Uab rozalija įmonės veiklos aprašymas
5 (100%) 1 vote

Uab rozalija įmonės veiklos aprašymas

1121314151

TURINYS

1. Turinys.

2. Įmonės veiklos aprašymas.

1. Reklama.

2. Valdymo struktūra.

3. AB„ROZALIJA“ steigimas.

4. Korespondencijos tvarkymas.

5. Įmones aplinkos apibūdinimas (vartotojai).

6. Konkurentai.

7. Tekėjai.

8. Darbuotojų skyriaus analize.

9. Darbo apmokėjimas.

10. Atostoginių paskaičiavimas.

11. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas.

12. Skelbimas.

13. Darbuotojų atestavimas.

14. Atestavimo anketa.

15. Personalo atestavimo anketa.

16. Darbuotojų priėmimas į darbą.

17. Asmens kortelė.

18. Darbo sutartis.

19. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis.

20. Gyvenimo aprašymas.

21. Motyvacinis laiškas.

22. Prašymas dėl priėmimo į darbą.

23. Prašymas dėl pašalpos skyrimo.

24. Pažyma apie darbo užmokestį.

25. Prašymas dėl atleidimo iš darbo.

26. Įsakymas dėl priėmimo į darbą.

27. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo.

28. Įsakymas dėl komandiruotės.

29. Biuro administratorės pareigybiniai nuostatai.

30. Įsakymas dėl atostogų.

31. Įsakymas dėl mokymosi atostogų suteikimo.

32. Įsakymas dėl vienkartinės pašalpos skyrimo.

33. Įsakymas dėl pavardės pakeitimo.

34. Įsakymas dėl metinės inventorizacijos.

35. Rekomendacija dėl įdarbinimo.

36. Charakteristika.

37. Įmonės veiklos analizė.

38. AB„ROZALIJA“ vadovaujančių skyrių sistema.

39. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas.

40. Pasiūla dėl bendradarbiavimo.

41. Atsakymas dėl pasiūlos.

42. Dėl užsienio kalbos mokymo.

43. Dėl anglų kalbos kursų.

Įmonės veiklos aprašymas.

Nors pagrindinės finansinės ataskaitos ir pateikia informaciją apie firmos tam tikro laikotarpio veiklos efektyvumą, tačiau jos neparodo verslo įmonės konkrečių stipriųjų ir silpnųjų ypatybių. Tokių duomenų galima gauti tik atlikus santykinių rodiklių analizę, krypčių analizę ir sudarius įprastines finansines ataskaitas vienu metu. Atlikęs finansinę analizę, tyrėjas gali laiku atskleisti konkrečias problemas. Palyginamajai veiklos efektyvumo analizei galima panaudoti ankstesnių laikotarpių duomenis ir to pramonės sektoriaus vidurkius.

Jau keli metai, kai įmonė AB„ROZALIJA“ dirba, norėdama pasiūlyti klientams plačią ir kokybišką produkciją. Mes stengsimės neatsilikti nuo naujų technologijų įsisavinimo.nuolatinio darbo ir išsamių tyrinėjimų dėka, ši įmonė progresyviai virtuosi, kol pasiekė dabartinį lygį. Čia prekiaujama iš Italijos, Lenkijos atvežta avalyne ir tai pat lietuviška.

Parduotuvėje dirba aukštos kvalifikacijos pardavėjai-konsultantai. Jie gali plačiai papasakoti klientui apie batus ir jų priežiūrą.

AB„ROZALIJA“ turi kelias parduotuves Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.

Įmonės tikslas vyrus bei moteris įtikinti, kad mūsų prekės yra geresnes kokybės, kad prekių kokybė yra aukšta, o kaina prieinama. Mūsų klientų ratas įvairus. Dauguma mūsų prekių pagaminta iš natūralios odos. Taip pat mes siekiame madą norėdami parodyti klientui, kad mūsų avalynė atitiktų šiuolaikinės mados reikalavimus.

