Ugdymo uždaviniai

TURINYS ĮVADAS 3 1. UGDYMO UŽDAVINIAI IR JŲ KLASIFIKACIJOS 4 1.1. Ugdymo uždavinių samprata ir klasifikavimas 4 1.2. Ugdymo uždavinių turinys 9 1.3. Bendrasis ugdymo tikslas ir bendrieji uždaviniai 15 2. UGDYMO TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS 16 2.1. Įgyvendinimo sąlygos 16 2.2. Tiesioginiai ir netiesioginiai veiksniai 17 2.3. Asmenybės saviugda 23 IŠVADOS 26 LITERATŪROS SĄRAŠAS 27   ĮVADAS Žmogus kiekvieną savo … Daugiau…

Eurovizija

Šešto dešimtmečio viduryje iš Europos transliuotojų sąjungos narių buvo sudarytas specialiosios paskirties komitetas, nes siekta suvienyti Europos valstybes kurti bendrą pramoginę programą. 1955 m. sausio pabaigoje šis komitetas, kuriam pirmininkavo Marselis Bezansonas (Marcel Bezencon), Šveicarijos televizijos generalinis direktorius, susirinko Monake. M. Bezansonas, įkvėptas San Remo festivalio pavyzdžio, pasiūlė rengti naują … Daugiau…

Pagonybė Lietuvoje

  Pagonys ne tik turėjo daug dievų , bet ir aibes papročių , dievams skirtų apeigų . Štai keletas jų . Laidotuvių papročiai Mirtį senovės žmonės suprato materialiai . Buvo tikima , kad mirusįjį galima atgaivinti . Susirinkusi giminės bendruominė , jį šildydavo prie židinio , valgydindavo , girdydavo , … Daugiau…

Lietuvos kunigaikščiai

Mindaugas Lietuvos feodalinės valstybės susidarymas (13 a.) susijęs su Mindaugo vardu. Metraščiuose rašoma, kad Mindaugas savo brolius ir brolėnus žudė arba vijo iš jų žemių. Tai buvo konkretus Lietuvos vienijimo kelias: Mindaugas svarbiausius konkurentus šalino, smulkesnieji kunigaikščiai pakluso jo galybei. Mindaugas buvo talentingas politikas. Krikščionybė buvo nauja ir svetima, aršiausių … Daugiau…

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas

1.LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMAS 1.1. KONSTITUCINIŲ LIETUVOS VALSTYBINGUMO ATKŪRIMO PRIELAIDŲ SUDARYMAS Pakartotinį nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą teisiškai parengė vienuoliktojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos, sudarytos Tarybų Sąjungoje jau prasidėjusios komunistinio režimo pertvarkos aplinkybėmis, o netrukus dar pasipildžiusios patriotiškai nusiteikusiais deputatais iš 1998 m. mokslinės inteligentijos iniciatyva susikūrusio ir daugumos gyventojų aktyviai … Daugiau…

Vilniaus aukstosios mokyklos

VILNIAUS UNIVERSITETAS Vilniaus universitetas, viena seniausių ir žymiausių Rytų Europos aukštųjų mokyklų, įkurtas 1579 metais. Ilgą laiką būdamas vienintele aukštojo mokslo įstaiga Lietuvoje, universitetas darė didelę įtaką ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių kraštų kultūriniam gyvenimui, išugdė ne vieną mokslininkų, poetų, kultūros veikėjų kartą. Per daugiau nei 400 metų Vilniaus … Daugiau…

Zymiausi Lietuvos geografai ir keliautojai

Lietuvos žymiausi keliautojai ir geografai Lietuvos keliautojai didelių atradimų nepadarė, bet gerokai papildė geografijos mokslo žinias. Šiek tiek daugiau yra žinoma apie keliautojus ir tyrinėtojus K.Radvilą, J. Čerskį, K. Pakštą, M. Šalčių, K. Arį. Kiek mažiau esame girdėję apie I. Domeiką, I. Chodzką, E. Šileiką, B. Grombčevskį, I. Vaitkevičių – … Daugiau…

Teisinės kalbos ypatybės

TURINYS ĮŽANGA 3 Specializuoti pasakymai 3 Tikslumas, apibrėžtumas ir tikslingumas 4 Glaustumas ir stiliaus sklandumas 5 Netikslūs, nelogiški pasakymai 6 Sprendimų kalba 7 Nutarimo dalys ir jų kalbos ypatybės 8 IŠVADOS 9 ĮŽANGA Teisės kalbai, kaip ir kitoms kalbos atmainoms, privalomi bendrieji norminės kalbos dėsniai, taisyklės ir reikalavimai. To reikalauja … Daugiau…

