Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo valstybės socialinės politikos įgyvendinime

TURINYS ĮVADAS 1. BENDRA LIETUVOS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS APŽVALGA 1.1. NVO istorinė raida 1.2. Bendras NVO veiklos kontekstas 1.3. NVO teisiniai veiklos pagrindai 1.4. NVO finansavimo šaltiniai 2. NVO VAIDMUO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS POLITIKOS ĮGYVENDINIME 2.1. Bendra Lietuvos Respublikos socialinės politikos apžvalga 2.2. NVO dalyvavimas teikiant socialines paslaugas 2.3. Jonavos … Daugiau…

Vaikų teisių apsaugos administravimo problema lietuboje

VAIKŲ TESIŲ APSAUGOS ADMINISTRAVIMO PROBLEMOS LIETUVOJE Įvadas Vaikų teisių apsaugos reiškinio atsiradimas ir puoselėjimas daugelyje valstybių yra sąlygotas egzistuojančios prievartos prieš vaikus. Žmonijos istorijoje kiekviena epocha turėjo savitą supratimą apie vaiką, jo vietą visuomenėje bei socialinę, ekonominę padėtį. Istorijos eigoje pastebėtas procesas, kurį galima būtų apibūdinti kaip vaikų laisvinimąsi iš … Daugiau…

Išnagrinėti socialines prielaidas vaikų ir paauglių delinkventiniam elgesiui

SANTRAUKAVaikų ir paauglių delinkventinio elgesio pasireiškimas mūsų visuomenėje yra labai dažnas. Nusikaltusių ir prasižengusių paauglių ir vaikų skaičius visoje Lietuvoje sparčiai auga, nepaisant jau vykstančio prevencinio darbo su vaikais ir paaugliais. Šio baigiamojo darbo pagrindinis tikslas – išnagrinėti socialines prielaidas vaikų ir paauglių delinkventiniam elgesiui Zarasų mieste. Baigiamojo darbo uždaviniai … Daugiau…

Nuostatos apie lyčių vaidmenis Lietuvoje

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Magistrinis darbas Nuostatos apie lyčių vaidmenis Lietuvoje Kultūrinės moterų atskirties aspektas Magistrinio darbo vadovas: doc.M.P.Šaulauskas Vilnius 2000Turinys Įvadas I. Teoriniai kultūrinės moterų atskirties metmenys II. Tradicinių empirinių tyrimų kritika giminės studijose ir neseksistiniai metodai III. Kultūrinės moterų atskirties problema Lietuvoje: 1. Kultūrinio moterų ir vyrų reprezentavimo … Daugiau…

Atlikusių laisvės atėmimo bausmę asmenų socialinė reintegracija

ĮVADASNusikalstamumas yra aktuali šių dienų problema, kelianti pavojų visos šalies socialinei, ekonominei, teisinei raidai. Jo statistikos rodiklių augimas skatina kuo skubiau ieškoti naujų šios problemos sprendimo būdų. Vienas svarbiausių požymių, pagal kuriuos galima spręsti apie valstybės brandą, yra tai, kaip aktyviai ieškoma šios problemos sprendimo būdų, kaip užtikrinamas asmens ir … Daugiau…

Sutrikusio intelekto jaunuolių profesinio lavinimosi motyvacija

SUTRIKUSIO INTELEKTO JAUNUOLIŲ PROFESINIO LAVINIMOSI MOTYVACIJA Magistro baigiamasis darbas Mokslinis vadovas prof. habil. dr. B. Bitinas Vilnius, 2001 Turinys ĮVADAS 3 I. Profesinio lavinimosi motyvacija 5 1.1 Profesijos rinkimasis ir jo veiksniai 5 1.1.1 Pašaukimas – lemiamas profesijos pasirinkimo motyvas 5 1.1.2 Socialiniai-ekonominiai ir ugdymo veiksniai 6 1.1.3 Psichologiniai veiksniai … Daugiau…

Tarptautinės sutartys

Paveikslų sąrašas1.1 paveikslas. Lietuvos Respublikos sutartys, sudarytos 1990 – 2002 metais 17 1.2 paveikslas. Tarptautinės sutartys, kurių dalyve yra Lietuvos Respublika 1990 – 2002 metais 23 ĮVADAS Tarptautinės sutartys šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje traktuojamos kaip pagrindiniai šios savarankiškos teisės sistemos šaltiniai. Ne tik pastebimai išaugo tarptautinių sutarčių skaičius, bet kai kurios … Daugiau…

