Etika ir socialinė atsakomybė
5 (100%) 1 vote

Etika ir socialinė atsakomybė

ĮVADAS

Šio referato tema yra etika ir socialinė atsakomybė. Nagrinėjamas klausimas yra aktualus šiuolaikinėje visuomenėje,taip pat ir verslo pasaulyje, kur dažnai nepaisomos paprasčiausios moralinės normos, neatsakoma už savo poelgius ir veiksmus.

Etika-žmonių dorovinių normų sistema, jų pareigos visuomenei, šeimai, vienas kitam. Autoriai, kalbėdami apie moralę (dvasines vertybes, vidinę kultūrą, atsakomybę), pamini ir etiketo dalykus bei socialinę atsakomybę.

Pažinti profesinės (šiuo atveju – verslo) etikos ir socialinės atsakomybės pagrindus ypač svarbu tiems, kuriems bendravimas su žmonėmis yra darbo veiklos pagrindas, tai būtent verslininkams, valstybės politikams ir tarnautojams. Visi tie, kurie save laiko verslininkais, turi mokėti vadovauti žmonėms, savo elgesiu pelnyti pagarbą, padaryti gerą įspūdį, rasti geriausią išeitį iš konfliktinių situacijų, atsakyti už kiekvieną savo veiksmą, kuris paveikia žmones, jų bendruomenes ir aplinką.

Galima teigti, kad verslo etika – verslo žmogaus reikmėms adaptuoti duomenys apie pagrindines etikos sąvokas, dėsningumus, kolektyvinių santykių formavimą, dorovines vertybės, poveikį visuomenei ir darbo stiliaus moralinius reikalavimus.

Apibendrintai galima būtų teigti, jog moralės įgyvendinimas yra etiškas elgesys. etika ir socialinė atsakomybė, tai tarsi sėkmingo vadovavimo slaptažodis, kurį privalu žinoti, norint išlaikyti savo reputaciją, išvengti susikirtimo su bendradarbiais, konkurentais ar su įstatymu.

Šiame darbe apibūdinama etikos teorija, aprašoma verslo etikos būklė Lietuvoje verslo ir valstybės tarnautojų sferoje, etikos kodeksai bei kiti naudingi patarimai bei taisyklės, kaip verslininkas turėtų elgtis su savo darbuotojais, partneriais bei konkurentais. Referato tikslas – atskleisti, jog etika bei socialinė atsakomybė egzistuoja ir yra būtina versle, valdymo įstaigose, bei kasdieniniame gyvenime.

ETIKETAS IR KASDIENINIS ELGESYS ORGANIZACIJOJE

Žmonių bendravimas reikalauja laikytis tam tikrų elgesio normų. Kitaip tariant, individo bendravimas visuomenėje turi tam tikrą normtyvumo pobūdį, tai yra, jis privalo laikytis normų sistemos, etiketo.

Etiketas (pranc. etiquette- nustatyta formali ceremonijų tvarka) tai kurios nors visuomenės ar jos dalies (socialinės grupės) tinkamo elgesio ir laikysenos normos, žmonių priimtos tarpusavio bendravimo mandagumo taisyklės ir formos. Etiketas neretai įvardijamas kaip žmonijos istorijoje susiklostęs kultūros elementas, tam tikras formalus ritualizuotas elgesys, kartais reguliuojamas griežtai nustatytos tvarkos (ypač tai būdinga diplomatiniam, “rūmų”, „aukštuomenės“, tam tikros profesinės veiklos konkrečių funkcijų, o taip pat – įvairaus lygio priėmimų, susitikimų metu). Etiketas įgalina išskirti žmones, su kuriais bendraujame, parodyti jų reikšmingumą, pademonstruoti savo požiūrį į juos – pagalbą ir mandagumą. Taigi etiketo paskirtis dvejopa: funkcinė ir dorovinė.

Taigi etiketas yra empyriškai matomos – išorinės – žmonių elgesio formos. Joms skleistis sąlygas sudaro moralinės vertybės. Etiketo normose suformuluota viena iš svarbių etinių vertybių – besąlygiškos pagarbos, palankumo kitam individui imperatyvas bei jo išraiška. Dar I. Kantas pastebėjo, kad gražus elgesys stimuliuoja dorovinius jausmus bei mintis. Per išorybę provokuojamos ir vidinės moralinės nuostatos. Anglų filosofas Frencis Beiconas (1561 – 1626) teigė, kad etiketas – tai turtas, kuriuo reikia mokytis naudotis: jis padeda pasiekti tikslą, sukurti gerą įvaizdį ir patraukti savo pusėn.Etiketo taisyklės palengvina bet kokios organizacijos veiklą, nepriklausomai nuo jos dydžio ir veiklos pobūdžio, ar tai namų ūkis, ar maža įstaigėlė, ar tarptautinė korporacija. Kaip kelio ženklai ir eismo taisyklės, taip įstaigoje puoselėjamos elgesio normos saugo firmos reputaciją, o jos tarnautojus nuo konfliktų ir įžeidinėjimų. Nors visur įprasta mandagiai elgtis, verslo pasaulyje gero elgesio sąvoką formuoja kiekvienos kompanijos stilius ir tradicijos. Gerai, jei pasiseks dirbti kompanijoje, kuri turi surašytas elgesio taisykles. Priešingu atveju stebėkite kitur. Akivaizdu, kad kitų pasitikėjimą galima pelnyti tik garbingai elgiantis su kitais žmonėmis. Kad ir koks protingas būtų darbuotojas, be kolegų paramos jis negalės gerai atlikti savo pareigų. Dirigentas gali diriguoti tik tuomet, jei orkestras jam paklūsta. Visų lygių kompanijos darbuotojai privalo būti padorūs. Elementarų sąžiningumą ir pagarbą turi rodyti abi pusės: ir darbdavys, ir darbuotojai.

