Formuliniai keiksmai ir blogo linkėjimai su mitologinių personažų pavadinimais

Turinys Įvadas 3 1. Mitinės būtybės (dievai ir deivės) 5 1.1 Velnias 5 1.2 Perkūnas 7 1.2.1 Perkūno ir Velnio santykis 9 1.3 Giltinė 9 1.4 Ragana 11 1.5 Laumė 12 1.6 Maumas 13 2. Nepaprasti gyvūnai 13 2.1 Rupūžė 13 2.2 Gyvatė 14 2.3 Žaltys 14 Išvados 15 Naudota literatūra 16 Įvadas Mitologija – pagrindinis šaltinis tautos kultūrai pažinti. Ji mums padeda atskleisti mūsų … Daugiau…

Ar mes mokame gyventi vieni su kitais

Ar mes mokame gyventi vieni su kitais? Rollovna Nei vienas žmogus negali gyventi vienas, tačiau gyventi tarp žmonių ir bendrauti su jais taip pat nėra lengva. Kievienas iš mūsų pasirenka sau tinkančią elgesio kultūrą. Bet kaip sužinoti, ar ji teisinga? Daug laiko praleidžiu su savo bendraamžiais ir ne sykį esu … Daugiau…

Sokrato gyvenimas

SOKRATO GYVENIMAS.Sokratas – tai graikų filosofas. Gimė Alopekėje (netoli Atėnų) 469 m. pr. Kr. skulptoriaus ir pribuvėjos šeimoje. Atėnuose nugyveno visą savo gyvenimą ir mirė 399 m. pr. Kr. Jaunystėje Sokratas gavo gerą pradinį išsimokslinimą, o sulaukęs 18 metų tapo Atėnų piliečiu, davęs priesaiką laikytis įstatymų. Apie tolesnį Sokrato gyvenimą … Daugiau…

Jaherbačiausko publicistinė veikla žurnale gaisai

Turinys1. J. A. Herbačiausko asmenybė ir jos raiška 3 2. Išraiškos ypatumai 5 3. J. A. Herbačiausko veikla „Gaisuose“ 6 3. 1. Eseistinė meno kritika 6 3. 2. Visuomeninės kritikos eseistika 10 4. Išvados 13 Literatūros sąrašas 14 1. J. A. Herbačiausko asmenybė ir jos raiška Literatūrinės Juozapo Albino Herbačiausko (1876–1944) veiklos neįmanoma objektyviai tyrinėti prieš akis … Daugiau…

Stilistinė skyryba

Turinys I. Skyrybos stilistika 3 a) Objektas. Jo turinys 3 b) Skyrybos funkcijos 3 c) Fakultatyvioji skyryba ir stilistika 4 d) Autoriaus (ir autorinė) skyryba 4 e) Tekstai be skyrybos. Stilistiniai jų ištekliai 5II. Skyrybos ženklų stilistinės išgalės ir vartosena 7 a) Taškas … Daugiau…

Visas leksikografijos egzamino magistro studijoms vpu

1.LEKSIKOGRAFIJA.Jos apibrėžimų yra daugybė.tai žodynų leidimo procesas.Parašyti gerą gramatiką,žodyną-pranc.mintis ir tikslas.Yra preskriptyviniai(norminamieji) ir deskriptyviniai(aprašomieji) žod.Tai,kas yra leksikologijoj,t.b.leksikografijoj.Kalbinės inform.veikalai:istorinis,dvikalbis,vardų,dialektinis,vartosenos ir kt.žodynai.Kalbinis žod.-klb.terminų žod.,pvz.:rašybos,tarties žodynai.Mūsų žod.yra semasiologiniai.Nuo formos einama prie reikšmės.Onomasiologinis žod.-sisteminis žod.(pvz.J.Paulausko“Sisteminis liet.klb.žod.“).Žod.vienetas yra leksikos vienetas.Leksema-to vieneto formų ar morfemų rinkinys;tai mūsų leksikos vienetas leksikografijoje. Nėra vieningos žodynų tipologijos.Leksikogr.susideda iš teorijos … Daugiau…

