Mokytis – tai atrasti

Visais laikais pedagogas savo darbo procese turėjo mokėti mokymąsį paversti kuo patrauklesnį ir labiau prieinamą mokiniui, kaip to proceso dalyviui. N.M.Grendstad knygoje “Mokytis – tai atrasti” būtent ir atskleidžiamos pagrindinės tezės, leidžiančios kiekvienam mokytojui labiau suprasti jausmų, vaizduotės, kūno kalbos ir atradimo esmės įtraukimą į mokymo procesą. Pateiksiu keletą man … Daugiau…

Ugdymo uždaviniai

TURINYS ĮVADAS 3 1. UGDYMO UŽDAVINIAI IR JŲ KLASIFIKACIJOS 4 1.1. Ugdymo uždavinių samprata ir klasifikavimas 4 1.2. Ugdymo uždavinių turinys 9 1.3. Bendrasis ugdymo tikslas ir bendrieji uždaviniai 15 2. UGDYMO TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS 16 2.1. Įgyvendinimo sąlygos 16 2.2. Tiesioginiai ir netiesioginiai veiksniai 17 2.3. Asmenybės saviugda 23 IŠVADOS 26 LITERATŪROS SĄRAŠAS 27   ĮVADAS Žmogus kiekvieną savo … Daugiau…

Pedagoginės psichologijos egzamino tematika

PEDAGOGINĖ PSICHOLOGIJA Egzamino tematika 1. Pedagoginės psichologijos dalykas, uždaviniai ir struktūraPsichologija yra mokslas apie individų bei grupių mintis ir elgesį. Pedagoginė psichologija- mokslas apie tas mintis ir elgesį, kurie susiję su mokymu ir mokymusi, ypač mokykloje. • Pedag. psich. padeda spręsti iškilusias problemas mokytojams ir visiems tiems, kurie moko ir … Daugiau…

Savisvietos ugdymo pedagogine patirtis

TURINYS ĮVADAS 3 1. LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMOS BRUOŽAI 4 2. MOKYMOSI PAGRINDAI 8 2.1. Mokyklos įtaka paaugliams 12 IŠVADOS 14 LITERATŪRA 15 ĮVADAS Lietuvos švietimo reformos gairėse rašoma, kad papildomasis ugdymas – nenutrūkstamo ugdymo dalis, skirta vaikų ir suaugusiųjų intelektinių, techninių, meninių, socialinių ir … Daugiau…

Mamos dienos šventės scenarijus programa

Tema: Mamos dienos šventė. Idėja: Surengti gražią ir šiltą šventę vaikams ir jų mamoms. Tikslas: Ugdyti vaiko požiūrį į meilę, dėkingumą ir supratimą. Uždaviniai:  Padėti vaikiui pajusti tėvų ir vaikų, bendruomenės narių tarpusavio santykius;  Perimti pagarbą mamai;  Žadinti, meilės, dėkingumo ir pagarbos jausmą;  Ugdyti šeimos tarpusavio … Daugiau…

Dailes pamoku planai

PAMOKOS PLANASKLASĖ: 10 PAMOKOS TEMA: Impresionizmas. Tapybos technikos naujovės. NAGRINĖJAMA VIZUALINĖS KALBOS PROBLEMA: mokinių supažindinimas su impresionizmo kryptimi, atsiradusiomis tapybos technikos naujovėmis. PAMOKOS TIKSLAI: Mokomieji (žinios, mokėjimai): mokiniai supažindinami su impresionizmo kryptimi, dailės reformomis. Lavinamieji (įgūdžiai, meno kultūros, aplinkos pažinimas): lavinti bendrą meno istorijos suvokimą, jos raidą. Išskirti stiliaus ypatumus. … Daugiau…

Mokyklinės brandos įvertinimas labaratorinis

Mokyklinės brandos įvertinimasMokyklai subrendusius reikia laikyti vaikus, kurių morfofunkcinis, psiachinis ir socialinis išsivystymo lygis leidžia pradėti sistemingai mokytis ir auklėtis mokykloje. Mokyklinės branda gali būti per ankstyva arba per vėlyva. Įvairių autorių duomeninmis, mokyklai subrendusių šešerių metų vaikų būna 49 – 74 %, šešerių ir pusės metų – 57 – … Daugiau…

