Institucijos veiklos analizė

INSTITUCIJOS VEIKLOS ANALIZĖŠių dienų visuomenė…kokia ji? Dažniausiai matoma tik gražiąja puse. Nenorima matyti nei skausmo nei vargo nei tuo labiau – negalios sukaustyto žmogaus. Bet tai juk niekur nedingsta ir yra visai šalia mūsų. Ilgą laiką visuomenės žmonės sugebėdavo meistriškai nepastebėti neįgaliųjų, skurstančių ar ligotų. Tačiau jau gerą dešimtmetį ar … Daugiau…

Smurtas prieš moteris

1. Kliento aprašymas nurodant jo problemą; Dvidešimtdevynerių metų moteris, gyvena kartu su savo vyru, augina aštuonerių metų sūnų. Klientė turi tik pagrindinį išsilavinimą, ankščiau yra dirbusi vienoje iš maisto parduotuvių kasininke, šiuo metu dirba valytoja vaikų draželyje. Sūnus eina į antrą klasę. Vyras niekur nedirba jau šeštas mėnuo. Šeimos maitintoja … Daugiau…

Priklausomybė nuo narkotikų priežastys pasekmės gydymas ir reabilitacija

PRIKLAUSOMYBĖ NUO NARKOTIKŲ. PRIEŽASTYS, PASEKMĖS, GYDYMAS IR REABILITACIJA. PRIKLAUSOMYBĖ NUO NARKOTIKŲ. PRIEŽASTYS, PASEKMĖS, GYDYMAS IR REABILITACIJA SANTRAUKA Mūsų amžiui būdingi spartūs gyvenimo tempai, įvairios stresinės situacijos. Tai apsunkina žmonių bendravimą, formuoja abejingesnius tarpusavio santykius, todėl vis daugėja sergančių alkoholizmu, narkomanija, toksikomanija. Narkomanija pasaulyje plinta lyg epidemija. Pasaulis dar nesugalvojo būdo, … Daugiau…

Specialiųjų poreikių žmonių integracija į visuomenę

TURINYS ĮVADAS 3 I. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ ŽMONĖS 5 II. INTEGRACIJOS SAMPRATA IR ESMĖ 8 III. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ ŽMONIŲ INTEGRACIJOS Į VISUOMENĘ RAIDA 10 IV. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ ŽMONIŲ LYGIATEISIO DALYVAVIMO VISUOMENĖS GYVENIME PRIELAIDOS 13 1. SUPRATIMAS 13 2. MEDICINOS PRIEŽIŪRA 14 3. REABILITACIJA 15 4. PARAMOS PASLAUGOS 16 V. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ … Daugiau…

Panemunės pilys

Panemunės pilis ir parkas (XVII a.) Panemunės pilis pastatyta ant Nemuno dešiniojo kranto aukštumos kyšulio, šalia Kauno–Jurbarko plento. Pilies pavadinimas kelis kartus keitėsi. Pirminį pavadinimą ji gavo nuo Panemunės dvaro, kurio žemėje buvo pastatyta. Kai jos savininkai buvo Gelgaudai, vadinta Gelgaudų pilimi. Po 1831 m. sukilimo įsigalėjo Zamkaus vardas. XX … Daugiau…

Verslumo ugdymas pamokose programa

TURINYSI. ĮVADAS 2 1. Projekto tikslas 4 2. Projekto uždaviniai 4 II. PROJEKTO PRISTATYMAS 5 III. IŠVADOS 9 IV. LITERATŪRA 10 I. ĮVADAS Šiuolaikiniame veiklos pasaulyje, žmogus privalo išsiugdyti verslumo gebėjimus, kad įgytų karjeros projektavimo gebėjimų. Gebėjimai – tai individualios asmenybių savybės, kurios lemia tikros veiklos, žinių, įgūdžių ir mokėjimų įgijimo sėkmę. Tačiau … Daugiau…

Paaugliu profesinis karjeros vizijos formavimosi pedagoginis veiksnys

zz TURINYSĮVADAS 3 1.TYRIMO TEORINIS KONTEKSTAS 7 1.1. Profesinės karjeros vizija ir ją lemiantys veiksniai 7 1.1.1. Profesinės karjeros vizijos samprata 7 1.1.2. Profesinės karjeros viziją lemiantys veiksniai 11 1.1.3 Pedagoginiai veiksniai – specifinė profesinės karjeros viziją lemiančių veiksnių grupė 14 1.2. Pagrindinės vaikų globos namuose augančių paauglių ugdymo profesinei karjerai prielaidos 16 1.2.1. Vaikų globos … Daugiau…

