Gamybos veiksnių rinka

TURINYS1. ĮVADAS 3 2. RAŠTVEDYBOS IR DOKUMENTO SĄVOKOS 5 3. BENDRIEJI DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI 6 4. TVARKOMIEJI DOKUMENTAI 9 5. IŠVADOS 14 6.LITERATŪRA 151. ĮVADAS Šiuolaikinė raštvedyba apibūdinama kaip dokumentų valdymo sistema. Šiai sistemai būdingi tam tikri darbų su dokumentais procesai, kurie prasideda parengus ar gavus dokumentą ir baigiasi atrinkus … Daugiau…

Staigos duomenų įpatumai pristatymas

Įstaigos duomenų ypatumai TURINYS (teorija) 1.Kas sudaro įstaigos duomenis 2.Telefonų numerių rašymo būdai 3.Adresų rašymo būdai 4.Elektroninis paštas 5.Lietuviškų kabučių rašymo būdai 6.Mano įmonės duomenys 7.Literatūros sąrašas Praktinė dalis: 1.Įsakymas dėl Saugos ir sveikatos instrukcijos patvirtinimo. 2.Komercinis laiškas. 3.Darbuotojų susirinkimo protokolo išrašas. Priedas: 1.Darbo Saugos ir sveikatos instrukcija 1.KAS SUDARO … Daugiau…

Raštvedybos žodynėlis

RAŠTVEDYBOS ŽODYNĖLIS Absoliuti dauguma Daugiau kaip pusė (daugiau kaip 50 procentų). Adresas Asmens gyvenamosios vietos (namų ar darbovietės, įmonės ar įstaigos buvimo vietos (buveinės) nurodymas. Adresatas Asmuo, įstaiga ar jos (pa)dalinys, kuriam kas adresuojama (rašoma naudininko linksniu). Raštuose adresatui gali būti priskiriamas ir adresas. Antraštė Užrašas, trumpai nusakantis dokumento turinį … Daugiau…

Dokumentų klasifikavimas standartizavimas unifikavimas

PLANAS I. Įvadas 3 II. Dokumento sąvoka 4 III. Valdymo dokumentų klasifikavimas: 1. Dešimtainė dokumentų klasifikavimo sistema 5 IV. Dokumentų standartizavimas 7 V. Organizacinių tvarkomųjų dokumentų formuliaras: 1. Popieriaus formatai 2. Dokumentų formuliaras 7 VI. Organizacinių tvarkomųjų dokumentų rekvizitų įforminimas: 1. Dokumentų blankai 2. Dokumentų rekvizitai 3. Bendrieji dokumentų sudarymo … Daugiau…

Ab x rašvedybos sistemos analizė

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS VERSLOVADYBOS FAKULTETAS AB “X” rašvedybos sistemos analizė Parengė: Indrė Dėstytoja: ________________ Vilnius, 2004 TURINYSTURINYS 2 ĮVADAS 3 ĮMONĖS VEIKLOS APRAŠYMAS 4 ĮMONĖS VALDYMO STRUKTŪRA 6 ĮMONĖS RAŠTVEDYBOS SISTEMA 6 DOKUMENTO APYVARTOS SCHEMA IR APRAŠYMAS 6 Dokumentų gavimo schema ir aprašymas 6 Išorinių dokumentų rengimo, įforminimo, vizavimo, … Daugiau…

Reklamos kalba

ĮžangaVisagalė reklama, užplūdusi skaitytojus, žiūrovus ir klausytojus iš visų pusių, kišasi į gyvenimą, ugdo naujas nuostatas. Reklamos analitikės A. Rogers nuomone, tai vienas iš stipriausių socialinių veiksnių visuomenėje. Reklama propaguoja ne vien prekes – perša įvaizdžius, vertybes, tikslus, supratimą, veikia mūsų pažiūras, o nuo pažiurų priklauso ir elgesys. Ir niekur … Daugiau…

Nacionalinė turizmo plėtros programa

NACIONALINĖ TURIZMO PLĖTROS PROGRAMA· Per pastaruosius metus turizmo sektoriaus teisinė aplinka pagerėjo: naujasis Turizmo įstatymas įtvirtino pakeitimus, kuriais siekiama geriau apsaugoti vartotojų teises, numatytos palankesnės sąlygos užsiimti kaimo turizmu, nustatytas privalomas apgyvendinimo įstaigų klasifikavimas; pridėtinės vertės mokesčio įstatyme iki 5% sumažintas PVM mokestis apgyvendinimo paslaugoms. Turizmo plėtrą neigiamai veikia vizų … Daugiau…