Zalingi moksleivų įpročiai

ŠVIETIMO IŠTEKLIAI UGDYTINIAI 63 ŽALINGI MOKSLEIVIŲ ĮPROČIAI Narkotinių (tabako,alkoholio,narkotikų)bei psichotropinių medžiagų vartojimas Lietuvoje tebeplinta.Rizikingiausias amžius žalingiems įpročiams formuotis – mokyklinis.Mokykla gali atlikti labai svarbų narkotinių bei psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos vaidmenį (švietimas;sveiko gyvenimo nuostatų ugdymas;moksleivių užimtumas po pamokų).Tačiau ji yra ir ta paauglių bei jaunimo susibūrimo vieta,kurioje ar šalia kurios … Daugiau…

Ugdymo vertybės

UGDYMO TEOLOGIJOJE AKCENTUOJAMOS VERTYBĖS Psichologo V. Franklio nuomone, prasmingas gyvenimas neįmanomas be keturių dalykų: tam tikrų tikslų, vertybių supratimo, savikontrolės ir vertės bei reikšmingumo jausmo [5]. Psichologiniu bei pedagoginiu požiūriu nėra svarbu ar žmogus suvokia, kokioms vertybėms jis tarnauja; gali būti, kad aukščiausiąją vertybę yra priėmęs neįsisąmonintos nuostatos pavidalu ir … Daugiau…

Tėvų pedagoginis švietimas

Turinys Įvadas 2 1. Mokinio šeimos pažinimo metodai 3 2. Pedagoginio tėvų švietimo formos 4 2.1. Tėvų susirinkimai 5 2.2. Individualūs pokalbiai 7 2.3. Paskaitos 8 2.4. Klausimų- atsakymų vakarai 9 2.5. Disputai 9 2.6. Atvirų durų dienos 10 3. Netradicinės pedagoginio tėvų švietimo formos 10 3.1 Dalykiniai žaidimai 10 3.2 Reglamentuotos diskusijos 11 4. Nauja suaugusiųjų švietimo tikslo koncepcija 12 4.1. … Daugiau…

Seima kaip socialinis institutas

1. ŠEIMA KAIP SOCIALINIS INSTITUTASŠeima- tai socialinė grupė, susieta bendros socialinės gyvenamos vietos, ekonominio bendradarbiavimo ir reprodukcijos. Ji jungia suaugusius abiejų lyčių asmenis, iš kurių bent du palaiko socialiai pateisinamus lytinius santykius, turi vieną ar daugiau palikuonių ar įsūnytų vaikų. Šeima laikoma pagrindiniu visuomenės institutu, nes tenkina pagrindinius poreikius.o Seksualinio … Daugiau…

Ugdymo tikslas ir šiuolaikinio sporto pedagogo veiklos vizija

Ugdymo esmėUgdymas dažniausiai suprantamas kaip svarbiausios visuomeninės patirties perdavimas perdavimas jaunajai kartai, siekiant ją kuo geriau parengti gyvenimui, išugdyti kuo tobulesnę asmenybę. Sąvoka ugdymas pastaruoju metu ypač dažnai vartojama ir nevienodai traktuojama. Tačiau neatsižvelgiant į tai, ar ugdymas suprantamas kaip ugdynių ir ugdytojų bendra veikla, ar kaip jų sąveika, kūryba … Daugiau…

Ugdytojas

PANEVĖŽIO KOLEGIJA SVEIKATOS, SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR EDUKOLOGIJOS FAKULTETAS PEDAGOGIKOS KATEDRA referatas UGDYTOJAS Panevėžys, 2004 TURINYS TIKSLAI 3 ĮVADAS 4 1. UGDYTOJO CHARAKTERISTIKA 5 1.1 Bendroji ugdytojo charakteristika 5 1.2. Pedagoginis pašaukimas ir pedagogo priedermė 6-8 1.3. Pedagoginis darbas 8-10 1.4. Pedagoginis menas ir kultūra 10-12 1.5. Pedagoginiai gebėjimai 13 1.6. Pedagoginės … Daugiau…

Sveika gyvensena ikimokyklinėje įstaigoje

TurinysĮvadas. 1. Sveikos gyvensenos samprata 2. Sveikos gyvensenos vaikų l/d. sistema Vilniaus mieste 3. Rytinės mankštos poveikis vaiko dienos darbingumui 4. Grūdinimasis 5. Sveika mityba 6. Higieninių įgūdžių formavimas vaikų darželije8.Vaikų poilsis ir laisvalaikis. 7. Saugi ir sveika aplinka vaikų darželije 8. Klaipėdos l/d. ,,Želmenėlis” sveikos gyvensenos ugdymo programos apžvalga … Daugiau…

Psichologinio mokymosi proceso veiksniai

Turinys 1. Įvadas 1 2. Šiuolaikinės psichologijos požiūris į mokymasi 3 3. Mokymosi dėsningumai 4 4. Sėkmingo mokymosi veiksnių klasifikacija 5 5. Specialiųjų sugebėjimų lavinimas 6 6. Individualaus mokymo tikslai 8 7. Savarankiškumo skatinimas 10 8. Išvados 11 9. Literatūra 12 ĮVADAS … Daugiau…

