Raštvedybos norminis metodinis pagrindas
5 (100%) 1 vote

Raštvedybos norminis metodinis pagrindas

TURINYS

ĮVADAS 3

1. RAŠTVEDYBOS NORMINIS METODINIS PAGRINDAS 4

1.1. Raštvedybos norminės metodinės bazės samprata 4

1.2. Lietuvos Archyvų Departamento norminiai dokumentai 5

1.3. Įstaigos raštvedybos instrukcija 6

IŠVADOS 8

LITERATŪRA 9

PRAKTINĖ DALIS

ĮVADAS

Šis raštvedybos ir verslo korespondencijos namų rašto darbas – tai žinių patikrinimas, įvertinimas ir savotiškas įsisavinimas.

Tikslai:

• išmokti raštvedybos norminius metodinius pagrindus;

• išanalizuoti Lietuvos Archyvų Departamento norminius dokumentus;

• praktiškai išmokti rašyti:organizacinių dokumentų formuliarą, pareigybes, saugos ir sveikatos instrukciją, komercinį laišką, gautųjų dokumentų registracijos žurnalo formą.

1. RAŠTVEDYBOS NORMINIS METODINIS

PAGRINDAS

1.1. Raštvedybos norminės metodinės bazės samprata

Raštvedybos norminės metodinės bazės samprata – pripažinta privaloma taisyklė arba nuostatas, pažinimo arba tyrinėjimo pagrindas, pamatas.

Raštvedybos norminės metodinės bazės sampratą sudaro:

1. „Raštvedybos taisyklės“ patvirtintos Lietuvos Archyvų Departamento. Raštvedybos

taisyklės nustato pagrindinius dokumentų regimo ir valdymo reikalavimus, kurie taikomi valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat kitų subjektų, įgaliotų atlikti viešojo administravimo funkcijas. Šiose taisyklėse nustatomos: įstaigų raštvedybos organizavimą, bendrų dokumentų registravimo reikalavimus, įstaigoje parengtų dokumentų registravimą ir tvarkymą, gautų dokumentų registravimą ir tvarkymą, bylų sudarymą, bylų tvarkymą, dokumentų vertės ekspertizę, bylų apskaitą.

2. „Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės“patvirtintos Lietuvos Archyvų

Departamento.

Pagal šias taisykles tvarkomi valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų, kitų subjektų, įgaliotų atlikti viešojo administravimo funkcijas tvarkomieji, organizaciniai, informaciniai dokumentai. Privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims (akcinėms bendrovėms, uždarosioms akcinėms bendrovėms ir kt.) dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai yra rekomendaciniai.

Už įstaigos raštvedybos organizavimą ir kontrolę yra atsakingas įstaigos vadovas ar kitas teisės aktų suteiktus įgaliojimus turintis asmuo.Dokumentai rašomi laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų ir teisinės terminijos.

Už visas šias taisykles yra atsakingas Lietuvos Archyvų Departamentas. Lietuvos archyvų departamentas yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija.

Lietuvos archyvų departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.

1.2. Lietuvos Archyvų Departamento norminiai dokumentai

Norminiai dokumentai nustato privaloma tvarką. Lietuvos archyvų departamento veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotais viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai pritaria Lietuvos Respublikos Seimas, ir derinamais su Valstybės ilgalaikės raidos strategija.

Lietuvos archyvų departamento leidžiami norminiai dokumentai Lietuvos archyvų

fondo klausimais privalomi visiems juridiniams asmenims ir pareigūnams. Nevalstybinės institucijos privalo laikytis valstybinės archyvų sistemos įstaigų nustatytų dokumentų saugojimo terminų, teikti joms informaciją apie saugomus dokumentus.

Lietuvos archyvų departamentas yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

Lietuvos archyvų departamentas, vykdo tokius uždavinius:

1. pagal kompetenciją rengia ir leidžia teisės aktus;

2. derina valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktus;

3. dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektuose;

4. formuoja vienodą dokumentų valdymo praktiką valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse;

5. nustato dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bendruosius reikalavimus;

6. rengia ir tvirtina valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių nuolatinio saugojimo dokumentus valstybės archyvams, sąrašą;

7. sprendžia dokumentų nuolatinio saugojimo klausimus ar įgalioja tai spręsti valstybės archyvus;

8. nustato dokumentų saugojimo ir saugyklų įrengimo reikalavimus;

9. išduoda dokumentų saugyklų statinių projektavimo sąlygas;

10. informuoja visuomenę apie Departamento veiklą ir teikia informaciją jo kompetencijai priskirtais klausimais;

11. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų numatytas funkcijas.

Lietuvos archyvų departamentui vadovauja generalinis direktorius, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Ministras Pirmininkas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Generalinis direktorius yra pavaldus Ministrui Pirmininkui. Generalinis direktorius skatinamas ir tarnybinės nuobaudos jam skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

Šiuo metu Jūs matote 53% šio straipsnio.
Matomi 638 žodžiai iš 1206 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.