Antano škėmos romano balta drobulė pirmos ištraukos

,,Balta drobulė” – sudėtingos struktūros kūrinys, sudarytas iš kelių dalių, kurios vis pasikartoja: gyvenimas Niujorke, jaunystės prisiminimai, A.Garšvos užrašai ir dalis, kurioje šį vyrą matome dirbantį didžiausio Niujorko viešbučio keltuvininku. Taigi pabandysime išanalizuoti eilinę Garšvos dieną keltuve. Darbinė aplinka, kuri supa pagrindinį veikėją romane, tai viskas, ką jis mato, girdi, … Daugiau…

80 lotynų posakių

1Extremis malis, extrema remedia 2Per aspera ad astra 3Uter nostrum: tu an ego 4Aliud est facere, aliud dicere 5Idem per idem 6Applicatio est vita regulae 7Citra causae cognitionem 8Dura lex, sed lex 9Non rex est lex, sed lex est rex 10Crimen trahit personam 11 de rigore iuris 12adversus bonos mores … Daugiau…

Mokslinė chemijos nomenklatūra

Mokslinė chemijos nomenklatūra – tai cheminių elementų ir junginių (rūgščių, oksidų, druskų) pavadinimai, vartojami ir chemijos moksle, ir farmacijoje. Tai sisteminiai pavadinimai, kurių sudarymo principai nustatyti XX amžiaus 6-ajame dešimtmetyje. Jie įtvirtinti Tarptautinėje farmakopėjoje. Norint taisyklingai receptūroje chemijos nomenklatūrą, reikia įsidėmėti junginių grupių (oksidų, druskų, rūgščių) pavadinimų sudarymo bendruosius principus … Daugiau…

Lotyniskos sentencijos

Lotyniškos sentencijos. Lotyniški posakiai Pradėta kurti: 07-07-2005 ab absurdo -pažod.nuo nesąmonės; įrodinėti, remiantis klaidingu pagrindu. ab antiquo – nuo senų senovės. abducet praedam, qui accurrit prior – grobį nusineš tas, kurs pirmiau atbėgs. abeunt studia in mores – darbas virsta įpročiu. abi atque abstine manum! – pasitrauk ir nekelk rankos! … Daugiau…

Lotynu sentencijos

Ibi semper est victoria, ubi concordia est. Ten visada yra pergale, kur yra santarve. Saepe rosa proxima urticae est. Daznai roze artima dilgelei. Misericordia est vitium animae. Gailestingumas yra sielos trukumas. Litterae sunt divitiae. Raides yra turtai. In oculis animus habitat. Akysia gyvena siela (dvasia). Et arma, et verba vulnerant. … Daugiau…

Veterinarinių receptų rašymo taisyklės

Turinys: Veterinarinių vaistų receptų ir paraiškų rašymo taisyklės 3psl. I. Bendrosios nuostatos 3psl. II. Receptai, paraiškos, jų blankai ir išdavimo tvarka 4 psl. III. Receptų ir paraiškų rašymas 6 psl. IV. Receptų ir paraiškų naikinimo tvarka 13 psl. V. Atsakomybė 14 psl. Veterinarinių vaistų receptų ir paraiškų rašymo taisyklės Veterinarinių vaistų receptų ir paraiškų rašymo tasyklės … Daugiau…

Sentencijos

Lotyniškos sentencijos ir posakiaiAb uno disce omnes (Vergilius) – Iš vieno spręsk apie visus. Amat victoria curam (Catullus) – Pergalė mėgsta triūsą. Amicum moneas secreto, laudes palam – Draugą bark slapta, girk viešai. Amicus certus in re incerta cernitur (Cicero) – Tikrą draugą pažinsi nelaimėje. Amicus cognoscitur amore, more, ore, … Daugiau…

Antanas vienažindys

Biografija. Poetas Antanas Justinas Vienažindys gimė 1841 m. rugsėjo 14 (26) d. Zarasų aps., Anapolyje (dab. Rokiškio raj.), kur jo tėvas Justinas, kilęs iš laisvųjų valstiečių, buvo nusipirkęs po 1831 m. sukilimo konfiskuotą Plioterių dvarą. Po pirmagimio Antano jo motina Barbora (mergautinė pavardė – Urbonaitė) beveik pamečiui susilaukė Norberto, Juozapo, … Daugiau…

Vadovas ir lyderis skirtumai ir panašumai

Vadovas ir lyderis: skirtumai ir panašumai Referatas TURINYS ĮVADAS 3 1. Vadovo ir lyderio sąvokų determinavimas 4 2. Lyderiavimo apibrėžimas 5 1. Lyderiai ir ne lyderiai 6 2. Efektingi ir neefektingi lyderiai 6 3. Lyderiavimo funkcijos ir stiliai 7 3. Vadovo įtaka vadovavimui 7 1. Valdymo instrumentai 8 2. Vadovavimo … Daugiau…

V mačernis

Biografija :Vytautas Mačernis – poetas, kurio kūryba ir asmenybė negali nežavėti. Gimė 1921 m. Šarnelės kaime Plungės rajone, senojoje žemaičių troboje, kurioje gyveno daug giminės kartų. Nelinkęs prie žemės darbų, mėgo skaityti. Jautėsi nemylimas motinos, bet mylimas senelės. Iš paprastų kaimiečių kilęs vaikinas nebuvo toks kaip visi. Susimąstęs,  užsisklendęs savyje, … Daugiau…