Mokykla 1918-1940 metais

TURINYS1. Turinys 2 2. Įžanga 3 3. Pradinis mokymas 4 4. Vidurinis mokymas 6 5. Klaipėdos ir Vilniaus krašto mokyklos 9 6. Mokytojų pradinei ir vidurinei mokyklai ruošimas…..10 7. Lietuvos aukštosios mokyklos 11 8. Išvados 12 9. Darbo refleksija 13 10. Literatūra 14 ĮŽANGA Jau nuo pat vaikystės girdėjau pasakojimus apie mokyklą nepriklausomos Lietuvos metais. Mano senelis buvo … Daugiau…

Vidurinė mokykla šveicarijoje ir jav

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS EDUKOLOGIJOS FAKULTETAS EDUKOLOGIJOS KATEDRA MAGISTRATŪROS STUDIJŲ I-o KURSO STUDENTO SAULIAUS VOGELĖS REFERATAS VIDURINĖ MOKYKLA ŠVEICARIJOJE IR JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE Darbo vadovė: doc. dr. L.Ušeckienė Šiauliai 2005 Turinys 1. Įvadas 3 2. Šveicarijos ir JAV politinių sistemų apžvalga 4 3. Šveicarijos ir JAV švietimo sistemos 5 4. Šveicarijos ir JAV Vidurinių mokyklų … Daugiau…

Atmintis

ATMINTIS TURINYS ĮVADAS 3 ATMINTIS IR JOS RŪŠYS 4 NEVALINGA ATMINTIS 5 VALINGA ATMINTIS 6 SENSORINĖ ATMINTIS 8 DARBINĖ ATMINTIS 8 PROCEDŪRINĖ ATMINTIS 9 EPIZODINĖ ATMINTIS 9 SEMANTINĖ ATMINTIS 10 SĄLYGINIAI REFELEKSAI PAGAL PAVLOVĄ 10 SKINERIO SĄLYGINIAI REFLEKSAI ARBA OPERACINIS MOKYMAS 11 ATMINTIS IR INTELEKTAS 12 MOMENTINĖ ATMINTIS 12 TRUMPALAIKĖ … Daugiau…

Gabiųjų vaikų poreikiai

TURINYS Įvadas 2psl. Specialieji gabiųjų vaikų poreikiai 2psl. Gabiems vaikams mokykloje kylantys sunkumai 3psl. Mokytojams kylantys sunkumai ugdant gabius vaikus 5psl. Mokytojo vaidmuo ugdant gabų vaiką 6psl. Išvados 7psl. Naudota literatūra 8psl. Įvadas Gerai būti gabiam, o dar geriau – talentingam. Vargu ar daug kas imtų dėl to ginčytis. Tačiau bent kiek pamąsčius gali kilti abejonių, ar … Daugiau…

Fiziniai pratimai ir žaidimai vaikų gyvenime

Kiekvieni tėvai nori, kad jų vaikas augtų sveikas, stiprus ir gražus. O nuo senovės žinoma, kad visa tai galima įgyti sportuojant. Taigi savo atžalas nuo vaikystės reikia mokyti mylėti sportą. Žinoma, mažiesiems nereikia į rankas duoti hantelius ir liepti juos kilnoti. Taip pakenktumėte ne tik jų fizinei sveikatai, bet galite … Daugiau…

Linkusio meluoti vaiko elgesys ir ugdymo problemos

ĮVADASŠeima – pagrindinė instancija vaiko gyvenime. Ji teikia jam saugumą, tikrumą, globą ir auklėjimą. Čia vaikui išsivysto ilgalaikiai ryšiai su tėvais, broliais ir seserimis, kitais šeimos nariais bei draugais. Tėvai puikiai pažįsta savo vaikus. Juk juos augina nuo tos akimirkos, kai atėjo į šį pasaulį. Tėvai maitina, rengia, maudo, moko … Daugiau…

Lietuvos respublikos švietimo sistemos raida jos pertvarkymo ir organizavimo principai atskirų grandžių charakteristika

Lietuvos Respublikos Švietimo sistemos raida, jos pertvarkymo ir organizavimo principai, atskirų grandžių charakteristika.Lietuvos Švietimo sistemos raida. Pirmoji mokykla buvo įkurta 1387m. Tuo laiku liaudies švietimu rūpinosi Martynas Mažvydas, Mikalojus Daukša, Abraomas Kulvietis (įkūrė pirmąją vidurinę mokyklą), Žygimantas Liauksminas (pedagoginis darbas, vadovėliai), Gžegožas Piramovičius, Motiejus Valančius, Jonas Šliūpas, Povilas Višinskis. 1570m. … Daugiau…

