Nato3

NATONATO – tai Šiaurės atlanto sutarties organizacija. Ji buvo įkurta 1949m. Šiaurės atlanto sutartimi. Šią sutartį pasirašė: Jav, Prancūzija, Belgija, Danija, Islandija, Italija, Anglija, Kanada, Liuksenburgas, Norvegija, Olandija, Portugalija. Vėliau įstojo: Graikija (1952); Turkija (1952); Vokietija (1955). Ispanija (1982); Lenkija (1999); Čekija (1999); Vengrija (1999). Politiniai tikslai ir uždaviniai Šiaurės … Daugiau…

Platono valstybė

Platono “Valstybė”Filosofai dažnai bandė kurti idealios visuomenės modelius. Pirmasis žinomas filosofas, sukūręs idealios visuomenės sampratą, buvo Platonas (427 – 347 m. pr. Kr.) iš Atėnų. Platonas, mokyklos, pavadintos “Akademija” (387 m. pr. Kr. – 529 m.) įkūrėjas. Svarbiausieji kūriniai apie politiką – “Valstybė” (angliškų vertimų pavadinimas – “Respublika”), “Politikas” ir … Daugiau…

Europos sąjungos žemės ūkio politika

ĮŽANGA 1992 m. Vasario 7 d. Mastrichte buvo pasirašyta Europos Sąjungos sutartis, pagal kurią buvo įkurta Europos Sąjunga (ES). Ši sutartis įsigaliojo 1993 m. Lapkričio 1d., kai valstybės narės ją ratifikavo. Europos sąjunga – tai Europos žmonių sąjungą, kurioje piliečiai turi plačiausias teises dalyvauti priimant sprendimus. Sąjungos tikslas – nuosekliai … Daugiau…

Demokratijos tipai

TURINYS ĮVADAS 3 1. TIESIOGINĖ DEMOKRATIJA 4 1.1. Klasikinė demokratija 5 1.2. Radikalioji vystymosi demokratija 6 1.3. Tiesioginė demokratija 6 1.4. Dalyvaujamoji demokratija 7 2. ATSTOVAUJAMOJI DEMOKRATIJA 8 2.1. Ginamoji demokratija 9 2.2. Konkurencinė elistinė demokratija 10 2.3. Pliuralizmas 11 2.4. Teisėta demokratija 12 IŠVADOS 14 LITERATŪRA 16 ĮVADAS Demokratijos … Daugiau…

Europos sąjungos institucijos

ES InstitucijosSvarbiausios Europos sajungos institucijos yra: Europos Parlamentas, Europos Sajungos Taryba, Europos Komisija, Europos Bendriju Teisingumo Teismas, Europos Audito Rumai ir Europos Ombudsmenas . Viena svarbiausiu instituciju yra Europos Parlamentas, kuria siuo metu sudaro 732 nariai, is kuriu 13 yra Lietuvos atstovai. Šiandien Europos Parlamento nariai mokosi gyventi ir dirbti … Daugiau…

Biurokratija1

BIUROKRATIJA PLANASĮvadas I. Biurokratijos samprata 1. Biurokratijos samprata 2. Biurokratinis personalas, jo atranka 3. Biurokratai ir jų asmeniniai interesai 4. Biurokratijos kontrolė II. Biurokratijos pranašumai M. Vėberio biurokratijos modelyje III. Biurokratija: neigiamas požiūris Išvados I. Biurokratijos samprata 1. Biurokratijos samprataTerminas „biurokratija“ yra įvairiai apibrėžiamas. Dažniausiai šis žodis suvokiamas kaip nesuvaldoma … Daugiau…

Liuteronizmo ir kalvinizmo poveikis politinei minčiai

TURINYS ĮVADAS 3 1. REFORMACIJA EUROPOJE 4 1.1 Reformacijos pirmtakai 6 1.2 Nuosaikieji ir radikalieji reformatai 7 2. NUOSAIKUSIS REFORMATORIUS M. LIUTERIS 7 3. REFORMATAS J. KALVINAS 9 4. M. LIUTERIO IR J. KALVINO IDĖJŲ PALYGINIMAS 11 IŠVADOS 13 NAUDOTA LITERATŪRA 15 ĮVADASVisi mąstytojai ir valstybės teoretikai sutaria, kad valstybė būtina žmonių bendrabūviui. Labai ryškūs ir svarbias praktines pasekmes … Daugiau…

Europos integracijos procesų

EUROPOS INTEGRACIJOS PROCESAIPaskaitų konspektas viešojo administravimo neakivaizdinio sk. studentams Parengė doc. A.Damulienė I tema. INTEGRACIJOS ESMĖ, PRINCIPAI, FORMOS Integracijos proceso samprata ir formos Integracija – tai atskirų dalių sujungimas į vieną sistemą. Santykiai tarp tų dalių ir jų funkcijos yra koordinuoti bei subordinuoti ir reguliuojami visos sistemos interesų atžvilgiu. Pagal … Daugiau…

