Lietuvių kalbos dėstymo metodika pradinėse klasėse

LIETUVIŲ KALBOS DĖSTYMO METODIKA. LITERATŪRA: 1. Liet. Kal. Vadovėlis, 1993m. sud. Kuzavinis, Gedvilas. 2. Liet. K. I dal. 1995m. Sud. Baranauskaitė, Čepaitienė, Pabrėža. Šiaulių Univ. (dialektologinė pusė- tarmės). 3. Liet. Bend. Lav-o mok. – os bendrojo lavinimo programos. 4. Liet.-os šviet.- o reformos gairės 1993m.( integracija). 5. Budzinskio, Naujokaičio.Lietuvių k. … Daugiau…

Zmogus ir gamta1

Gamta ir žmogus Žmonija išranda vis galingesnių techninių priemonių gamtai pertvarkyti. Mes jau galime sukurti dirbtines „jūras“, mes jau pajėgūs ištirpdyti ašigalių ledynus, nusausinti visus užpelkėjusius žemės plotus. Didelių permainų gamtoje sukelia gamybos procesas, kuris iš pagrindų keičia gamtinių kompleksų struktūrą, kasdien vis daugiau ima iš gamtos ir sudaro atliekų … Daugiau…

Xx amžiaus pradžia 1900 1918 literatūros padetis

Turinys Laikotarpio ribos 3 Naujos nuostato 4 Kultūrinė veikla 5 Literatūrinė spauda 6 Literatūros padėtis 8 „Varpas” (1889 – 1905) 10 „Tėvynės Sargas” (1896 – 1904) 10 Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metais 12 Pastangos atkurti Lietuvos valstybę 13 Laikotarpio ribos XΙX a. pabaigos lietuvių tautinis sąjūdis davė Lietuvai stiprių politinių … Daugiau…

Zodzio dalys ju rasymo taisykles

Žodžio dalis Rašybos taisyklė Pavyzdžiai Priešdėlis 1. priešdėliai į-, są- rašomi su nosinėmis. 2. priešdėliai in-, im-, san-, sam- rašomi be nosinių. 3. priešdėlis už- rašomas su ž, o priešdėlis iš- su š. 4. priešdėlis ap- rašomas su p, o priešdėlis at- su t. Įmonė, sąlyga Intarpas, impilas Sangrąžinis, sambrūzdis … Daugiau…

Zmogus ir gamta1

Vilniaus „Sietuvos“ vid. m-klos Žmogaus poveikis aplinkai Parengė Xa kl. mok. Justas Butkus 2003-04-10 Trumpai Žmonija egzistuoja aplinkoje, su kuria tiesiogiai ir netiesiogiai santykiauja. Sparčiai plintant žmogaus ūkinei veiklai, buvo nepaprastai nuniokota gamta, labai padidėjo aplinkos užterštumo mastai, dėl to sutriko ekologinės sistemos “žmogus – gyvoji gamta” pusiausvyra. Žmogus veikė … Daugiau…

Zmogaus poveikis aplinkai gamtai

Žmogaus poveikis gamtai Nykstantys žinduoliaiRūšių išmirimas — gana natūralus pro­cesas: iškastinės liekanos rodo, kad Žemėje yra gyvenę daug tūkstančių gyvūnų rūšių, kurių dabar nebėra. Žmogus neprisidėjo prie jų išmirimo. Tačiau per paskutinius kelis šimtmečius gyvūnų išmirimas gerokai paspartėjo: nuo 1600 metų išnyko mažiausiai 36 žinduolių rūšys, ir dar 120 rūšių … Daugiau…

Zemaitė

Žemaitė (1845 – 1921) Iki debiuto Julija Beniuševičiūtė, būsimoji lietuvių prozos įžymybė, gimė 1845 m. gegužės 23 (birželio 4) d. Bukantės palivarke netoli Šateikių (dab. Plungės raj.), nusigyvenusių bajorų šeimoje. Tėvai Antanas ir Julija už 30 rublių metinės algos prižiūrėjo grafo Plioterio ūkį (70 ha), kuriame buvo du vadinamieji dūmai … Daugiau…

Zmogaus apmąstymai apie būtį

Žmogau,Rašau Tau sėdėdama valtelėje, besisupančioje ant žalsvų ežero bangų. Mirga vanduo. Besileidžianti saulė ant ežero palieka auksinį savo taką, kas akimirką dylantį.Man liūdna. Nusivyliau dabartiniu pasauliu. Jis lyg nepakeliamos grandinės kausto žmogaus sąmonę, varžo jo mintis, užkaria kažkokius gyvenimo kriterijus ar savas vertybes. Nesakau, jog tai blogai. Anaiptol! Tik, deja, … Daugiau…

