Vykdomieji dokumentai rūšys išdavimas pateikimo vykdymui terminai vykdymas

TURINYS ĮVADAS 4 1.VYKDOMŲJŲ DOKUMENTŲ RŪŠYS 6 1.1 Vykdomasis raštas bei teismo įsakymas 7 1.2 Institucijų (pareigūnų) nutarimai dėl administracinių baudų ir kitų turtinių išieškojimų. 9 1.3 Notarų vykdomieji įrašai 11 1.4 Hipotekos teisėjų nutartys 12 1.5 Valstybinių mokesčių inspekcijų sprendimai 13 1.6 Muitinės įstaigų sprendimai 14 1.7 Valstybinio socialinio … Daugiau…

Teisės filosofija

TURINYS I. TEISĖS FILOSOFIJA Gintautas Danišauskas. Teisinės valstybės sampratos ypatumai 5 II. KONSTITUCINĖ TEISĖ Juozas Žilys. Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos atkūrimo 1990-1992 m.kai kurie teisiniai, politiniai ir istoriniai aspektai 13 III. TARPTAUTINĖ TEISĖDarius Sauliūnas. Interneto domenų vardų teisinės prigimties problemos 29 IV. BAUDŽIAMOJI TEISĖ, PROCESAS, KRIMINOLOGIJA Rokas Uscila. Aukos … Daugiau…

Turto draudimo sutartis

Įvadas 3 III. Turto draudimo sutarties samprata 5 II. Turto draudimo sutarties turinys 25 1. Esminės turto draudimo sutarties sąlygos 25 2. Įprastinės ir atsitiktinės turto draudimo sutarties sąlygos 38 III. Turto draudimo sutarties sudarymas ir pasibaigimas 46 Išvados 58 Panaudotų šaltinių ir literatūros sąrašas 61 Įvadas Šis darbas skiriamas turto draudimo sutarčiai kaip draudimo sutarties atmainai apibūdinti, … Daugiau…

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų veiklos teisinis reguliavimas

TURINYS Įžanga 3 1. Viešosios apyvartos tarpininkų samprata ir paskirtis 6 2. Viešosios apyvartos tarpininkų licencijavimas 13 2.1. Paraiška licencijai gauti 14 2.2. Reikalavimai įmonėms, norinčioms gauti licenciją veiklai, bei atsisakymo išduoti licenciją pagrindai 16 2.3. Licencijų rūšys bei finansų maklerio įmonių kategorijos 22 2.4. Komercinių bankų, siekiančių įgyti teisę … Daugiau…

Uždarosios akcinės bendrovės individualiosios įmonės ir tikrosios ūkinės bendrijos steigimas

VILNIAUS UNIVERSITETAS KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS KOMERCIJOS KATEDRA DANIUS SMAILYS BAKALAURO BAIGIAMASIS DARBAS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS, INDIVIDUALIOSIOS ĮMONĖS IR TIKROSIOS ŪKINĖS BENDRIJOS STEIGIMAS Kaunas 2003 VILNIAUS UNIVERSITETAS KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS KOMERCIJOS KATEDRA DANIUS SMAILYS BAKALAURO BAIGIAMASIS DARBAS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS, INDIVIDUALIOSIOS ĮMONĖS IR TIKROSIOS ŪKINĖS BENDRIJOS STEIGIMAS Darbo vadovas______________ Bakalaurantas_____________ (parašas) … Daugiau…

Monės ir jų rūšys lietuvos respublikoje

Turinys:I. Įžanga 2 psl. II. Įmonės samprata 4 psl. 1. Įmonės tikslai 7 psl. III. Įmonių klasifikavimas 10 psl. IV. Įmonių rūšys Lietuvos Respublikoje pagal juridinį tipą 12 psl. 1. Individuali (personalinė įmonė) 14 psl. 2. Tikroji ūkinė bendrija 15 psl. 3. Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija 16 psl. 4. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė 17 psl. 4. … Daugiau…