Istorija kaip absoliučios dvasios saviraiškos arena

Turinys ĮVADAS 3 1. IDEALIZMAS, DIALEKTIKA IR ABSOLIUTAS 3 2. ISTORIJA KAIP ABSOLIUČIOS DVASIOS SAVIRAIŠKOS ARENA 6 3. LAISVĖ 8 IŠVADOS 9 NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS 10 Įvadas Istorijos samprata yra dalis plačios ir keblios socialinio pažinimo problemos, kurią nagrinėjo daugelis didžiųjų pasaulio protų nuo Antikos iki mūsų laikų, tačiau ir … Daugiau…

Kas yra žmogus

Žmonės visais laikais ir visokiais būdais ieškojo atsakymo į pagrindinį gyvenimo klausimą: Kam mes gyvename ant žemės? Šis klausimas rūpi visiems. Galime prie jo pridurti ir kitus: Kas yra žmogus? Kodel mes sukurti? Koks mūsų gyvenimo tikslas? Fizikiniu požiūriu, žmogus tėra fiziologinis bei cheminis padaras. Tai yra, mes esame iš … Daugiau…

Kantas

Mintis buvo iškeliama virš materijos jau senovės filosofijoje ir viduriniaisiais amžiais. Pažinimo problemų laikymas pagrindiniais filosofijos klausimais yra būdingas naujųjų laikų filosofijos reiškinys. I.Kantas kelia klausimą, kaip sąvokų ir vaizdinių pagrindu galima pažinti daiktus. Savo filosofiją I.Kantas vadino transcendentaline ( lot. transcendere – pereiti, peržengti ). Turimas omenyje perėjimas nuo … Daugiau…

Jurginės ir oninės

Įvadas Jurginės Pirmąjį arimą mūsų senoliai pradėdavo su ypatingomis apeigomis, burtais, aukomis, skirtomis žemei ir jos deivei. Arti lietuviai žemdirbiai pradėdavo tam tikru laiku, pagal nusistovėjusius papročius. Arimui rengdavosi tarytum kokiai šventei. Sėja taip pat buvo nepaprastas lietuvių žemdirbių gyvenimo įvykis. Todėl sėjai žemdirbys ruošėsi ypatingai. Lietuviai per ilgus amžius … Daugiau…

Vtamulaičio knygos vaikams skruzdėlytės greitutės nuotykiai recenzija

V.Tamulaičio knygos vaikams “Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai” recenzija Už knygą “Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai” Vytautui Tamulaičiui 1935 metais buvo skirta Raudonojo Kryžiaus jaunimo literatūros premija. “Iš skruzdžių, kaip ir kitų mažųjų gamtos padarėlių gyvenimo, be anksčiau išverstos Skvorcovo apysakos “Nuostabūs skruzdės gyvenimo atsitikimai”ir vieno kito vertimo, iki to meto mūsų vaikų literatūra … Daugiau…

Savižudybės problema filosofinis aspektas

Savižudybės problema.Filosofinis aspektas TURINYS Savižudybės problema, filosofinis aspektas 3. Žmogaus būtis ir egzistencija 3. Būsimasis gyvenimas ir dabartis 6. Siela 8. Išvados 10. Literatūros sąrašas 11. SAVIŽUDYBĖS PROBLEMA.FILOSOFINIS ASPEKTAS Dievas sukūrė žemę, dangų ir visa kas mus supa, galiausiai sukūrė gyvybę. Kyla klausimas, ar … Daugiau…