Mūsų įmonės tikslas – įgyvendinti idėją ir gauti pelną bei tenkinti žmonių poreikius. Verslo idėja apima tokius dalykus kaip, įsitvirtinti avalynės rinkoje,siūlant pirkėjams ne tik kokybišką, bet ir nebrangią produkciją. Mes siekiame taipogi socialinių tikslų- tai yra naujų darbo vietų sukūrimas Lietuvos darbo rinkoje, tai pat norėdami užtikrinti savo darbuotojams socialines garantijas ir pragyvenimo šaltinį. Mastome apie prekybos taškų plėtimo atidarant įmonės filialus įvairiuose Lietuvos miestuose.

Reklama

Be reklamos pradedanti įmonė vargu ar pasieks pageidaujamus rezultatus, todėl būtina paruošti reklamos planą, pasiskaičiuoti kiek reikėtų ir kiek galima skirti jai lėšų. Reklamos tikslas – atkreipti potencialių klientų dėmesį į tai, kad atsirado nauja įmonė ir kokie yra jos privalumai prieš kitas tokio tipo įmones. Tai mūsų reklamos pagrindinė užduotis. Akcentuosime kokybišką darbą klientui patogiu laiku ir už jam priimtiną kainą, taip pat pabrėšime, kad taikomos įvairios nuolaidos.

Firma įsikūrusi VILNIUJE, kur turi moderniai įrengtas administracines patalpas ir prekių sandėlius. Bendrovėje taikoma logistinė prekių pristatymo sistema. Darbo vietos kompiuterizuotos.

Populiariausia reklamos skleidimo priemonė yra spauda. Visiškai pakanka jei potencialus klientas reklaminį pranešimą perskaito spaudoje. Mūsų reklama stengsis nukonkuruoti konkurentų reklamą. Taip pat reklamuosimės kabindami reklaminius pranešimus daugiabučių namų laiptinėse bei naudosime reklamą ant įmonės transporto priemonių. Per metus reklamai numatoma skirti apie 1160Lt.

VADOVAVIMO STILIUS IR VALDYMO SCHEMA

Valdymo struktūrą turi labai didelę įtaką įmonės veiklai: ji gali ir skatinti veiklos plėtrą, ir stabdyti. Įmonės struktura turi buti tokia, kad leistu igivendinti veiklos straategija.

Valdymo efektyvumas labai priklauso nuo valdymo stiliaus. Vadovo darbo stiliaus atspindi jo požiūri į darbą ir į pavaldinius. Vadovui yra labai svarbu pasirinkti tinkamą darbo stilių, kuris padėtų sukurti kolektyvinio tikslo siekimo atmosferą.

AB„ROZALIJA“ vadovas yra demokratas. Jis skirtingai nuo autokrato, daugumą klausimų sprendžia kartu su darbuotojais. Tik
itin svarbius klausimus sprendžia asmeniškai. Jis skatina pavaldinių iniciatyvą. Tai vadovas, kuris dirba neapsiriboja nuo kolektyvo, o tai stiprina tarpusavio pagarbą ir pasitikėjimą tarp jo ir darbuotojų, bei didino realia valdžią.

AB„ROZALIJA“ uždaviniai yra realizuoti, vadovauti ir valdyti.

Realizavimo uždaviniai – tirti rinką, parduoti prekes, jas siusti, sandėliuoti, aptarnauti klientus.

Vadovavimo uždaviniai – planuoti, organizuoti, finansuoti veiklą ir vadovauti personalui.

Valdymo uždaviniai – vesti finansų apskaitą, skaičiuoti sąnaudas, tvarkyti personalo reikalus.

Įmones vadovybe, žinodama pagrindinius ir dalinius uždavinius, paveda juos vykdyti darbuotojams.

AKCINĖS BENDROVĖS „ROZALIJA“ steigimas

AB„ROZALIJA“ buvo steigiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Akciniu bendroviu istatymu Nr. 1-528, ir kitais norminiais aktais.

1. Steigimo sutartes sudarymas-tai pirmas oficialus dokumentas, kuri sudarė:

Steigėjai: Elzbieta Zali,gyv. Dvarčionių g. 55, Vilnius.