Ab Lietuvos geležinkeliai filialo vilniaus geležinkelių infrastruktūra raštvedybos sistemos analizė

TURINYSĮVADAS 3 AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ VEIKLA 4 ĮMONĖS VALDYMO STRUKTŪRA 6 AB “LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ RAŠTVEDYBOS SISTEMA 7 DOKUMENTŲ APYVARTOS SCHEMA BEI APRAŠYMAS 8 REGISTRAVIMO PRIEMONĖS IR REIKALAVIMAI 13 BYLŲ SUDARYMAS-NOMENKLATŪRA 13 IŠVADOS 14 NAUDOTA LITERATŪRA 15 ĮVADAS Kiekvienas iš mūsų priklauso kokiai nors organizacijai. Pavyzdžiui, darželiui, mokyklai, kokiam nors būreliui, įmonei ir pan. Visos organizacijos, nepriklausomai nuo jos dydžio … Daugiau…

Bendrieji dokumentų tekstams keliami reikalavimai

TEORINĖ DALIS 1.1 Bendrieji dokumentų tekstams keliami reikalavimai Ypač svarbus dokumento rekvizitas – tekstas. Jis turi būti tikslus juridiniu požiūriu, nes dokumentas įrodo, patvirtina kokius nors faktus, reiškinius, įvykius. Dokumento tekstą reikia parašyti trumpą, tikslų ir aiškų. Tuščiažodžiavimas nepadaro dokumentą įtikinamu. Trumpą dokumentą galima greičiau parašyti, jį registruoti, lengviau į … Daugiau…

Bylų nomenklatūra

VILNIAUS KOPERACIJOS KOLEGIJA Parengė: Mantas Žemaitis ĮMONĖS BYLŲ NOMENKLATŪRA IR BYLŲ SUDARYMAS KAUNAS, 2004 1. ĮvadasJokia organizacija negali egzistuoti be komunikacijos. Komunikacija – bendravimas, keitimasis patirtimi, mintimis, išgyvenimais. Dalykinė komunikacija garantuoja efektyvią veiklą, sėkmingą valdymą, padeda pasiekti organizacijos tikslus. Todėl nuo to, kaip tiksliai, greitai ir tinkamai darbuotojai geba parengti … Daugiau…

Komercinis pasiulymas dokumentas

( REKLAMOS STUDIJA „RICO“ Savanorių pr. 25, LT-2000 Vilnius, tel.(8~5) 25 36 47, el. p. info@rico.lt KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2004 m. gruodžio 1 d.UAB „Švenčionėlių vaisvandeniai“ Siūlome Jums pasinaudoti mūsų teikiamomis paslaugomis. Klientų poreikiams skiriame didžiausią dėmesį. Tačiau jokiu būdu nesistengiame aklai vykdyti užsakovų norų, nes žmonės dažnai nežino, kiek ir … Daugiau…

Teisinės valstybės modelis mykolo römerio darbuose

Valstybė – svarbiausia ir centrinė politinės sistemos institucija. Valstybė daugiau negu bet kokia kita institucija organizuoja, nukreipia ir kontroliuoja bendrą žmonių ir jų grupių veiklą, jų tarpusavio santykius. Mano nuomone vien todėl moderni teisinė valstybė turėtų būti kiekvieno politiko, valdžios atstovo ar piliečio vizija.Nepaisant teisinės valstybės specifikos, ji yra ir … Daugiau…

Dokumentų valdymo sąvokų apibūdinimas

DOKUMENTŲ VALDYMO SĄVOKŲ APIBŪDINIMASDokumentų valdymas – įstaigos vidaus administravimo sritis, apimantis dokumentų tvarkymo ir valdymo procesus nuo jų rengimo ar gavimo iki atrinkimo saugoti ar naikinti. Oficialius dokumentas – su įstaigos veikla susijęs jos parengtas ar gautas dokumentas, įtrauktas į įstaigos dokumentų apskaitos sistemas. Dokumentas – įvairiomis priemonėmis fiksuotos informacijos, … Daugiau…

Lietuvių kalbos istorija

TurinysĮvadas 3 Lietuvių kalbos kilmė 4 Pirmosios žinios apie Lietuvius ir Lietuvos vardas 7 Morfologija 9 Sintaksė 12 Leksika 13 Kitos kalbos Lietuvoje 13 Lietuvių kalba viešajame gyvenime 17 Pirmoji Lietuvių kalbos gramatikos tekstai 18 Sutrumpinimai 22 Literatūra 23 ĮvadasKalba nepaliaujamai kinta. Tai būdinga visiems jos klodams. Tą kitimą aiškiai … Daugiau…

