Pažinimo psichologija

PAŽINIMO PSICHOLOGIJAApie pažinimo psichologija galima pasiskaityti papildomai Mayers D. Psichologija, 2000. 1. JUTIMAS IR SUVOKIMAS 2. Pagrindiniai jutimai: rega, klausa, uoslė, skonis, lytaMūsų akys, ausys, nosis, liežuvis ir oda yra organai, kurie jungia mus su išoriniu pasauliu per mums pažystamus pojūčius regą, klausą, kvapą, skonį ir lytą. Bet žmogus turi … Daugiau…

Socialinė psichologinė parama moteriai pasiryžusiai nutraukti nėštumą

TURINYS Įvadas 1.LITERATŪROS APŽVALGA 1.1. Žmogaus teisė į gyvybę 1.2. Senovės įstatymai už padarytą abortą 1.3. LR baudžiamasis kodeksas 1.4. Aborto samprata ir rūšys 1.4.1. Ankstyvasis abortas 1.4.2. Vėlyvasis abortas 1.4.3. Natūralus abortas 1.4.4. Dirbtinis abortas 1.4.5. Kriminalinis abortas 1.5. Aborto pasekmės 1.5.1. Fizinės pasekmės 1.5.2. Psichologinės pasekmės 1.5.3. Pasekmės … Daugiau…

Vaiko psichologinis pažinimas labaratorinis

Turinys 1. Įvadas 2. Tyrimo rezultatai 2.1. Verbalinio intelekto tyrimas 2.2. Temperamento tipo nustatymas 2.3. Mąstymo kritiškumo tyrimas 2.4. Nerimastingumo tyrimas 3. Išvados 4. Literatūros sąrašas Įvadas Geras mokinio pažinimas – svarbi mokymo turinio ir metodų tobulinimo sąlyga. Reikia visapusiškai pažinti vaiką bei sudaryti tokią aplinką, kuri padėtų atsiskleisti jo … Daugiau…

Streso įveikimo procesų apibrėžimo ir psichologinio matavimo sunkumai

STRESO ĮVEIKIMO PROCESŲ APIBRĖŽIMO IR PSICHOLOGINIO MATAVIMO SUNKUMAI TURINYS ĮVADAS. Darbo tema ir problema, jos pagrindimas, naujumas ir aktualumas 3 Darbo tikslas 3 Darbo objektas ir dalykas 3 Darbo rezultatų reikšmingumas 4 Tyrimo metodai ir tyrimo pravedimo eiga (metodiniai darbo pagrindai) 5 Darbo uždaviniai 5 Dėstomosios dalies struktūra 5 DĖSTOMOJI DALIS. 1. Bendra streso samprata ir … Daugiau…

Stresas darbe

Sveikatos psichologijos referatas STRESAS DARBE Turinys Įvadas 3 I.Stresas ir stresoriai 4 II.Stresas darbe – žmonės kenčia tylėdami 6 III.Bauginimai darbe 8 III.1.Kas yra bauginimas? 8 III.2.Ar bauginimai darbe yra didelė problema ir kas nuo jų kenčia? 8 III.3. Kokios bauginimo priežastys? 9 III.4.Kokios bauginimų pasekmės? 9 III.5.Teisės aktai 10 III.6.Kaip išvengti bauginimų darbe? 11 IV.Smurtas darbe 12 IV.1.Kas yra smurtas … Daugiau…

Vaizduotė1

TurinysĮVADAS 2 1. Kas yra vaizduotė? 3 2. Kodėl buvo susidomėta kūryba ir fantazija? 4 3. Fantazijos procesas 5 3.1 Vaizduotė kitų psichinių procesų sistemoje 5 3.2 Vaizduotės rūšys 5 3.3 Ar galima pertvarkyti vaizdinius pačioje vaizduotėje? 6 3.4 Vaizduotė ir organiniai procesai 7 3.5 Tamsioji smegenų pusė – sapnai … Daugiau…

Smurtas prieš vaikus

Smurtas prieš vaikus Šiandien vis dažniau spaudoje ar per televiziją išgirstame apie smurtą patyrusius vaikus. Deja, tai ne naujas reiškinys, jis egzistavo visada, tik seniau apie jį buvo nutylima. Sunku pasakyti, kiek Lietuvoje yra vaikų, patyrusių smurtą. Dažnai oficiali statistika neatskleidžia realios situacijos, šeimos nutyli panašius įvykius, bijodamos susigadinti reputaciją. … Daugiau…