Loreta Marcinkevičieniė, gyv. Lukiškių g. 3-56, Vilnius.

Kazimez Tomaševič, gyv. Popojų g. 35-27, Vilnius.

Irena Apolevič, gyv. Dūmų g. 97, Vilnius.

bendrovės pavadinimas: Akcinės Bendrovė „ROZALIJA“.

bendrovės steigiamo būdas: Bendrovė yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą;

steigėjų teisės, pareigos bei atsakomybė uz įsipareigojimą steigiant bendrovę: Steigėja: Elzbieta Zali įsipareigojo organizuoti bendroves registravimui reikalingu dokumentu parengima ir per penkias dienas nuo stejgeju parasu patvirtinimo pateikti Vilniaus miesto savivaldybei bendroves steigimo sutarti, istatus ir kitus istatymu numatytus dokumentus, reikalingus bendrovei įregistruoti. Neiregistravus bendroves įnasai, per menesi, gražinami steigejamas.

Kiekvieno stejgejo įsigytų akcijų skaičius:

Elžbieta Zali-250akcijų,

Loreta Marcinkevičieniė-200 akcijų,

Kazimez Tomaševič-150 akcijų,

Irena Apolevič-100 akcijų;

akcijų nominoli vertė, platinimo tvarka: įstatyminis kapitalas 70 000 Lt., 1 akcija lygi 100Lt., platinima tik akcininkų tarpe;

stejgimo kaštų kompensavimas ir atlyginimas už steigimą: steigimo išlaidas, pagal pateiktus išlaidų dokumentus padengia steigejai lygiomis dalimis;

ginčių tarp steigejų sprendimo tvarka: ginčiai sprendžiami įstatymų numatyta tvarka;

steigejai, kurie gali atstovauti bendrovei: Elžbieta Zali.

2. Seigimo sutartes tvirtinimas. Šia sutarti pasirase visi steigejai: Elžbieta Zali, Loreta Marcinkevičieniė, Kazimez Tomaševič,Irena Apolevič ir ją patvirtino Vilniaus miesto 5-ojo notarų biuro notare Lina Staskonytė.

3. Kaupiamosios sąskaitos atidarymas. Atidarant kaupiamąją sąskaitą banke, įnešė pradinį įnašą 2500 Lt. Tam tikslui banke užpildė blankus, kurie susideda iš 3 dalių: pranešimo, kvito, orderio. Pildant šiuos dokuumentus nurodoma: mokėtojas(AB„ROZALIJA“),sąskaitos Nr. 00000000, mokoma suma skaičiais ir žodžiais (2500Lt.), mokesčio paskirtis (pradinis įnašas).

Dokumentus patvirtino savo parašu asmuo, kuris moka pinigus(Elžbieta Zali). Jam liko kvitas, o pranešimas ir orderis lieka banke.

4. Istatu parengimas, parosymas ir tvirtinimas. Bendroves istatai yra teisinis dokumentas, kurio bendrove vadovaujasi savo veikloje. Bendroves istatai yra pasirasyti visu steeigeju, o ju parasai patvirtinti notariskai.

5. Akciju platinimas. AB„ROZALIJA“ akcijos platinamos uzdaru budu, tai yra jas isigyje tik akscines bendroves steigejai. Jau steigiant bendrove “Bendroves steigimo sutartije “ nurodomas kiekvieno steigejo skaicius.

AB„ROZALIJA“ įstatyminis kapitalas 70 000 Lt.

6. Steigimo ataskaitos parengimas, auditoriaus isvados. Ataskaitoje nurodomos steigimo islaidos, uz akcijas gauti pinigai, nepiniginiai inasai. Ataskaitoje nurodoma akciju skaicius, kurias isigijo kiekvienas stejgejas, taip pat nurodomos kompensuojamos stejgeju islaidos ir atlyginimas uz steigima. Kiekvienas akcininkas susipazino su ataskaita bei auditoriaus isvada.