Rastvedybos taisykles

PATVIRTINTA Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88 RAŠTVEDYBOS TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Raštvedybos taisyklės (toliau – taisyklės) nustato pagrindinius dokumentų rengimo, tvarkymo ir valdymo reikalavimus, kurie taikomi valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat kitų subjektų, įgaliotų … Daugiau…

Mokyklos raštvedybos sistemos analizė

TURINYS Įvadas 3 Trumpas įstaigos veiklos aprašymas 4 Įstaigos valdymo struktūra 4 Raštvedybos sistema 5 Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas 5 Registravimo priemonės ir reikalavimai 6 Bylų nomenklatūra 9 Išvados ir pastabos 10 Priedai 10 ĮVADAS Šiuo metu daugelis įstaigose dirbančių žmonių bendrauja netiesioginiu būdu, o dokumentų pagalba, nes tai … Daugiau…

Rastvedybos naujausi duomenys

LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2001 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO NR. 19 „DĖL DOKUMENTŲ RENGIMO IR ĮFORMINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2006 m. gegužės 25 d. Nr. V-58 VilniusP a k e i č i u … Daugiau…

Dokumentų parengimo paketas dokumentas

Ω UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,BOHEMA‘‘ Juridinių asmenų registras. Kodas 1111 22222. Vytauto g. 11. LT-53280 Šiauliai. Tel. (8 41) 222 444. Faks. (8 41) 333 666. El. p. bohema@gmail.com Uždarosios akcinės bendrovės ,,Pūga‘‘ direktoriui Kazimierui Būgai 2006-12-14 Nr. SR-15 DĖL TARPININKAVIMO Gerb. p. Direktoriui! Parodoje ,,Automobiliai ir jų dalys‘‘ atkreipėme … Daugiau…

Dokumentų forminimas

1 variantas1.1 Kokio formato popieriaus lapuose įforminami dokumentai? 2001 m. Kovo 30 d. Įsakymu Nr. 19 Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius V.Grigoraitis patvirtino naujas dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles. Jose pateikiami sekantys bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai: • Dokumentai įforminami tokių formatų, pagal ISO 216-1975(E) ir ISO … Daugiau…

Dokumentų derinimas ir tvirtinimas

TURINYSĮVADAS. 3 I. Dokumento rengimo etapai 4 II. Rengėjo žyma 6 III. Dokumentų derinimo esmė 7 IV. Vidinis ir išorinis dokumentų derinimas 8 V. Dokumentų tvirtinimo būdai 9 VI. Parašo dokumente esmė 10 IŠVADOS 12 LITERATŪRA 13 PRAKTINĖ DALIS 14 ĮVADAS „Raštvedybos“ sąvoka dabartiniame lietuvių kalbos žodyne apibrėžiame kaip dokumentu … Daugiau…

Raštvedybos reikalavimai

ĮVADAS RAŠTVEDYBOS REIKALAVIMAI Vadovaujantis Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis ir jų pakeitimais (Žin., 2001, Nr. 30-1009, Nr. 42-1480, Nr. 94-3337; 2002, Nr.5-212,Nr.70-2956), dokumentai įforminami pagal LST EN 200216:2001 ir ISO 353:1975 standartus A4 (210*297 mm), A5 (148*210 mm), A4L (297*210 mm) ir A5L (210*148 mm) formato popieriaus lapuose. Dokumentuose paliekamos … Daugiau…

Rekvizitų įforminimas

TESTAI: REKVIZITŲ ĮFORMINIMAS 1 variantas.1. Kokio formato popieriaus lapuose įforminami dokumentai? Dokumentai įforminami tokių formatų, pagal LST EN 20216:2001 ir ISO 353:1975 standartus, popieriaus lapuose: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm) ir A4 L (210 x 297mm), A5 L (148 x 210 mm). Dokumentams, kurie rengiami … Daugiau…

Uab rozalija įmonės veiklos aprašymas

TURINYS 1. Turinys. 2. Įmonės veiklos aprašymas. 1. Reklama. 2. Valdymo struktūra. 3. AB„ROZALIJA“ steigimas. 4. Korespondencijos tvarkymas. 5. Įmones aplinkos apibūdinimas (vartotojai). 6. Konkurentai. 7. Tekėjai. 8. Darbuotojų skyriaus analize. 9. Darbo apmokėjimas. 10. Atostoginių paskaičiavimas. 11. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas. 12. Skelbimas. 13. Darbuotojų atestavimas. 14. Atestavimo … Daugiau…

