Vietos savivaldos funkcijos Lietuvoje

TURINYS 1) Įvadas. 2) Vietos savivalda. Kas tai? 3) Savivaldybės samprata. 4) Savivaldybių funkcijos. 5) Vietos savivaldos sistema Lietuvoje. 6) Išvados. 7) Literatūros sąrašas. ĮVADAS Demokratijai įsišaknijus ne tik valstybių konstitucijose (teoriškai), bet ir visuomenės galvose, atsirado poreikis įtvirtinti nuolat linksniuojamus „demokratiškus principus“. Juolab kad, nesėkmės atveju, nebuvo ką prarasti. … Daugiau…

Nato espt

NATO – tai Šiaurės Amerikos ir Europos šalių bendros gynybos organizacija, siekianti užtikrinti savo narių saugumą ir stabilumą. Tačiau NATO nėra vien tik karinė organizacija. NATO taip pat sukūrė aktyvaus bendradarbiavimo tarp valstybių narių mechanizmą, kuris visų pirma yra politinio pobūdžio, skatinantis bendrą gynybos planavimą, konsultacijas krizių valdymo, ekonomikos, mokslo, … Daugiau…

Racionalumas ir sprendimų priėmimas

ĮVADASSprendimų priėmimas – bet kurios organizacijos valdymo sudėtinė dalis. Dar daugiau – tai vienas esminių, kaip specifinės personalo kategorijos, veiklos elementų. Vadovo sugebėjimas priimti valdymo sprendimus žymia dalimi nulemia sėkmingą organizacijos funkcionavimą ir vystymą. Darbas organizacijose kas dieną reikalauja priimti sprendimus. Kai kurie jų turi būti priimti individualiai, kai kurie … Daugiau…

Vietos savivalda Lietuvoje

T U R I N Y S ĮVADAS 3 1. VIETOS SAVIVALDOS SAMPRATA 42. ISTORINĖ VIETOS SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ RAIDA LIETUVOJE 6 3. VIETOS SAVIVALDOS INSTITUCIJOS 3.1. Savivaldybės taryba 9 3.2. Savivaldybės meras 10 3.3. Savivaldybės administracija 104. SAVIVALDYBĖS FUNKCIJOS IR SANTYKIAI SU KITOMIS VALDŽIOS INSTITUCIJOMIS 4.1. Savivaldybių funkcijos 11 4.2. … Daugiau…

Pilietinė bendruomenė

Kas yra pilietinė bendruomenė?Visų pirma, prieš pradedant gilintis į pilietinės bendruomenės pagrindimą norėčiau pasakyti, kad pilietinė bendruomenė nėra mitas. Ji iš tikrųjų egzistuoja, ryškiausias to įrodymas galėtų būti Šiaurės ir Pietų Italija. Antra, reiktų paminėti, kad net XVI amžiuje Nicolo Machiavelli‘s ir kiti jo amžininkai įrodinėjo, kad pilietinė bendruomenė egzistuoja … Daugiau…

Es konstitucionalizacija

ES KONSTITUCIONALIZACIJA IR KONSTITUCIJOS KŪRIMO PRIEŽASTYS ES neturi Konstitucijos tiesiogine to žodžio prasme. Nepaisant to ES tapo “konstitucionalizuota” bendradarbiavimo tarp nacionalinių vyriausybių, ETT sukūrimo konstitucinių doktrinų ir šių doktrinų įtraukimo į valstybių narių konstitucijas nacionalinių teismų pagalba pasėkoje.ES “konstitucionalizacija” 1986 m. sprendime ETT apibūdino steigimo sutartis kaip turinčias “konstitucines teises” … Daugiau…

Pusiau-prezidentizmas

ĮVADASLietuvoje pusiau-prezidentizmas gali būti problemiškas ne vien kasdieniniame politiniame gyvenime, bet ir sistemos lygiu, t. y. tam tikromis sąlygomis kelti grėsmę ne vien politiniam, bet ir demokratijos stabilumui. Be to, neigiamą pusiau prezidentizmo įtaką galėtų sustiprinti ydos, kurias pusiau prezidentinis institucinis modelis perima iš prezidentinio, o galbūt ir iš parlamentinio … Daugiau…