Uab rozalija įmonės veiklos aprašymas

TURINYS 1. Turinys. 2. Įmonės veiklos aprašymas. 1. Reklama. 2. Valdymo struktūra. 3. AB„ROZALIJA“ steigimas. 4. Korespondencijos tvarkymas. 5. Įmones aplinkos apibūdinimas (vartotojai). 6. Konkurentai. 7. Tekėjai. 8. Darbuotojų skyriaus analize. 9. Darbo apmokėjimas. 10. Atostoginių paskaičiavimas. 11. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas. 12. Skelbimas. 13. Darbuotojų atestavimas. 14. Atestavimo … Daugiau…

Streso įveikimo procesų apibrėžimo ir psichologinio matavimo sunkumai

STRESO ĮVEIKIMO PROCESŲ APIBRĖŽIMO IR PSICHOLOGINIO MATAVIMO SUNKUMAI TURINYS ĮVADAS. Darbo tema ir problema, jos pagrindimas, naujumas ir aktualumas 3 Darbo tikslas 3 Darbo objektas ir dalykas 3 Darbo rezultatų reikšmingumas 4 Tyrimo metodai ir tyrimo pravedimo eiga (metodiniai darbo pagrindai) 5 Darbo uždaviniai 5 Dėstomosios dalies struktūra 5 DĖSTOMOJI DALIS. 1. Bendra streso samprata ir … Daugiau…

Vaiku elgesio problemos

TURINYSĮVADAS 1 I. VAIKŲ IR PAAUGLIŲ ELGESIO SUTRIKIMŲ SAMPRATA 3 1. NETINKAMAS VAIKO ELGESYS 7 2. HIPERAKTYVUMAS 10 3. AGRESYVUMAS 16 II. DARBO SU ELGESIO PROBLEMŲ TURINČIAIS VAIKAIS METODIKA 24 1. NETINKAMO ELGESIO BŪDŲ KOREKCIJA 24 2. DARBAS SU HIPERAKTYVIAIS VAIKAIS 26 2.1. Konkretaus atvejo analizė. 29 3. AGRESYVAUS ELGESIO … Daugiau…

Vertybiniu orientaciju ypatumai ir sasajos su zalingais iprociais

TURINYSĮvadas 3 1 VERTYBINIŲ ORIENTACIJŲ SAMPRATA 5 1.1 Vertybinių orientacijų rūšys 5 1.2 Vertybinių orientacijų formavimasis 6 2 VERTYBINIU ORIENTACIJŲ YPATUMAI 8 1.1. Vertybinių orientacijų ypatumų tyrimai įvairiose šalyse 8 1.2. Vertybinių orientacijų įtaka žalingiems įpročiams 11 3. METODIKA 14 4. REZULTATAI 15 5. REZULTATŲ APTARIMAS 22 IŠVADOS 25 Literatūros sąrašas 26 Priedai 27 Įvadas Žmogaus gyvenimas keičiasi labai greit, su kiekviena diena, … Daugiau…

Tėvų požiūris į psichologinį konsultavimą

TĖVŲ POŽIŪRIS Į PSICHOLOGINĮ KONSULTAVIMĄ Klaipėda, 2006 TurinysĮVADAS 3 1. Analitinė dalis 5 1.1. Psichologinis konsultavimas ir jo esmė 5 1.2. Efektyvus psichologas/konsultantas 6 1.3. Vaikų psichologiniai sunkumai 8 1.4. Mokyklinis konsultavimas 9 1.5. Paramos vaikui samprata 10 2. Procedūrinė dalis 12 2.1. Metodika 12 2.2. Rezultatai 13 2.3. Rezultatų … Daugiau…

Vadovų tipažai

VADOVO CHARAKTERIS 1.1. Šeimos įtakaŽmogaus charakteris formuojasi nuo pat vaikystės, tačiau kai kurie įgūdžiai ir polinkiai yra įgimti. Dar ilgai po gimimo genuose užprogramuota biologinė raida lemia žmogaus raidos etapus ir elgesį. Tačiau dauguma dalykų, tokių kaip kalbėti rašyti, skaityti ir pan. reikia išmokti. Psichologai teigia, kad net ir mokymosi … Daugiau…

