Vestuvės – šeimos šventė

TURINYS 1. Įvadas 2 2. Papročiai ir tradicijos 3-4 3. Vestuvės šiandien 5-8 4. Išvada 95. Literatūra 10 ĮVADAS Sutuoktiniai turi suprasti, kad kiekvienam reikia psichologinės erdvės. Privalu saugoti vienas kito svajones, pomėgius.  Tarpusavio santykiai turi švelniai nuspalvinti kasdienybės dienas, nes šeimos nariai susiję vienas su kitu šimtais nematomų gijų. Bendro gyvenimo dienų skaistumas, jų šiluma … Daugiau…

Politikos etikos svarba demokratinėja visuomenėje

TurinysTURINYS 2 ĮVADAS 3 1. POLITIKOS ETIKOS OBJEKTAS 4 2. POLITIKOS VEIKĖJŲ ETIKOS STANDARTAI 7 3. POLITIKŲ ETIKOS KODEKSAI 10 4. POLITIKOS ETIKOS SVARBA DEMOKRATIJOS SĄLYGOMIS 12 APIBENDRINIMAS 14 LITERATŪROS SĄRAŠAS: 15 Įvadas Spaudoje vos ne kas dieną pasirodo straipsniai apie įvairių valdininkų piktnaudžiavimo užimama padėtimi ar korupcijos atvejus. Maža … Daugiau…

Etikos vu

Etika – instrumentas vadybai optimizuoti. Ji kauoia žinias apie žmones. Tokių žinių reikia, kad bendrovės neišnyktų. Konkurencinėje kovoje išliks tik tai, kas turi tam tikrų reikalingų bruožų bei pakankamai žinių apie verslo etiką. Paradigma – problemų kėlimo ir sprendimo būdas. Moralė, etika tai mūsų visuomenės tikra duota paradigma mums. Moralė … Daugiau…

Praktinė dorovė vadyboje

TURINYS ĮVADAS 3 Darbo tikslas 3 Darbo uždaviniai 3 1.VADOVO MORALĖ, DOROVĖ 4 1.1. Viena sako, kita daro, trečia mano 5 1.2. Dora ir elgesys glaudžiai susiję 5 1.2.1. Baimė 5 1.2.2. Gėda 6 1.2.3. Sąžinė 6 1.3. Moralumo požymis – principingumas 6 1.4. Atsakomybės jausmas, kaltė 7 1.5. Vadovo pedagogo bruožai, pedagoginis taktas 7 1.6. Kasdieninė moralė 8 2. VADOVAVIMAS,PAREMTAS VERTYBĖMIS 9 3. … Daugiau…

Etikos – estetikos klausimai

Etikos – estetikos programos kontroliniai klausimai. 1. Dorovės kilmė, istoriniai raidos etapai (nuo papročio prie etikos). Aiškinant dorovės kilmę iš esmės galima kalbėti apie keletą egzistuojančių požiūrių: biologinį, socialinį, metasocialinį-kosmoso ir religinį. Kiekvieno jų yra įvairios kryptys. Biologinis dorovės kilmės aiškinimas remiasi žmogaus artimumo gyvūnų pasauliui pabrėžimu. Dorovė laikoma ilgai … Daugiau…

Psichiatrija

Psichiatrija yra medicinos sritis, kurioje ypač daug etinių dilemų. Jos iškyla tiek diagnozės nustatymo, tiek gydymo lygmenyje, jau nekalbant apie tai, kad kiekvienas gydytojo sprendimas psichiatrijoje iš esmės turi svarbų etinį aspektą. Psichiatrinės diagnozės etiniai aspektai Visose medicinos srityse diagnozės nustatymas yra vienas iš svarbiausių specialisto kompetenciją įrodančių ir gydymo … Daugiau…

Vairavimo etiketas

Vairavimo etiketasEtiketas būna visur: prie stalo, darbe, mokykloje, gatvėje ir t.t. Etiketas taip pat būna visoks: kalbos, valgymo, elgesio… Tačiau ar kada susimąsteme apie vairavimo etiketą? Turbūt dabar jums iškilo klausimas kas tai ir kur galoma tai išmokti. Vairavimo etiketas yra vienas iš tų, kurių nelabai kur ir išmoksi.Nes jis … Daugiau…

Bendravimas

Turinys|Įvadas |3 | |1. Bendravimo būdai |4 | |2. Kalbėjimas |13 | |3. Klausymas |17 | |4. Bendravimas grupėse |26 | |5. Bendravimo menas |27 | |Pabaiga |28 | |Literatūros sąrašas |29 | Įvadas Bendravimas – tai prasminga sąveika tarp dviejų ar daugiau žmonių. Bendravimo prigimtis įžvelgiama žmogaus saviraiškoje, … Daugiau…

