Stresas ir jo valdymas paauglystėje

TURINYS ĮVADAS 3 psl. 1. LITERATŪROS APŽVALGA1.1 STRESAS 4 psl. 1.1.2 STRESO SĄLYGOS 5 psl. 1.1.3 FIZIOLOGINIS STRESO SUVOKIMAS 6 psl. 1.1.4 ADAPTACIJA IR PASEKMĖS 7 psl. 1.2 STRESO VALDYMAS 7 psl. 1.2.1 STRESO PROFILAKTIKA 10 psl. 1.3 PAAUGLYSTĖ 11 psl. 1.4 STRESO ĮTAKA PAAUGLIUI 12 psl.2. TYRIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, … Daugiau…

Vidiniai asmenybiniai konfliktai

Turinys 1. Įžanga 2psl 2. Paauglių statuso įtaka jų asmenybės formavimuisi 3psl 3. Savižudybių skaičiumi garsėjančia Lietuva susidomėjo BBC televizija 7psl 4. Ankstyvoji vaikystė 8psl 5. Žaidimo prigimtis ir funkcijos 8psl 6. Asmenybę nulementys vidiniai veiksniai 10psl 7. Išvada 11psl 8. Naudota literatūra 12psl Įžanga Kiekviena gyva būtybė gimsta individu. Jis turi tam tikrą biologiškai paveldėtą genotipą. Kiekvienas … Daugiau…

Stresas

1.Streso sąvoka Streso sąvoka vartojama nevienareikšmiškai. Kartais ji taikoma grėsmei arba iššūkiui,o kartais atsakui į grėsmę ar iššūkį apibūdinti.Kad būtų šios abi reikšmės, stresą galime apibrėžti kaip bendrą procesą, kuriuo įvertiname ir reaguojame į tam tikrus grėsmę ar iššūkį keliančius įvykius, vadinamuosius stresorius. Stresoriaus poveikis gali būti teigiamas, kai jis … Daugiau…

Savižudybės

ĮVADAS Lietuva pagal savižudybių skaičių vis dar užima pirmąją vietą pasaulyje. Žudosi vis jaunesni žmonės.Per pastaruosius penkerius metus 10-14 m. amžiaus vaikų savižudybių padaugėjo 43<%, o 15-18 m. jaunuolių tarpe 25%. Mokyklinio amžiaus vaikų mirčių dėl nelaimingų atsitikimų struktūroje savižudybės užima trečiąją vietą.1997m. Lietuvoje nusižudė 61, 1998m. – 45, 1999m. … Daugiau…

Rogerso ir skinerio teorijos

ĮvadasPsichologija – mokslas tiriantis psichinius reiškinius, jų kilmę, raidą, reiškimosi formas ir mechanizmus. Iš esmės jos pagrindinis objektas yra žmogaus psichika arba elgesys nors tai labiau priklauso nuo atskirų psichologų teorinės orientacijos. Viena iš psichologijos sričių yra asmenybės psichologija. Šiai sričiai priskiriamos tos psichologinės teorijos, kurios nagrinėja žmogų kaip visumą. … Daugiau…

Savosios vertės suvokimas

Savosios vertės suvokimas yra nepaprastai svarbi asmenybės charakteristika. Jis reguliuoja mūsų elgesį įvairiose gyvenimo srityse, stipriai veikia mūsų tarpasmeninius santykius, o ypač turi įtakos besimokant ir siekiant karjeros. Apie savo buvimą žemėje anksčiau ar vėliau ima mąstyt kiekvienas. Mąstau ir aš. To savęs klausdama imu rinktis, lygint, analizuot atsakymus, bandydami … Daugiau…

Stresas ir jo įveikimas

Turinys:1. Įvadas 3psl. 2. Kaip apibrėžti stresą? 4psl. 3. Stresoriai 4psl. 3.1. Stresorių rūšys 4psl. 3.2. Stresorių skirstymas pagal trukmę 5psl. 4. Pagrindiniai streso požymiai 5psl. 5. Stresų priežastys 6psl. 5.1. Kasdieninis stresas 6psl. 5.2. Ilgalaikiai sunkumai 7psl. 5.3. Ilgalaikė streso būsena 8psl. 5.4. Sunkaus gyvenimo stresas 8psl … Daugiau…