ETIKETO PRASMĖ

Mokėti kultūringai elgtis – ypatingas menas. Jis didina pasitikėjimą, padeda bendrauti, visur atveria duris. Kultūringas elgesys sukuria gerą savijautą, palankius žmonių tarpusavio santykius. Ir priešingai. Nemokėdami tinkamai elgtis visuomet jaučiamės suvaržyti, ne laisvi, dažnai išsišokstame. Blogiausia, kad tokį mūsų elgesį visi pastebi. Juk neįmanoma nuo žmonių akių nuslėpti savo nekultūringumą. Jis visur išnyra. Kita
vertus, elgesio kultūra nėra ir visai lengvas dalykas. Reikia daug pastangų ir laiko norint ją įvaldyti.

Elgesio kultūrą sudaro trys pagrindiniai kodai: išsiauklėjimas, mandagumas ir etiketas. Be išsiauklėjimo nėra mandagumo, o be mandagumo neįmanomas ir etiketas. Kitaip tariant, jeigu nori būti kultūringas turi turėti visus šiuos kodus.

Nepaisant įvairių pasaulio tautų etiketo skirtumų ir savitumų, visus juos sieja trys bendri principai: pagarbumas, santūrumas ir estetiškumas.

PAGARBUMAS. Etiketas pirmiausia remiasi žmogaus vertės ir jo reikšmingumo pripažinimu. Visos etiketo taisyklės, nesvarbu kokia forma išreikštos, liudija apie pagarbą ir palankumą kitam žmogui. Todėl išorinės etiketo formos nėra neturiningos. Jos giliai įprasmintos. Etiketo ,,kultūrinė paskirtis yra normatyvinė – juo nustatoma, kaip žmonės tarpusavyje turi bendrauti, kad vienas kito nesudaiktintų, kad išsaugotų tą reikšmingumą, kurį jie yra pasiekę, nusipelnę arba kuris jiems kaip nors kitaip priklauso“.

SANTŪRUMAS.Etiketas, išreikšdamas pagarbą ir palankumą kitiems žmonėms, suponuoja ir asmens tam tikrą santykį su savimi. Etiketas reikalauja kitus gerbti labiau negu save patį.

Bendraudamas su kitais žmonėmis kiekvienas turi laikytis santūriai, save kontruoliuoti, susitvardyti. Santūrumas neįmanomas be savianalizės, savo elgesio korekcijos. Santūrumas pirmiausia pasireiškia saiko pajautimu, taktiškumu ir kuklumu.

ESTETIŠKUMAS. Etiketas grindžiamas ne tik gėriu, bet ir grožiu. Jis tiesiog susijęs su estetiškumu. Tas ryšys dvejopas. Pirma, doras elgesys yra ne tik pasigerėjimo, bet ir pasigrožėjimo objektas. Ir priešingai, nevalyvumas, šiurkštumas, chamizmas sukelia pasišlykštėjimą. Todėl neatsitiktinai sakoma: taip elgtis negražu. Vadinasi, nedoras ir nekultūringas elgesys tampa estetinio vertinimo objektu. Antra, etiketas aprėpia ir normina daugelį elgsenos bei laikysenos formų, kurios neturi tiesioginio ryšio su dorove. Daugelis kitų etiketo formų taip pat priklauso estetiniam skoniui.

VERSLO ETIKOS BŪKLĖ LIETUVOJE

Lietuva jau žengia pirmuosius žingsnius į rinkos ekonomikos sistemą ir privalo suformuoti civilizuotos šalies įvaizdį. Ne visi Lietuvos verslininkai reikiamą dėmesį skiria verslo etikai, yra netgi manoma, jog visi verslo santykiai turi plėtotis spontaniškai ir jokios metodikos negali būti taikomos, nes Lietuva – specifinė šalis. Žengdami į Europą, į laisvą rinkos ekonomikos sistemą verslo žmonės pivalės būti panašūs į užsienio kolegas verslininkus, nes kitaip negalimi bus jokie sandėriai ir t.t Juk netgi ekonomiškai išsivysčiusios šalys gana daug dėmesio skiria etikai, nes tai – sėkmingo vadovavimo slaptažodis, tik taip galima įsilieti į padorių verslininkų bendriją.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1152 žodžiai iš 3672 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.