Jaunumo lytinis auklejimas
5 (100%) 1 vote

Jaunumo lytinis auklejimas

1121

ĮVADAS

Temos pavadinimas. Jaunimo lytinis auklėjimas.

Temos aktualumas. Dar prieš 15 – 20 metų buvo ginčijamasi, ar reikia vaikams aiškinti lytinius klausimus. Dauguma gydytojų, pedagogų bei psichologų sutiko, kad tokius klausimus būtina aiškinti, ir dabar jie kaip neatskiriama sudėtinė dalis įtraukiama į lytinio auklėjimo ir apskritai jaunimo auklėjimo programą.

Labai svarbu išaiškinti lytinio gyvenimo klausimus vaikams, kad jie galėtų išvengti daugelio asmenybės vystymosi sutrikimų. Atitinkamos žinios apie lytinį gyvenimą yra galingas ginklas, padedantis nugalėti prietarus ir klaidas, neleidžiantis suvulgarinti lytinių klausimų. Neišaiškinus vaikystėje lytinius klausimus, vėliau žmogui gali įvykti asmeninė tragedija.

Tyrimo tikslas. Ištirti ar paaugliai turi pakankamai informacijos apie lytinį gyvenimą, išsiaiškinti jų požiūrį į seksą.

Tyrimo objektas. 10 –11 klasių moksleiviai.

Tyrimo dalykas. Paauglių nuostatos ir nuomonės lytinio švietimo klausimais.

Tyrimo metodas. Anketavimas.

Atrankos metodas. Atsitiktinis.

Pagrindinės sąvokos:

Lytinis auklėjimas – tai pedagoginis veiklos procesas, siekiantis jaunoje kartoje ugdyti dorovines asmenines savybes ir ypatybes, bruožus bei nuostatas, lemiančias teigiamą vienos lyties požiūrį į kitą.

Tyrimo vieta ir laikas. “Smeltės” vidurinė mokykla. 2002 lapkritis.

Hipotezės.

1. Paaugliai apie lytinį gyvenimą labiau linkę kalbėti su draugais, o ne su tėvais.

2. Apie lytinį gyvenimą paaugliams turi aiškinti tėvai.

3. Lytiniuose santykiuose abu partneriai turi būti atsakingi už kontracepciją.

4. Daugelis paauglių pritaria ikisantuokiniams lytiniams santykiams.

5. Paaugliai pakankamai gerai informuoti apie kontraceptines priemones.

6. Daugiausiai informacijos apie seksą jaunimas gauna iš draugų ir žiniasklaidos.

JAUNIMO LYTINIS AUKLĖJIMAS

Dažnai jaunimas, kuris tampa seksualiai aktyvus, neturi tikslios informacijos apie lytinį gyvenimą. Šios informacijos stygius ir supratimo apie kontracepciją neturėjimas didina neplanuotų nėštumų galimybę bei riziką užsikrėsti lytiniu būdu plintančiomis ligomis. Šia anketa mes siekiame ištirti ar paaugliai turi pakankamai informacijos apie lytinį gyvenimą.

Tyrimą organizuoja Klaipėdos Universitetas. Užtikriname Jūsų atsakymų anonimiškumą. Jei prie klausimo nenurodyta kitaip, prašome kiekvienam klausimui pažymėti po vieną atsakymą. Dėkojame už atsakymus ir sugaištą laiką.