Psichologijos metodai idalis

Mokslo sąvoka – patikrintų žinių sistema ir jų kaupimo procesas. Operacinių sąvokų apibrėžimas – jį sudaro procedūros leidžiančios konkrečiai apibūdinti operacinės sąvokos turinį, visuma. Psichologinių tyrimų idėjų kilmė. Stebėjimas – asmeniniai žmonių įspūdžiai gali tapti tyrimo idėjos šaltiniu. Ankstesni tyrimai – atlikus tyrimą paaiškėja nenumatytų faktų, kurie skatina naujus tyrimus. … Daugiau…

Tėvų reikšmė ir teisės formuojant vaiko vertybines nuostatas ir gyvenimo būdą

Tėvų reikšmė ir teisės, formuojant vaiko vertybines nuostatas ir gyvenimo būdąAuklėjimas – ne tik įtaiga, ne tik pavyzdys, ne tik stiprus autoritetas, – „tai savitas vaikų vertinimų, pasirinkimų, poelgių reguliavimas, kuris skatina bręstantįjį paklusti mikroaplinkai. Paklusti netik rodant nuolankumą, bet ir sąmojingai stengiantis būti čia suprastam, reikalingam, pripažintam. Efektyvus toks … Daugiau…

Vertybė

ĮVADASVertybių problema domino daugybę filosofų ir mokslininkų atstovavusių įvairias mokyklas ir pozicijas. Vertybės apima įsitikinimus, veiklą, nuomones, moralines normas, tradicijas, savireguliaciją, vaizduotę ir visuomeninę nuomonę, o taip pat dar ilgesnį sąrašą labiau objektyvių ir materialių dalykų. Vertybės lydi mus kiekvieną dieną – padeda atskirti gėrį nuo blogio, viską įvertinti pagal … Daugiau…

Zaidimas ir laisvalaikis psichologijoje

ĮVADAS Žaidžiama visą gyvenimą – nuo kūdikystės iki senatvės, tačiau daugiausia žaidžia 2-6 metų vaikai, ir žaisdami jie įgyja naujų sugebėjimų, įgūdžių, socialinės patirties, vertybių, ugdo savo motorinius sugebėjimus, spręsdami sudėtingas užduotis, žaisdami žodžiais ir mintimis, lavina savo protą, vaidindami vaidmeninius vaidinimus, įsisąmonina socialiai priimtinas elgesio normas ir moralės taisykles. … Daugiau…

Savęs vertinimas

TURINYSĮVADAS 3 1. SAVĘS VERTINIMO YPATUMAI 1.1. Savęs vertinimo samprata 1.2. Asmenybės savęs vertinimas įvairiuose teorijose 4 4 6 2. SAVĘS VERTINIMO KRAŠTUTINUMAI 7 3. SAVĘS VERTINIMO SVARBA IR REIKŠMĖ 12 IŠVADOS LITERATŪROS SĄRAŠAS 16 17 ĮVADAS Kiekvienas žmogus dažnai susidaro vienokį ar kitokį požiūrį į tam tikrus reiškinius, pagal … Daugiau…

Psichologija temperamentas ir charakteris

Psichologija: TEMPERAMENTAS IR CHARAKTERIS TURINYS 1.ĮVADAS 2. TEMPERAMENTAS a. Fiziologinis suskirstymas pagal I. Pavlovą; b. Temperamentų tipai (pagal I. Kantą); c. Praplėsta temperamento sąvoka pagal H. Aizenką; 3. CHARAKTERIS ĮVADAS Kiekvienas žmogus gimsta su tik jam vienam būdingomis tam Tikromis savybėmis. Tai priklauso nuo genotipo – unikalaus, individualaus genų derinio. … Daugiau…

Savęs vertinimo tyrimo rezultatai ir jų analizė labaratorinis

Savęs vertinimo tyrimo rezultatai ir jų analizėTIKSLAS: Nustatyti asmenybės savęs vertinimo ypatybes. Atliekant asmenybės savęs vertinimo tyrimą buvo naudojama modifikuota S.B.Budassi metodika. Atliekant tyrimą reikėjo ištirti save. Norint tai padaryti reikėjo užpildyti klausimyną apie savęs vertinimą. Pirmoje klausimyno skiltyje reikėjo sunumeruoti nuo vieno iki dvidešimties, nuo svarbiausios iki ne taip … Daugiau…

Stresas ir sveikata

TURINYSĮVADAS 3 1. STRESO RŪŠYS 4 1.1 Fiziologinis stresas 4 1.2 Emocinis stresas 4 1.3 Emocinio streso ir susirgimų ryšys 5 2. KAIP ATPAŽINTI STRESĄ? 6 3. KAIP ĮVEIKTI STRESĄ? 7 IŠVADOS 9 LITERATŪRA 10 ĮVADAS Streso sąvoka pakankamai populiari šiuolaikiniame moksle, gana dažnai ją vartojame ir kasdieniniame gyvenime. Tačiau … Daugiau…