Jav ir baltijos šalių bendradarbiavimo raida

Įvadas Šaltojo karo metu Baltijos valstybės susilaukė sąlyginai mažai JAV politikos dėmesio. Tiesiogiai įgyvendinti politikos iniciatyvas buvo neįmanoma, nes Baltijos valstybės buvo Sovietų Sąjungos dalimi. Tik po Šaltojo karo suirus SSRS Baltijos šalys galėjo sulaukti paramos iš JAV. Taigi, Baltijos jūrų regionas tapo vienu iš tarptautinės politikos centrų. Jos tapo … Daugiau…

Konstitucionalizmo raida Lietuvoje

ĮVADAS Žmonija per tūkstantmečius sukaupė didžiulį raštijos palikimą. Tačiau iš jo galima išskirti tik nedaug dokumentų, kurie turi didžiulės reikšmės tautų ir valstybių istorijai. Visų tautų ir valstybių gyvenime svarbią vietą užima konstitucijos – pagrindiniai valstybės įstatymai. Jų teisės normos turi visų kitų teisės normų atžvilgiu auksčiausią galią, nustato piliečių … Daugiau…

Saltasis karas

Turinys:1. Įvadas 3 2. JAV ir Sovietų Sąjunga 1945-1948m. 4 3. Geležinė uždanga 5 4. Atsiribojimo politika- Trumeno diktrina ir Maršalo planas 5 5. 1948-ieji – lemtingi metai 6 6. Korėjos karo padariniai 7 7. Sovietų Sąjunga ir Rytų Europa 6-ame Dešimtmetyje 8 8. Sukilimas Rytų Europoje 8 9. Vokietija ir Berlynas – … Daugiau…

Politinės partijos

Vilniaus Gedimino Technikos universitetas REFERATAS Politinės partijos ir jų samprata Darbą atliko: Vilnius 2006 TURINYS 1. ĮVADAS…….4 2. POLITINĖS PARTIJOS SAMPRATA……5 3. POLITINĖS PARTIJOS……6 4.POLITINIŲ PARTIJŲ STRUTŪRA IR FUNKCIJOS…..7 5. POLITINIŲ PARTIJŲ KLASIFIKACIJĄ…..8 6.IŠVADOS……12 1. ĮVADAS Šiuolaikinėse valstybėse yra politinės partijos, kurios yra svarbios valstybės valdyme. Aktyvi visuomenės dalis dalijasi … Daugiau…

Fašizmo fenomenas ideologinė doktrina ar politinė mitologija

TURINYS ĮVADAS 3 FAŠISTINIS MITAS 5 ADOLFAS HITLERIS 6 GESTAPAS 12 HOLOKAUSTAS 13 ANTROJO PASAULINIO KARO PRIEŽASTYS 15 FAŠIZMAS IR KOMUNIZMAS 15 IŠVADOS 17 NAUDOTA LITERATŪRA 19 ĮVADASPo Pirmojo pasaulinio karo prie dešiniųjų ideologijų prisidėjo fašizmas. Fašizmas pasireiškė daugelyje pasaulio šalių įvairiomis formomis (intelektualiniais paiūlymais arba tiesiog kaip informacija). Daugelyje prieškarinės Europos valstybių fašizmas tapo legalaus arba nelegalaus politinio … Daugiau…

Savivaldybių tarybos rinkimai 2000-2002 metais

TURINYS ĮVADAS 3 TRAKŲ RAJONO RINKIMINĖ APYGARDA NR52 6 TRAKŲ RAJONO 2002 METŲ GRUODŽIO 22DIENOS BALSAVIMO REZULTATAIAPYGARDOJE 7 RINKIMŲ SĄRAŠO NR.13 8 LIETUVOS LIBERALŲ SĄJUNGOS POLITIKOS NUOSTATAI 10 LIETUVOS LIBERALŲ SĄJUNGOS POLITINĖS NUOSTATOS 11 RINKIMŲ SĄRAŠO NR.3 13 IŠVADOS 15 NAUDOTA LITERATŪRA 16 PASTABOS 17 ĮVADAS119 Konstitucijos straipsniu nurodoma, jog savivaldos teisė laiduojama įstatymo numatytiems valstybės teritorijos administraciniams vienetams. Ji … Daugiau…

Politikos mokslo pagrindiniai terminai

5. Nedemokratinis valdymas. (Autoritarizmas, totalitarizmas). Nedemokratinis valdymas gali pasireikšti dviem būdais: 1. Autoritarizmas. Autoritarizmas tai toks valdymas, kai valstybė nėra atsakinga savo piliečiams (nevyksta reguliarūs ir laisvi rinkimai, varžomos politinės piliečių teisės, ribojama arba iš vis draudžiama politinių orgtanizacijų ir politinių partijų veikla, cencūruojama žiniasklaida). Šis valdymas remiasi armija ir … Daugiau…