Ikimokykliniu istaigu bendradarbiavimas su seima ypatumai

Turinys ĮVADAS 2 Tiriamojo darbo struktūra 3 Ikimokyklinių įstaigų bendradarbiavimas su šeima ypatumai 4 Šeimos ir priešmokyklinės grupės pedagogo bendradarbiavimo tikslai ir uždaviniai 5 Bendradarbiavimo svarba ir nauda 6 Bendravimo principai 7 Pasitikėjimo principai 7 Šeimos ir auklėtojo bendravimo aspektai 8 Darželio ir šeimos partnerystės problemos 9 Bendradarbiavimo formos 10 … Daugiau…

Džonatanas livingstonas žuvėdra

I. GYVENIMO PRASMĖŽmogaus siela, kaip ir sąmonė yra beribė. Ribas apibrėžia ir taisykles diktuoja aplinka ir visuomenė, kurioje žmogus užauga. Laisvę jaučiantys žmonės renkasi laisvą mąstyseną, laisvą suvokimą, kuriuos padiktuoja prigimtinė sielos laisvė ir išsivadavimo troškimas. Netgi Ričardas Bachas savo knygoje ,,Džonatanas Livingstonas Žuvėdra,, akcentuoja apie nusistovėjusias taisykles gyvenančią visuomenę, … Daugiau…

Suaugusiųjų neįgalių asmenų integracijos į visuomenę ypatumai

SUAUGUSIŲJŲ NEĮGALIŲ ASMENŲ INTEGRACIJOS Į VISUOMENĘ YPATUMAI TURINYSĮvadas 2 I. Negalės samprata 4 1. 1. Negalės apibrėžimai 4 1. 2. Negalės priežastys 6 1. 3. Negalių klasifikacija ir laipsniai 7 II. Neįgalių asmenų integracijos ypatumai 11 2. 1. Neįgalių asmenų mokymosi galimybės 14 2. 2. Neįgalūs asmenys darbo rinkoje 18 Išvados 22 Literatūros sąrašas 24ĮVADAS Žmonės gali susirgti arba tapti … Daugiau…

Pamokos ypatumai

TURINYS1. ĮVADAS 3p. 2. TYRIAMOJO DARBO STRUKTŪRA 4p. 3. ŠIUOLAIKINĖS PAMOKOS YPATUMAI 5p. 3.1. Šiuolaikinės pamokos ugdymo aspektai 5p. 3.2. Šiuolaikiniai mokymo tikslai, uždaviniai 12p. 3.3. Šiuolaikinės pamokos mokymo struktūra 13p. 3.4. Šiuolaikinės pamokos mokymo metodai, priemonės 15p. 3.5. Šiuolaikinės pamokos mokytojo ypatybės 18p. 4. TYRIMO ANALIZĖ 21p.. 5. IŠVADOS 24p. 6. LITERATŪRA 25p. Įvadas Ši tema privertė mane dar … Daugiau…

Stebimoji socialinio darbo praktika

ĮvadasSocialinis pedagogas – asmuo, siekiantis padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo ar globos įstaigose, kitose socialinėse įstaigose. Pagrindinis stebimosios praktikos tikslas, supažindinti I kurso socialinės pedagogikos studentą su socialinio pedagogo darbo pobūdžiu. Suprasti, kad socialinio pedagogo paskirtis – spręsti ypač sunkias ir aktualias socialines visuomenės problemas. Socialinis pedagogas dirba … Daugiau…

Socialinės pagalbos rizikos grupės vaikui plano kūrimas

Smurto problemaApie smurtą šiandien vis dažniau ir dažniau kalbama. Kasdien apie tai rašoma spaudoje, rodoma televizijoje. Smurtas egzistuoja ne tik gatvėse, jis demonstruojamas videofilmuose, žurnaluose ir net kompiuteriniuose žaidimuose. Nors dauguma vaikų auga laimingose šeimose, yra rizikos grupė vaikų, kurie patiria smurtą savo namuose, mokykloje, bendruomenėje. Mūsų visų tikslas – … Daugiau…

Mokyklos nelankymo problemų sprendimas socialinio pedagogo veiklos požiūriu

Turinys Įvadas I. Šeimos įtaka mokyklos nelankymui 4 II. Psichologinės mokyklos nelankymo priežastys 6 2.1 Paauglystės ypatumai, turintys įtakos mokyklos nelankymui 6 2.2.Asmeninės savybės ir jausmai, susiję su mokyklos nelankymu 7 III. Prievarta prieš vaikus kaip vengimo lankyti mokyklą veiksnys 10 3.1. Psichologinė prievarta 10 3.2. Fizinė prievarta 11 3.3. Seksualinė prievarta 12 3.4. Vaikų nepriežiūra 13 3.5. Vaikų … Daugiau…

