Verslo etika tarptautinis protokolas

TURINYS Įvadas 4 Tarptautinis protokolas istoriniu požiūri 5 Protokolo svarba 5 Protokolo svarba darant karjerą 6 Protokolo rūšys 7 Protokolo taisyklės 7 Protokolo taisyklių svarba darbe 8 Elgesio taisyklių žinojimo svarba ieškant darbo 8 Išvados 10 Literatūros sąrašas 11 ĮVADAS Žodis „protokolas“ kilęs iš graikų kalbos. Juo buvo vadinama doku¬mentų … Daugiau…

Renesansas

Kauno Ryšininkų mokykla REFERATAS RENESANSASAtliko: K04/1 gr.moksleivė 2004 Kaunas Renesansas (XV – XVI amžiai, Lietuvoje – XVI amžius)Renesansas – Vakarų ir Centrinės Europos šalių kultūros ir visuomeninės minties raidos epocha – pereinamasis laikotarpis nuo vidurinių amžių prie naujųjų amžių kultūros (Italijoje – XIV-XVI a., daugelyje kitų šalių – XV-XVI a.). … Daugiau…

Ukrainos kultūra

UKRAINA Kelios pastabos apie Ukrainą ir ukrainiečius Žodis Ukraina reiškia „pasienio sritis“. Ukraina daugelio atžvilgiu buvo siena tarp Europos ir Azijos tiek europiečiams (daugiausia lenkams ir lietuviams keturioloktajame amžiuje), tiek azijiečiams (mongolams dvyliktajame amžiuje, tada turkams penkioliktajame amžiuje). Ukrainiečiai iš tiesų nėra rusai. Jie priešinasi bet kokioms pastangoms sujungti šias … Daugiau…

Sokrato etika

ĮžangaEtinis mąstymas Graikijoje ir vėliau Europoje neturėjo staigios ir absoliučios pradžios. Iki Sokrato graikų filosofijoje galima rasti idėjų, kurios reikšmingesnės už legendinius septynių išminčių aforizmus, bet jos tėra elementarūs ir nebrandūs dorovinio gyvenimo refleksijos pradmenys. Pitagoriečiai žmogaus elgesį aiškino, remdamiesi bendra priešingybe tarp ribos ar skaičiaus ir beribiškumo ar nesuskaičiuojamo. … Daugiau…

Lr etikos infrastruktūrą koordinuojančios institucijos

TURINYS1. ĮVADAS 3 2. ETIKOS INFRASTRUKTŪRA 3 3. LIETUVOS ETIKOS INFRASTRUKTŪRĄ KOORDINUOJANČIOS INSTITUCIJOS 5 3.1 Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 5 3.2 LR Seimo etikos ir procedūrų komisija 6 3.3 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba 9 3.4 LR Seimo kontrolierių įstaiga 10 4. IŠVADOS 14 5. LITERATŪROS SĄRAŠAS 15 1. ĮVADAS Išsilavinęs … Daugiau…

Marmonai

Pastarųjų dienų šventieji – mormonaiMormonų bažnyčios istorija Mormonų doktrina Trys dangaus karalystės Mormonu gali tapti ir po mirties [Mormonai Lietuvoje] Atvėrę duris nepažįstamajam su knygų ar brošiūrų glėbiu, galime būti tikri, jog į mūsų namus atėjo misionieriai. Tokiu būdu savo tikėjimą Lietuvoje aktyviausiai skelbia Jehovos liudytojai arba mormonai. Šį kartą … Daugiau…

Velykos

UTENOS “SAULĖS” GIMNAZIJA Šventos Velykos Silvijos Miškinytės Utena 2007 Turinys Darbo tikslai ,, 3 Kas yra Šv.Velykos ,, 4 Velykų nakties papročiai 5-9 Po velykų 10 Sportiniai Velykų žaidimai 11-12 Margučiai 13-15 Atvelykis 16 Velykų stalas 17-18 Receptai 19-22 Naudota literatūra 23 Darbo tykslai 1. Supažindinti klase su šventu velyku šventimo tradicijom ir papročiais 2. Sužinoti kuo daugiau apie Velykas. 3. Papasakoti … Daugiau…