Zaltys

Gyvybės ir jos atsinaujinimo simboliai (pameta seną odą – tarsi mirštą, vėliau užsiaugina kitą). Garbinti kaip laimės, sveikatos, gerovės, vaisingumo užtikrintojai. Kaip namų židinio dievybės, giminiuojasi su Laima ir Giltine. Gyvatės ir žalčiai laikyti namuose ar pirtyse ant šieno, maitinti pienu. Globojo namus, saugojo juos nuo gaisrų, perkūnijos, kitų nelaimių. … Daugiau…

ZodZių darybos priesagos

Veiksmų abstraktai arba veiksmų pavadinimai-imas arimas, pažymėjimas, įgaliojimas -ymas numanymas, minkymas, sakymas -tis atimtis, lemtis, prapultis -esys liūdesys, ilgesys, blizgesys -ulys kvaitulys, svaigulys, žiovulys -yba drožyba, raižyba, daugyba -smas veiksmas, trenksmas, perversmas -sena gyvensena, vartosena, būsena -tynės, -tima bėgtynės, grumtynės, imtynės -ynės, -ynė erzelynė, skerdynės, vaikštynė -mė sėkmė, dėmė (dėti), … Daugiau…

Zmogus ir geologinė aplinka

Žmogus ir geologinė aplinka Pastaraisiais dešimtmečiais labai padidėjo geologų dėmesys ekologiniams, tiksliau pasakius, žmogaus gyvenamosios aplinkos tyrimams. Tai nulėmė dvi priežastys, suformavusios dvi aplinkos geologijos tyrimų kryptis. Pirmosios dėmesio centre globaliniai procesai: klimato šiltėjimas, ozono sluoksnio nykimas, jūros lygio kilimas. Pagrįstai teigiama, kad šių procesų vyksmui turi įtakos žmogus, tapęs … Daugiau…

Vydūno ir jono basanavičiaus bendradarbiavimas

Vydūnas ir Jonas Basanavičius Vydūno ir Jono Basanavičiaus ryšius yra apibūdinęs žinomas rašytojas ir žurnalistas, vienas ryškiausių biografijos žanro atstovų lietuvių literatūroje Aleksandras Merkelis (1907–1994). Jo plunksnai priklauso monografijos apie Vaižgantą, V. Kudirką, A. Smetoną. Jis parašė ir monografiją „Vydūnas – žmogus ir kūrėjas“, tik ji dar neišleista. Apie Vydūno … Daugiau…

Vytauto kernagio biografija dokumentas

Vytautas Kernagis gimė 1951 m Vytautas Kernagis gimė  1951 m. gegužės 19 d., Vilniuje, aktorių Aleksandro Kernagio ir Gražinos Blynaitės-Kernagienės šeimoje. Mokėsi Mykolojaus Konstantino Čiurlionio mokykloje. Galima teigti, kad būtent šioje mokykloje prasidėjo gerbiamo Vytauto Kernagio muzikinė karjera. Iš pradžių pateko į pianino klasę. Tačiau ten išbuvo neilgai.  Kaip pats … Daugiau…

Zmogaus buvimo Zemėje prasmė

Žmogaus buvimo žemėje prasmėŽmogaus egzistavimas žemėje kelia įvairius klausimus. Kiekvienas siekia išsiaiškinti savo gyvenimo prasmę. Jauni žmonės nesusimąsto, dėl kokio tikslo jie gyvena. Jie dar tik stengiasi išnaudoti visas gyvenimo jiems suteiktas galimybes. Jaunimas dar nesuvokia, kad kiekvienas įvykis turi reikšmę jų tolimesniam gyvenimui. Vaikai taip pat nesuvokia, kas yra … Daugiau…

Vytautas didysis

Henrikas Radauskas (pasauliu netikiu, o pasaka tikiu; Pasaulio pakeisti negalima!) Formalistas, egzistencialistas, estetikas Antanas Skema egzistencialistas prozoje (dramos, nov.rinkinys, romanai) (Sopenhauerio – kuo tobulesnis organismas, tuo tobulesnis kentejimas) Marius Katiliskis (panasu i Kreve, Biliuna; regioninis) KALBA; „Isejusiums negristi“(autobiogr), „Paskendusi vasara“, „Uzuoveja“(12 noveliu) – cikliskumas, humaniskumas, paprastumas; kaim.trukumai: Ambicingumas, naudos siekimas, … Daugiau…