Partijų sistemų tipų įtaka pusiau prezidentinės politinės sistemos stabilumui

Įvadas Liberaliosiose demokratijose pagrindinė problema gali būti ne tiek identifikuoti geras institucijas, kiek jas įgyvendinti ir išlaikyti. G. Brennanas ir L. Lomasky1 Didžiųjų sisteminių perėjimų laikotarpis pasaulyje, atrodo, baigėsi. Persiritus trečiajai demokratizacijos bangai ir visoms valstybėms pasirinkus savo institucijų sąrangos modelius, jie per pastarąjį dešimtmetį įsitvirtino ir sugebėjo „apaugti“ įvairių … Daugiau…

Sutarčių neįvykdimo teisinės pasekmės

TURINYS ĮVADAS 5 1. ROMĖNŲ TEISĖS REIKŠMĖ ŠIUOLAIKINEI SUTARČIŲ TEISEI 7 2. SUTARTIES SAMPRATA, ELEMENTAI 9 2.1. Svarbiausios sutarties funkcijos 9 2.2.Praktinė reikšmė pasireiškia tuo, kad: 9 2.3. Sutarčių rūšys 10 3. SĄŽININGUMAS IR TEISINGUMAS 12 3.1. Esminio sutarties pažeidimo samprata pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą 12 4. ESMINIS SUTARTIES PAŽEIDIMAS AR ESMINIS SUTARTIES NEĮVYKDYMAS? 14 5. ESMINIO … Daugiau…

Nuteistųjų nepilnamečių išgyvenimų įtaka jų pataisos procesui

TurinysĮvadas 4 1. Nuteistųjų nepilnamečių išgyvenimų ir krizių rūšys 7 1.1. Išgyvenimų ir krizių samprata 7 1.2. Nuteistųjų nepilnamečių psichologiniai ypatumai 12 2. Nuteistųjų nepilnamečių pataisos proceso ypatumai ir metodai 16 2.1. Nuteistųjų nepilnamečių ugdymas ir subjektai 16 2.1.1. Ugdytojo ir ugdytinio santykiai …18 2.1.2. Ugdytojo vaidmuo pataisos procese 20 2.2. Kauno NTI – PN taikomos nuteistųjų … Daugiau…

Slaptas sekimas takoskyra tarp operatyvinės veiklos ir baudžiamojo proceso

TURINYS Įvadas 3 1. Operatyvinės veiklos samprata ir esmė 5 2. Baudžiamojo proceso ir operatyvinės veiklos sąveikos problema 10 2.1. Baudžiamojo proceso ir operatyvinės veiklos paskirties bei uždavinių analizė 12 2.2. Operatyvinės veiklos atlikimo metu gautos informacijos panaudojimo baudžiamajame procese problema 14 2.3. Baudžiamojo proceso ir operatyvinės veiklos santykis atliekant atskirus veiksmus 17 3. Slaptas sekimas 22 … Daugiau…

Nuosprendžio piėmimas

1. NUOSPRENDŽIO PRIĖMIMAS1.1. Lietuvos Respublikos Teismai nuosprendį priima Lietuvos Respublikos vardu Baudžiamosios bylos nagrinėjimas teisme paprastai užbaigiamos nuosprendžio priėmimu. Nuosprendis – pirmosios instancijos teisiamajame posėdyje priimtas dokumentas, kuriuo kaltinamasis pripažįstamas kaltu ar nekaltu ir, jeigu kaltinamasis pripažįstamas kaltu, jam skiriama bausmė arba jis atleidžiamas nuo bausmės. Nuosprendis taip pat yra … Daugiau…