Teisinio reguliavimo sąvoka ir priežastys

Teisinio reguliavimo sąvoka ir priežastysSiekiant perkelti teisės sampratą iš žmonių sąmonės į jų veiksmus, paversti ją` tų veiksmų norminimo priemone, susiduriama su teisinio reguliavimo sąvoka. Teisinis reguliavimas – tai praktiškai funkcionuojanti (veikianti) teisės samprata. Jis yra reikšmingas tuo, kad tampa idėjiniu visos teisinės sistemos „užsakovu“: iš jo poreikių kyla atitinkamos … Daugiau…

Turto teisinis rėžimas lr ck ir lr sšk lyginamasis aspektas

ŠIAULIŲ UNIVERSITETASTurto teisinis rėžimas LR CK ir LR SŠK lyginamasis aspektasŠiauliai 2004 Turinys Įvadas 2 1. Turto teisinis režimas 3 2. Sutuoktinių nuosavybė 3 2.1. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė 3 2.2. Asmeninė sutuoktinių nuosavybė 3 3. Vedybų sutartimi nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas 4 4. Šeimos turtinio teisinio režimo pabaiga, turto padalijimo būdai 4 Išvados 5 Literatūra 6 … Daugiau…

Teisės psichologija programa

ĮVADASKursas susideda iš trijų dalių. Pirmoje dėstomos psichologinės problemos, kurių pasitaiko kiekvieno teisininko veikloje, nepriklausomai nuo jo specializacijos. Antrojoje nagrinėjamos svarbiausios teisės psichologo užduotys bei pagrindinės specializacijos. Trečioje analizuojama teismo psichologo veikla teisme ir ikiteisminio tyrimo stadijoje. Daug dėmesio skiriama psichologinėms problemoms, su kuriomis dažniausiai susiduria svarbiausių teisinių specialybių atstovai: … Daugiau…

Valstybiniu pensiju esme

TURINYS ĮVADAS 3 1. Valstybinių pensijų esmė 4 2. Teisę gauti pirmojo arba antrojo laipsnio valstybinę pensiją 4 3. Nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas turi teisę gauti 5 4. Teisę gauti mokslininkų valstybinę pensiją turi 6 5. Teisė į teisėjų valstybinę pensiją 7 6. Teisę gauti vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės … Daugiau…

Monių reorganizavimas

TURINYS ĮVADAS 3 1. ĮMONIŲ REORGANIZAVIMAS PAGAL CIVILINĮ KODEKSĄ 4 1.1. Įmonių reorganizavimo būdai 5 1.2. Reorganizavimo sąlygos ir reorganizavimo ataskaita 7 1.3. Reorganizavimo negaliojimas 8 1.4. Reorganizuojamų juridinių asmenų kreditorių teisių gynimas 9 1.5. Reorganizavimo negaliojimas 2. AKCINIŲ BENDROVIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ … Daugiau…

Terminai civilinėje teisėje

TURINYS1. ĮVADAS 3 2. BENDROSIOS NUOSTATOS: 2.1 Termino apibrėžimas 4 2.2 Termino pradžia 6 2.3 Metais ir mėnesiais skaičiuojamo termino pabaiga 7 2.4 Savaitėmis skaičiuojamo termino pabaiga 8 2.5 Oficialių švenčių ir ne darbo dienų įskaitymas 8 2.6 Veiksmų atlikimas paskutinę termino dieną 9 2.7 Termino teisinė reikšmė 9 3. … Daugiau…

Visuomenė ir nusikalstamumo prevencija

VISUOMENĖ IR NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJA TURINYS 1 VISUOMENĖ IR NUSIKALSTAMUMAS 3 2 VISUOMENĖS VAIDMUO VYKDANT NUSIKALTIMŲ PREVENCIJĄ…4 2.1 VISUOMENĖS DALYVAVIMAS VYKDANT BENDRĄJĄ NUSIKALTIMŲ PREVENCIJĄ 4 2.2 VISUOMENĖS VAIDMUO VYKDANT INDIVIDUALIĄJĄ NUSIKALTIMŲ PREVENCIJĄ 7 2.3 VISUOMENĖS INICIATYVA STABDANT NUSIKALSTAMUMĄ IR PAGALBA TEISĖSAUGOS INSTITUCIJOMS IŠAIŠKINANT NUSAKALTIMUS 9 3 VISUOMENĖS GALIMYBĖS PRISIDĖTI PRIE NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS 11 LITERATŪRA 13 1. … Daugiau…

Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykis

Tarptautinės teisės referatas Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykisKlaipėda 2002 m. spalis 27 d. P L A N A S 1. Įvadas 2. Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykis. 3. Nacionalinės teisės harmonizavimas. 4. Tarptautinės teisės ir Lietuvos teisės sistema. 5. Tarptautinių organizacijų teisės aktai ir Lietuvos teisės sistema. 6. Tarptautinių teismų … Daugiau…

Unicef jungtinių tautų vaikų fondas

TURINYS:1. JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJA 3 2. UNICEF – Jungtinių Tautų Vaikų fondas 4 3. UNICEF Lietuvoje 5 4. „VAIKYSTĖ PAVOJUJE“ — Tūkstantmečio plėtros tikslas 7 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJA Jungtinių Tautų Organizacija yra tarpvalstybinė organizacija, kurią sudaro 191 valstybė. Jungtinių Tautų Organizacija (sutrumpintai – JTO arba Jungtinės Tautos) buvo įkurta 1945 … Daugiau…

Teisėtas elgesys

KLAIPEDOS UNIVERSITETAS JŪRŲ TECHNIKOS FAKULTETAS REFERATAS TEISĖTAS ELGESYS Vykdytojas: Vadovas:KLAIPĖDA 2002 Darbo planas:1) Įvadas 2) Teisėtas elgesys – kas tai? 3) Teisėto elgesio požymiai 4) Teisėto elgesio motyvai 5) Išvados Įvadas Teisėto elgesio pažinimas – tai pažinimas “teisės gyvenime”. Elgesys yra konkretus žmogaus buvimo visuomenėje būdas, socialinės žmogaus charakteristikos pagrindas. … Daugiau…

Teisminio precedento kaip teisės šaltinio raida anglijoje labaratorinis

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS VALSTYBĖS IR TEISĖS TEORIJOS IR ISTORIJOS KATEDRAVilniaus universiteto Teisės fakulteto Neakivaizdinio skyriaus I KURSO ( 4 m.) IV GRUPĖS LABORATORINIS DARBAS TEISMINIO PRECEDENTO, KAIP TEISĖS ŠALTINIO, RAIDA ANGLIJOJE Vadovas: 2002 m. Druskininkai TURINYS Įvadas 3 1. Teisminio precedento esmė ir reikšmė 5 2. Teisminio precedento struktūra … Daugiau…

Vogtų transporto priemonių gabenimo per vs užkardymas

VOGTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ GABENIMO PER VS UŽKARDYMAS DARBO PLANAS 1. Įvadas. 2. Identifikavimas: a) „Opel“ automobilių VIN ženklų reikšmės; b) VW ir Audi VIN ženklų reikšmės; c) BMW automobilių VIN ženklų reikšmės; „Mercedes Benz“ automobilių VIN ženklų reikšmės; d) „Ford“ automobilių VIN ženklų reikšmės; e) „Renault“ automobilių VIN ženklų reikšmės; … Daugiau…

Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas lietuvoje

VYRŲ IR MOTERŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ UŽTIKRINIMAS LIETUVOJE Konstitucinės teisės rašto darbas Vilnius 2003 TURINYS ĮVADAS 3 1. ISTORINĖ LYČIŲ LYGIATEISIŠKUMO RAIDA LIETUVOJE 4 2. LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 29 STRAIPSNIS 6 3. 1998 M. MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMAS 7 4. MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS TARNYBA 11 5. JUNGTINIŲ TAUTŲ KONVENCIJA DĖL MOTERŲ … Daugiau…

Teisės istorijos kodas tistk 2102 dokumentas

TEISĖS ISTORIJOS (KODAS TISTK 2102) PROGRAMA Teisės istorija – tai integralus dalykas, kuris apjungia Mykolo Romerio universitete dėstomus Užsienio šalių ir Lietuvos teisės istorijos dalykus, todėl sudarant programą remtasi pastarųjų dalykų programomis. Tai privalomas studijų dalykas dėstomas Teisės ir valdymo studijų bakalauro programos I kurso 1 semestre (32 val.paskaitų ir … Daugiau…

