Uab rozalija įmonės veiklos aprašymas
5 (100%) 1 vote

Uab rozalija įmonės veiklos aprašymas

TURINYS

1. Turinys.

2. Įmonės veiklos aprašymas.

1. Reklama.

2. Valdymo struktūra.

3. AB„ROZALIJA“ steigimas.

4. Korespondencijos tvarkymas.

5. Įmones aplinkos apibūdinimas (vartotojai).

6. Konkurentai.

7. Tekėjai.

8. Darbuotojų skyriaus analize.

9. Darbo apmokėjimas.

10. Atostoginių paskaičiavimas.

11. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas.

12. Skelbimas.

13. Darbuotojų atestavimas.

14. Atestavimo anketa.

15. Personalo atestavimo anketa.

16. Darbuotojų priėmimas į darbą.

17. Asmens kortelė.

18. Darbo sutartis.

19. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis.

20. Gyvenimo aprašymas.

21. Motyvacinis laiškas.

22. Prašymas dėl priėmimo į darbą.

23. Prašymas dėl pašalpos skyrimo.

24. Pažyma apie darbo užmokestį.

25. Prašymas dėl atleidimo iš darbo.

26. Įsakymas dėl priėmimo į darbą.

27. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo.

28. Įsakymas dėl komandiruotės.

29. Biuro administratorės pareigybiniai nuostatai.

30. Įsakymas dėl atostogų.

31. Įsakymas dėl mokymosi atostogų suteikimo.

32. Įsakymas dėl vienkartinės pašalpos skyrimo.

33. Įsakymas dėl pavardės pakeitimo.

34. Įsakymas dėl metinės inventorizacijos.

35. Rekomendacija dėl įdarbinimo.

36. Charakteristika.

37. Įmonės veiklos analizė.

38. AB„ROZALIJA“ vadovaujančių skyrių sistema.

39. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas.

40. Pasiūla dėl bendradarbiavimo.

41. Atsakymas dėl pasiūlos.

42. Dėl užsienio kalbos mokymo.

43. Dėl anglų kalbos kursų.

Įmonės veiklos aprašymas.

Nors pagrindinės finansinės ataskaitos ir pateikia informaciją apie firmos tam tikro laikotarpio veiklos efektyvumą, tačiau jos neparodo verslo įmonės konkrečių stipriųjų ir silpnųjų ypatybių. Tokių duomenų galima gauti tik atlikus santykinių rodiklių analizę, krypčių analizę ir sudarius įprastines finansines ataskaitas vienu metu. Atlikęs finansinę analizę, tyrėjas gali laiku atskleisti konkrečias problemas. Palyginamajai veiklos efektyvumo analizei galima panaudoti ankstesnių laikotarpių duomenis ir to pramonės sektoriaus vidurkius.

Jau keli metai, kai įmonė AB„ROZALIJA“ dirba, norėdama pasiūlyti klientams plačią ir kokybišką produkciją. Mes stengsimės neatsilikti nuo naujų technologijų įsisavinimo.nuolatinio darbo ir išsamių tyrinėjimų dėka, ši įmonė progresyviai virtuosi, kol pasiekė dabartinį lygį. Čia prekiaujama iš Italijos, Lenkijos atvežta avalyne ir tai pat lietuviška.

Parduotuvėje dirba aukštos kvalifikacijos pardavėjai-konsultantai. Jie gali plačiai papasakoti klientui apie batus ir jų priežiūrą.

AB„ROZALIJA“ turi kelias parduotuves Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.

Įmonės tikslas vyrus bei moteris įtikinti, kad mūsų prekės yra geresnes kokybės, kad prekių kokybė yra aukšta, o kaina prieinama. Mūsų klientų ratas įvairus. Dauguma mūsų prekių pagaminta iš natūralios odos. Taip pat mes siekiame madą norėdami parodyti klientui, kad mūsų avalynė atitiktų šiuolaikinės mados reikalavimus.