Psichinių procesų kitimas vaikui mokantis

TURINYSĮVADAS 1 I.PSICHINIŲ PROCESŲ KITIMAS VAIKUI MOKANTIS 4 1.1.Vaiko suvokimo procesų ir mąstymo kitimas 6 1.2.Kalbos lavėjimas ir turtėjimas 7 1.3.Atminties kitimas 9 1.4.Emocijų, jausmų ir valios ypatumai 11 II. LIETUVIŲ KALBOS UGDYMO SISTEMA PRADINĖJE MOKYKLOJE 12 2.1.Kalbos sandaros suvokimas 17 2.2.Komunikacinė veikla 22 2.2.1.Kalbėjimas ir klausymas 23 2.2.2.Skaitymas 25 2.2.3.Rašymas 26 2.3.Literatūrinis lavinimas 28 2.4.Kalba kaip socialinis kultūrinis reiškinys 29III.KAI KURIOS LIETUVIŲ KALBOS … Daugiau…

Skyrybos1

Išsiskyrusių šeimų apžvalga psichopedagoginiu ir socialiniu aspektu KLAIPĖDA,2003 Turinys ĮVADAS 3 1. Skyrybų proceso esmė 1.1 Skyrybų supratimas 4 – 5 1.2 Skyrybų stadijos 5 1.3 Socializacijos samprata 5 – 62. Skyrybų pasekmės šeimai 2.1 Nepilna šeima ir vaikas 7 – 8 2.2 Vaiko santykis su nepilna šeima 8 – 10 2.3 Emocinių išgyvenimų svarba … Daugiau…

Savianalizė3

Savianalizė yra atliekama tam, kad galėtume geriau save pažinti. Dažnai sužinome apie save naujų dalykų ir tai mums padeda geriau pažinti save. Rašant šią savianalizę sužinojau daug įdomių dalykų apie save, sugebėjau geriau save pažinti ir išanalizuoti savo elgesį tam tikrose situacijose. Tai buvo tikrai naudinga patirtis ir informacija. Pradedant … Daugiau…

Paauglystė1

ĮvadasPaauglystė – tai pereinamasis laikotarpis nuo vaikystės į suaugusiųjų žmonių amžių, nuo žaidimų, nerūpestingo gyvenimo prie atsakomybės, savarankiškumo, pareigų laikotarpio. Paauglys – tai žmogus, pačioje svarbiausioje asmenybės tapsmo stadijoje, kur formuojasi pagrindiniai charakterio bruožai, būdo savybės, vertybės. Paauglystės amžiaus ribos yra labai sąlygiškos, dažniausiai tarp 12 – 18 metų. Šiuo … Daugiau…

Psichologijos įvadas

Ivadas: Psichologija – mokslas apie žmogaus elgesį ir mentalinius procesus. Psichologija tiria psichinius reiškinius, jų kilmę, raidą, reiškimosi formas ir mechanizmus. Mokslas apie sielą. psichologija – spėjimų mokslas, susidedantis iš hipotezių, kurias nuolatos reikia tikrinti tikrovėje. Psichologijos sakos : ( bendroji – tiria sveiko žmogaus psich reiskinius , kilme , … Daugiau…

Vaiko vystymasis

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS PEDAGOGIKOS FAKULTETAS Tadas Kardelis [VI Grupe] studentasVAIKO VYSTYMASIS NUO 4-6 METŲ Ontogenetinė žmogaus raida apima individo gyvenima nuo gimimo (ir net nuo apvaisinimo iki gimimo-prenatalinį laikotarpį) iki gyvenimo pabaigos (gilios senatvės).Ji neatskiriamai siejesi su asmenybės vystymusi Asmenybės raidą lemenčias priežastis įvairūs tyrinėtojai aiškina nevienodai ir visą žmogaus gyvenimo … Daugiau…

Vieno vaiko patyrimas šeimoje

TURINYS1. Įvadas 1 2. Tyrimas 2 3. Tikslas 4 4. Metodai 4 5. Rezultatai ir jų aptarimas 5 6. Santykių su broliais ir seserimis patyrimo nebuvimas 5 7. Tėvų ir vaiko santykių nebuvimas 8 8. Buvimas „mažuoju suaugusiuoju“ 10 9. Susirūpinimas dėl ateities 12 10. Išvados 14 11. Naudota literatūra 16 ĮVADAS Dabar Lietuvoje, kaip ir daugelis žinome, kad yra sumažėjęs … Daugiau…

Suvokimas

Įvadas 3 Suvokimo iliuzijos 4 Suvokimo kūrimas 5 Formos suvokimas 5 Gylio suvokimas 6 Binokuliniai signalai 7 Monokuliniai signalai 7 Suvokimo pastovumas 8 Formos ir dydžio suvokimo pastovumas 8 Skaisčio suvokimo pastovumas 8 Įprasminimas 9 Jutimų ribojimas ir sugrąžinta rega 9 Suvokimo adaptacija 10 Suvokimo nuostata 10 Kontaksto įtaka 10 … Daugiau…