Afganistano opijaus geopolitika

Afganistano opijaus geopolitikaTURINYS ĮVADAS 1 OPIJAUS SAMPRATA 3 OPIJAUS GABENIMO KRYPTIS 5 KARAS PRIEŠ NARKOTIKUS: AFGANISTANO SPECIFIKA 6 AFGANISTANO GALIMI VARIANTAI 8 IŠVADOS 11 LITERATŪROS SĄRAŠAS 13 ĮVADAS Nusistovėjusiame šešėlinio pasaulio žemėlapyje Afganistanas yra žinomas kaip pats didžiausias opijaus (aguonų ekstrakto – narkotinės medžiagos) augintojas. Apie tai skelbta ir Jungtinių … Daugiau…

Tarptautinis protokolas

Tarptautinis protokolas ir derybų organizavimas. Dr. Vidmantas Budrys Įvadas Paskaitoms panaudota Alytaus kolegijos dalyko neakivaizdinių studijų programa. Kiekviena dalyko tema yra pakankamai plati ir jas galima būtų dėstyti kaip atskirus dalykus. Paskaitų metu pateikiamos temos, kurias galima savarankiškai išstudijuoti, ir informacijos šaltiniai. Turinys 1. Protokolas. 2. Diplomatijos sferos terminologija ir … Daugiau…

Jav kongreso rinkimai

Turinys Turinys 2 Įvadas 3 1. Bendri rinkimų bruožai 4 2. Senato rūmų rinkimai 5 4. Atstovų rūmų rinkimai 6 5. Rinkimų kampanijos 7 6. Pinigai rinkimuose 7 Išvados 9 Naudota literatūra: 10 Įvadas Jungtinės Amerikos Valstijos viena galingiausių , didelę galią visame pasaulyje turinčių valstybių. Ji pirmaujanti pasaulyje savo … Daugiau…

Baltijos šalių integracija tikslai ir interesai

Įvadas.Kadangi kiekviena pasaulio šalis yra apsupta kitų valstybių, egzistuoja tarptautinėje aplinkoje, jos interesų įgyvendinimą įtakoja išorės veiksniai. Šie veiksniai gali tiek kelti grėsmę bendriems gyventojų interesams, tiek ir suteikti daugiau galimybių jų įgyvendinimui. Baltijos šalys – Estija, Latvija ir Lietuva – yra šiaurės rytų Europoje, prie rytinių Baltijos jūros krantų. … Daugiau…

Demokratija1

Demokratija-kas tai?Demokratija (iš gr. demos „liaudis“ ir kratein „valdyti“) reiškia valdymo formą, kurioje visi piliečiai turi teisę dalyvauti šalies valdyme, skirtingai nuo valdymo formos, kurioje tokia teisė priklauso vienai klasei, išskirtinei grupei arba autokratui. Šią teisę piliečiai įgyvendina tiesiogiai referendumuose ir plebiscituose arba per savo išrinktus atstovus. Šiuo metu demokratija … Daugiau…

Bendra žemės ūkio politika

TURINYS ĮVADAS 3 1. BŽŪP ESMĖ IR TIKSLAI 4 2. BENDRA ŽEMĖS ŪKIO POLITOKOS BENDRAS VYSTYMASIS: 6 2.1 Pradinės stadijos 6 2.2 Ekonominės ir monetarinės aplinkybės 8 2.3 Agromonetarinės priemonės 11 2.4 Kainos, perprodukcija ir biudžetiniai kaštai 13 2.5 Pajamos iš žemės ūkio 14 2.6 BŽŪP reforma 14 2.7 Ankstesni … Daugiau…

Danijos politinių institucijų sistema

TURINYS Įvadas I. Valstybė II. Politinių institucijų sistema 1. Karališkoji šeima 2. Konstitucija 3. Valdžių padalijimas 4. Vyriausybė 5. Parlamentas 5.1. Parlamento rinkimai 5.2. Komitetai 5.3. Partijos 6. Autonominės sritys 6.1. Farerų salos 6.2. Grenlandija Išvados Literatūros šaltiniai 1 2 2 2 4 4 5 6 6 7 7 9 … Daugiau…

Lietuvos valstybė

Šiuolaikiniame sudėtingame pasaulyje nepakanka priklausyti bendruomenei. Visuomenė turi savo organizacinę formą – valstybę. Valstybė yra visuomenės politinė organizacija, turinti valstytbės aparatą – valstybinių institucijų ir organizacijų, realizuojančių valstybės funkcijas, visumą. Šių valstybinių institucijų ir organizacijų viršūnių aukščiausia valdžia priklausomai nuo politinio valdymo sistemos yra monarchas, prezidentas, parlamentas, vyriausybė. Kiekviena valstybė … Daugiau…