Verslo etika dokumentas

3.Tema. VERSLO ETIKA: DALYKAS IR JO STRUKTURA 42 1. Verslo etiniai aspektai. 2. Verslo etika kaip mokslo disciplina 3. Argumentai „už“ ir „prieš“ verslo etiką. 4. Trumpa verslo etikos pletros tendenciju apžvalga.. 5. Priežastys, skatinančios domejimąsi verslo etika. 6. Verslo etikos struktura. 3.1. Veslo etiniai aspektai. Etines problemos yra žmoniu … Daugiau…

Filipinai

Filipinai GeografijaFilipinai yra salos prie pietryčių azijos krantų . Respubliką išviso sudaro 7109 salos . Didžiausios iš jų Mindano ir Lusono . Sostinė – Manila . Ramiojo vandenyno dalyje, apie 100 kilometrų į pietryčius nuo žemyninės Azijos. Tai šalis, neturinti žemės sienų, tačiau kranto linija siekia 36 tūkst. 289 km. … Daugiau…

Etika ir socialinė atsakomybė

ĮVADAS Šio referato tema yra etika ir socialinė atsakomybė. Nagrinėjamas klausimas yra aktualus šiuolaikinėje visuomenėje,taip pat ir verslo pasaulyje, kur dažnai nepaisomos paprasčiausios moralinės normos, neatsakoma už savo poelgius ir veiksmus. Etika-žmonių dorovinių normų sistema, jų pareigos visuomenei, šeimai, vienas kitam. Autoriai, kalbėdami apie moralę (dvasines vertybes, vidinę kultūrą, atsakomybę), … Daugiau…

Delegacijos 10 asmenų vizito Lietuvoje vadyba

KTU TurinysĮVADAS 3 1. AIRIJOS KULTŪROS SAVITUMŲ IR NACIONALINIŲ YPATUMŲ APRAŠYMAS 4 1.1. TRUMPAS AIRIJOS APRAŠYMAS 4 1.2. UŽSIENIO POLITIKA 6 1.3. ŠVIETIMAS  IR MOKSLAS 7 1.4. KULTŪRA 7 1.5. KULTŪROS VEIKSNIAI BENDRAUJANT 8 2. UŽSIENIEČIŲ VERSLO KELIONĖS LIETUVOJE PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS 9 3. AIRIJOS ŠALIES SVEČIŲ GARBEI RENGIAMŲ PIETŲ … Daugiau…

Feodalizmo epochos architektūra

FEODALIZMO EPOCHOS ARCHITEKTURA GOTIKA ĮVADAS. Gotika (pagal germanų genčių gotų pavadinimą), architektūros ir dailės stilius. Pakeitė romaninį stilių. Susiformavo XII a. II pusėje Prancūzijoje ir plito iki XVI a. daugelis Europos šalių. Kūriniai reiškė feodalinės visuomenės ir katalikų bažnyčios ideologiją, tarnavo kulto, feodalų ir turtingųjų miestiečių reikalams. Mene labiausiai kultivuota … Daugiau…

Situacijos analizė

I. ATVEJO APRAŠYMASPolicininkas sustabdo važiuojantį girtą asmenį, vairuojantį automobilį. Tai, be abejo, yra nusižengimas prieš įstatymą. Policininkas turėtų girtą vairuotoją pristatyti į nuovadą, nubausti ar atlikti kitus pagal protokolą numatytus veiksmus. Tačiau girtas vairuotojas policininkui pasiūlo kyšį – 500 litų. Policininkas tuos pinigus priima bei paleidžia nusižengusįjį įstatymui vairuotoją ir … Daugiau…

Graikijos šalies etiketas

Graikijos šalies etiketasĮvadas Graikų papročiai, kultūra ir istorija labai prieštaringa ir nenuspėjama. Ir vis dėlto iš šios prištaringos kultūros išryškėja elgesio taisyklės ir etiketas, kurio reikia laikytis.Požiūris į laiką Į susitikimą visai tinka vėluoti pusvalandį, jei tik galėsite pasiteisinti arba čia esate įtakingiausias. Naujokams dera atvykti laiku, tačiau būkite pasirengęs … Daugiau…

Tolerancija4

ĮVADASTolerancija – universalus bendravimo kultūros dorovinis principas, mandagumo forma. Tolerancija gina žmogaus teisę gyventi pagal savo paties pažiūras ir įsitikinimus. Kartu ji reikalauja tas pačias teises pripažinti ir kitiems. Tolerancija suponuoja žmonių tarpusavio santykių lygiateisiškumą, abipusę pagarbą ir tarpusavio supratimą. Tik tuo remiantis įmanoma pasiekti žmonių santykių darną. Šiais laikais, … Daugiau…

