo C5H12 iki C15H32), cikliniai (naftenai) ir aromatiniai angliavandeniliai, kuriuose būna ištirpusių dujinių (metano, etano, propano, butano) ir … Daugiau…