ANKETA

1. Kas turi aiškinti vaikams apie lytinį gyvenimą? (galimi keli atsakymų variantai)

1. tėvai; 74%

2. pedagogai; 46%

3. gydytojai; 36%

4. draugai; 12%

5. kita…televizija 4%

2. Su kuo kalbatės apie seksą? (galimi keli atsakymų variantai)

1. tėvais; 8%

2. draugais; 96%

3. broliais, seserimis; 16%

4. kita…nekalbu 2%

3. Kokios rūšies dalykus apie savo lytinį gyvenimą sakote tėvams?

1. aš kalbu tik bendrai apie seksą, o ne apie save; 16%

2. aš jiems nieko nesakau apie savo lytinį gyvenimą; 56%

3. aš sakau tik tai, kam jie pritartų; 18%

4. aš sakau beveik viską 10%

4. Kaip jaučiatės kalbėdami apie seksą su šiais žmonėmis? (kiekvienam atsakymui apibraukti po skaičių)

Laisvai Varžausi

Tėvai 1– 8% 2- 10% 3- 30% 4- 14% 5- 38%

Pedagogai 1- 8% 2- 16% 3- 32% 4- 24% 5- 20%

Gydytojai 1- 18% 2- 18% 3- 22% 4- 18% 5- 24%

Draugai 1- 80% 2- 8% 3- 6% 4- 4% 5- 2%

Broliai, seserys 1- 40% 2- 18% 3- 18% 4- 12% 5- 12%

5. Kaip dažnai kalbatės apie seksą su suaugusiais?

1. nekalbu; 22%

2. teko kartą kalbėtis; 8%

3. kartais; 60%

4. diskutuojame dažnai 10%

6. Kelių metų būdami pradėjote domėtis seksu? (įrašyti)

10 – 10%

11 – 12%

12 – 16%

13 – 28%

14 – 10%

15 – 6%

16 – 10%

neatsimena – 8%

7. Koks Jūsų manymu tinkamiausias amžius pradėti lytinius santykius? (įrašyti)

13 – 6%

14 – 2%

16 – 12%

17 – 10%

18 – 48%

19 – 4%

20 – 16%

25 – 2%

8. Kokia Jūsų nuomonė apie ankstyvus lytinius santykius (iki 16 metų)?

1. tam pritariu; 8%

2. kiekvieno asmeninis reikalas; 60%

3. tam nepritariu 32%

9. Ką galvojate apie ikisantuokinius lytinius santykius? (kiekvienam atsakymui apibraukti po skaičių)

Pritariu Nepritariu

Manau, kad tame nieko blogo nėra 1- 58% 2- 12% 3- 22% 4- 0% 5- 8%

Pirmoji vestuvių naktis turi būti ypatinga, o ne tiesiog “kita naktis” 1- 46% 2- 8% 3- 20% 4- 10% 5- 16%

Šeimą sukurti turi du žmonės su didele seksualine patirtimi 1- 12% 2- 8% 3- 36% 4- 12% 5- 32%

10. Koks Jūsų manymu tinkamiausias amžius santuokai? (įrašyti)

20 – 2%

23 – 6%

24 – 10%

25 – 52%

26 – 10%

27 – 10%

28 – 10%

11. Kokias kontraceptines priemones žinote? (išvardinkite kuo daugiau)

1. tabletės 54%

2. prezervatyvai 72%

3. spiralės 38%

4. kremas 22%

5. žvakutės 30%

6. moteriški prezervatyvai 2%

7. nežino 18%

12. Kas lytiniuose santykiuose turėtų būti atsakingas už kontracepciją?

1. jis; 6%

2. ji; 8%

3. abu; 86%

4. nė vienas 0%

13. Dėl kokių priežasčių, Jūsų manymu, jaunos panelės darosi
abortą? (kiekvienam atsakymui apibraukti po skaičių)

Pritariu Nepritariu

Dėl pinigų stygiaus neturi galimybės išlaikyti vaiko 1- 46% 2- 16% 3- 22% 4- 8% 5- 8%