Psichologija

1.Psichologijos mokslo apib.savok,obj,sak. Sielos-mokslas apie psichin.reiskinius ir mechanizmus,psichinius procesus,psicf.busenas,psich,savybes,zmogaus vidinio gyvenimo reiskinius.sielos,dvasios,vidinio gyvenimo reiskiniai. Psichologija turi daug saku: 1.bendroji psich-aiskina pagrindines psich.problemas,jos tikslus ir metodus. 2.asmenybes psich-atskiro individo psich.procesus. 3.socialine-zmoniu grupes ir asmenybes elgsenos grupese psichinius reiskinius 4.amziaus tarpsniu-vaiku,paauglio,jaunuolio,subrendusio ir senstancio zmogaus psichikos pazinimas. 5.zoopsochologijs-gyvunu psich. 6.psichopatologija-liguistos psichikos reiskiniu tyrimas. … Daugiau…

Vaikas – pilnavertė asmenybė

Vaikas yra pilnavertė asmenybė Vaikas kaip suaugęs žmogus Daugelis tėvų nelaiko pilnaverčiais žmonėmis.Jie skirtingai bendrauja su vaikais ir su suaugusiais.O tai jau nėra gerai. Svarbu nepamiršti,kad vaikai irgi žmonės.Jie daug mažesni ir silpnesni už suaugusius,bet ir, pavyzdžiui,moterys dažniausiai būna mažesnės ir silpnesnės už vyrus,tačiau jų niekas nelaiko žemesnėmis būtybėmis.Tik nuo … Daugiau…

Savižudybė

LIETUVOS KŪNO KULTŪROS AKADEMIJA SPORTO TECHNOLOGIJŲ IR TURIZMO FAKULTETAS Referatas SAVIŽUDYBĖ Atliko: Tikrino: TURINYS Kodėl žmonės bando žudytis? 3psl. Argi nėra visi savižudžiai pamišę? 4psl. Ar kalbos apie savižudybę neskatina jos dar labiau? 4psl. Kas gali padėti žudytis sumaniusiam žmogui? 5psl. Kaip suprasti, kad kažkas tau svarbaus ruošiasi žudytis? 6psl. Tai ką aš galiu padaryti? 7psl. … Daugiau…

Socialinės pagalbos svarba sunkumus patirianciai asmenybei

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys socialinių paslaugų organizavimo, teikimo bei gavimo sąlygas, socialinių paslaugų skyrimo ir apmokėjimo principus, yra: Socialinių paslaugų įstatymas; LRV nutarimas „Dėl apmokėjimo už socialines paslaugas principų ir tvarkos patvirtinimo“; Visos socialinės paslaugos, išskyrus informacijos teikimą bei konsultavimą, yra mokamos“. Socialinės paslaugos, teikiamos šeimai ir vaikams: informacijos teikimas, … Daugiau…

Vaikų ir paauglių savižudybės

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS SOCIALINĖS POLITIKOS FAKULTETAS PSICHOLOGIJOS KATEDRAIgnė Lavrukėnaitė Dieninės studijos, teisė ir muitinės veikla III kursas 2grupėVAIKŲ IR PAAUGLIŲ SAVIŽUDYBĖS Psichologijos referatas Tikrino: lekt. R. Vilkauskaitė Valickienė VILNIUS 2007Turinys 1. Įvadas 3 2. Vaikų ir paauglių savižudybių mastas 4 3. Vaikų ir paauglių savižudybių priežastys 3.1. Socialiniai veiksniai, įtakojantys savižudybę 6 3.2. … Daugiau…

Psichologijos istorija

PSICHOLOGIJOS DALYKAS, OBJEKTAS IR METODAIPsichologijos istorija (toliau – PI) – teorinė psichologijos šaka, tirianti psichologinių pažiūrų raidą įvairiose žmonijos raidos pakopose. Taip pat ir procesas, kuriame kito požiūris į psichologiją, jos objektą ir metodus.Kodėl reikia studijuoti PI? Todėl kad: 1. Šioje disciplinoje nedaug kas pasikeitė. Egzistuoja t.t. klausimų, problemų tęstinumas … Daugiau…

Psichologijos valstybinis-2005

Psichologiios obiektas, šakos. kryptys, uždaviniai ir reikšmė, vieta mokslu sistemoje. Psichologija ir edukologija. Žodis ‘psichologija’ kilęs iš dviejų senovės graikų kalbos žodžių psyche -siela ir logos – mokslas. Yra 3 žmogaus egzistencijos lygmenys – fizinis, psichinis ir dvasinis. Juos tyrinėja atskiros mokslo šakos: fizinį – medicina ir biologija, psichinį – … Daugiau…