Vytautas macernis- vizijos dokumentas

Vytautas Mačernis Vizijos Įžanga Į žemę piktas vakaras atėjo, Toks baisiai svetimas ir neramus, O ten už lango blaškosi klajoklis vėjas Ir lyg keleivis beldžias į duris.Bet aš vidun jo niekad neįleisiu, Duris užversiu dar tampriau – Aš pilnas nerimo, kažko pasilgęs baisiai, Paskendęs vakaro rimty, mąstauApie šią žemę ir … Daugiau…

Zemaitės apysaka sename dvare

Rašinys pagal Žemaitės apysaka “Sename dvare”Šeimos meilė yra kantri maloninga, ji nesielgia neteisingai, netinkamai, nepasiduopda piktumumui, su džiaugsmu pritaria tiesai ir mylintiems šeimos žmonėms. Jos tarpusavio santykiai turėtų būti pagrįsti pasitikėjimu, pagarba, rūpestingu dėmesiu meile. Nuoširdūs ir gražūs šeimos santykiai – tai tiltas į didžiąją jos laimę. Rerskaitęs apysaką “Sename … Daugiau…

Iniasklaida1

ŽiniasklaidaVisuomenės istorija rodo, kad paprastai išradimai padaromi ir pritaikomi tada, kai pribręsta tam tikros socialinės, ekonominės ir techninės sąlygos, kai jie tampa būtina visuomenės tolesnės pažangos reikšme. XXI amžius žmogaus gyvenimą paįvairina palengvina ne tik informacinės technologinės priemonės, bet ir žiniasklaida. Ji žmogaus gyvenimą padaro įdomesnį bei skaidresnį, padeda atitrūkti … Daugiau…

Vytenis rimkus

Vytenis Rimkus Šiaulių pedagoginio instituto Dailės fakulteto Tapybos katedros docento, dailėtyros daktaro Vytenio Rimkaus gyvenimo, mokslinio, kūrybinio ir pedagoginio darbo aprašymas Vytenis Rimkus gimė 1930 m. sausio 17 d. Šiaulių apskrities Bazilionų valsčiaus, Zatišų vienkiemyje, mokytojo šeimoje. Mokėsi Bagdoniškio (Šiaulių raj.) pradinėje mokykloje (1937-1940 m.), Šiaulių J. Janonio vidurinėje mokykloje … Daugiau…

Zmogus

Būk žmogus Būk žmogus. Visur ir visada Humanizmas(lot. humanus – žmoniškas) pažiūrų sistema, žmogų laikanti pagrindinę vertybę, žmogiškumą – trokštamais žmonių santykių principais. Svarstau, ką reiškia būti žmogumi? Gal tūrėti tam tikrą vietą visuomenėje. Būti jos pilnaverte nare. Žmogui atsitinka taip, kad jis atsiduria įvairiausiuose situacijose, ir pasielgia vienaip ar … Daugiau…

Ziniasklaida1

ŽiniasklaidaŽiniasklaida, kitaip dar vadinama „visuomenės informavimo priemonėmis“ – tai priemonės, skirtos pateikti informaciją plačiam žmonių ratui. Tradiciškai žiniasklaidai priskiriama spauda, radijas ir televizija. Bendras jų bruožas yra tai, kad naudojantis techninėmis priemonėmis jos pasiekia plačiąją visuomenę. Sąvoka atsirado apie 1920-uosius metus anglosaksų šalyse atsiradus radijui ir masiniams laikraščiams. Lietuviškas pavadinimas … Daugiau…

Ziniasklaida1

ŽiniasklaidaŠiandien žiniasklaida – gerai visiems žinomas žodis. Jį nuolat girdime per radiją, televiziją, įvairaus pobūdžio renginiuose, politikų kalbose ir taip pat skaitydami laikraščius. Žiniasklaida operatyviai perduoda informaciją, reikalingą visuomenės ir valstybės valdymui, teikia pasiūlymus ir rekomendacijas, padaro žmogaus gyvenimą įdomesnį ir skaidresnį, padeda atitrūkti nuo kasdienybės ir, žinoma, praplečia žmogaus … Daugiau…