7. Steigiamasis akcininku sussirinkimas. Steigiamasis akcininku susirinkimas atlieka labai svarbu vaidmini steigiaant bendrove. Jam pagal akciniu bendroviu istatima taikomos visos visotinio akcininku susirinkimo nuostatos. Jis buvo saukiamas is anksto, rastiskai pranesus kiekvienam akcininkui. Labai svarbu steigiamajame akcininku susirinkime dienotvarke: Bendroves stejgimo ataskaitos tvirtinimas; steigeju sudarytu sandoriu tvirtinimas; valdymo organu ir revizoriaus rinkimas. Buvo isrinkta bendroves direktore- Elzbieta Zali.

8. Akcines bendroves registravimas. AB„ROZALIJA“ buvo registrojama Savivaldybes rsjestro tarnyboje. Pateike siuos dokumentus: paraiska, firmos vardu iregistravimo liudijima, notariskai patvirtinta steigimo sutarti, steigiamojo akcininku susirinkimo protokolo nuorasa, banko pazyma apie kaupiamojoje saskaitoje esanti pradini inasa,bendroves istatus, patalpu nuosavybes dokumento kopija, kvitas apie iregistravimo mokescio sumokejima, taip pat buvo uzpildyti kiti rejestro blankai. Rejestro iregistruotai bendrovei isdave Statistikos departamento nustatytos formos pazymejima ir suteike rejestro numeri(AB„ROZALIJA“ kodas-00000000).

9. Atsiskaitamosios saskaitos atidarymas. Iregistravus akcine bendrove „ROZALIJA“ buvo atidaryta einamoji saskaita banke.

10. Anspaudo gaminimas. Gavus leidima is
policijos komisariato, uzsake AB„ROZALIJA“ anspauda, kuri pagamino II”Spaudos”.

11. Registravimas Socialinio draudimo skyriuje. Buvo užpildys draudėjų registravimo kortelės. Visi AB„ROZALIJA“ darbuotojai moka socialinio draudimo įnašus.

12. Visuomės sveikatos centro leidimas. Tai higienos pasas, kuris suteikia teisę verstis nustatyta ekonomine veikla. Tvarką ir sąlygas nuostato Sveikatos apsaugos ministerija.

13. Suderinta su darbo inspekgija. AB„ROZALIJA“ direktorius turi pažymą apie darbdavio atestaciją darbo saugos klausimais. Įmonėje yra darbų saugos specialistas.

GAUNAMOS KORESPONDENCIJOS TVARKYMAS

 Pagal „pašto taisykles“ visos siuntos pristatomos nurodytu adresu. korespondencijos slaptumas turi būti saugomas. Visa gaunama korespondencija skirstoma į šias grupes;

 tarnybinis laiškus;

 asmeninius laiškai-perparduoti neatplėšus;

 paklydųsi korespondenciją-neatplėšus grąžinti į pašta;

 nepageidaujamus reklaminius spaudinius-išmesti;

Visi gaunami raštai, išskyrus kai kuriuos dokumentus (sutarčių, į vairių liudijmų, pažymėjimo dokumentus) žymime gavimo spaudu. Palygynus gauto rašto datą su pašto anspaudu ant voko ir gavimo spaudo datomis galima nustatyti ar korespondencija gauta laiku, taip galima patikrinti korespondencijos tvarkymo nuoseklumą.

Administratorė paskirsto korespondenciją pagal planą:

Klientų užklausos Realizacijos skyriui

Klientų atsiskaitomeji čekiai Apskaitos skyriui

Tekejų pasiūlymai Tekimo skyriui

Klientų atsiskaitomeji čekiai Apskaitos skyriui

Tekimo sąskaitos Tekimo skyriui

Klientų skundai Realizacijos skyriui

Kiti raštai Vadovybei

Laiškas, kurį adresuojant pirmiausia nurodyta darbotojo pavardė, laikomas asmeniniu ir kitems asmenims draudžiama jį atplešti.

Jeigu ant voko pirmiausia užrašytas įstaigos pavadinimas, laiškas laikomas tarnybiniu.