Referatas1

ĮVADAS Savižudybė – dažniausiai labai vienišo ir nelaimingo žmogaus pagalbos šauksmas. Lietuvoje kasmet nusižudo daugiau nei pusantro tūkstančio žmonių. Tai daugiau, negu jų žūsta autoavarijose. Didžiausia savižudybės rizika Lietuvoje yra vidutiniškai keturiasdešimt -šešiasdešimt metų amžiaus žmonėms. Vyrai nusižudo penkis kartus dažniau nei moterys. Lietuvos kaime žmonės nusižudo dvigubai dažniau nei … Daugiau…

Stebėjimo praktikumas

TURINYS ĮVADAS 2 1. Stebėjimas, kaip tyrimo metodas arba strategija 3 2. Stebėjimas, kaip duomenų rinkimas arba technika 4 3. Stebėjimo metodo galimybės ir ribotumai 4 Stebėjimo metodo galimybės 4 Stebėjimo metodo ribotumai 5 4. Savistaba (savireflekcija) 5 5. Stebėjimo etika 7 IŠVADOS 8 LITERATŪRA 9 Įvadas Stebėjimas yra seniausias ir vienas labiausiai paplitusių duomenų rinkimo būdų. Manoma, kad elgesio … Daugiau…

Savęs vertinimas2

TURINYS ĮVADAS 2 1. SAVĘS VERTINIMO SAMPRATA 4 2. ASOCIALIOS ASMENYBĖS FORMAVIMOSI KELIAS SUSIJĘS SU SAVĘS VERTINIMU 5 3. SAVĘS VERTINIMAS IR ASOCIALUS ELGESYS 8 3.1. NEPILNAMEČIŲ TEISĖS PAŽEIDĖJŲ SAVĘS VERTINIMAS 8 3.2. KAIP SAVE VERTINA VAGYS, PROSTITUTĖS IR KITI NUSIKALTĖLIAI 9 3.3. SMURTINIAI NUSIKALTIMAI IR SAVĘS VERTINIMAS 12 4.SAVĘS VERTINIMO KOREKCIJA MOKYKLOJE 14 IŠVADOS 17 LITERATŪRA 18 ĮVADAS Savigarba … Daugiau…

Sporto psichologija

SPORTO PSICHOLOGIJA Treneriai geba sudaryti geras sportininko fizinio, techninio, taktinio rengimo programas, tačiau psichologiniam rengimui kol kas skiriamas nepakankamas dėmesys. Tam yra keletas priežasčių – trūksta sporto psichologijos specialistų, literatūros ir informacijos, tad neretai treneriai apskritai neigia psichologines problemas arba nelabai įsivaizduoja, kuo psichologijos žinios galėtų konkrečiai padėti jiems ir … Daugiau…

Vaikų savižudybės

1 Turinys1 TURINYS 2 2 ĮVADAS 3 2.1 TIKSLAS 3 2.2 UŽDAVINIAI 3 3 SAVIŽUDYBĖ 4 4 VAIKŲ SAVIŽUDYBĖS 7 4.1 VAIKŲ SAVIŽUDYBIŲ PRIEŽASTYS 8 4.2 POŽYMIAI 10 4.3 PAGALBA, PREVENCIJA 12 4.4 MITAI IR TIESOS APIE SAVIŽUDYBĘ 13 4.5 IŠGYVENUSIEJI ARTIMŲJŲ SAVIŽUDYBĘ 14 5 SAVIŽUDYBĖS IR ŽINIASKLAIDA 16 6 … Daugiau…

Psichodrama

Psichodrama Psichodrama Psichodrama ( iš graik. Psyche „siela“) – tai sielos veiksmas, metodas, gydymas bei mokymasis būti savimi, būti su kitais. Tai grupinė psichoterapija, savęs ir savo artimo supratimas, keičiantis vaidmenimis. Psichodramoje individas kartu su kitais žmonėmis atkuria svarbiausius kadaise patirtus savo gyvenimo įvykius ir juos išgyvendamas patiria jausminį katarsį. … Daugiau…

Rizikos grupes vaikai

TurinysĮvadas 2 I. Rizikos grupės vaikų samprata 3 II. Rizikos grupės vaikams būdingi bruožai 4 III. Rizikos grupių vaikų įvairovė 5 3.1. Gatvės (beglobiai) vaikai 6 3.2. Asocialių šeimų vaikai 7 3.3. Nedarnių (nepilnų) šeimų vaikai 9 3.4. Prievartą patyrę (patiriantys) vaikai 9 3.5. Agresyvūs vaikai 11 3.6. Bendraamžių atstumti … Daugiau…