Tolerancija3

Tolerancija mūsų kasdienybėje Įžanga Pasirinkau šią temą tik todėl, kad nemėgstu žmonių, kurie vartoja žodį nežinodami jo reikšmės. Niekada nenorėjau, ir nenoriu būti vienu iš tokių žmonių. Taigi nusprendžiau, jog reikia išsiaiškinti ką iš tiesų reiškia tolerancija. Dėstymas Kažkada šis žodis buvo vartojamas peikiamąja prasme, sulyginus toleranciją su abejingumu religijai. … Daugiau…

Charakteris temperamentas

Charakteris Žmogaus savitumo prielaidos Pasaulyje nėra dviejų visai vienodų žmonių. Visi mes kažkuo skiriames. Kiekviena asmenybė nepakartojama, pasižymi jai vienai būdinga idividualių psichinių savybių visuma – charakteriu. Tai labai sudėtingas darinys, tam tikromis gyvenimo aplinkybėmis sąlygojąs tipišką žmogaus elgesį. Žinodami savo draugo charakterį, mes sakome: „Aš jį pažįstu. Esu įsitikinęs, … Daugiau…

Sokrato gyvenimas ir jo etinės pažiūros

SOKRATO GYVENIMASTurbūt retas nėra girdėjęs Sokrato vardo. Ir dažniausiai žinom Sokratą kaip garsiojo posakio „Žinau, kad nieko nežinau“(„oida ouden eidos“) autorių. Posakis ir liktų posakiu, jeigu Sokratas nebūtų atradęs to, ko iki jo dar niekas nebuvo žinojęs. Sokratas (469-399m. p. m. e.), kaip ir Demokritas, gyveno tuo metu, kai graikai … Daugiau…

Zmogaus būties prasmė pagal platoną ir aristotelį

Žmogaus būties prasmė pagal Platoną ir Aristotelį TEZĖ Aristotelis pirmasis išskyrė “Etiką kaip filosofinę discipliną (Arno Anzenbacher, Filosofijos įvadas, 1992, p.249). Jis yra pasakęs: ”Mokslas, kuris iš visų yra vyriausias ir vyresnis už pagalbinius mokslus, yra mokslas, pažįstantis tikslą, dėl kurio dera veikti kiekvienam atskiru atveju; šis tikslas kiekvienam atskiru … Daugiau…

Ar sunku būti jaunam

Ar sunku būti jaunam?Jaunimo problemos rašytojus jaudino jau seniai. Antikos herojus Ikaras nepaklausė tėvo perspėjimų ir žuvo. Tėvų ir vaikų tarpusavio santykius gvildeno ne tik O.Balzakas romane ,,Tėvas Gorijo“. Tai amžina problema. Lietuvių rašytojus domino jauno žmogaus vieta visuomenėje. Jaunimo tema rašė V.Bubnys (,,Žalios sūpuoklės“, ,,Baltas vėjas“ ir kt.), A.Zurba … Daugiau…

Tragiškumo ir komiškumo kategorijų samprata supratimas ir aiškinimas šių kategorijų estetinė prasmė

TRAGIŠKUMO IR KOMIŠKUMO KATEGORIJŲ SAMPRATA, SUPRATIMAS IR AIŠKINIMAS ŠIŲ KATEGORIJŲ ESTETINĖ PRASMĖ. TURINYSĮvadas 2 Tragizmo esmė 3 Komizmas – sociokultūrinė realybė 5 Literatūra 8 ĮVADAS Estetiškai vertinant reiškinius žmogus nustato savo viešpatavimo pasaulyje matą. Šitas matas priklauso nuo visuomenės išsivystymo lygio ir jos charakterio, jos gamybos, kuri atskleidžia vienų ar kitų daiktų gamtines savybes, … Daugiau…

Teisingumas ir ekonomines sistemos

TURINYSĮvadas 3 I. Etika versle 4 II. Etiketas ir jo svarba versle 5 III. Verslo etikos turinys ir jos apibrėžimai 8 IV. Verslo sėkmės sąlygos 9 Išvados 12 Literatūra 13 ĮVADAS Šiuolaikinė valstybė yra nuolat besivystanti atvira sistema, nuo kurios valdžios struktūrų bei valdymo priklauso ne tik atskirų individų padėtis … Daugiau…