Neįgaliųjų integracija į visuomenę

NEĮGALIŲJŲ INTEGRACIJA Į VISUOMENĘ NEĮGALIŲJŲ INTEGRACIJA Į VISUOMENĘ Neįgalumo samprata Negalės terminija: Invalidumas, -as – (nevartotinas terminas, išskyrus LR juridinius dokumentus) – tai tokia kompetentingų įstaigų nustatyta asmens būklė, prilyginama neįgalumui, kai žmogus dėl sveikatos sutrikimų ir pažeistų funkcijų negali atlikti veiksmų, kurie yra įprasti „normaliam“ žmogui. Pagal pasireiškimo laipsnį … Daugiau…

Seima socialinio ugdymo sistemoje

TURINYS ĮVADAS 3 1. ŠEIMOS SAMPRATA 4 1.1. Šeimos poveikis vaikų bei jaunimo socialiniam ugdymui 4 1.2. Pagrindinės šeimos funkcijos 5 2. SOCIALINIO PEDAGOGO TEIKIAMOS PAGALBOS RŪŠYS 6 3. ŠEIMAI TEIKIAMOS SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS FORMOS.8 4. TĖVŲ PEDAGOGINIS ŠVIETIMAS 9 IŠVADOS 10 INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS 11 ĮVADAS Žmogaus socializacija prasideda šeimoje, kur formuojami asmenybės pagrindai, kurie dar labiau … Daugiau…

Socialines negalios vaizdinys

Turinys ĮVADAS 2 1. Socialinis negalios vaizdinys 5 2. Visuomenės nuostata į neįgaliuosius 10 3. Socialinės integracijos samprata 17 4. Žmonių su negalia integravimosi į visuomenę pagrindinės problemos 19 IŠVADOS 23 LITERATŪRA 24 Įvadas Apie dešimtą dalį planetos gyventojų sudaro žmonės, turintys didesnę ar mažesnę fizinę, intelektualinę, sensorinę ar somatinę … Daugiau…

Aplankas

Vilniaus universitetas Filosofijos fakultetas Socialinio darbo katedra Aplankas Vertybės ir profesinė etika: seminarų refleksija IV KURSAS /7 SEMESTRAS Dieninio skyriaus IV kurso studentai: Martynas Žebuolis Darbo vadovas: V. Lepeškienė Vilnius 2006 Turinys 1. Pirmojo seminaro metu užduotieji klausimai 3 2. T. Guenard ,,Stipriau už neapykantą“ 4 3. Beisser ,,Skrydis be sparnų“ 5 4. … Daugiau…

Jaunumo lytinis auklejimas

ĮVADASTemos pavadinimas. Jaunimo lytinis auklėjimas. Temos aktualumas. Dar prieš 15 – 20 metų buvo ginčijamasi, ar reikia vaikams aiškinti lytinius klausimus. Dauguma gydytojų, pedagogų bei psichologų sutiko, kad tokius klausimus būtina aiškinti, ir dabar jie kaip neatskiriama sudėtinė dalis įtraukiama į lytinio auklėjimo ir apskritai jaunimo auklėjimo programą. Labai svarbu … Daugiau…

Narkomanijos problema jaunimo tarpe

UGDYMAS IR SOCIALIZACIJA. NARKOMANIJOS PROBLEMA JAUNIMO TARPE TURINYS ĮVADAS 3-4 NARKOMANIJOS PROBLEMA JAUNIMO TARPE 4-9 IŠVADA …11-12 NAUDOTA LITERATŪRA 13 Įvadas Su narkotinėmis priemonėmis žmonija pažįstama nuo seniausių laikų. Jų vartojimas pirmiausia buvo siejamas su Rytų kultūros buitiniais arba religiniais papročiais ir tradicijomis ten, kur augo augalų, turinčių narkotinių savybių. Vakarų kultūrai narkotinių … Daugiau…

Laisvalaikio organizavimas

LAISVALAIKIO ORGANIZAVIMAS Įvadas Atgimstančios tautos tikslas – asmenybė. Pagrindinė asmenybės (išsilavinusio, apsišvietusio, mokyto, kultūringo žmogaus) formavimosi sąlyga yra laikas, kurį žmogus turi, kuriuo gali laisvai naudotis. Laisvo laiko reikšmę būtina pabrėžti todėl, kad, viena, “laikas, esantis žmogaus nuosavybėje”, kartais pamirštamas, kai kalbama apie asmenybės ugdymą, antra, į “žmogiškąjį turtą” – … Daugiau…