Iuolaikinės vestuvių apeigos

Turinys Įvadas 2 Šiuolaikinių vestuvių aprašymas 3 Šiuolaikinių vestuvių tradicijų palyginimas su senovės vestuvių papročiais ….. 4 Išvados 6 Literatūra 7 Įvadas Lietuviai yra tauta, turinti gilias tradicijas, išlaikiusi gana nemažai papročių, kurių laikosi ir gana dažnai pritaiko savo gyvenime. Yra žinomos labai senos gyvenimo ciklo … Daugiau…

Zmogaus samprata antikos filosofijoj

TurinysŽmogaus samprata Antikos filosofijoj 1 Žmogaus samprata Antikos filosofijoj. Žmogus buvo laikomas kosmoso dalimi. Manyta, kad pažinus kosmosą, bus pažinta ir žmogaus esmė. Žmogus–organiška kosmoso dalis, sumažintas pasaulis arba mikrokosmosas. Filosofai įžiūrėjo žmogaus silpnumą. Va.pr.Kr.filosofas Anaksagoras teigė, kad žmogus gimsta silpnas ir perėjęs brendimo etapus galutinai tampa pranašesnis. Šiai koncepcijai pritarė … Daugiau…

Kas yra literatūra

Yra įvairiausių mėginimų apibrėžti literatūrą. Pavyzdžiui, galima ją apibūdinti kaip ,,vaizdingą“ aprašymą išmonės prasme – aprašymą, kuris nėra tikroviškas. Tačiau reikalingas kitas požiūris, literatūrą reikėtų apibrėžti ne pagal tai kiek ji išgalvota ar vaizdinga, o atsižvelgiant į kalbos vartosenos ypatumą. Laikantis šios sampratos, literatūra yra rašymo būdas, kuriuo, pasak rusų … Daugiau…

M šileikis – zarasų krašto dailininkas

referatas “M. ŠILEIKIS – ZARASŲ KRAŠTO DAILININKAS” MENINIS UGDYMASTurinys 1. Įvadas 3 2. Dail. Mikas Šileikis 3 3. Pasisakymai apie dailininko kūrybą 4 4. Dailininkas apie meną 6 5. Mikas Šileikis spaudos žmogus 6 6. Išvados 8 7. Naudota literatūra. 9 8. Priedai 10 Įvadas Daug Lietuvoje yra garsių rašytojų, … Daugiau…

Tinklo etiketo teorija ir praktika

TURINYS1. TINKLO ETIKETAS IR JO STATUSAS 3 1.1.TINKLO ETIKETAS AR NETIQUETTE 3 1.2. TINKLO ETIKETAS 3 1.3. TINKLO ETIKETO POREIKIS 4 1.4. INTERNETO VARTOTOJŲ POŽIŪRIS Į TINKLO ETIKETĄ 4 1.5. TINKLO ETIKETO BŪTINYBĖ IR STATUSAS 4 1.6. INFORMACIJOS INTERNETE ĮVAIROVĖ 5 1.7. TINKLO ETIKETO STATUSO PASIKEITIMAS 6 2. SINCHRONINIAI POKALBIAI … Daugiau…

Sgedos poemos strazdas analizė-interpretacija kitas variantas analize

Sigitas Geda — savitas dabarties poetas. Jis stipriai jaučia lietuvių poezijos tradiciją, bet kūryboje persveria naujumas, ieškojimas to, kas lietuvių kultūroje dar neatverta. S.Gedos poezijos laikas nėra nuoseklus, labiau spiralinis. Jis eina į priekį ir kartu grįžta atgal. Didelė kūrybos energija yra ne tik statanti, bet ir griaunanti. Poezijoje yra … Daugiau…

Juditos vaičiūnaitės eilėraščio kavinė su balandžiais analizė-interpretacija analize

Juditos Vaičiūnaitės eilėraščio “Kavinė su balandžiais” analizė-interpretacija “Aš nežinau nieko gražesnio už kasdienybę – ji man yra pati gyvenimo poezija, o ne šventės ar kažkokie ypatingi plunksnos verti objektai. Man gyvenimas, koks jis bebūtų, yra pati šviesa […] Džiaugsmas yra ryte pabudus pusryčiauti, jausti saulės šilumą, rūką…” – sakė J.Vaičiūnaitė. … Daugiau…

