Dekartas

R. Dekarto kūryba sutampa su naujųjų laikų kultūros pa­kilimo pradžia. Jo filosofijoje jau ryškiai suformuluota ta proto “egzistencijos“ samprata, kuri visą naujųjų laikų filo­sofiją skiria nuo ankstesniųjų epochų ir sudaro naujųjų lai­kų pasaulėvokos, filosofavimo ir kultūros patosą. R. Dekarto filosofijos novatoriškumas ir poveikis naujųjų laikų mąstysenai išryškėja būtent praėjusių kultūros … Daugiau…

Paštas telefonai radijas ir televizija

Paštas Teisus buvo tas, kuris pareiškė, kad paštas atsirado jau tada, kai vienas žmogus pajuto, kad turi kai ką pasakyti kitam žmogui. Kaimo vyresniajam prireikė sušaukti vyrus. Jis ,,siunčia“ krivulę – kreivą lazdą. Seniūnas ją įteikia artimiausiam kaimynui ir pašako, kad praneљtu, jog vyrai renkasi ,,saulei leidћiantis“. Pastarasis krivule su … Daugiau…

Drug testing at schools should be compulsury

Drug testing of secondary school students has recently become the subject of increased public debate, after a number of high profile independent schools have announced that they are examining proposals to introduce the tests. Regardless of the schools’ motivations, it is clear that drug testing raises a number of complex … Daugiau…

Vandens energija ir jos pažabojimas

Įvadas 2 II. Upių energija ir jos pažabojimas 3 1.Lietuvos Upių nuotėkio duomenų taikymas hidroenergetikos tikslams 4 2. Mažosios HE 4 3. Mažosios turbinos 6 4. HE hidromazgo komponavimo schemos 7 5. Hidroagregatų komponavimas 8 6. Įrangos, statybos kaina 9 II. Kiti hidroenergijos panaudojimo būdai 10 Literatūros sąrašas 12 Įvadas … Daugiau…

Elektrotechnikos 2 n d

Namų darbas Nr. 2 Variantas Nr. 69 Vienfazės sinusinės elektros grandinės skaičiavimas 1. Duotai grandinei parašyti lygtis pagal Kirchhofo dėsnius diferencialine ir simboline formomis. 2. Rasti šakų sroves mazgų potencialų metodu. 3. Apskaičiuoti šakos su vatmetru galią. 4. Patikrinti galių balansą. 5. Nubraižyti srovių vektorių diagramą. 6. Nubraižyti priklausomybę i1=f(t). … Daugiau…

Metal7 halogenines lempos dokumentas

Metalų halogeninės lemposHalogeninė lempa yra labai panaši į paprasta kaitinamąją lempute su keletu modifikacijų. Dujų užpildas turi halogeninių savybių, dažnai bet nebūtinai čia sutinkamas jodas. Šio halogeno nauda yra ta kad jis turi savybę išgarintą volframą sugražinti į elektrodą. Išgarintas volframas paprastai susikondensuoja vidiniame lempos paviršiuje. Halogenas yra chemiškai reaguojantis … Daugiau…

Rites su plieno serdimi tyrimas 2 laborator darbas labaratorinis

Labaratorinis darbas Nr. 15 RITĖS SU PLIENO ŠERDIMI TYRIMAS Užduotis:1. Nustatyti ritės su plieno šerdimi parametrų priklausomybę nuo prijungtos įtampos ir oro tarpo magnetolaidyje dydžio. 2. Nubraižyti ritės su plieno šerdimi atstojamąją schemą ir vektorinę diagramą Darbo eiga: 1. Išmatuoti ritės su plienine šerdimi varžą nuolatinei srovei. 2. Sujungti schemą … Daugiau…

Kompiuteriniai tinklai

Pagal naudojimo paskirtį kompiuterių tinklas gali būti: 1. Uždarasis (private network), aptarnaujantis konkrečios organizacijos informacinius mainus. 2. Viešasis (public network), už nustatytą mokestį teikiantis savo abonentams įvairias informacinių komunikacijų paslaugas, tarp jų ir telefoninį, kompiuterinį bei videoryšį. 3. Tarptautinis (international network), palaikantis vartotojų tarpkontinentinius ryšius povandeniniais kabeliais ir palydovinio ryšio … Daugiau…