Smurtas ir baudimas

Smurtas ir baudimasFizinė bausmė – tai tokia bausmė, kai fizinė jėga naudojama skausmui arba nepatogumui sukelti; vaikas mušamas ranka, lazda, diržu ar kitais daiktais, spardomas, purtomas arba mėtomas, draskomas, žnaibomas, tampomas už plaukų, pririšamas arba užrakinamas. Kai kuriose valstybėse buvo nutarta nebandyti apibrėžti, kas tai yra fizinė bausmė ir neskirti … Daugiau…

Serviravimas

I. Stalo užtiesalaiŠiandien ant vaišių stalo tiesdami staltiesę net nesusimąstome, kad ją jau XIV a. viduryje tiesė mūsų protėviai. Kartais staltiesę atstodavo audeklo rankšluosčiai. Renesanso laikais prie neužtiesto stalo valgydavo prasčiokai. Kilmingiesiems rankšluostis buvo net būtinybė, ypač jei jis atlikdavo staltiesės funkciją. Servetėlės, kaip higieninė priemonė, prie stalo naudojamos nuo … Daugiau…

Etikos konspektai

1. Sokrato ir Aristotelio etika Visu trijų mąstytojų etika galima įvardinti kaip etinio absoliutizmo etika. T.y. pats Sokratas postuluoja tam tikras absoliučias normas ir vertybes. Šiuos principus taiko faktinėj tikrovėj ar žmonių veiklai. Jis sako, kad dorybes arba vertybes turi visuotine (universalią) reikšmę. Anot Sokrato, protaujantis žmogus turi sugebėjima rinktis … Daugiau…

Narkotikai

Anfetaminas ________________________________________ Anfetaminai – sintetiniai stimuliantai, anksčiau juos skirdavo norintiems suliesėti ir nuo depresijos. Šiuo metu gydytojai juos išrašo retai ir tik ypatingais atvejais. Antrojo pasaulinio karo bei karo Vietname metu jų duodavo kareiviams, kad būtų aršesni. Šiuo metu ne gydymo tikslams skirti amfetaminai gaminami nelegaliose laboratorijose. Dažniausiai vartojamas anfetamino … Daugiau…

Medicinos etika

ETIKA Etika – tai filosofijos mokslas apie dorovę. T. y. elgesio normų teorija ir pagrindimas. Dorovė – tai principai, vertybės ir normos, kuriais žmonės grindžia savo elgesį ir kurių laikosi gyvenime. Etosas – t. y. nusistovėjęs, antrąja prigimtimi tapęs elgesys. Deontologinė teorija – poelgių etika. Pareigos, taisyklės greičiausiai yra įgimtos … Daugiau…

Soc etikos kirso vdu

4 tema. Asmeniniai/instituciniai apsisprendimai ir atsakomybė  Aukojimosi kitų labui ir savęs tobulinimo etika;  Socialinė meilė ir savanorystė;“Tapti etine asmenybe — vadinasi, pasidaryti tikrai mąstančiu žmogumi. Mąstymas—tai manyje vykstanti polemika tarp valios ir pažinimo… Jeigu pažinimas bylos vien tai, ką jis pažįsta, valia visą laiką girdės vieną ir tą … Daugiau…

Etika marketinge

TURINYS ĮVADAS 3 1.ETINIS MARKETINGAS 4 1.1.Etiniai kodeksai ir jų pagrindinės nuostatos 5 1.2.Etikos įtaka marketingo sprendimams 8 2.SOCIALINIS – ETINIS MARKETINGAS 11 IŠVADOS 13 LITERATŪRA 14 ĮVADASŠiuolaikinėje verslo literatūroje vis daugiau kalbama apie socialinio ir etinio marketingo būtinybę, nes rinkos sąlygoms tampant vis sudėtingesnėms, kompanijų vadovai turėjo rasti būdą, kaip prisitaikyti prie nuolat kintančios aplinkos. Pasirinkę … Daugiau…

Vėlykos – margučių šventė

Velykos jau nuo seno buvo viena iš didžiausių švenčių. Kaip jas šventė mūsų tėvai ir senoliai? Ką išsaugo – jome iš mums palikto tėvų lobyno? Į šiuos klausimus dabar aš pabandysiu atsakyti.Velykų rytą Lelija pražydo Ne dėl manęs vieno Bet dėl viso svieto…Nutirpus sniegui ir ėmus dygti žolei,Lietuvoje nuo seno … Daugiau…