Savikontrolė

Mūsų amžiuje yra labai išplitęs švietimas , vaikai iš pat mažens tikslingai ir planingai ugdomi. Tad pažinimas yra viena iš pirmųjų vaisingos veiklos sąlygų siekiant išugdyti asmenybę. Tačiau dažnai toje veikloje susilaukiama neigiamų rezultatų , didelė dalis jaunuolių nueina klystkeliais , netgi žudo savo asmenybę ir kenkia visuomenei. Pasak J. … Daugiau…

Suaugusiųjų sergančių depresija priežastys ir ypatumai

SantraukaDepresija-tai liguistai prislėgta liūdna nuotaika. Šiam sutrikimui paprastai būdinga sulėtėjęs mąstymas ir prislopę judesiai.Tai depresinis sindromas. Greta šių pagrindinių depresijos požymių, dažnai pasireiškia savęs nuvertinimo savigraužos, kaltės idėjos. Bendrojoje psichologijoje depresija labai svarbi, nes dažnai pasitaiko. P.Keilholco duomenimis, iš visų ligonių,kurie kreipiasi į įvairių specialybių gydytojus,sergantys depresija ligoniai sudaro 10%. … Daugiau…

Patiriamas ir stresas tarp studentų

STUDENTŲ IR STUDENČIŲ PATIRIAMO PSICHOLOGINIO STRESO IR JŲ GYVENIMO ASPEKTŲ RYŠYSVilnius 2004 TURINYS ĮVADAS 2 1.LITERATŪROS APŽVALGA 4 1.1. Įvairių autorių požiūris į stresą 4 1.2. Streso fiziologija 6 1.3. Streso pasireiškimo formos 7 1.4. Stresoriai 11 1.5. Polinkis stresams 14 1.6. Reabilitacija ir streso mažinimo priemonės 15 2. STUDENTŲ PATIRIAMO STRESO YPATUMAI 17 2.1. Streso priežastys 17 2.2. Studentų … Daugiau…

Dvikalbių vaikų lietuvių kalbos gebėjimai priešmokyklinio amžiaus grupėje

VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS IKIMOKYKLINĖS PEDAGOGIKOS KATEDRA DVIKALBIŲ VAIKŲ LIETUVIŲ KALBOS GEBĖJIMAI PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS GRUPĖJE Bakalauro darbas Darbo vadovė: asist. A.MazolevskienėVilnius 2005 TurinysĮVADAS 5 1. LITERATŪROS ŠALTINIŲ ANALIZĖ 6 1.1. Dvikalbystės samprata 6 1.2. Dvikalbystės tapsmas priešmokykliniame amžiuje 9 1.3. Dvikalbių vaikų lietuvių kalbos mokėjimo ypatumai 15 1.4. Kalbų interferencinis poveikis … Daugiau…

Eutanazija

TURINYS: Pratarmė 1. Įvadas 2. Eutanazijos samprata 2.1 Eutanazijos ištakos 2.2 Eutanazija šiuolaikinėje visuomenėje 2.3 Padėtis Nyderlanduose 2.4 Lietuvos žmonių požiūris į gyvenimo baigtį 2.5 Eutanazijos šalininkų argumentai 2.6 Nepagydomai sergančiųjų problemos. Jų suvokimo svarba globojantiems 3. Paliatyva medicina – alternatyva eutanazijai Išvados PRATARMĖ Nūdienos tikrovė iškelia daug … Daugiau…

Cukrinis diabetas

ĮVADAS Lietuvoje yra apie 40 tūkstančių žmonių, sergančių cukriniu diabetu. Cukrinis diabetas yra viena iš svarbiausių šio šimtmečio medicinos problemų. Pacientų sergančių šia liga, skaičius kasmet sparčiai didėja. Manoma, kad 2010m. pasaulyje bus apie 240 milijonų žmonių, sergančių cukriniu diabetu. Ši liga plinta kaip epidemija, anksti sukeldama nedarbingumą ir invalidumą. … Daugiau…

Froido ir skinerio teorijos

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS PEDAGOGIKOS FAKULTETAS EDUKOLOGIJOS KATEDRA TURINYS 1.Įvadas 1 2.Psihoanalitinės krypties asmenybės teorija 2 2.1.Zigmantas Froidas 2 2.2.Asmenybės komponentai 3 2.3.Asmenybės struktūra 3 2.4.Psichinės energijos paskirstymas ir išnaudojimas 5 2.5. Gynybos mechanizmai .8 2.6.Asmenybėje vykstantys procesai ir jų dinamika 9 2.7.Instinktai 9 2.8. Psichoseksualinės raidos stadijos 12 3. Bihevioristinės (elgesio) krypties asmenybės teorija 15 3.1. Skineris B. F 15 3.2. … Daugiau…

Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas uab alkesta

LEIDŽIAMA GINTI Katedros vedėjaDARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS UAB ,,ALKESTA“ DIPLOMINIS DARBAS Diplomantė Vadovas Recenzentas , 2003 TURINYSANOTACIJA SUMMARY ĮVADAS 1. MOKYMO IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO BŪTINYBĖ 6 1. 1. Naujas mokymodi metodas 1. 2. Vadovų kvalifikacijos tobulinimas 2. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO STRATEGIJOS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 10 2. 1. Darbuotojų kontrolė 18 … Daugiau…

Partijų sistemų tipų įtaka

Liberaliosiose demokratijose pagrindinė problema gali būti ne tiek identifikuoti geras institucijas, kiek jas įgyvendinti ir išlaikyti. G. Brennanas ir L. Lomasky1 Didžiųjų sisteminių perėjimų laikotarpis pasaulyje, atrodo, baigėsi. Persiritus trečiajai demokratizacijos bangai ir visoms valstybėms pasirinkus savo institucijų sąrangos modelius, jie per pastarąjį dešimtmetį įsitvirtino ir sugebėjo „apaugti“ įvairių politikos … Daugiau…

Svietimo sistemų problemos

Pereinamojo laikotarpio valstybių švietimo sistemų problemos Santrauka Pasaulio bankas Europos ir Vidurinės Azijos regionas Žmogaus socialinės raidos sektorius SANTRAUKA Prasidėjus pereinamajam laikotarpiui, 27 Europos ir Vidurinės Azijos (EVA) valstybės galėjo pagrįstai didžiuotis savo švietimo sistemomis. Jos jau buvo išsprendusios problemas, kai kuriuos pasaulio regionus kamuojančias ir dabar. Suaugusiųjų raštingumas buvo … Daugiau…

Vaikai tėvai ir pedagogai sveikatos ir fizinio ugdymo programoje

Lietuvai žengiant demokratijos keliu ir tapus atvirai pasauliui, šiuolaikiniam jaunimui atsiveria daugybė galimybių panaudoti savo gebėjimus ir sukauptas žinias. Kita vertus, šaliai pereinant į rinkos ekonomiką, iškyla tam nepasirengusio žmogaus problema. T.y. nesugebėjimas integruotis ir keistis kartu su visuomene. Dažnai šis nepasirengimas atneša skaudžias pasekmes: asmenybės degradaciją, alkoholizmą ar narkomaniją. … Daugiau…

Klasės auklėtojo bendradarbiavimo su šeima formos ugdant paauglių mokymosi motyvaciją

TURINYS SANTRAUKA 3 PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS 4 ĮVADAS 5 1. KLASĖS AUKLĖTOJO BENDRADARBIAVIMO SU ŠEIMA FORMOS UGDANT PAAUGLIŲ MOKYMOSI MOTYVACIJĄ 8 1.1 Mokymosi motyvų įvairovė ugdant teigiamą požiūrį į mokymąsi 8 1.2 Klasės auklėtojo vaidmuo mokymosi procese 11 1.3 Šeimos vaidmuo ugdant paauglio mokymosi motyvaciją 15 1.4 Klasės auklėtojo bendradarbiavimo su šeima formų kitimo įvairovė ugdant paauglių mokymosi … Daugiau…

Likusių be tėvų globos vaikų problema

TURINYS TURINYS 2 ĮVADAS 3 1. LITERATŪROS APŽVALGA 5 1.1 LIKUSIŲ BE TĖVŲ GLOBOS VAIKŲ PROBLEMA LIETUVOJE 5 1.1.1 VALSTYBĖS IR PRIVAČIAI GLOBOJAMŲ VAIKŲ SITUACIJA: STATISTINIS PAVAIKSLAS 7 1.1.2 LIKUSIŲ BE TĖVŲ GLOBOS VAIKŲ GLOBOS TEISINIS REGLAMENTAVIMAS 11 1.1.3 LIKUSIŲ BE TĖVŲ GLOBOS VAIKŲ ĮVAIKINIMO TEISINIS REGLAMENTAS 13 1.1.4 BENDROSIOS … Daugiau…