Krovinių vežimas smulkiomis ir mažo tonažo siuntomis

KROVINIŲ VEŽIMAS SMULKIOMIS IR MAŽO TONAŽO SIUNTOMIS REFERATAS VILNIUS, 2003 ĮVADASDėl patogios geografinės padėties ir turėdama neužšąlantį Klaipėdos jūros uostą Lietuva yra svarbi prekybos tarp Rytų ir Vakarų partnerė. Lietuvos Respublikos teritoriją kerta I (Šakiai – Mockava), IXD (Šumskas – Kybartai) transporto koridoriai. Lyginant su kitomis transporto šakomis geležinkelių transportas … Daugiau…

Ląstelės ir fizika

Ląstelė ir fizika (elektronika) Jau daugiau,kaip 100 metų biologai studijuoja ,stengdamiesi pažinti ląstelę-pagrindinį žmogaus ir gyvūnų sudedamąją dalį.Elektronika iš esmės pakeitė požiūrį apie ląstelės Struktųrą irjos cheminę sudėtį. Nauji sukurti elektroniniai prietaisai žymiai išplėtė biologinių tyrimų ribas. Nuo senų laikų pagrindiniai biologų įrankiai buvo optiniai mikroskopai,gebėję padidinti tiriamo mėginio vaizdą … Daugiau…

Elektriniu lauku panaudojimas

ELEKTRINIŲ LAUKŲ PANAUDOJIMAS Referatas Atliko: IF-IV-5gr. studentai Tikrino: lekt. KAUNAS, 2007 Turinys Įvadas 2 1. Įmonių patalpų šviesotechninis skaičiavimas 3 1.1 Apšvietimo rūšies bei sistemos pasirinkimas 3 1.2 Apšvietimo skaičiavimas šviesos srauto išnaudojimo koeficiento metodu 4 1.3 Šviestuvų išdėstymo rekomendacijos patalpoje 6 2. Apšvietimo normos parinkimas 7 3. Šviesos srauto naudingo faktoriaus metodas 8 3.1 Taškinis metodas 10 … Daugiau…

Elektronikos paruostuke

1.Emiterio pn sandura-tai sandura tarp emiterio ir bazes; 2.Kolektoriaus pn sandura-sandura tarp kolektoriaus ir bazes; 3.Emiterio pn sandura jungiame tiesiogine kryptimi,o kolektoriuas pn sandura atgaline; 4.Prie emiterio pn sanduros prijungus tiesiogine itampa elektronai is emiterio pereis i baze,kadangi baze yra plona,didžioji tu elektronu dalis del difuzijos pereis i kolektoriu.Elektronai i … Daugiau…

Scenos apšvietimas

REFERATAS Scenos apšvietimas Darbą atliko: SE2-02gr. studentė Edita Dargužytė Darbo vadovė: Lina NavardauskienėKaunas 2001 3 Šviesa ir jos atspalviai užima svarbią vietą žmonių gyvenime. Scenos apšvietimas tikriausiai yra toks pat senas kaip formalizuotas teatras. Senieji graikai statydavo teatrus kaip atviras oro erdves, orientuodami juos natūralios šviesos panaudojimui. Jie pristatydavo spektaklius … Daugiau…

Kompiuteriai nuo pradžių

Kompiuteris ir žmogusXX amžiaus antrosios pusės technikos stebuklas – kompiuteris. Jis pateikia glaustą informaciją, daug žinių, aprėpia viso pasaulio erdvę… Be abejo, tai žmoguas proto kūrinys. 1946 metais JAV sukurta pirmoji elektroninė skaitmeninė mašina. 1975 metais pagamintas pirmasis asmeninis kompiuteris “Altair 8000”. Asmeninių kompiuterių paplitimą galima laikyti kompiuterijos revoliucija. Įdomu … Daugiau…

Rajoninio elektros tinklo projektas

RAJONINIO ELEKTROS TINKLO PROJEKTAS TURINYSProjekto užduotis —————————————————————— 3 Įvadas ——————————————————————————- 4 1. Elektros tinklo parinkimas 1.1 Schemų alternatyvų sudarymas. Įtampų parinkimas —————- 5 1.2 Pastočių ir transformatorių parinkimas 1.2.1 Pastočių parinkimas ———————————————- 6 1.2.2 Transformatorių parinkimas ————————————- 8 1.3 Skaičiuojamosios apkrovos ——————————————- 9 1.4 Galios srautų skaičiavimas ——————————————- 10 1.5 … Daugiau…