PIRKĖJŲ (VARTOTOJŲ) ANALIZĖ

Viena didžiausių vertybių yra sugebėjimas bendrauti, įsiklausyti ir suprasti vartotojų pageidavimus. Įmonės asortimentas skirtas moterims ir panelėm. Ateityje planuojame prekiauti ir vyriška avalyne. Įmonės veiklos kryptis – mažmeninė ir didmeninė prekyba avalyne. Mūsų darbuotojų komanda turi 10 metų darbo patirtį, o tai padeda mums konkuruoti mados rinkoje.

Mūsų tikslas ir sėkmės rodiklis – patenkintas klientas. To siekiame laiku diegdami naujas technologijas, teisingai ir laiku reaguodami į rinkos pokyčius, betarpiškai bendraudami su klientu.

Mūsų ateities vizija – plačiausias rankinių ir avalynės parduotuvių tinklas Lietuvoje, kur kiekvienas klientas ras platų asortimentą ir kokybę atitinkančias kainas.

Mes džiaugiamės, kad turime tikrų specialistų komandą ir stengiamės, kad pirkėjai būtų patenkinti aptarnavimu. Nuo to labai priklauso mūsų įmonės veiklos sėkmė.

Siekiame būti naudingi ne tik sau, bet ir klientui, todėl visuomet stengiamės pasiūlyti įvairių kainų lygių asortimentą.

Eil.

Nr. Požymis Segmentai

1. Geografinė sritis:miestas

Vilnius

2. Tankumas Vilniaus centras,senamestis

3. Klimatas Vidutinis

4. Amžius Nuo 17-25 m.

Nuo 26-47 m.

Nuo 48-56 m.

Nuo 56-ir daugiau

5. Šeimos didis 1-5 asmenys

6. Šeiminiškumas Jaunos, netekėjusios, ištekėjusios

7. Pajamos Nuo 800-2000 Lt.

Daugiau 2000Lt.

8. Užsiėmimas Versleninkės, tarnautuojos, darbininkės, studėntės, namų šeimėninkės

9. Išsimokslinimas Vidurinis, aukštesnysis, aukštasis

KONKURENTAI

AB„ROZALIJA“, liginant su pagrindiniais konkurentais (APAVIKTA, DANBALT, INESA), pagal kiekį šiuo metu užima viena pirmaujančių vietų. Su konkurentais yra sudarytos bendradarbavimo sutartys.

KONKURENTŲ ANALIZE

Eil.

Nr. Konkurentai

Prekių

asortimentas Privalumai trūkumai

1. APAVIKTA Ivairių modelių batai Didėlės patalpos,stovejimo aikštele Toli nuo miesto centro

2. DANBALT Ivairių modelių batai Miesto centras Senas dizainas

3. INESA Ivairių modelių batai Geras privažavimas Dideles kainuos

Specializuota, ypač siauros specializacijos, parduotuvė gali sėkmingai dirbti tik tada, kai pakankamai didelis jos aptarnavimo rajonas. Kuo asortimentas siauresnis, tuo rajonas turi būti didesnis. Rajono dydis labai priklauso ir nuo parduodamų prekių paklausos dažnumo.

Kad būtų įvairus asortimentas, didelės prekių pasirinkimo galimybės specializuotose, ypač siauros specializacijos, parduotuvėse tenka prekiauti ir lėtą apyvartumą turinčiomis prekėmis, o kad jų realizacija nebūtų nuostolinga, reikia didinti antkainį, tačiau tik iki tam tikros ribos, kurią peržengus kyla pavojus, kad pirkėją patrauks konkurentas. Todėl, pardavus kai kurias prekes, patiriamas nuostolis, kurį kompensuoti stengiamasi didesniu prekių pasirinkimu.

Mes nugalejome konkurentus, nes mūsų parduotuvėje yra plačiausias asortementas prekių. Čia sau batus gali rasti kiekviena pirkeja, kaina priimtina. Visiems prekems suteikiama 14 dienų garantija, batus galima pakeisti į kitus, arba gražinama pinigais.
Mūsų konkurentų kainos yra didesnes. Mes tikimes, kad mūsų įmonė dar plesis ir išsilaikys rinkoje.