Vaiko teisės

Kalbėdama apie vaikus , norėčiau išreikšti tikriausiai visų mūsų nuomonę, jog jie yra mums brangiausi, dėl jų mes gyvename, jiems paliksime viską ką esame pasiekę gera trokšdami, kad jie tai perimtų ir tęstų savo ir savo šalies labui. Trokšdama, kad vaikystė būtų laiminga, kad vaikas savo paties ir visuomenės labui … Daugiau…

Vyriausybės institutas vengrijos konstitucijoje

Vyriausybės institutas Vengrijos konstitucijoje Vengrijos konstitucija buvo priimta dar 1949 metais ir reformuota 1972 metais. Pirminis konstitucijos tekstas priminė TSRS 1936 m. konstituciją. Tačiau dabar konstitucijos turinys, įskaitant ir valstybės pavadinimą iš esmės pasikeitė. Pagrindinio įstatymo demokratizavimas prasidėjo 1989 metais, kai buvo įsteigtas referendumo institutas, sustiprintas Valstybės susirinkimo savarankiškumas, įtraukta … Daugiau…

Valstybės ir teisės santykis

PLANAS 1. Įvadas 2. Teisė ir valstybė: a) valstybės valdymo forma; b) norminiai ir administraciniai valdymo aktai; c) įtikinimas ir prievarta. 3. Išvados. ĮVADAS Per visą žmonijos gyvavimo laikotarpį randame daug valstybės sąvokų apibrėžimų; valstybė laikui bėgant vystosi ir keičiasi, todėl ir jos samprata keičiasi. Jei anot senovės Graikų filosofo … Daugiau…

Teisėspapročiai ir principai kaip teisės šaltiniai

Turinys Įvadas 1 1. Teisės papročių ir principų teoriniai aspektai 3 2. Teisinis paprotys, kaip teisės šaltinis 4 3. Teisės principai 5 3.1. Teisės principų pavidalai 7 3.2. Teisės principų rūšys 8 4. Teisės principai, kaip teisių ir pareigų vienovės šaltiniai bei įgyvendinimo sąlygas 9 4.1. Teisės principas tarpšakinių lygmeniu … Daugiau…

Visuomeninių organizacijų teisinė padėtis lietuvoje

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETASSOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS VERSLO ADMINISTRAVIMO KATEDRAKursinis darbas Nevyriausybinės organizacijos Dėst. doc. Antanas Šenavičius Atliko: EMS- 0 gr. studentas Kaunas, 2003 Turinys |Įvadas |3 | |1. Visuomeninių organizacijų funkcijos |4 | |2. Visuomeninių organizacijų steigimo tvarka ir veiklos |5 | |apribojimai | | |3. Visuomeninių organizacijų teisinės garantijos … Daugiau…

Teisinis reguliavimas

TurinysĮvadas 2 1. Teisinio reguliavimo sąvoka 3 2.Teisinio reguliavimo stadijos 5 3. Teisinio reguliavimo priežastys 7 Išvados 9 Literatūra 10 Įvadas Darbo autorius palaiko A. Vaišvilos nuomonę, kad Teisinis reguliavimas yra teisės veikimo dalis, apibūdinanti teisės poveikį subjektų elgesiu ir veiklai. Teisiškai reguliuojant teisiniais įsakymais (liepimais) nustatomi reguliuojamų santykių dalyvių … Daugiau…

Uzsienieciai

ĮVADAS 3 1. DĖSTOMOJI DALIS 4-23 1.1. Teisėtas užsieniečių gyvenimas Lietuvos Respublikoje 4-6 1.2. Sveikatos draudimas 6-7 1.3. Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje 8-9 1.4. Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje 9-10 1.5. Reikalavimai taikomi Europos Sąjungos šalių piliečiams 10-12 1.6. Prieglobsčio suteikimas Lietuvos Respublikoje 12-16 1.7. Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimas 16-18 1.8. Neteisėtas užsieniečių atvykimas į Lietuvos Respubliką 18-19 1.9. … Daugiau…

Zmogaus teisiu ir pagrindiniu laisviu apsaugos konvencijos taikymas europoje

Žmogaus teisių atsiradimo bei vystymosi istorija siekia seniausius laikus. Kova tarp žmogaus teisių pripažinimo ir garantavimo bei valstybės savivalės ir kišimosi į privačią žmogaus sferą buvo ta varomoji visuomenės jėga, sudariusi sąlygas atsirasti pirmiesiems žmogaus teisių apsaugos dokumentams. Jau 1215 metais Anglijos Magna carta bei 1628 metų Teisių peticija įtvirtino … Daugiau…