Sveicarijos ir prancūzijos Svietimo sistemų palyginimas
5 (100%) 1 vote

Sveicarijos ir prancūzijos Svietimo sistemų palyginimas

TURINYS

Švietimo valdymas……………………….. 2 psl.

Švietimo struktūra……………………….. 3 psl.

Aukštasis mokslas…………………………6 psl.

Išvados…………………………………….. 7 psl.

Literatūra………………………………… 7 psl.

Palyginimui pasirinkau dvi pažangias Vakarų Europos šalis, besiskiriančias dydžiu, tačiau turinčias ir daug bendro kultūriniame ir kituose lygmenyse. Pirmiausiai derėtų trumpai aptarti pačias šalis.

Taigi, susipažinkime, Šveicarija – plotas 41,3 tūkst. kv. m., 6,4 milijono gyventojų. Sostinė Bernas. Keturios valstybinės kalbos. Šalį sudaro 26 kantonai.

Ir Prancūzija – plotas 552 tūkst. kv.m., 54 milijonai gyventojų. Sostinė – Paryžius. Valstybinė kalba – prancūzų. Šalis skirstoma į 96 departamentus, o šie – į komunas.

ŠVIETIMO SISTEMOS VALDYMAS

Šveicarijos švietimas įstatymiškai reguliuojamas dviejuose lygiuose – konfederacijos ir kantonų.

Konfederacija rūpinasi profesiniu rengimu, stojimo į kai kurias aukštąsias mokyklas reguliavimu, reikalavimų abitūros atestatui gauti nustatymu. Taipogi remia mokslinius tyrimus, universitetus, stipendijų mokėjimą, Šveicarijos mokyklas užsienyje.

Visos kitos švietimo sistemos grandys pavaldžios kantonams. Kantoninės reikšmės švietimo įstaigos nustato mokyklų tipus, mokslo metų trukmę, mokymosi planus bei priemones, mokytojų atlyginimus ir pan. Tačiau yra ir bendri nutarimai, galiojantys visiems kantonams – tokie kaip:

• mokyklinio lavinimo pradžia nuo 6 metų amžiaus,

• 9 metų privalomas nemokamas mokslas,

• lavinimas iki abitūros trunka 12 – 13 metų,

• mergaitėms ir berniukams sudaromos vienodos sąlygos siekti išsilavinimo,

• mokslo metai prasideda tarp rugpjūčio 15 ir spalio 15 dienos.

Tokia sistema sukelia šiokių tokių problemų mokiniams ir mokytojams, keičiantiems gyvenamąją vietą, o ypač mokiniams, vėliau siekiantiems tolesnio išsilavinimo. Todėl, nors teisinių nurodymų ir nėra, siekiama kuo labiau suderinti skirtingų kantonų mokyklų darbą, derinant planus, pripažįstant mokslo baigimo pažymėjimus ir diplomus ir pan. Koordinacinį darbą tarp konfederacijos ir kantonų atlieka kelios įstaigos, tokios kaip Kantonų švietimo direktorių taryba, Šveicarijos mokyklų ir švietimo klausimų dokumentacijos centras, Šveicarijos švietimo tyrimų koordinacinis centras.

Mokyklų valdymas vyksta trijuose lygiuose: kantono, apskrities ir bendruomenės. Kiekviena mokyklos bendruomenė renkasi savo tarybą, kuria atstovauja mokyklos prezidentas. Į prezidento pareigas įeina: mokinių skaičiaus reguliavimas, mokytojų atostogų derinimas, klasių komplektavimas, pamokų planų sudarymas, įrangos priežiūra ir t.t. Be mokytojų žinios pats prezidentas nieko negali nuspręsti, jo darbas daugiau administracinio pobūdžio. Mokytojams suteikiama didžiulė laisvė – mokytojas pats pasirenka mokymo metodus, priemones, vertinimo būdus, egzaminavimo sistemą. Tikrinami mokytojai keturis kartus per metus paskirtų mokyklos bendruomenių atstovų. Labai daug dėmesio skiriama mokytojo asmenybei. Mokytojai priimami į darbą rinkimų metu, kurie organizuojami kas trejus ketverius metus. Bendruomenė siūlo kandidatus, iš kurių atrenkami du – trys veda bandomąją pamoką, o tada už juos balsuoja mokinių tėvai, bendruomenės atstovai, kiti mokytojai….