Socialinė atsakomybė

TurinysĮžanga 3 1. Organizacijos socialinė atsakomybė 4 2. Socialinės atsakomybės rūšys 6 3. Ryšių su visuomene vaidmuo organizacijos socialinėje atsakomybėje 7 4. Socialinės atsakomybės modeliai 7 5. Požiūriai į socialinę atsakomybę ir jos principai 10 6. Vadovo socialinė atsakomybė 13 7. Verslo ir darbo socialinė atsakomybė 15 Išvados 17 Literatūra 18 Priedai 19 Įžanga Organizacijos socialinės atsakomybės užuomazgų galima rasti jau … Daugiau…

Retorikos šperos pavidalu

Bet koks viešas diskursas yra POPULIZMAS DEMAGOGAs – tuščiažodžiaujantis, žmogus, kuris vartoja nuvertėjusias sąvokas. AMPLIFIKUOTI – išplėtoti mintį. Bet koks apibendrinimas gali virsti DOGMA. Stiprus argumentas -> Tie, kurių įrodyti negal -> Stiprus argumentas Sakytinis ir rašytinis tekstas – DISKURSAS Manipuliavimo diskursas – sąmoningas piršimas žmogui. TIKROJI RETORIKA – neįkyri, … Daugiau…

Gyvenimo samprat biblijoje

Gyvenimo samprata Biblijoje Pakartoto Įstatymo knygoje pasakyta: „Rinkis gyvenimą, kad tu ir tavo palikuonys būtumėte gyvi, mylėdami VIEŠPATĮ, savo Dievą, jo balso klausydami ir jam atsiduodami. Tai reiškia tau gyvenimą – ilgą gyvenimą žemėje, kurią VIEŠPATS prisiekė duoti tavo protėviams (Įst 30,19b-20). Dievo noras toks, kad pasirinktume gyvenimą. Tai daugiausia, … Daugiau…

Verslo socialinė ir moralinė atsakomybė

VERSLO SOCIALINĖ IR MORALINĖ ATSAKOMYBĖ Klaipėda, 2004 Turinys1. Įvadas 3 2. Verslo socialinė atsakomybė 4 3. Verslo socialinės atsakomybės istorinė raida 5 4. Įmonės socialinės atsakomybės modeliai 6 5. Pagrindiniai požiūriai į socialinę atsakomybę 8 6. Verslo socialinės atsakomybės argumentai “už” ir “prieš” 9 … Daugiau…

Derybų organizavimas ir vedimas

ĮŽANGA 3 1. Delegacijos vizito programa ir scenarijus 4 2. Derybos, jų aprašymas 5 2.1. Pasiruošimas deryboms 5 2.2. Derybų vedimas 6 2.3. Konflikto sprendimas 7 2.4. Derybų rezultatas 11 3.Priėmimo organizavimas 12 3.1. Pietūs 12 3.2. Kviečiamųjų asmenų sąrašas 13 3.3. Kvietimo maketas 14 3.4. Svečių susodinimo už stalo … Daugiau…

Tarptautinis protokolas ir jo svarba karjerai bei pajamoms

Tos manieros prigyja ne vien dėl to, kad jas atrenka, jų plitimą skatina visuomenės vadovai. Ekonominiai interesai – dar viena svarbi elgesio normų plitimo priežastis. Dauguma mandagumo taisyklių, išskyrus keletą standartizuotų pagrindinių, priklauso nuo konkrečios situacijos ir nuo mūsų vaidmens visuomenėje. Jei visą laiką laikysimės tų pačių mandagumo taisyklių, vienu … Daugiau…

Tarptautinė verslo etika

TURINYS1. Įvadas 3 2. Problemos, privalumai, nuostoliai 5 3. Lietuvos vyriausybės politika MNK atžvilgiu 6 4. Galimi MNK interesai Pabaltijyje ir Lietuvoje 7 5. MNK Lietuvoje: nauda, netektys, perspektyvos 9 6. Išvados 12 7. Literatūra 13 Įvadas Verslo etika yra gana nauja ir dar gerai nesuprantama šiandieninėje Lietuvoje pereinamuoju į … Daugiau…