Mūsų įmonės tikslas – įgyvendinti idėją ir gauti pelną bei tenkinti žmonių poreikius. Verslo idėja apima tokius dalykus kaip, įsitvirtinti avalynės rinkoje,siūlant pirkėjams ne tik kokybišką, bet ir nebrangią produkciją. Mes siekiame taipogi socialinių tikslų- tai yra naujų darbo vietų sukūrimas Lietuvos darbo rinkoje, tai pat norėdami užtikrinti savo darbuotojams socialines garantijas ir pragyvenimo šaltinį. Mastome apie prekybos taškų plėtimo atidarant įmonės filialus įvairiuose Lietuvos miestuose.

Reklama

Be reklamos pradedanti įmonė vargu ar pasieks pageidaujamus rezultatus, todėl būtina paruošti reklamos planą, pasiskaičiuoti kiek reikėtų ir kiek galima skirti jai lėšų. Reklamos tikslas – atkreipti potencialių klientų dėmesį į tai, kad atsirado nauja įmonė ir kokie yra jos privalumai prieš kitas tokio tipo įmones. Tai mūsų reklamos pagrindinė užduotis. Akcentuosime kokybišką darbą klientui patogiu laiku ir už jam priimtiną kainą, taip pat pabrėšime, kad taikomos įvairios nuolaidos.

Firma įsikūrusi VILNIUJE, kur turi moderniai įrengtas administracines patalpas ir prekių sandėlius. Bendrovėje taikoma logistinė prekių pristatymo sistema. Darbo vietos kompiuterizuotos.

Populiariausia reklamos skleidimo priemonė yra spauda. Visiškai pakanka jei potencialus klientas reklaminį pranešimą perskaito spaudoje. Mūsų reklama stengsis nukonkuruoti konkurentų reklamą. Taip pat reklamuosimės kabindami reklaminius pranešimus daugiabučių namų laiptinėse bei naudosime reklamą ant įmonės transporto priemonių. Per metus reklamai numatoma skirti apie 1160Lt.

VADOVAVIMO STILIUS IR VALDYMO SCHEMA

Valdymo struktūrą turi labai didelę įtaką įmonės veiklai: ji gali ir skatinti veiklos plėtrą, ir stabdyti. Įmonės struktura turi buti tokia, kad leistu igivendinti veiklos straategija.

Valdymo efektyvumas labai priklauso nuo valdymo stiliaus. Vadovo darbo stiliaus atspindi jo požiūri į darbą ir į pavaldinius. Vadovui yra labai svarbu pasirinkti tinkamą darbo stilių, kuris padėtų sukurti kolektyvinio tikslo siekimo atmosferą.

AB„ROZALIJA“ vadovas yra demokratas. Jis skirtingai nuo autokrato, daugumą klausimų sprendžia kartu su darbuotojais. Tik
itin svarbius klausimus sprendžia asmeniškai. Jis skatina pavaldinių iniciatyvą. Tai vadovas, kuris dirba neapsiriboja nuo kolektyvo, o tai stiprina tarpusavio pagarbą ir pasitikėjimą tarp jo ir darbuotojų, bei didino realia valdžią.

AB„ROZALIJA“ uždaviniai yra realizuoti, vadovauti ir valdyti.

Realizavimo uždaviniai – tirti rinką, parduoti prekes, jas siusti, sandėliuoti, aptarnauti klientus.

Vadovavimo uždaviniai – planuoti, organizuoti, finansuoti veiklą ir vadovauti personalui.

Valdymo uždaviniai – vesti finansų apskaitą, skaičiuoti sąnaudas, tvarkyti personalo reikalus.

Įmones vadovybe, žinodama pagrindinius ir dalinius uždavinius, paveda juos vykdyti darbuotojams.

AKCINĖS BENDROVĖS „ROZALIJA“ steigimas

AB„ROZALIJA“ buvo steigiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Akciniu bendroviu istatymu Nr. 1-528, ir kitais norminiais aktais.

1. Steigimo sutartes sudarymas-tai pirmas oficialus dokumentas, kuri sudarė:

Steigėjai: Elzbieta Zali,gyv. Dvarčionių g. 55, Vilnius.

Loreta Marcinkevičieniė, gyv. Lukiškių g. 3-56, Vilnius.

Kazimez Tomaševič, gyv. Popojų g. 35-27, Vilnius.