Totalitarizmas1

Įvadas XX a. totalitarizmo atsiradimo, raidos, funkcionavimo ir žlugimo epocha. XX a. būdinga totalitarizmo formavimosi, savidiskretitavimo, vystymosi ir žlugimo procesai. XX a. istoriją lėmė totalitariniai rėžimai, tarybinis totalitarizmas veikė pasaulio istoriją daug ilgiau ir veiksmingiau nei vokiškasis – „Šaltasis karas“, kultūra, ekonomika, mentalitetas. Totalitarinių valstybių sukeltas II PK, jų vidaus … Daugiau…

Politinio proceso samprata dokumentas

POLITINIO PROCESO SAMPRATA Politiniai subjektai – dėl jų kuriasi politinė sistema. Politinis procesas – 1 iš visuomeninių procesų Ekonominiai pr. Socialiniai pr. Dvasiniai pr. Politinis procesas turi pradžią ir pabaigą.Tai politinės sistemos egzistavimo forma,politinių procesų veiklos visuma ,kuri vysto arba smukdo politinę sistemą. 1)Politiniai sprendimai – esminis dalykas politiniuose procesuose. … Daugiau…

Italijos respublika

Italijos respublikaTeritorija – 301, 230 kv. km Gyv. skaičius – 58 mln. Dauguma – italai, yra vokiečių, prancūzų, slovėnų, albanų, graikų Katalikai, plius nedidelės protestantų, žydų ir musulmonų bendruomenės Italija, kaip ir Vokietija susivienijo tik XIX amžiuje. Po Romos imperijos žlugimo šiaurinė italija buvo valdoma vokiečių, pietinė – Bizantijos . … Daugiau…

Sveitimas

ŠVIETIMO SISTEMA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Švietimo sistema – mokymo institucijų, įstaigų tinklas, administruojamas valdžios ir savivaldos, jų aprūpinamas materialiniais ir dvasiniais resursais ir grindžiamas jurisdikcija. Skirtingose valstybėse skiriasi moksleivių mokymo pradžios amžius, drausmės palaikymas, pedagogikos filosofija. Aprūpinimas, dotacijos priklauso nuo valstybės ekonominio pajėgumo. Švietimo sistemą sudaro: 1. Priešmokyklinis ugdymas. 2. … Daugiau…

Ministro pirmininko galiu d britanijoje ir prancuzijoje palyginimas

Turinys ĮVADAS 2 DIDŽIOSIOS BRITANIJOS MINISTRO PIRMININKO GALIOS 2 SKIRTINGI LYDERIAI 2 MINISTRAS PIRMININKAS- PARTIJOS LYDERIS 4 FORMALIOS PREMJERO GALIOS 5 AR DIDŽIOSIOS BRITANIJOS MINISTRAS PIRMININKAS YRA PREZIDENTAS? 6 PRANCŪZIJOS MINISTRO PIRMININKO GALIOS 6 KONSTITUCINĖS MINISTRO PIRMININKO GALIOS 6 DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR PRANCŪZIJOS MINISTRŲ PIRMININKŲ GALIŲ SKIRTUMAI IR PANAŠUMAI 7 … Daugiau…

Interesai ir bažnyčia religinės sektos

Įvadas 3 1. Naujieji religiniai judėjimai 4 1.1. Beieškant apibrėžimo 4 1.2. Politinė naujųjų religinių judėjimų veikla pasaulyje 5 2. Interesų grupės 5 3. Naujųjų religinių judėjimų teisinis reglamentavimas 6 4. Naujųjų religinių judėjimų veikla: interesų grupės? 7 4.1. Naujieji religiniai judėjimai ir valstybės institucijos 7 4.2. Naujieji religiniai judėjimai … Daugiau…

Zurnalistų etika

Žurnalistų etikaŽurnalistų etika yra elgesio standartai, išskirtinai taikomi dirbantiesiems visuomenės informavimo priemonėse. Etika yra žmonių elgesio bei laikysenos taisyklės. Tos taisyklės ne tik išsamiai, bet ir labai įvairiai yra išnagrinetos, išdestytos bei išpuoselėtos daugelio mąstytojų-filosofų. Bet pirminis jų kilmės šaltinis vis tiek galėjo būti tik kiekvieno žmogaus įgimtoji (nors ir … Daugiau…