Sąžiningas bendravimas bendravimo psichologijos

Kauno technologijos universitetas Vadybos ir ekonomikos fakultetas Psichologijos katedra Sąžiningas bendravimas (Bendravimo psichologijos referatas) Atliko: VB 3/5 gr. studentas S. Jokubauskas Priėmė: Dėst. Zita Vasiliauskaitė Kaunas, 2003 TURINYS Įvadas 3 1. Sąžinė ir super – ego. 4 2. Sąžinės iškraipos 4 3. Sąžinė laisvo apsisprendimo aktas. 5 4.Sąžinės fazės 6 … Daugiau…

Siela

Turinys Įvadas Dėstymas sielos sąvokos apibrėžimas siela (šv. Tomas Akvinietis ir Descartes’as) siela kaip pradas psichologija ir siela sielos nemirtingumas begalinė siela (Hegelis) sielos sugebėjimai Išvados Įvadas Siela yra kūnas, susidedąs iš švelnių dalelyčių, išsklaidytas po visą atomų sambūrį, bet labai panaši į dvelkimą, turintį kažkokią karščio priemaišą, todėl kai … Daugiau…

Streso ir baimės įveikimas atsipalaidavimas ir koncentracija

Streso ir baimės įveikimas, atsipalaidavimas ir koncentracija. Sveika siela – sveikas kūnas. (B.Šou)Dažnai sutinkame žmonių su, regis, neišsenkančia energija. Dirigentai ar kiti menininkai yra gyvybingi iki gilios senatvės, jie ištisas valandas gali vaisingai darbuotis tiek dvasiškai, tiek fiziškai. Jei ką nors darome su malonumu, jei kas mus įkvepia ir atrodo … Daugiau…

Tautiniai konfliktai

TurinysTurinys 2 Įvadas 3 1. Holokaustas ir jo iškėlimas 5 1.1 Neigiama Holokausto eskalacija 5 1.2 Holokausto iškėlimas 5 1.3 Dar viena holokausto mistifikacija 7 2. Holokaustas ir spekuliacija 9 2.1 Holokausto klastojimas 9 2.2 “Susigrąžinimo“ problema 10 Išvados 11 Literatūros sąrašas 13 Įvadas Sakoma, jog šiandieniniame pasaulyje politiniai virsmai … Daugiau…

Paauglystė

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS TEORINĖS PSICHOLOGIJOS KATEDRA PAAUGLYSTĖ Dėstytoja: dr. doc. Bronislava Grigaitė 2004 m. Kaunas TURINYS Požiūriai į paauglystės krizę 3 Fizinis vystymasis 4 Pažintinė raida 6 Psichosocialinė raida 9 Išvados 14 Literatūros sąrašas 15 POŽIŪRIAI Į PAAUGLYSTĖS KRIZĘ Paauglystės amžius – savotiškas perėjimas iš vaikystės į jaunystę – pirmąją brandos pakopą. Tai … Daugiau…

Psichikos reiškiniai sąmonė pasąmonė pakitusios sąmonės būsenos

PSICHIKOS REIŠKINIAI. SĄMONĖ, PASĄMONĖ. PAKITUSIOS SĄMONĖS BŪSENOS.Kaip jau buvo kalbėta pirmoje paskaitoje, psichika yra įgimtų ir įgytų psichinių reiškinių (vidinių veiksnių) visuma, įtakojanti žmogaus elgesį. Minėjome tokius psichinius reiškinius kaip mąstymas, jutimai, suvokimas, emocijos, atmintis. Taip pat buvo minėta, kad psichika būdinga ir gyvūnams, tačiau ar galime teigti, kad driežas … Daugiau…

Psichologiniai asmenybes testai

VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS REKLAMOS VADYBOS SPECIALYBĖ Vartotojų elgsena PSICHOLOGINIAI ASMENYBĖS TESTAI Dėstytoja I. Radavičienė Studentė Vilnius 2007 Tūrinis:Įvadas 3 Kas yra psichologija? 4 Kas yra asmenybė? 6 Asmenybės psichologija 8 Testavimas 10 Asmenybės testai 12 Išvados 18 Medžiaga 19 Įvadas Mano savarankiško darbo tema yra „Asmenybės psichologiniai testai“. … Daugiau…