Irena Apolevič, gyv. Dūmų g. 97, Vilnius.

bendrovės pavadinimas: Akcinės Bendrovė „ROZALIJA“.

bendrovės steigiamo būdas: Bendrovė yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą;

steigėjų teisės, pareigos bei atsakomybė uz įsipareigojimą steigiant bendrovę: Steigėja: Elzbieta Zali įsipareigojo organizuoti bendroves registravimui reikalingu dokumentu parengima ir per penkias dienas nuo stejgeju parasu patvirtinimo pateikti Vilniaus miesto savivaldybei bendroves steigimo sutarti, istatus ir kitus istatymu numatytus dokumentus, reikalingus bendrovei įregistruoti. Neiregistravus bendroves įnasai, per menesi, gražinami steigejamas.

Kiekvieno stejgejo įsigytų akcijų skaičius:

Elžbieta Zali-250akcijų,

Loreta Marcinkevičieniė-200 akcijų,

Kazimez Tomaševič-150 akcijų,

Irena Apolevič-100 akcijų;

akcijų nominoli vertė, platinimo tvarka: įstatyminis kapitalas 70 000 Lt., 1 akcija lygi 100Lt., platinima tik akcininkų tarpe;

stejgimo kaštų kompensavimas ir atlyginimas už steigimą: steigimo išlaidas, pagal pateiktus išlaidų dokumentus padengia steigejai lygiomis dalimis;

ginčių tarp steigejų sprendimo tvarka: ginčiai sprendžiami įstatymų numatyta tvarka;

steigejai, kurie gali atstovauti bendrovei: Elžbieta Zali.

2. Seigimo sutartes tvirtinimas. Šia sutarti pasirase visi steigejai: Elžbieta Zali, Loreta Marcinkevičieniė, Kazimez Tomaševič,Irena Apolevič ir ją patvirtino Vilniaus miesto 5-ojo notarų biuro notare Lina Staskonytė.

3. Kaupiamosios sąskaitos atidarymas. Atidarant kaupiamąją sąskaitą banke, įnešė pradinį įnašą 2500 Lt. Tam tikslui banke užpildė blankus, kurie susideda iš 3 dalių: pranešimo, kvito, orderio. Pildant šiuos dokuumentus nurodoma: mokėtojas(AB„ROZALIJA“),sąskaitos Nr. 00000000, mokoma suma skaičiais ir žodžiais (2500Lt.), mokesčio paskirtis (pradinis įnašas).

Dokumentus patvirtino savo parašu asmuo, kuris moka pinigus(Elžbieta Zali). Jam liko kvitas, o pranešimas ir orderis lieka banke.

4. Istatu parengimas, parosymas ir tvirtinimas. Bendroves istatai yra teisinis dokumentas, kurio bendrove vadovaujasi savo veikloje. Bendroves istatai yra pasirasyti visu steeigeju, o ju parasai patvirtinti notariskai.

5. Akciju platinimas. AB„ROZALIJA“ akcijos platinamos uzdaru budu, tai yra jas isigyje tik akscines bendroves steigejai. Jau steigiant bendrove “Bendroves steigimo sutartije “ nurodomas kiekvieno steigejo skaicius.

AB„ROZALIJA“ įstatyminis kapitalas 70 000 Lt.

6. Steigimo ataskaitos parengimas, auditoriaus isvados. Ataskaitoje nurodomos steigimo islaidos, uz akcijas gauti pinigai, nepiniginiai inasai. Ataskaitoje nurodoma akciju skaicius, kurias isigijo kiekvienas stejgejas, taip pat nurodomos kompensuojamos stejgeju islaidos ir atlyginimas uz steigima. Kiekvienas akcininkas susipazino su ataskaita bei auditoriaus isvada.

7. Steigiamasis akcininku sussirinkimas. Steigiamasis akcininku susirinkimas atlieka labai svarbu vaidmini steigiaant bendrove. Jam pagal akciniu bendroviu istatima taikomos visos visotinio akcininku susirinkimo nuostatos. Jis buvo saukiamas is anksto, rastiskai pranesus kiekvienam akcininkui. Labai svarbu steigiamajame akcininku susirinkime dienotvarke: Bendroves stejgimo ataskaitos tvirtinimas; steigeju sudarytu sandoriu tvirtinimas; valdymo organu ir revizoriaus rinkimas. Buvo isrinkta bendroves direktore- Elzbieta Zali.