Raštvedybos ir duomenų apdorojimo kompiuteriu

KLAIPĖDIS VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ KOLEGIJOS VERSLO FAKULTETAS RAŠTVEDYBOS IR DUOMENŲ APDOROJIMO KOMPIUTERIU REFERATAS Darbą atliko: neakyvaizdinių studijų1 dn kurso studentė Janina JonušienėDarbą tikrino: dėstytoja XXXX XXXXX Klaipėda, 2003 m. Klausimai ir užduotys raštvedybos diferencinei įskaitai TURINYS: |Antraštė |Puslapi| | |s | 1. Vadovaujantis nurodyta literatūra atsakyti raštu į klausimus: 3 … Daugiau…

Raštvedybos norminis metodinis pagrindas

TURINYSĮVADAS 3 1. RAŠTVEDYBOS NORMINIS METODINIS PAGRINDAS 4 1.1. Raštvedybos norminės metodinės bazės samprata 4 1.2. Lietuvos Archyvų Departamento norminiai dokumentai 5 1.3. Įstaigos raštvedybos instrukcija 6 IŠVADOS 8 LITERATŪRA 9 PRAKTINĖ DALIS ĮVADAS Šis raštvedybos ir verslo korespondencijos namų rašto darbas – tai žinių patikrinimas, įvertinimas ir savotiškas įsisavinimas. … Daugiau…

Banko charakteristika

TurinysĮvadas —————————————————————————————————– 3 Varėnos banko charakteristika ———————————————————————— 4 Dokumentų pavyzdžiai ———————————————————————————8 Išvados ————————————————————————————————— 16 Literatūros sąrašas ————————————————————————————– 17 Priedai —————————————————————————————————- 18 ĮvadasŠiais laikais vyrauja daug įmonių. Viena iš pagrindinių įmonių yra bankas. Bankas tokia įmonė, kurio produktas yra pinigai. Yra įvairių bankų – privačių, valstybinių. Pagrindinis bankas yra valstybės bankas. … Daugiau…

Dokumentų rengimas ir įforminimas

TURINYSĮVADAS 3 1. DOKUMENTŲ RENGIMO IR ĮFORMINIMO TAISYKLIŲ BENDROSIOS NUOSTATOS 4 2. BENDRIEJI DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI 4 3. DOKUMENTŲ REKVIZITAI 5 4. DOKUMENTŲ RENGIMAS IR ĮFORMINIMAS 6 4.1. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas 6 4.2. Organizacinių dokumentų įforminimas 10 4.3. Informacinių dokumentų įforminimas 14 LITERATŪRA 21 ĮVADAS Šiuolaikinė raštvedyba apibūdinama kaip dokumentų … Daugiau…

Rekvizitai

DOKUMENTŲ REKVIZITAI Rekvizitas – dokumento sudedamoji dalis, reiškianti nustatytas dokumento rengimo ir įteisinimo procedūras ir turinti nustatytą nuolatinę vietą. Dokumentų rengimo ir įforminimo rekvizitai: 1. herbas arba prekių ženklas; 2. dokumento sudarytojo pavadinimas; 3. įstaigos duomenys; 4. specialioji žyma; 5. priedo žyma; 6. dokumento gavimo registracijos žyma; 7. dokumento pavadinimas; … Daugiau…

Monės bylų nomenklatūra ir bylų sudarymas

TURINYSTURINYS 2 ĮVADAS 3 INSTITUCIJA, RENGIANTI RAŠTVEDYBĄ REGLAMENTUOJANČIUS DOKUMENTUS 4 BYLŲ NOMENKLATŪROS SAMPRATA, RŪŠYS 6 BYLŲ NOMENKLATŪROS RENGIMO TVARKA 7 BYLŲ NOMENKLATŪROS TURINYS 9 BYLOS SAMPRATA 11 BYLŲ ĮFORMINIMO PAGRINDINIAI PRINCIPAI 12 BYLŲ ĮFORMINIMO TAISYKLĖS 14 BYLŲ SAUGOJIMAS ĮMONĖJE. DOKUMENTŲ NAIKINIMO TVARKA 15 NUOLATINIO SAUGOJIMO DOKUMENTŲ PERDAVIMAS VALSTYBĖS ARCHYVAMS 16 … Daugiau…