Bijo tėvų ir visuomenės pasmerkimo 1- 48% 2- 18% 3- 12% 4- 8% 5- 14%

Nenori mesti mokslų 1- 48% 2- 14% 3- 20% 4- 10% 5- 8%

Dėl partnerio nenoro prisiimti atsakomybę 1- 24% 2- 22% 3- 30% 4- 12% 5- 12%

Pastojo nuo prievartautojo 1- 58% 2- 12% 3- 18% 4- 6% 5- 6%

Abortus reikia uždrausti 1- 18% 2- 8% 3- 24% 4- 14% 5- 36%

14. Ką galvojate apie lytiniu keliu plintančias ligas ir AIDS?

1. apsikrečia tie, kurie turi nesaugų seksą; 48%

2. apsikrečia tie, kurie bendrai naudojasi skustuvais, adatomis ir t. t.; 32%

3. apsikrečia tie, kurie turi atsitiktinį seksą; 36%

4. man tai neaktualu 14%

15. Iš kokių šaltinių Jūs gaunate daugiausiai informacijos apie seksą? (kiekvienam atsakymui apibraukti po skaičių)

Daug Mažai

Draugai 1 – 48% 2 – 26% 3 – 12% 4 – 10% 5 – 4%

Tėvai 1 – 6% 2 – 8% 3 – 32% 4 – 22% 5 – 32%

Pedagogai 1 – 8% 2 – 12% 3 – 26% 4 – 34% 5 – 20%

Gydytojai 1 – 16% 2 – 16% 3 – 20% 4 – 22% 5 – 26%

Žiniasklaida 1 – 38% 2 – 32% 3 – 22% 4 – 6% 5 – 2%

TV 1 – 48% 2 – 34% 3 – 10% 4 – 8% 5 – 0%

Internetas 1 – 46% 2 – 16% 3 – 8% 4 – 8% 5 – 22%

16. Ar žinote organizacijas, kurios užsiima jaunimo lytiniu auklėjimu?

1. Taip (išvardinkite kuo daugiau): mokykla 2%

šeimos planavimo centras 2%

jaunimo centras 2%

2. Ne 94%

17. Kaip manote, ar tokios organizacijos reikalingos?

1. Taip 84%

2. Ne 16%

18. Jūsų amžius (įrašyti):

16 – 48%

17 – 48%

18 – 4%

19. Jūsų lytis:

1. Vyras 50%

2. Moteris 50%

ANKETŲ ANALIZĖ

Tyrimo respondentais buvo “Smeltės” vidurinės mokyklos 10 – 11 klasių moksleiviai. Iš viso apklausoje dalyvavo 16 – 18 metų amžiaus 50 moksleivių (25 vaikinai ir 25 merginos). Tiriamųjų pasiskirstymas pagal amžių pateiktas pirmame paveiksle.

1 pav.

Pirmuosius klausimus apie lytį pradeda kelti 3 – 4 metų vaikai, jie būna adresuoti tėvams, kurie su vaiku artimiausiai bendrauja ir yra pelnę jo pasitikėjimą. Vėliau, vaikui sulaukus ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus, lytinius klausimus aiškina pedagogai, gydytojai bei kiti asmenys, su kuriais vaikas susiduria. Bet kuris iš aplinkinių suaugusių žmonių, vaiko paklaustas, turi pateikti jam atitinkamos informacijos.

2 pav.

Iš antro paveikslo matyti, kad į respondentams pateiktą klausimą kas turi aiškinti vaikams apie lytinį gyvenimą beveik 80% moksleivių atsakė, kad tai turi daryti tėvai, 46% – pedagogai, 36% – gydytojai, 12% – draugai ir tik 4% mano, kad televizija.

Nors ir daugelis mano, kad apie lytinį gyvenimą turi aiškinti tėvai, tačiau tyrimas parodė, kad didelė dalis apklaustųjų apie seksą su tėvais kalbasi labai mažai (tik 8%), o dažniausiai apie tai diskutuoja su draugais (net 96%). Tai iliustruoja 3 paveikslas.

3 pav.

Iš ketvirto paveikslo duomenų matome, kad paaugliai nėra linkę kalbėti apie savo lytinį gyvenimą su tėvais. 60% merginų ir 52% vaikinų šia tema su tėvais visiškai nebendrauja, 28% vaikinų ir 4% merginų kalba tik bendrai apie seksą, o ne apie save. 16% vaikinų ir 20% merginų sako tik tai, kam tėvai pritartų ir tik 4% vaikinų ir 16% merginų sako apie savo lytinį gyvenimą beveik viską.

4 pav.

5 – to paveikslo duomenys rodo kodėl paaugliai nėra linkę kalbėti apie seksą su tėvais, nes net 52% varžosi tai daryti. Laisvai kalbėti šia tema jie gali su savo draugais (80%) ir broliais ar seserimis (40%).

5 pav.Į klausimą kaip dažnai kalbatės apie seksą su suaugusiais 60% respondentų atsakė, kad kalbasi tik kartais, 22% – nekalba visai, 8% – teko kartą kalbėtis ir 10% – diskutuoja dažnai. Duomenys pateikti 6 – ame paveiksle.

6 pav.

Mūsų apklausti respondentai domėtis seksu pradėjo skirtingo amžiau (10 – 16metų). Procentai kiekvienai amžiaus grupei pasiskirstę daugmaž vienodai. Dauguma moksleivių (28%) pradėjo domėtis seksu būdami 13 metų, o 8% apklaustųjų to neatsimena. Tai pavaizduota 7 – ame paveiksle.

7 pav.

Vaikinų ir merginų nuomonės apie tinkamiausią amžių pradėti lytinius santykius išsiskiria. Vaikinai nurodo daug ankstesnį tinkamą amžių

lytinius santykius nei merginos. Net 12% mano, kad tam tinkamas amžius yra 13 metų ir 4% – 14 metų.

8 pav.

Merginos tinkamiausią amžių pradėti lytinius santykius nurodo 19 metų (60%), o vaikinai – 18 metų (36%).

Vyrauja įvairios nuomonės apie ankstyvus lytinius santykius (iki 16 metų), todėl mums buvo įdomu sužinoti, ką apie tai mano paaugliai.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 1245 žodžiai iš 2463 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.