Kolektyvinė darbo sutartis

LIETUVOS TEISĖS UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETO SOCIALINĖS SAUGOS IR DARBO TEISĖS KATEDRA ŽYDRŪNĖ ŠIDLAUSKIENĖ Teisės ir valdymo specialybės II kurso vakarinio skyriaus studentė TEMA KOLEKTYVINĖ SUTARTIS KAIP DARBO TEISĖS ŠALTINIS Magistro baigiamasis darbas Darbo vadovas- Prof. dr. G. Dambrauskienė Vilnius, 2004 TURINYS IVADAS 3 1. TEISĖS ŠALTINIO SĄVOKA : 1. Teisės … Daugiau…

Konstituciniai valdzios remai

I. KONSTITUCINIAI VALDŽIOS RĖMAI 1. Konstitucionalizmo bruožai ir konstitucijų politinė reikšmė Konstitucija – pagrindinis normatyvinis aktas arba kelių pagrindinių norminių teisės aktų visuma, fiksuojanti valstybės gyvenimo pagrindus. Konstitucinės teisės normos turi kitų teisės normų atžvilgiu aukščiausią galią, nustato piliečių teises, pareigas, laisves, valstybės tikslus, įtvirtina politikos pagrindus. Dabartinė konstitucionalizmo samprata … Daugiau…

Lietuvos ir europos sąjungos socialine ir darbo politika

TURINYS ĮVADAS I. LIETUVOS SOCIALINĖ IR DARBO POLITIKA 1. LIETUVOS SOCIALINĖ POLITIKA 1.1. LIETUVOS SOCIALINĖS APSAUGOS POLITIKOS STRATEGIJA 1.1.1. Socialinės paslaugos – Valstybės parama mažas pajamas turintiems gyventojams 1.1.2. Socialinių paslaugų klasifikacija. 1.1.3. Pagrindiniai uždaviniai socialinių paslaugų sistemai 1.2. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 1.2.1. Neįgaliųjų socialinė integracija 1.2.2. Socialinė parama … Daugiau…

Civilinio proceso teisės tikslai ir principai

Civilinio proceso teisės tikslai Civilinio proceso teisės tikslų sąvoka. Civilinio proceso teisės tikslai – tai tam tikri įstatymų leidėjo suformuluoti siekiai, kurių įgyvendinimui turi tarnauti civilinio proceso teisė. Civilinio proceso teisės tikslų turinys iš esmės priklauso nuo to, kuria iš civilinio proceso teisės teorijų vadovausimės. Vieni tikslai civiliniam procesui bus … Daugiau…

Darbo apmokejimo ypatumai

Turinys Įvadas 2 1. Socialinės ir ekonominės prielaidos, sąlygojusios Valstybės tarnautojams, teisėjams, politikams ir kitiems pareigūnams darbo užmokesčio politikos formavimąsi Lietuvoje 5 1.1 Darbo užmokesčio samprata ir jo dydį lemiantys veiksniai 6 1.2 Valstybinio sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio reglamentavimo raidos apžvalga 82. Darbo apmokėjimo reglamentavimo ypatumai Valstybės tarnautojams, teisėjams, politikams … Daugiau…

Administracinės teisės subjektai

T U R I N Y S:ĮVADAS 2 1. ADMINISTRACINĖS TEISĖS SUBJEKTŲ SAMPRATA, TEISINĖ PADĖTIS, SISTEMA BEI VAIDMUO VALSTYBINIO VALDYMO SFEROJE 3 2. ADMINISTRACINĖS TEISĖS SUBJEKTŲ RŪŠYS: 7 2.1. VALSTYBINIO VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISINĖ PADĖTIS, SISTEMA IR VIETA KITŲ ADMINISTRACINĖS TEISĖS SUBJEKTŲ SISTEMOJE 8 2.1.1. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 12 2.1.2. LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTERIJOS IR KITI CENTRINIAI … Daugiau…