Socialinė problema-savižudybės

ĮVADAS Savižudybė – yra mirtimi pasibaigęs veiksmas, apgalvotai pradėtas ir atliktas mirusiojo, žinant arba tikintis mirtinos baigties ir siekiant realizuoti trokštamus pokyčiu (EURO Reports and Studies, 1986). Savižudybė – labai sudėtingas, daugelio priežasčių įtakojamas reiškinys. Šios srities tyrinėtojai ieško savižudybės priežasčių biologinėje, genetinėje, psichologinėje ir socialinėje žmogaus gyvenimo plotmėje. Pasaulio … Daugiau…

Vaiku elgesio problemos

TURINYSĮVADAS 1 I. VAIKŲ IR PAAUGLIŲ ELGESIO SUTRIKIMŲ SAMPRATA 3 1. NETINKAMAS VAIKO ELGESYS 7 2. HIPERAKTYVUMAS 10 3. AGRESYVUMAS 16 II. DARBO SU ELGESIO PROBLEMŲ TURINČIAIS VAIKAIS METODIKA 24 1. NETINKAMO ELGESIO BŪDŲ KOREKCIJA 24 2. DARBAS SU HIPERAKTYVIAIS VAIKAIS 26 2.1. Konkretaus atvejo analizė. 29 3. AGRESYVAUS ELGESIO … Daugiau…

Tarpasmeniniai santykiai

TurinysĮvadas 3 Kas yra tarpasmeniniai santykiai 4 Kuo tarpasmeniniai santykiai svarbūs 4 Tarpasmeninių santykių raida 5 Tarpasmeninių konfliktų tipai : 6 konfliktų struktūra 8 konfliktų dinamika 9 Tarpasmeninių konfliktų sprendimas : 10 trečiojo asmens vaidmuo sprendžiant konfliktą 12 netiesioginio konflikto sprendimo būdai 13 Literatūros sąrašas 15 Įvadas Bendraudami mes siekiame ne tik trumpalaikio, situacinio kontakto su aplinkiniais, koks jis geras bebūtų. … Daugiau…

Zalingų įpročių poveikis

Apie rūkymąViskas prasidėjo nuo to, kai Kristupas Kolumbas iš savo garsių ekspedicijų į Europą dovanų parvežė ir tabako. Jis greitai paplito ir daugelis pamėgo šį užsiėmimą. Tai jam padėjo nuostabi savybė – įprotis rūkyti, kurį žmogui buvo labai sunku įveikti. Buvo manoma, jog tabakas gydo, jo dūmai nubaido ligas, piktasias … Daugiau…

Sapnai

A dream is a hope, a wish, and an aspiration. People have dreams about what they want to be when they grow up and what they want their children’s future to be (like???). Not all of these dreams come true, though. Even if you work really hard and put your … Daugiau…

Socialine psichologija1

1. SOCIALINĖ PSICHOLOGIJA. OBJEKTAS.Socialinė psichologija – tai sistemingas visuomeninio žmogaus elgesio tyrinėjimas (lot. socialis – visuomenės, visuomeninis). Socialinė psichologija kaip mokslas remiasi objektyviais kriterijais ir visuotinai pripažintais dėsniais, jos teiginiai grindžiami stebėjimais ir eksperimentais. Socialinė psichologija yra mokslinis, tyrimo duomenimis pagrįstas, sistemingas žmogaus ar žmonių grupės elgesio tyrinėjimas. SP vieta … Daugiau…

Piesiniu terapijos taikymas psochologiniame konsultavime

TurinysĮVADAS 3 1. Dailės terapija 5 1.1 Dailės terapijos istorija. 5 1.2 Dailės terapijos samprata 5 1.3. Dailės terapijos praktinis taikymas 9 2. Piešinys 15 2.1. Piešinys vaiko gyvenime 15 2.2. Piešinio pokyčiai įvairiuose raidos etapuose 16 3. Rizikos grupės vaikai 18 3.1. Rizikos grupės vaikų samprata 18 3.2. Pagrindiniai rizikos grupės vaikų bruožai 19 3.3. Dailės terapija rizikos … Daugiau…

Suvokimo sutrikimai

SUVOKIMO SUTRIKIMAI Suvokimas – tai procesas, kurio metu suvokiami jutimo organų fiksuo-jami pojūčiai. Pojūčiais ir jų suvokimu žmogus pažįsta aplinką daiktiškai. Sugebėjimas mintyse atkurti anksčiau patirtus pojūčius, vaizdus, tikrus įvy-kius – vaizduote. Vaizdinius galima valingai sukelti ir nutraukti. Ryškios vaizduotės žmogus vaizdinius malo realių objektu (tapetų, debesų) fone – pareidolija … Daugiau…