Popiečių ir rytmečių pravedimo metodika

Įvadas Tu esi viskas: tavo mintys, tavo gyvenimas, tavo realybe tampančios svajonės. Esi viskas, kuo pasirenki būti. Kaip begalinė yra Visata, taip ir tavo galimybės – neribotos. Shad Helmstetter Leiskime vaikams gyventi šventėmis, jas kurti ir save išreikšti. Popietės ir šventės sujungia mokyklos bendruomenę, padeda tripusei sąveikai “Mokykla-vaikas-šeima”. Tai tarsi … Daugiau…

Ikimokyklinio amžiaus vaikas

TURINYS ĮVADAS————————————————————————————- 3 IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAS———————————————- 3 SOCIALIZACIJA————————————————————————– 3 AGRESIJA IR ANTISOCIALUS ELGESYS—————————————– 4 ŽAIDIMAS——————————————————————————— 4 IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ VYSTIMOSI UžDAVINIAI———— 4 IŠVADOS———————————————————————————– 6 NAUDOTA LITERATŪRA————————————————————– 6 ĮVADAS Kai vaikui sukanka vieneri metai, prasideda naujas jo gyvenimo laikotarpis – ankstyvoji vaikystė, trunkanti pirmuosius trejus vaiko gyvenimo metus. Vėliau – pirmoji … Daugiau…

Lituanistinis svietimas jav iseivijos mokyklos

Įvadas Jei vienu žvilgsniu mėgintume aprėpti JAV lituanistinio švietimo istoriją, pastebėtume ne tik laikotarpį atitinkantį jaunuomenės ugdymo turinio, metodų ir formų įvairumą, bet ir esminius svetur užgimusios lietuviškos mokyklos gyvybingumo požymius. Ne vieno egzodo pedagogo, filosofo, lituanistinio švietimo organizatoriaus sukurtuose tautinio išlikimo modeliuose buvo nuolat akcentuojama tautybė, kaip savaiminė vertybė. … Daugiau…

Ugdymo tikslų problema samprata kėlimo pagrindai s šalkauskis apie pilnutinę asmenybę šiandieninės mokyklos ugdymo tikslai

Ugdymo tikslų problema, samprata, kėlimo pagrindai. S.Šalkauskis apie pilnutinę asmenybę. Šiandieninės mokyklos ugdymo tikslai.Ugdymo tikslų problema. Atsakymai į klausimą, ką reikia pasiekti ugdymo procese, kokią išugdyti asmenybę, yra skirtingi, jie priklauso nuo filosofijos, kuria vadovaujasi pedagogikos teoretikai. Vieni vadovaujasi konservatyviomis pažiūromis į žmogų ir visuomenę, kiti labiau stengiasi susieti ugdymą … Daugiau…

Tarpkultūriniai bendravimo skirtumai

ĮVADASBendravimas – tai prasminga sąveika tarp dviejų ar daugiau žmonių. ‘‘Bendravimo prigimtis įžvelgiama žmogaus saviraiškoje, jo sugebėjime perduoti kitiems žmonėms tai, ką galvojame, jaučiame, kokiais matome save ir mus supančią aplinką. Bendraudami žmonės ne tik sąveikauja, bet ir pažįsta vienas kitą. Asmuo, bendraujantis su kitu, siekdamas geriau suprasti pašnekovą ir … Daugiau…

Vestuvės

Turinys 1. Įvadas 3 2. Matriarchalinė šeima 4 3. Patriarchalinė šeima 4 4. Senųjų vestuvių papročiai 5 4.1 Žmonos vogimo papročiai 6 4.2 Žmonos pirkimo papročiai 7 4.3 Naminės vestuvės 8 4. Išvados 10 ĮVADAS Vestuvės – viena iš svarbiausių bendruomenės ir šeimos švenčių. … Daugiau…

Matematikos mokymas montessori ugdymo sistemoje

TurinysĮvadas 3 1. Teorinės darbo prielaidos 4 1.1 Marija Montessori – didžioji pedagogikos reformatorė 4 1.2 M. Montessori pedagogikos esmė 5 1.3 Ugdymo tikslas, uždaviniai ir principai 6 1.4 Mokymas skaičiuoti pagal M . Montessori 7 1.5 Montessori mokomosios priemonės 9 2. Tyrimo organizavimas ir metodika 18 3. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas 23 Išvados 24 … Daugiau…