Ab ir uab valdymo teisiniai aspektai

ŠIAULIŲ KRAŠTO VADYBOS, TEISĖS IR KALBŲ KOLEGIJA KATEDRA TVIRTINU Katedros vedėja______________________ Lolita Nevidonskienė TEISĖS NEAKIVAIZDINIŲ STUDIJŲ IŠLYGINAMOJO KURSO STUDENTAS Xxxxxx xxxxxx AKCINIŲ BENDROVIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VALDYMO TEISINIAI ASPEKTAI BAIGIAMASIS DARBAS Darbo vadovas Dėst. Xxxxxx xxxxxxxxŠiauliai, 2005ANOTACIJA Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių valdymo teisiniai aspektai. Baigiamasis … Daugiau…

Akredityvas atsiskaitymu ir banku

TURINYS Įžanga I. Atsiskaitymųakredityvaissąvoka,ištakos,šalys ir procedūra 1.1. Akredityvo ištakos, sąvoka ir pagrindiniai bruožai 1.2. Akredityvo teisinė prigimtis ir pobūdis 1.3. Akredityvosandoriošalys.Atsiskaitymųakredityvais procedūra 1.4. Teisėsnormos,taikytinosakredityviniams sandoriams 1.5. Atsiskaitymų akredityvais privalumai ir trūkumai II. Atsiskaitymų akredityvine forma teisinis reguliavimas 2.1. Tarptautiniai teisės aktai 2.1.1. Unifikuotos dokumentinių akredityvų taisyklės (UCP) 2.1.2. Unifikuotos Bankų … Daugiau…

Anstoliai

Turinys1. Įvadas 2. Antstolio apibrėžimas 3. Antstolio veiklos principai 4. Reikalavimai asmenims pretenduojantiems tapti antstoliu 1)Antstolių viešas konkursas 5. Teisė vykdyti antstolių veiklą 6. Vykdymo vieta, laikas 7. Antstolio procesinės veiklos kontrolė 8. Taikos sutartis vykdymo procese 9. Vykdymo išlaidos 1)Vykdymo išlaidų apmokėjimas 2)Vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko tvarka 10. … Daugiau…

Adminitracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai

SUMMARYPrepared by: Theme: Singularities of legal proceeding in administrative law‘s transgression cases Advisor: Educational institution: Kaunas College Year: 2005 Pages: 56The main topicality of my graduation dissertation is legal rapport appearing at the time of legal proceeding in administrative law transgression cases. Qualitative administrative process is in its making. It … Daugiau…

Braškių auginimas

Įžanga Įsigilinant į rinkos ekonomika Lietuvoje,neišvengiamai intensyvės žemės ūkio gamyba,gilės specializacija.Patyrimas rodo,kad specializuoti ūkiai racionaliau ūkininkauja,žymiai lengviau perima intensyvias kultūrinių augalų auginimo technologijas.Tai ypač aktualu šiuolaikiniame žemės ūkyje,kur didžioji dalis ūkių smulkūs,kaime yra daug laisvos darbo jėgos,kurią galima panaudoti diegiant imlias darbo jėgai,tačiau nereikalaujančias didžiulių investicijų,žemės ūkio technologijas.Viena tokių yra … Daugiau…

Z ū b Zelsvelė

Įmonės charakteristikaŽ. Ū. B. “Želsvelė” mėsos perdirbimo cechas yra Liudvinavo seniūnijoje Želsvos gyvenvietės centre. Iš šiaurės vakarų pusės cechą riboja Želsvos pagrindinės mokyklos teritorija. Šiaurės rytinėje pusėje yra daugiabučiai gyvenami namai, iš pietų ir pietryčių- upelio apsauginė( žalia ) juosta. Prie mėsos cecho įrengtas asfaltuotas automobilių privažiavimas. Pietvakarinėje sklypo pusėje … Daugiau…

Diplominis darbas

KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJA MIŠKO ŪKIO SPECIALYBĖ Diplominis darbas V. Į. RIETAVO MIŠKŲ URĖDIJOS PAUŠKIŲ (AUKŠTOJO) TYRO TELMOLOGINIO DRAUSTINIO PAŽINTINIO TAKO ĮRENGIMO PROJEKTAS DIPLOMANTAS Antanas Liaudonas VADOVAS Dr. Gintautas Urbaitis RECENZENTAS Dr. Antanas Malinauskas Kaunas, 2005 SANTRAUKAŠiame darbe aprašomas Pauškių (Aukštajį) tyras, jame augantys augalai, gyvenantys gyvunai, o … Daugiau…