Laisvės ir atsakomybės sampratos kitimas

Laisvės ir atsakomybės sampratos kitimas Laisvė ir būtinumas Laisvė ir būtinumas-filosofinės kategorijos, reiškiančios santyki tarp žmonių veiklos ir objektyvių gamtos bei visuomenės dėsnių. Dauguma idealistų, traktuodami laisvę ir būtinumą kaip viena kitą šalinančias sąvokas, supranta laisvę kaip dvasios apsisprendimą, kaip valios laisvę, kaip galimybę elgtis pagal valios norą, kurio nedeterminuojančios … Daugiau…

Pranešimas tema sakytinės kalbos elementai interneto tinklapių skaitytojų komentaruose dokumentas

Pranešimas „Sakytinės kalbos elementai tinklapių straipsnių komentaruose“Kiekvienas žinome, kad internetas – tai erdvė, kurioje visi gali reikšti savo mintis, išsakyti nuomonę, išlieti pykti ar pasidalinti džiaugsmu. Čia mes kiekvienas galime būti kuo norime, prisiimti tam tikrą vaidmenį, “užsidėti kaukę”, galų gale susigalvoti savo poreikius ir vidinius bei išorinius požymius atitinkančią … Daugiau…

Samuelio becketto belaukiant godo

Samuel Beckett (1906-1989)Airių kilmės dramaturgo, 1969 m. A.B.Nobelio premijos laureato S.Becketto pirmoji drama „Belaukiant Godo“ (En attendant Godot) (1953), priklauso absurdo teatro klasikai. Anksčiau rašęs romanus „Merfis“ (Murphy) (1947), „Molojus“ (Molloy) (1951), „Malonas miršta“ (Malone meurt) (1952), S.Beckettas ima domėtis teatro galimybėmis – kaip lakoniška forma perteikti gyvenimo beprasmybės idėją. … Daugiau…

Visuotinės literatūros konspektas

1. Švietimo samprata. Filosofijos vaidmuo. Proto kultas. Žmogaus prigimties idėja. “Natūralaus žmogaus” idėja. Žmogus ir aplinka. Auklėjimo problema. 18a. vadinamas Švietimo epocha, arba Šviečiamuoju amžiumi. Šis pavadinimas prigijo dėl to, kad tuomet labai išaugo mokslo ir švietimo reikšmė, imta tikėti, jog, išmokius žmones, protui nugalėjus tamsumą ir prietarus, atsiras visuotinė … Daugiau…

Oratoriniu kalbu antikoje literaturiskumas

TurinysAnotacija 2 Įvadas 2 Oratorinio meno raida 3 Oratorinės kalbos reikalavimai 5 Geriausi antikos oratoriai 9 Demostenas 9 Isokratas 10 Lisijas 11 Ciceronas 11 Kvintilianas 14 Graikų ir romėnų oratorių kalbų skirtumai ir panašumai 15 Išvados 16 Literatūros sąrašas 17 Anotacija Oratorinių kalbų Antikoje literatūriškumas – tai darbas apie garsiausių … Daugiau…

Juditos vaičiūnaitės eilėraščio piešinys analizė-interpretacija analize

Juditos Vaičiūnaitės eilėraščio “Piešinys” analizė-interpretacija Grožio pajutimas. Kultūros atmintis. Istorinė praeitis. Taip, tai svarbiausi J.Vaičiūnaitės kūrybos orientyrai ir poetinės atramos. Senoji architektūra. Didieji meno stiliai. Specifinė augalija. Svarbiausias gyvenimo ir kūrybos klodas – Vilnius, kuris susijęs su poetės kūrybine branda, jos poetiniu vaizdiniu. Taip, tai pagrindiniai J.Vaičiūnaitės savito poetinio žodyno … Daugiau…