Senu ir pagyvenusiu zmoniu rupybos vizija

Įvadas Žmogus nugyvenęs ilgus savo gyvenimo metus nori, kad juo būtų tinkamai pasirūpinta. Daugelio senelių namų ir kitų organizacijų tikslas yra padėti pagyvenusiam žmogui patenkinti savo buitinius poreikius, išsaugoti esamą sveikatą, ją stiprinti, saugoti ir ginti jų teises, interesus, skatinti juos integruotis visuomenėje. Tai daryti turi stengtis kiekvienas iš mūsų, … Daugiau…

J a komenskis dorovės ugdymo metodas

TURINYS 1. Įžanga 3 psl. 2. Kas yra dorovė? 4 psl. 3. Dorumo ugdymo taisyklės 5 psl. 4. Išvada 8 psl. 5. Literatūros sąrašas 9 psl. Įžanga Janas Amonas Komenskis (1592 – 1670), įžymus čekų mokslininkas, pedagogas ir visuomenės veikėjas, savo kūriniais ir veikla pelnęs didžią pagarbą ir nemirtingumą. Jis buvo … Daugiau…

Ugdymas1

Ugdymo idealas ir šiuolaikinio sveikatos ugdytojo veiklos vizijaŠiuolaikinė visuomenė be galo greitai kinta. Lygiai taip pat kinta gyvenimo, vertybių, tikslo, siekių suvokimas. Mes tampame nebe tokie susivaržę, uždari, tačiau dažnai tenka stebėtis atkreipus dėmesį į jaunesnes kartas. Regis, jie auga jau visai kitokie, nors yra ugdomi beveik pagal tokią pačią … Daugiau…

Sveicarijos ir prancūzijos Svietimo sistemų palyginimas

TURINYS Švietimo valdymas 2 psl. Švietimo struktūra 3 psl. Aukštasis mokslas 6 psl. Išvados 7 psl. Literatūra 7 psl. Palyginimui pasirinkau dvi pažangias Vakarų Europos šalis, besiskiriančias dydžiu, tačiau turinčias ir daug bendro kultūriniame ir kituose lygmenyse. Pirmiausiai derėtų trumpai aptarti pačias šalis. Taigi, susipažinkime, Šveicarija – plotas 41,3 tūkst. kv. … Daugiau…

Azijos kultura ir ugdymas

TURINYSĮVADAS 1 1 KULTŪROS SĄVOKOS APIBRĖŽIMAS 2 2 UGDYMO SAMPRATA 3 3 INDIJOS IR PIETRYČIŲ AZIJOS ŠALIŲ KULTŪRINIAI YPATUMAI IR UGDYMAS 4 3.1 INDIJA 4 3.2 PIETRYČIŲ AZIJA 5 3.2.1 INDONEZIJA 6 3.2.2 MALAIZIJA 6 3.2.3 TAILANDAS 7 3.2.4 FILIPINAI 7 3.2.5 VIETNAMAS 8 3.2.6 KINIJA 8 3.2.7 KORĖJA 9 … Daugiau…

Lyrikos skaitymas literatūros pamokose

Lyrikos skaitymas literatūros pamokose Aptariant lyrikos skaitymą literatūros pamokose, remiamasi L.Ruseckienės knyga „Literatūros pedagogikos studijos“ bei 2003-ųjų metų „Bendrosiomis programomis“. Skyriuje „Lyrikos skaitymas“ pirmiausia aptariama dainuojamoji liaudies lyrika. Skaitant dainas kaip poetinius tekstus, siūloma vadovautis D.Saukos nurodytais bendraisiais nagrinėjimo principais: 1. Dainų analizė turi atskleisti įvairiasluoksnį jų poetinį turinį, reikšmingą … Daugiau…

Vaikai

Kurčiųjų vaikų tėvų švietimas (pagal Džono Treisio klinikos rekomendacijas) Bežodinis bendravimas Žmonių bendravimą jūs įsivaizduojate kaip kalbėjimą ir klausymą; kalbant apie skaitymą ir rašymą, galvojate apie žodžius, jų pagalba išreikštas mintis. Kalba yra tik viena bendravimo forma. Mes bendraujame ir be žodžių – tai bežodinis (neverbalinis) bendravimas. Bežodinis bendravimas dažnai … Daugiau…

Darbas su šeima

Darbas su šeimaKai socialiniai darbuotojai dirba su šeimomis ir grupėmis, jie tampa jų tarpusavio santykių dalimi. Kai darbuotojas dirba su šeimomis ar grupėmis, jis yra gerokai didesnės sąveikos sistemos dalis. Faktiškai sąveika tarp šeimos narių vyksta, kai nedirbama su klientu. Darbuotojas visada turi remtis savo patyrimu, kurį įgijo savo šeimoje … Daugiau…

Interesai ir mokymasis

TURINYS1. Įvadas 3 2. Interesai ir mokymasis 5 2.1. Perer Jarvis apie interesus ir mokymąsi 5 2.2. Profesiniai interesai kaip atskira interesų rūšys 9 2.3. Kaip tirti ir vertinti interesus? 11 3. Išvados 14 Literatūros sąrašas 15 1. ĮVADAS Pradėdama rašyti referatą tema … Daugiau…

25 klausimai su atsakymai pagal rajecka

1.Pedagogika-ugd. mokslas ir menas, jos ryšys su kitais mokslais, svarb. atstovai. Pedag–žm. ugd. mokslas. Gr. k.–ugdymo menas. Pedag. aiškina ugd. rezultatų priežastis, nustato pedag. reiškinių ir jo padarinių statistinius dėsnius, apibrėžia jų galiojimo ribas. Ugd. rezultatui didelę įtaką turi ugdytojo asmenybė. Gerą ugd. mokykloje vykdo specialistai, įgyję spec. žinių, t.y. … Daugiau…

Lytinis ugdymas mokykloje pokyčiai švietimo reformos kontekste

TURINYS ĮVADAS I. LYTINIO UGDYMO, LYTINIO AUKLĖJIMO IR LYTINIO ŠVIETIMO SKIRTUMAI II. LYTINIO UGDYMO TURINYS BENDROSIOSE PROGRAMOSE IR IŠSILAVINIMO STANDARTUOSE III. RENGIMO ŠEIMAI IR LYTIŠKUMO UGDYMO PROGRAMŲ ANALIZĖ IV. LYTINIO UGDYMO TURINYS IR JO PERTEIKIMAS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE V. MOKYKLOS IR ŠEIMOS BENDRADARBIAVIMAS LYTIŠKUMO UGDYMEVI. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSITRAUKIMAS Į LYTINĮ … Daugiau…