Firmos dallas semiconductors šiuolaikinių elektronikos komponentų įvairovė

KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJA Energetikos ir elektronikos katedra Firmos „Dallas Semiconductors“ šiuolaikinių elektronikos komponentų įvairovė Referatas Studentas gr. Vadovas KAUNAS, 2005 Turinys1. Dallas Semiconductors nauja ypač patikimų, didelio našumo integrinių grandynų linija automobilių rinkai 3 2. Analoginiai, skaitmeniniai ir mišrių signalų sprendimai automobilinei elektronikai 3 3. Dallas Semiconductors produkcijos kokybė 5 … Daugiau…

El rinka

Įvadas Valstybinė energetikos išteklių kainų ir energetinės veiklos kontrolės komisija įsteigta 1995 m. liepos mėn. kaip visuomeninė komisija, sudaryta iš įvairių ministerijų, žinybų ir mokslo įstaigų atstovų. Pagal Energetikos įstatymą Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustato kainodaros energetikoje principus, tvirtina kainų skaičiavimo metodikas bei derina su tiekėjais elektros energijos, … Daugiau…

Atm taikymas mobilios infrastruktur tinklams referatas

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS TELEKOMUNIKACIJŲ KATEDRA “ATM taikymas mobilios infrastruktūros tinklams” REFERATAS KAUNAS, 2006 Santrauka Smarkiai išaugus mobilaus ryšio vartotojų skaičiui ir esant kaip niekada didelei mobilios multimedijos paslaugų paklausai, autoriai siūlo ATM technologijos įvadą ateinančios kartos mobiliai tinklų infrastruktūrai, kad būtų galima efektyviai valdyti didžiulius informacijos srautus ir vystyti daugiaterpių … Daugiau…

Autonominiai invertoriai

TURINYS13.1. Stabilizatoriai 3 13.2. Parametriniai stabilizatoriai 5 13.3. Parametriniai srovės stabilizatoriai 6 13,4. Parametriniai įtampos stabilizatoriai 7 13.5. Kompensaciniai stabilizatoriai 8 13.6. Pagrindiniai stabilizatorių parametrai 9 13.7. Keitikliai 10 13.8. Pagrindines sąvokos 13 13.10. Testai 17 13.11. Literatūra 41 13.1.Stabilizatoriai Įvadas. Šiame skiriuje aprašomas stabilizatoriaus darbo principas, ir aprašoma tai kad įtampa stabilizojama dviem skirtingais metodais parametriniu ir kompensaciniu. Pagrindines … Daugiau…

Komp atmintys

Pagrindinė puslaidininkinė atmintis Senesniuosiuose kompiuteriuose labiausiai paplitusi pagrindinės kompiuterio laisvosios kreiptie; atminties forma buvo feromagnetinių toroidų, vadintų šerdimis (branduoliu) {core}, ir laidininkų matricos Būtent todėl pagrindinė atmintis buvo vadinama ,,korine“, t. y. pastoviai asocijuojama su šerdimis, ši: terminas vartojamas iki šiol. Laikui bėgant nuslaidininkinė .atmintis nukonkuravo ,,korinę“ atmintį. Dabar puslaidininkinių … Daugiau…

Užienyje gautų pajamų apmokestinimas ir deklaravimas

Užsienyje gautų pajamų apmokestinimo ir deklaravimo tvarka. KURSINIS DARBAS įvertinta 9 balais 2005 TURINYS Įvadas 3 Pinigai uždirbti nelietuvoje 4 Lietuvos vienetų struktūrinių padalinių užsienyje gautų pajamų apmokestinimas………7 Pelno mokesčio, sumokėto užsienio valstybėse atskaitymai 9 Dividentai ir jų apmokestinimas 11 Nuolatinių Lietuvos Gyventojų užsienyje gautų pajamų apmokestinimas 12 Už samdomą darbą gautų pajamų apmokestinimas 13 … Daugiau…