Mūsų jaunas ir profesionalus kolektyvas nuolat tobulinasi, lankosi didžiausiose Europos ir Azijos parodose. Tiesioginis bendravimas su gamintojais leidžia sudaryti asortimentą, atitinkantį kliento poreikius, maksimaliai užtikrinant prekių kokybę.

TEKEJAI

Sėkmingiems darbo rezultatams labai svarbu patikimi verslo partneriai. Sąžiningumas ir laiku vykdomi įsipareigojimai yra mūsų pagrindiniai principai bendradarbiaujant su kitomis įmonėmis. Mes didžiuojamės turėdami patikimo partnerio vardą.

Ilgametė patirtis besikeičiančioje rinkoje, profesionalus kolektyvas ir grįžtantis klientas yra mūsų firmos sėkmės garantas.

Tesioginis tiekėjas yra Lietuvos-Lenkijos firma „DOMILITA“. Įmones vairuotojas pats važiuoja ir atveža prekes. Prekes yra atvežamos kas 3 mėn. –sezonui. Perkame mes ir Itališkus batus- „LORIBLU“, „FABI“ firmų. Tai kokybiška ir elegantiška, patogi avalynė.

Eil.

Nr. Tiekėjai Asortimentas Pirkimo kaina Pardavimo kaina

1. „DOMILITA“ Vasaros kolekcija

Motėrėm 100 180

2. „LORIBLU“ Pavasario kolekcija

Jaunimui 70 120

3. „FABI“ Pusbačiu kolekcija

“KLASIKA“ 300 700

Iš lenteles matome, kokia batų pirkimo kaina.ji nera maža, bet geri batai to verti. Parduodami, mes dvigubai gaunam iš beveik kiekvienos poros. Išsirinkti gerus tekejus yra labai sunku, bet mes patenkinti, kad bendradarbiaujam su tokiais tekiejais. Prekes gaunam laiku ir visada kokybiškos.

DARBUOTOJŲ SKYRIAUS ANALIZE

AB„ROZALIJA“ dirbantys žmones yra priimti konkurso būdu. Kiekvienos įmonės veikla labai priklauso nuo jos personalo. Įmonės poreikiui patenkinti pakaks 10 darbuotojų. 3 darbuotojai reikalingi administracinei veiklai ir 6 darbuotojai (3 brigados po 2 pardavejos ) pardavimui. Administracinė veikla pastovi, todėl ir šių darbuotojų poreikis nesikeis. Pardavejų poreikis taip pat neturėtų keistis, nes paklausa darbams ilgesnį metų periodą yra pastovūs. Jeigu užsakymų skaičius išaugtų, tai papildomas poreikis sezono metu gali išaugti dar iki 2 darbuotojų.

Darbuotojų kaita galima dėl įvairių priežaščių. Mūsų gyvenime atsitinka įvairiausių dalykų kurių mes negalime numatyti. Pavyzdžiui dėl sveikatos. Taip pat moterų išėjimas vaiko priežiūros atostogų, kita priežastis, dėl kurios žmonėms tenka palikti darbą, tai yra amžius – išeina į pensiją. Gali atsitikti ir taip, kad sumažėjus apyvartas, darbdavys sumažina darbuotojų skaičių.

Eil.Nr. Pareigos Lytis Amžius Išsilavinimas

Profesinė

kvalifikacija1. Direktorius moteris 42 m. Aukštasis Ekonomistas

2. Finansininkas moteris 37 m. Aukštasis Ekonomistas

3. Administratorius moteris 23 m. Aukštesnysis Administratorius

4. Vadybininkas vyras 46 m. Aukštasis Vadybininkas

5. Darbininkas moteris 32 m Aukštesnysis Pardaveja

6. Darbininkas moteris 41 m. Vidurinis Pardaveja

7. Darbininkas vyras 28 m. Vidurinis Pardavejas

8. Darbininkas vyras 34 m. Aukštesnysis Vairuotojas

9. Darbininkas moteris 45 m. Aukštesnysis Pardaveja

10. Darbininkas moteris 28 m. Vidurinis Valytoja

Visi darbuotojai yra pareigingi, komunikabilūs, sąžiningi, maloniai bendrauja su pirkejais.ateityje planuojame priimti daugiau darbuotojų, kurie taip pat bus atrenkami konkurso tvarka.