Smulkių ir vidutinių statybos kompanijų konkurencingumo

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS VERSLO ADMINISTRAVIMO KATEDRA Tomas Karlonas SMULKIŲ IR VIDUTINIŲ STATYBOS KOMPANIJŲ KONKURENCINGUMO DIDINIMO GALIMYBĖS Bakalauro darbasVadovas doc. dr. P. Oržekauskas 2003 05KAUNAS, 2003 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS VERSLO ADMINISTRAVIMO KATEDRA TVIRTINU Katedros vedėjas prof. dr. E. Bagdonas 2003 05 26 SMULKIŲ IR VIDUTINIŲ … Daugiau…

Sveikata

Sveikata – vienas svarbiausių žmogaus laimės komponentų, viena didžiausių vertybių. Žmogus dažnai susimąsto pradeda vertinti tik tai, ko neteko. Taip yra ir su sveikata. Kiekvienas turi teisę būti sveikas ir mokėti sveikatą išlaikyti kuo ilgiau. Galima pateikti ir kitokį sveikatos apibrėžimą ir pabrėžti, kad sveikata – tai per daug svarbu, … Daugiau…

Paauglių narkomanijos problema Lietuvoje ir jos atspindys spaudoje

TURINYS 1. ĮVADAS (I. Elzbutaitė) 2 2. PAAUGLIŲ NARKOMANIJA LIETUVOJE2(K.Barasnevičienė, L.Kubilienė) 2 2.1. Paauglių narkomanijos problema tyrimų duomenimis 2 2.2. Veiksniai, įtakojantys paauglių narkotikų vartojimą 2 2.3. Paauglių narkomanijos problema žiniasklaidoje 23. PAAUGLIŲ NARKOMANIJOS TYRIMAS SPAUDOJE 2 3.1. Nacionalinė spauda (I.Elzbutaitė) 2 3.2. Regioninė spauda (J.Murauskaitė) 2 3.3. Medicininės spaudos tyrimas … Daugiau…

Socialinių darbuotojų požiūris į senatvę ir senus žmones

SANTRAUKATemos aktualumas. Senų žmonių pasaulyje kasmet daugėja. Kaip prognozuoja JTO, 2025m. senų žmonių pasaulyje bus daugiau kaip 1 milijardas ir jie sudarys apie 15 proc. visų planetos gyventojų (Gaigalienė D., 2002). Lietuvoje seno amžiaus žmonių skaičius taip pat sparčiai didėja, šiuo metu seni žmonės sudaro 13 proc. visų Lietuvos gyventojų … Daugiau…

Moksleivių vertybės

TURINYS I. Įvadas II.Vertybių tyrimai Lietuvoje III. Hipotezės IV. Tyrimo planas V. Tyrimo eiga VI. Rezultatai VII. Išvados VIII. Literatūros sąrašasAčiū: darbo vadovui, matematikui Raimundui Vaitkevičiui už konsultacijas, o taip pat 29 ir 31 mokyklos direktoriams, leidusiems atlikti tyrimą jų mokyklose. I. ĮVADAS Žmogaus socialinio elgesio motyvai, jo reguliacija visais … Daugiau…

Vadovo charakteris

Žmogaus charakteris formuojasi nuo pat vaikystės, tačiau kai kurie įgūdžiai ir polinkiai yra įgimti. Dar ilgai po gimimo genuose užprogramuota biologinė raida lemia žmogaus raidos etapus ir elgesį. Tačiau dauguma dalykų, tokių kaip kalbėti rašyti, skaityti ir pan. reikia išmokti. Psichologai teigia, kad net ir mokymosi gebėjimus iš dalies lemia … Daugiau…