Nacionalinė kultūra ir integracija į europos sąjungą

Nacionalinė kultūra ir integracija į Europos SąjungąPlanas: 1. Europos Sąjungos pozicija nacionalinės kultūros atžvilgiu. 2. Europos Sąjungos pilietybė. 3. Lietuvių charakteris – ko iš tikrųjų bijome? 1. ES pozicija nacionalinės kultūros atžvilgiu. Europos Sąjunga po kol kas labai aktyviai vykdo tą politinę, ekonominę administracinę savo politiką – kalba apie galimybes … Daugiau…

Europos komisija

TURINYS:Įvadas 3 psl. Europos Komisijos charakteristika ir funkcijos 4 psl. Komisijos formavimas 5 psl. Komisijos Pirmininkas 7 psl. Europos Komisijos nariai 7psl. Komisijos posėdžių rengimas 9 psl. Išvados 10 psl. Literatūros sąrašas 11 psl. ĮVADAS Dėl įvairiausių priežaščių pavieniai žmonės, žmonių grupės, institucijos, valstybės vienijasi į mažesnias ar didesnes sąjungas. … Daugiau…

Lobizmas europoje

Bendroji lobistinės veiklos samprata Lobizmas yra procesas, kurio metu apsikeičiama informacija, ir grupės, organizacijos ar jos dalies nuomonė perduodama valdžios pareigūnams (tirk rinktiems, tiek skirtiems pareigūnams), turint pagrindinį tikslą – daryti įtaką, kad būtų priimtas palankus sprendimas. Dažnai svarbiau yra išreikšti nuomonę, o ne pasiekti, kad valdžia patvirtintų tam tikrą … Daugiau…

Darbo apskaita

Įvadas Rinkos sąlygomis žmogaus darbo jėga yra perkama ir parduodama. Nusipirkęs darbo jėgą, kapitalo savininkas naudoja ją ūkinėje veikloje ir už tai moka samdomajam darbuotojui darbo užmokestį. Kaip ekonominė kategorija darbo užmokestis išreiškia santykius tarp kapitalisto ir samdinio dėl pastorojo darbo jėgos įvertinimo ir apmokėjimo. Darbo užmokestis yra darbo jėgos … Daugiau…

Baltijos šalių skola rusijai

Baltijos šalių skola Rusijai Buvę okupantai reikalauja kontribucijos Grupė Rusijos parlamento deputatų teigia, kad Baltijos valstybės skolingos Rusijai milžinišką pinigų sumą. Šiuo metu Rusijos Dūmoje ruošiami dokumentai, kurių pagrindu trims Baltijos šalims būtų galima pateikti 120 – 130 mlrd. JAV dolerių sąskaitą. Paaiškinimas, kaip gali susidaryti tokia skola, labai mielas … Daugiau…

Europos identiteto problematika

TURINYSĮvadas 3 Identiteto sąvoka bei ypatumai 4 Daugialypio Europos identiteto kūrimasis- privalumas ar trūkumas? 5 Europos kultūrinis tapatumas 6 Pilietinis identitetas 9 Lietuvos vieta Europos identiteto problematikoje 13 Lietuvių tautinio identiteto perspektyva 15 Nacionalinio ir Europinio identiteto problema 16 Išvados 21 Literatūra 22 Įvadas Europa šiandien vienijasi. Europos Sąjunga ar … Daugiau…

Jav užsienio politikos formuotojai

Įvadas Krizių politikaKrizių politika pradedama formuoti dėl nenumatytų aplinkybių ir situacijų pagal griežtai nustatytą planą. Tačiau, nepaisant tokio ypatingai “vaizdingą” turinį turinčio planinio darbo arba netikslios informacijos skleidimo, dažniausiai atsitinka neįtikėtinų įvykių, kurie dažnai turi nenumatytų padarinių: pvz., japonų atakos Perl Harbore 1941m. gruodžio mėn. Šis pavyzdys ne tik užkirto … Daugiau…

Kas yra ir ko siekia nato

NATO – tai Šiaurės Amerikos ir Europos šalių bendros gynybos organizacija, siekianti užtikrinti savo narių saugumą ir stabilumą. Tačiau NATO nėra vien tik karinė organizacija. NATO taip pat sukūrė aktyvaus bendradarbiavimo tarp valstybių narių mechanizmą, kuris visų pirma yra politinio pobūdžio, skatinantis bendrą gynybos planavimą, konsultacijas krizių valdymo, ekonomikos, mokslo, … Daugiau…