Darbas su asmenemis priklausomais nuo alkocholio

TURINYS Įvadas 2 1.Alkoholizmas 3 1.1. Alkoholizmo trejybė 3 1.2. Alkoholizmo stadijos 4 1.3. Alkoholis šeimoje ir visuomenėje 4 2. Vaikų alkoholizmo ypatumai 5 2.1..Alkoholizmas-kaip nedarnios šeimos reiškinys 6 2.2.Ko neturėtų daryti socialinis darbuotojas, dirbdamas su šiomis šeimomis 7 3. Nedarni šeima ir jos įtaka vaikui 7 3.1. Nedarni šeima – vaiko asmenybės vystymąsi stabdantis veiksnys 7 3.2. Nedarnios šeimos … Daugiau…

Kaip galimas socialinis darbas kaip mokslas

TURINYS:Įvadas 3 Socialinio darbo raida 4 Socialinio darbo samprata 5 Socialinio darbo objektas 5 Socialinis darbas kaip mokslas 6 Išvados 8 Literatūra 9 Įvadas Socialinės problemos lydi žmogų nuo pat pasaulio pradžios, tik pačių problemų pobūdis keičiasi: įgauna skirtingas formas ir įvairiais būdais veikia … Daugiau…

Socialines atskirties vaikai

Turinys:Įvadas 2 1. Socialinės atskirties samprata 3 2. Socialiai pažeisti vaikai 5 3. Marginalizacija ir socialinė izoliacija 8 4. Socialinės atskirties grupės 9 4.1 Rizikos grupės vaikai 9 4.2 Gatvės vaikai 12 4.2.1 Gatvės vaikams būdingi bruožai 13 4.2.2 Priežastys dėl kurių vaikai palieka namus 14 4.2.3 Siūloma pagalba gatvės vaikams 14 4.3 Negalios samprata 17 4.3.1 Neįgaliųjų socialinė atskirtis 17 4.3.2 … Daugiau…

Subkultūros

Pankai – punk subkultūros, gyvenimo ir kūrybos stiliaus, pasireiškiančio muzikoje, madoje, vaizduojamajame mene ir kitur šalininkai. Žodžiu punk kažkada buvo vadinamos prostitutės, o XX a. jis įgavo purvo, atmatų, šiukšlių reikšmę. Žinoma, kad apie 1950 m. žodžiu punk Amerikos kalėjimuose buvo vadinami atstumtieji kaliniai. Šiomis dienomis angliškai kalbančiame pasaulyje žodis … Daugiau…

Socialinis darbas

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS PEDAGOGIKOS FAKULTETASSocializacija Kaip visuomenės poveikis individui REFERATAS Šiauliai, 2000 TURINYS 1. Įvadas 3 2. Formalių visuomeninių institucijų poveikis vaiko ir paauglio socializacijai 4 – 8 Šeima kaip vaiko socializavimo institucija 4 Darželių poveikis ikimokyklinukui 5 Mokykla ir moksleivio socializacija 6 2.3. Kitų socialinių institucijų įtaka besivystančiai asmenybei 8 3. Neformalaus … Daugiau…

Projektai socialinio darbo organizacijoje

Turinys Įvadas 3 Projekto tikslas 4 Pagrindimas 4 Darbo planas: 8 Išlaidų sąmata: 9 Vertinimo kriterijai 10 Laukiami rezultatai: 10 Išvados 11 Literatūra 12 Įvadas Socialinis darbas Lietuvoje yra nuolat tobulėjanti veikla. Socialiniai darbuotojai, susidurdami su gyventojų socialinėmis problemomis, ieško vis naujesnių būdų spręsti susidariusias problemas. Toks ieškojimas – tai … Daugiau…

Etnines mazumos

Palyginti su kitomis Europos ir pasaulio valstybėmis, Lietuvoje etninės mažumos sudaro nedidelę šalies gyventojų dalį. Visgi praktika rodo, jog etninių mažumų dydis nebūtinai tiesiogiai atspindi šių grupių sukeliamų ar patiriamų problemų svarbą. Štai balandžio 11-ąją dieną Vilniuje vykusioje tarptautinėje konferencijoje buvo kalbama apie tai, jog Lietuvos tautinės mažumos patiria nemažai … Daugiau…