Elektros tinklų projektas

TURINYSDarbo užduotis 2 1. Skaičiuojamoji dalis 3 1.1. Projektuojamo elektros tinklo variantų sudarymas, įvertinant elektros tiekimo patikimumo reikalavimus 3 1.2. Tinklo vardinių įtampų parinkimas 4 1.3. Numatomų transformatorių pagrindinių techninių parametrų ir įtampos nuostolių skaičiavimas 4 1.4. Apytikslis sudarytų elektros tinklo schemų srautų skaičiavimas 6 1.5. Linijų laidų parinkimas ir patikrinimas 8 1.6. Galios ir energijos nuostolių … Daugiau…

Starteris

Turinys Įvadas 2 1. Kas yra starteris ir kokia jo sudėtis? 3 2. Starterių tipai ir jų veikimo principai 5 3. Starterio parametrai ir konstrukcijos ypatybės 10 4. Starterio gedimai ir jų šalinimo ypatybės 12 Išvados 17 Literatūros sąrašas 18 Įvadas Starteris – elektros variklis, naudojamos vairuotojo darbui palengvinti paleidžiant variklį. Šiame darbe panaudota įvairių autorių literatūros … Daugiau…

Grandinių

1.Omo ir kirchoho dėsniai Omo dėsnis- nuolatinė srovė I, tekanti grandinės dalimi, yra tiesiog proprcinga proporcinga tos grandinės dalies įtamapai U ir atvirkščiai proporcinga jos varžai R. Priklausomybė U=f (I) vadinama voltamperine farakteristika. Kai imtuvo R=const, jos grafinis vaizdas yra tiesė Pritaikę Omo dėsnį elementariajai grandinei gauname:Šaltinio EVJ yra lygi … Daugiau…

Lazeriai

Lazeriai ir netiesinė optika tampa inžinerijos dalimi Valdas Pašiškevičius Ne taip seniai viskas buvo paprasčiau. Turėjai telefoną patikimai dviem laidais prijungtą prie tinklo, susukdavai numerį, atsiliepdavo draugiška operatorė (kažkodėl ten dirbo daugiausia moterys) ir pasiūlydavo palaukti tol, kol sujungs. Kuo toliau skambini tuo ilgiau lauki. Viskas – logiška ir aišku. … Daugiau…

Virtualus saugos skydas

Virtualus saugos skydasNetolimo nuotolio sensoriai gali suformuoti “Virtualų saugos skydą”, aplinkui transporto priemonę gali būti panaudotas tam, kad aprūpinti tam tikrų funkcijų skaičiumi.Signalai iš šio saugos skydo pirmiausiai įspėja vairuotoja, apie galimas pavojingas situacijas, ir antra, jis veikia kaip duomenų šaltinis, apsaugų ir patogumų sitstemoms.Netgi, vairuotojo “aklasis taškas” gali būti … Daugiau…

Gps

KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJA ELEKTROMECHANIKOS FAKULTETAS AUTOTRANSPORTO KATEDRAGPS technologija Referatas Vadovas . 200… ……. …… Studentas 200… ……. ……KAUNAS, 2008 TURINYSĮvadas 3 1. GPS sistemos segmentai 4 1.1 Signalai 4 1.2 Nelaikinis susiejimas su pseudodiapazono nuokrypiu 5 2. Diferencialinis GPS 6 3. Bendri koordinačių nustatymo principai GPS pagalba 7 3.1 Paieškos … Daugiau…

Pk displeju tobulinimo tendencijos referat

TURINYS 1.ĮVADAS 2 2.TRADICINIAI CRT DISPLĖJAI 3 3.LCD DISPLĖJAI – AUGANTIS SUSIDOMĖJIMAS 6 4.PLAZMA DISPLĖJUOSE 10 5.KITOS TECHNOLOGIJOS 11 6.IŠVADOS 14 7.LITERATŪRA 15 1. Įvadas PK displėjai tradiciškai yra kineskopiniai. Metams bėgant jie keitėsi – tobulėjo kaukė, mažėjo išgaubimo spindulys, didėjo atkuriamo vaizdo dažnis, parametrų valdymas tapo daug tobulesnis. Šiuo … Daugiau…

Video

2.2 Videokameros(VK) 2.2.1 Videokamerų formatai ir struktūra NK yra monoblokas sudarytas iš mažų matmenų: TV kameras ir portatyvinio video plejerio. Dažnai vadinama camcordier. Cam – TV kamera. Recordier – įrašantis V plejeris . VK formatą apsprendžia VM. Naudojamos VK Betacom formatic. t.y profesionalios VK. S – VHS – pusiau profesionalios … Daugiau…