DARBUOTOJŲ KAITA

Kiekvienos įmonės veikla labai priklauso nuo jos personalo. Įmonės poreikiui patenkinti pakaks 10 darbuotojų. 3 darbuotojai reikalingi administracinei veiklai ir 6 darbuotojai (3 brigados po 2 darbuotojus ) darbų atlikimui. Administracinė veikla pastovi, todėl ir šių darbuotojų poreikis nesikeis. Darbininkų poreikis taip pat neturėtų keistis, nes paklausa darbams ir užsakymų skaičius ilgesnį metų periodą yra pastovūs. Jeigu užsakymų skaičius išaugtų, tai papildomas poreikis sezono metu gali išaugti dar iki 2 darbuotojų.

Darbuotojų kaita galima dėl įvairių priežaščių. Mūsų gyvenime atsitinka įvairiausių dalykų kurių mes negalime numatyti. Pavyzdžiui dėl sveikatos. Taip pat moterų išėjimas vaiko priežiūros atostogų, kita priežastis, dėl kurios žmonėms tenka palikti darbą, tai yra amžius – išeina į pensiją. Gali atsitikti ir taip, kad sumažėjus apyvartas, darbdavys sumažina darbuotojų skaičių.

DARBO APMOKEJIMAS

Eil. Nr. Pareigu pavadinimas Darbo užmokestis Neapmokestinamas minimumas Pajamų mokestis Lt.33% SODROS mokestis, Lt.3% Išmoketa suma, Lt.

1 Direktorius 2.000,00 Lt 290,00 Lt 564,30 Lt 60,00 Lt 1.375,70 Lt

2 Finansininkas 1.500,00 Lt 290,00 Lt 399,30 Lt 45,00 Lt 1.055,70 Lt

3 Administratorius 1.000,00 Lt 290,00 Lt 234,30 Lt 30,00 Lt 735,70 Lt

4 Vadybininkas 1.000,00 Lt 290,00 Lt 234,30 Lt 30,00 Lt 735,70 Lt

5 Pardavejas 800,00 Lt 290,00 Lt 168,30 Lt 24,00 Lt 607,70 Lt

6 Pardavejas 800,00 Lt 290,00 Lt 168,30 Lt 24,00 Lt 607,70 Lt

7 Pardavejas 800,00 Lt 290,00 Lt 168,30 Lt 24,00 Lt 607,70 Lt

8 Pardavejas 800,00 Lt 290,00 Lt 168,30 Lt 24,00 Lt 607,70 Lt

9 Vairuotojas 800,00 Lt 290,00 Lt 168,30 Lt 24,00 Lt 607,70 Lt

10 Valytoja 600,00 Lt 290,00 Lt 102,30 Lt 18,00 Lt 479,70 Lt

Darbo užmokestis įmonėje mokamas du kartus per mėnesį, tomis dienomis, kurios yra nurodytos darbo sutartyje.

DARBO
UŽMOKESČIO PASKAIČIAVIMAS:

Pvz: 950-250=700

700*33%=231 (Fizinių asmenų pajamų mokestis )

950* 3%=28, 50 (Socialinio draudimo mokestis)

Viso: 950-(231+28,50)=690,50 Lt.

ATOSTOGŲ PASKAIČIAVIMAS:

Skaičiuojant atostoginius yra imamas vidutinis darbo užmokestis per 3 paskutinius kalendorinius darbo mėnesius, einančius prieš tą mėnesį (atostogų).

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 2810 žodžiai iš 5615 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.