Bendros europos valstybių užsienio politikos busp esmė

Į V A D A SEuropos integracija yra daugialypis procesas. Kokiose srityse bendravimas tarp šalių bevyktų, jis neišvengiamai veda prie butinybės koordinuoti šalių sprendimus tarptautinėje arenoje. Bendroji užsienio ir saugumo politika(BUSP) – tai specifinė ir kol kas precedento neturinti besiintegruojančių valstybių bendravimo forma. Pradėta kaip paprasčiausia atskirų užsienio politikos žingsnių … Daugiau…

Europos integracija1

EUROPOS INTEGRACIJATuo metu, kai Europa grimzdo į pesimizmą skaičiuodama II Pasaulinio karo nuostolius, filosofas K. Jaspersas buvo paklaustas, ar Žemėje dar apskritai liko tai, ką būtų galima pavadinti Europa. Atsakymas buvo trumpas: „Biblija ir antikos idėjos“. Taip buvo apibrėžti du svarbiausieji dalykai, jungiantys Senojo žemyno žmones: iš antikos paveldėtas racionalus … Daugiau…

Totalitarizmas2

TURINYSĮVADAS 3 1. Totalitarizmo samprata 4 2. Totalitarinio valdymo charakteristika 5 3. Totalitarizmo ištakos 6 4. Totalitarinių rėžimų ideologija 8 5. Totalitarinio rėžimo kliūtys 9 6. Totalitarinio valdymo istoriniai pavyzdžiai 10 7. Post-totalitarizmas 11 IŠVADOS 12 LITERATŪRA 13 ĮVADAS Totalitariniai režimai kaip nedemokratinio valdymo tipas, kokybiškai skiriasi nuo autoritarinių. S.Lozuraičio … Daugiau…

Informacinis karas

ĮVADASAtėjus XXI a., informacijos amžiui, pakito ir mūšių samprata. W. Cohenas 1997 m. pranešime apie ateinančių ketverių metų JAV gynybos strategiją teigė: “ Informacinė revoliucija daro tokį perversmą karo srityje, kuris iš esmės pakeis JAV kariavimo principus. Mums reikia pasinaudoti šiomis ir kitomis technologijomis, kad dominuotume ateities mūšiuose“. Naujų karinių … Daugiau…

Baltijos šalių geopolitika

BALTIJOS ŠALIŲ GEOPOLITIKA Geografams sudėti, sugrupuoti kelias šalis, išsidėsčiusias viena šalia kitos, yra paranku. Estijai, Latvijai ir Lietuvai būti apjungtoms į Baltijos valstybių grupę yra naudinga. Šitoks sugrupavimas leidžia tris mažas valstybes laikyti didesnėmis nei jos iš tikrųjų yra. Iš kitos pusės tai išryškina jų skirtingumą. Nepaisant istorinių ir kultūrinių … Daugiau…

Valstybė

„Valstybės“ termino samprata ir pagrindinės kilmės teorijos Daugelis praeities ir dabartinių žymių filosofų, politikų, teisininkų ir kitų mokslų atstovų bandė suformuluoti valstybės, kaip sudėtingo visuomeninio reiškinio, apibrėžimą, parengė nemažai teorijų, įvairiai aiškinančių valstybės atsiradimo priežastis, valstybės valdžios esmę, jos tikslus, uždavinius, paskirtį. Senovės Graikijos mąstytojas, filosofas Demokritas (V-IV a.pr.m.e.) pateikė … Daugiau…

Interesų grupės

INTERESŲ GRUPIŲ VAIDMUO POLITIKOS FORMAVIME 1. INTERESŲ GRUPĖS Nenuginčijamas ir labai pastebimas vaidmuo politikos formavime yra žmonių grupių noras paveikti valdžios atstovus, siekiant sau palankių sprendimų ir įstatymų. Šitos organizuotos grupės, vadinamos „interesų grupės“, nesiekia valdžios tiesiogiai, o įvairiomis priemonėmis stengiasi paveikti jau esančius valdžioje. Į politikos formavimą yra įsitraukusios … Daugiau…