Prancūzijos švietimo valdymas organizuotas labiau centralizuotai. Pagrindiniai švietimo organizavimo principai yra šie:

• švietimas yra pasaulietiškas

• privalomasis mokymas tęsiasi iki 16 metų amžiaus

• valstybinėse mokyklose privalomas mokslas yra nemokamas.

Visi švietimo dokumentai, priimti vyriausybės, yra privalomi ir valstybinėms ir privačioms mokykloms. Generalinė inspekcija yra atsakinga už nuolatinį švietimo sistemos stimuliavimą ir plėtotę. Dalykinių ugdymo programų tobulinimu rūpinasi Nacionalinė programų taryba, Švietimo aukščiausioji taryba, Bendrojo ir techninio mokymo taryba., Aukštojo mokslo ir tyrimų taryba. Švietimo valdymą regionuose vykdo administraciniai vienetai, vadinami academie.

Nuo 1982m. Prancūzijos švietimo sistema pradėta po truputį decentralizuoti, duodant daugiau funkcijų regioniniams švietimo valdymo organams.

ŠVIETIMO STRUKTŪRA

Galima tik labai apibendrintai kalbėti apie Šveicarijos švietimo struktūrą, kadangi, kaip jau buvo minėta, ji smarkiai skiriasi skirtinguose kantonuose. Vis gi bendri bruožai išlieka tie patys, juos ir aptarsime.

Ikimokyklinis lavinimas Šveicarijoje pradedamas kai vaikas yra 4 metų amžiaus ir trunka 1-2 metus. Ikimokyklinis lavinimas nėra privalomas, tačiau darželius lanko 98 proc. vaikų. Darželiuose žaidimų ir įvairių užduočių pagalba lavinamas atsakomybės jausmas, mąstymas, pasitikėjimas savimi, fantazija, socialiniai įgūdžiai ir kt.

Prancūzijoje ikimokyklinis ugdymas pradedamas vaikui esant 3 metų amžiaus. Pagrindinės ikimokyklinio ugdymo formos – motinos mokykla bei mažylių klasės prie pradinių mokyklų. 85 proc. tokių įstaigų valstybinės, kitos – privačios.

Privalomasis lavinimas Šveicarijoje trunka 9 metus. Jis įgyjamas liaudies mokyklos įstaigose. Skirtingų pakopų bei tipų mokyklos yra atskiruose pastatuose, vienoje mokykloje yra tik keletas klasių. Pradinis lavinimas daugelyje
Šveicarijos kantonų trunka 6 metus. Šį laikotarpį galėtume padalinti į du etapus- pradinį (nuo pirmų iki trečių metų mokykloje) ir antrąjį (ketvirti – šešti mokymosi metai). Pradiniame remiamasi daugiau vaiko patirtimi, žinias perteikiant per žaidimus ir artimą vaikui patirtį, antrajame etape vaikas mokomas atsakomybės, darbo grupėje, tobulinami pirmajame etape įgyti elementarūs skaitymo, rašymo ir kiti įgūdžiai. Pradinės mokyklos vadovėliai -spalvingi, gražūs, panašūs į įdomias pasakų knygutes.

Privalomasis lavinimas Prancūzijoje trunka 5 metus (pradinė mokykla). Šis laikotarpis dalijamas į du etapus – 2 ir 3 metų. Pradinėje mokykloje mokoma prancūzų kalbos, matematikos, gamtos mokslų ir technologijos, istorijos ir geografijos, civilinės teisės, menų; fizinės kultūros ir sporto, užsienio kalbos.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 798 žodžiai iš 1587 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.