Tolerancija2

Kai elgiamasi pagal dorovės principus, normas ir jas papildančias gero elgesio taisykles, visada būna malonu, ir toks elgesys pagirtinas. Daugelis realių gyvenimo situacijų būna tokios painios, sudėtingos, nevienareikšmės, kad jose rasti geriausią sprendimą nelengva. Elgesio paprastumas, natūralumas ir originalumas dažnai sukelia pasigėrėjimą, malonią nuostabą. Tai, ką vadiname elgesio spalvingumu, gražumu, … Daugiau…

Mikroetikos problemos versle

MIKROETIKOS PROBLEMOS VERSLE VERSLO ETIKOS SAVARANKIŠKAS DARBAS TURINYS Įžanga 3 1.Vadybininkų vaidmuo organizacijoje 4 2.Bendroves etika ir sprendimų priėmimas 5 3.Valdžia ir pavaldumas 8 4.Tarnybinio demaskavimo(skundimo)problema 11 5.Etinės problemos, kylančios dėl organizacijos ir darbuotojų interesų skirtingumo……… 15 6.Etinės problemos, kylančios dėl organizacijos domėjimosi privačiu darbuotojų gyvenimu 18 7.Etinių problemų kilimas … Daugiau…

Blogi ir geris

ĮvadasTarp klausimų, kuriuos sau kelia žmonės, yra vienas, kuris juos ypač domina ir į kurį jiems labai sunku rasti tinkamą atsakymą: kodėl egzistuoja blogis?.. Atsakymas iš tikrųjų labai paprastas. Štai jums pavyzdys. Senovėje vandeniui iš šulinio semti dažnai buvo naudojamas didelis ratas, kurį sukdavo įkinkyti jaučiai, arkliai ar net žmonės. … Daugiau…

Konfliktas

ĮVADASPrisiminimai apie įvykusius konfliktus, kaip taisyklė, sukelia nemalonias asociacijas: grasinimus, priešiškumą, nesupratimą, bandymus, kartais beviltiškus, įrodyti savo teisumą ir skriaudas… To pasekmė, susidariusi nuomonė, kad konfliktas – negatyvus reiškinys, kurio nepageidauja nei vienas iš mūsų. Tačiau konfliktai kyla beveik visose žmogiškojo gyvenimo sferose. Galima teigti, kad konfliktai neišvengiami, taip pat … Daugiau…

Rangų sistema ir darbas komandoje

Į ž a n g aŽmonių elgesys tarnyboje atliekant savo tiesiogines pareigas ir bendraujant su kolegomis, formuoja nuomonę apie mus. Tinkamą elgesį sudarytų darbštumas, sąžiningumas, sumanumas, komunikabilumas, kuris palengvintų bendravimą su įmonės vadovu ar kolegomis darbe. Kiekvienas pripažintų, jog darbe mes praleidžiame didesnę savo laiko dalį, palyginus su tuo laiku, … Daugiau…

Stasys šalkauskis dorovinio ugdymo uždaviniai tikslai ir priemonės

Turinys I. Įvadas ..3 II. Dorinimo tikslai ..4 2.1 Tolimesni ir artimesni dorinimo tikslai 4 2.2 Objektyviniai ir subjektyviniai dorinimo tikslai ..4 2.2 Tiesioginiai ir netiesioginiai gyvenimo tikslai ..5 III. Formaliniai dorinimo uždaviniai 7 3.1 Dorinis asmuo 7 3.2 Būdo lavinimas 8 3.3 Sąžinės auklėjimas 10 IV. Dorinimo sąlygos bei priemonės 11 4.1 Dorinimo sąlygos … Daugiau…

Etinės problemos rekreacijoje ir turizme

Įvadas KLAIPĖDOS UNIVERSITETO SVEIKATOS MOKSLŲ FAKULTETO REKREACIJOS IR TURIZMO KATEDRA Profesinė etika REFERATAS Etinės problemos rekreacijoje ir turizme Darbą atliko: Neakivaidinių studijų I kurso studetė Marina Skorulskaja Tikrino: lekt. J. Barauskaitė Klaipėda 2008 Turinys Įvadas 2 1. Mikroetikos prolemos 2 1.1. Etiškas bendravimas 3 1.2. Apgavystė ir melas 3 1.3. Korupcija 4 1.4. … Daugiau…

Vadovas – įmonės vilties simbolis

Įvadas 3 1. Bendravimas ir bendradarbiavimas 4 2. Ar internetas gali pakeisti žmogiškuosius ryšiuys 4 3. Įmonė – geriausia vieta dialogui 6 4. Komandinio darbo pranašumai 7 5. Pažeidžiamumo baimė 7 6. Etinės inteligencijos atnaujinimas 8 Išvados 9 Literatūra 10 ĮVADAS Man atrodo, kad yra trys pagrindinės priemonės, galinčios padėti … Daugiau…