8. Akcines bendroves registravimas. AB„ROZALIJA“ buvo registrojama Savivaldybes rsjestro tarnyboje. Pateike siuos dokumentus: paraiska, firmos vardu iregistravimo liudijima, notariskai patvirtinta steigimo sutarti, steigiamojo akcininku susirinkimo protokolo nuorasa, banko pazyma apie kaupiamojoje saskaitoje esanti pradini inasa,bendroves istatus, patalpu nuosavybes dokumento kopija, kvitas apie iregistravimo mokescio sumokejima, taip pat buvo uzpildyti kiti rejestro blankai. Rejestro iregistruotai bendrovei isdave Statistikos departamento nustatytos formos pazymejima ir suteike rejestro numeri(AB„ROZALIJA“ kodas-00000000).

9. Atsiskaitamosios saskaitos atidarymas. Iregistravus akcine bendrove „ROZALIJA“ buvo atidaryta einamoji saskaita banke.

10. Anspaudo gaminimas. Gavus leidima is
policijos komisariato, uzsake AB„ROZALIJA“ anspauda, kuri pagamino II”Spaudos”.

11. Registravimas Socialinio draudimo skyriuje. Buvo užpildys draudėjų registravimo kortelės. Visi AB„ROZALIJA“ darbuotojai moka socialinio draudimo įnašus.

12. Visuomės sveikatos centro leidimas. Tai higienos pasas, kuris suteikia teisę verstis nustatyta ekonomine veikla. Tvarką ir sąlygas nuostato Sveikatos apsaugos ministerija.

13. Suderinta su darbo inspekgija. AB„ROZALIJA“ direktorius turi pažymą apie darbdavio atestaciją darbo saugos klausimais. Įmonėje yra darbų saugos specialistas.

GAUNAMOS KORESPONDENCIJOS TVARKYMAS

 Pagal „pašto taisykles“ visos siuntos pristatomos nurodytu adresu. korespondencijos slaptumas turi būti saugomas. Visa gaunama korespondencija skirstoma į šias grupes;

 tarnybinis laiškus;

 asmeninius laiškai-perparduoti neatplėšus;

 paklydųsi korespondenciją-neatplėšus grąžinti į pašta;

 nepageidaujamus reklaminius spaudinius-išmesti;

Visi gaunami raštai, išskyrus kai kuriuos dokumentus (sutarčių, į vairių liudijmų, pažymėjimo dokumentus) žymime gavimo spaudu. Palygynus gauto rašto datą su pašto anspaudu ant voko ir gavimo spaudo datomis galima nustatyti ar korespondencija gauta laiku, taip galima patikrinti korespondencijos tvarkymo nuoseklumą.

Administratorė paskirsto korespondenciją pagal planą:

Klientų užklausos Realizacijos skyriui

Klientų atsiskaitomeji čekiai Apskaitos skyriui

Tekejų pasiūlymai Tekimo skyriui

Klientų atsiskaitomeji čekiai Apskaitos skyriui

Tekimo sąskaitos Tekimo skyriui

Klientų skundai Realizacijos skyriui

Kiti raštai Vadovybei

Laiškas, kurį adresuojant pirmiausia nurodyta darbotojo pavardė, laikomas asmeniniu ir kitems asmenims draudžiama jį atplešti.

Jeigu ant voko pirmiausia užrašytas įstaigos pavadinimas, laiškas laikomas tarnybiniu.

PIRKĖJŲ (VARTOTOJŲ) ANALIZĖ

Viena didžiausių vertybių yra sugebėjimas bendrauti, įsiklausyti ir suprasti vartotojų pageidavimus. Įmonės asortimentas skirtas moterims ir panelėm. Ateityje planuojame prekiauti ir vyriška avalyne. Įmonės veiklos kryptis – mažmeninė ir didmeninė prekyba avalyne. Mūsų darbuotojų komanda turi 10 metų darbo patirtį, o tai padeda mums konkuruoti mados rinkoje.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1690 žodžiai iš 5607 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.