Ziniasklaida dokumentas

Žiniasklaidos išlaisvinimas Šiandien Lietuvos socialinė komunikacija (spauda, radijas, televizija, internetas) yra įtraukusi palyginti nedaug žmonių, bet jų pakanka, kad niekintų asmenis, demoralizuotų tautą, kiršintų valstybę, griautų Bažnyčią. Sunku didžiojoje spaudoje dirbti žmogui, turinčiam tikėjimą ir principus. Žurnalistas yra paverčiamas ne kūrybingu tiesos ieškotoju, o duoneliautoju, vykdančiu duondavių norą, nors jo … Daugiau…

Vynai

Išridenkite statines, išmuškite dugnus, leiskite vynui tekėti laisvai! Tokias eilutes, manau, ne vienas skaitėte pasakose, ar istoriniuose romanuose, jau nekalbant apie “Tris muškietininkus” bei “Vikontą de Braželoną”. Vynas “bačkose” – tai tarsi idioma. Praprusę vyno gerbėjai pirmiausia ieško brandinto ar net fermentuoto vyno ąžuolo statinaitėse, mat tokio vyno skonis dažniausiai … Daugiau…

Zemaitė-petras kurmelis

Petro Kurmelio vidinis konfliktas I. Jausmų paneigimas – pagrindinė apsakymo tema. II. Petro išgyvenimo raida. 1. Prieštaringos mintys apie vedybas. 2. Petro santykiai su samdine Janike. 3. Žmogiškojo prado paneigimas. 4. Padarytos klaidos suvokimas – naujas vidinis konfliktas 5. Skaudus praregėjimas III. Kurmelio tragizmo šaknys.Žemaitė vieną geriausių kūrinių “Petras Kurmelis” … Daugiau…

Vytautas macernis vizijos ketvirtoji

Darbas: Vytauto Mačernio „Ketvirtosios“vizijos interpretacija ir analizė Vytautas Mačernis – filosofinės lyrikos kūrėjas, gyvenęs ir rašęs II-ojo pasaulinio karo metais, tačiau dėl savo ankstyvos mirties nepatyręs išeivio likimo. Didžiausias Vytauto Mačernio palikimas – „Metų sonetų“ciklas bei „Vizijos“, vienintelis jo baigtas didelės apimties kūrinys. „Vizijose“ V.Mačernis grįžta į savo idealizuojamą praeitį, … Daugiau…

Vytautas mačernis vizijos

I. Vytauto Mačernio kūryba – filosofinė poezija. Metaforiškose “Vizijose” jis ieško atsakymų į būties klausimus. II. Nevaržomai keliaudamas laiku lyrinis “aš” ieško gyvenimo prasmės, žmogaus būties pagrindų. 1. Šviesa, vasara, ramybė bei rimtis siejasi su praeitimi ir dabartimi. a) namai – tai ta vieta, kurioje galima pailsėti, atsiriboti nuo pasaulio … Daugiau…

Vytauto mačernio rudens sonetai 21 analizė ir analize1

Vytauto Mačernio „Rudens sonetai“ (21) analizė ir interpretacijaVytautas Mačernis – filosofiškai egzistenzinėmis temomis rašęs lietuvių poetas. Jo kūryboje, kaip ir trumpame gyvenime, pastebimas vienišumas, o kartu ir individualus filosofiškos prigimties proto pasireiškimas. Poezijoje sutinkamos pranašiškos jo paties biografijai užuominos. II-ojo pasaulinio karo fone pradėjęs rašyti pirmąsias eiles, poetas rėmėsi labiausiai … Daugiau…

Zinynas

KALBOS KULTŪRA LIETUVIŲ KALBOS ŽINYNAS MORFOLOGIJA KIRČIAVIMAS Kirtis ir priegaidėJei žodis turi ne vieną, o du ar daugiau skiemenų, tai kalbėdami vieną kurį jo skiemenį išryškiname, paprastai tardami stipresniu balsu negu kitus. Pavyzdžiui, žodyje mokykla stipriau pasakome paskutinį skiemenį la. Vieno kurio skiemens išryškinimas, stipresnis ištarimas žodyje vadinasi kirtis. Stipriau … Daugiau…

Ziniasklaida ir terorizmas bilietas

Žiniasklaida ir terorizmas Aštuntajame dešimtmetyje atlikti tyrimai parodė, kad atsirado naujas reiškinys – į žiniasklaidą orientuotas terorizmas. Paaiškėjo, kad teroristų atakos dažnai surežisuojamos taip, kad patrauktų tarptautinės žiniasklaidos dėmesį. Terorizmo drama tampa ypač reikšminga, kai paimami įkaitai. Patys įkaitai teroristams nieko nereiškia: teroristinis veiksmas yra orientuotas į naujienas stebinčius žmones, … Daugiau…