Arbatpinigiai

TURINYS ĮVADAS 3 ARBATPINIGIŲ KILMĖ 4 KUR, KAIP IR KIEK DUOTI 4 ARBATPINIGIŲ DAVIMO TAISYKLĖS 6 APTARNAVIMO ARBATPINIGIAI 6 ARBATPINIGIUS APMOKESTINTI? 8 ŽMONIŲ NUOMONĖ 8 IŠVADOS 9 NAUDOTA LITERATŪRA 10 ĮVADAS Duoti ar neduoti, o jei duoti tai kur, kada ir kiek? Tikriausiai kiekvienas nors kartą gyvenime susidūrėme su situacija, kurioje žinojimas atsakymus į šiuos klausimus būtų išgelbėjęs nuo … Daugiau…

Policijos pareigūno elgesio ypatumai netarnybos metu

TURINYS 1. ĮVADAS 3 2. PAREIGŪNŲ PROFESINĖ ETIKA – BENDROSIOS ETIKOS DALIS 5 2.1. Etikos teorijos 5 2.2. Etika ― praktinė filosofija 6 2.3. Profesinė etika 8 3. POLICIJOS PAREIGŪNO PROFESINĖS ETIKOS YPATUMAI 9 3.1. Policijos pareigūno elgesys tarnybos metu 11 3.2. Policijos pareigūnų tarpusavio santykiai 14 3.3. Policijos pareigūno elgesys ne tarnybos metu 16 4. VIETOJ PABAIGOS 23 5. … Daugiau…

Verslo etika

TURINYS ĮVADAS 2 LITERATŪROS APŽVALGA 3 INTERVIU 10 INTERVIU APŽVALGA 15 IŠVADOS 16 LITERATŪROS ŠALTINIAI 17 Įvadas Verslo etika – kas tai? Kai visame pasaulyje verslas klesti, sunku nesusidurti su šia fraze. „Verslo etika – tai etikos sritis, besiremianti moralės principų ir verslo pasaulyje veikiančių standartų visuma, atsirandanti sąveikaujant verslui … Daugiau…

Frydricho nyčės etinės idėjos

Turinys Įvadas 2 F. Nyčės idėjų išakos 3 Graikų tragediga – estetinis fenomenas 4 Valia gyventi 5 Etikos kritika 5 Krikščionybės kritika 6 Valia galiai 7 Nyčės antžmogio įvaizdis ir charakterio stilius 8 Išvados 10 Literatūros sąrašas 11 Įvadas Frydrichas Nyčė (Friedrich Nietzsche) (1844- 1900) įėjo į istoriją kaip savitas … Daugiau…

Savižudybės

Visais laikais savižudybė buvo ir tebėra sukrečiantis, prieštaringas, daug diskusijų keliantis reiškinys. Ji sukelia labai įvairias reakcijas, simbolizuoja labai įvairius dalykus: tragediją, šoką, siaubą, įniršį, nesupratimą, paguodą, palengvėjimą, gėdą, pagalbos šauksmą, skausmo išvengimą, bausmę, protestą, teisingumą, teisėtą pasirinkimą, ginklą, politinę poziciją, neviltį, liūdesį, klaidą, nerimą, dramą, įžeidimą, išsisukinėjimą, pribloškimą, neatleidimą … Daugiau…

Derybos1

Turinys1. ĮVADAS 2 2.DERYBOS 2 2.1 PAGRINDINIAI DERYBŲ VEDIMO TRŪKUMAI 2 2.2 3. KAS UŽTIKRINA DERYBŲ SĖKMĘ? 4 2.3 DERYBŲ VEDIMO METODAI 8 2.4 PARTNERIO ANALIZĖ IR SAVIANALIZĖ 10 3. IŠVADOS 11 1. Įvadas Kontrakto sudarymas yra labai svarbus kiekviename versle. Derybų dalyviai dažniausiai atstovauja priešingus interesus, nes tam yra … Daugiau…

Socialine etika

Turinys:Įvadas I. Etikos samprata II. Socialinė etika 1) socialinio gyvenimo būdas 2) sociologija ir etika 3) socialinės pedagogikos paskirtis ir objektas III. Socialinės pedagogikos etikos ištakos 1) socialinės pedagogikos raida 2) socialinės pedagogikos idėjos Lietuvoje 3) liaudies pedagogika – socialinės etikos dalis IV. Socialinio pedagogo etika Reziumė Literatūros sąrašas Įvadas … Daugiau…