Lesis

fIZIKOJE OPTINIS LĘŠIS yra skaidrus kūnas, apribotas dviem kreivais paviršiais ir turįs optinę ašį arba simetrijos plokštumas. Lęšio savybė sukaupti saulės spindulius vienoje vietoje ir padegti kūną žinoma kelis šimtus metų pr. Kr. Manoma, kad pirmas lęšį pritaikė akiniams XIII a. Roger Baconas. Iki XVII a. tik tam reikalui lęšis … Daugiau…

Mažieji dangaus kūnai

Asteroidai AsteroidsMažosios planetos, mažesni už planetas Saulės sistemos kūnai, elipsinėmis orbitomis skriejantys aplink Saulę, arti pagrindinės Saulės sistemos plokštumos. Skersmuo 1-1000 km. Daugiausia (95%) asteroidų skrieja tarp Marso ir Jupiterio orbitų. Jų periodai yra tarp 3 ir 6 m. Kai kurie asteroidai turi kitokias orbitas ir priklauso kelioms grupėms: Žemės … Daugiau…

Marsas marso tyrimai

Marsas(Žiezdrė) – ketvirtoji pagal atstumą nuo Saulės planeta. Planetos pavadinimas kilęs nuo romėnų karo dievo Marso. Marsas taip pat vadinamas „raudonąja planeta“ dėl jo rausvo atspalvio naktį žiūrint iš Žemės. Marsas turi du palydovus – Fobą ir Deimą, kurių forma netaisyklinga, dėl to manoma, kad tai „pasigauti“ asteroidai. Panašiai kaip … Daugiau…

Branduolinė energija

Branduoline energija yra svarbus šiuolaikinio gyvenimo veiksnys: branduoliniai ginklai ne tik susiję su politika, bet ir kaip bauginanti šmėkla persekioja kiekvieną žmogų. Ir kai žmonija vis didejantį energijos poreikį tenkina plėtodama branduolinę energetiką, radioaktyviomis atliekomis vis labiau teršiama mūsų planeta. Iš tikro gyvenimas Žemeje visada priklausė nuo branduolinės energijos: branduolių … Daugiau…

Magnetinė srovių sąveika ampero dėsnis

1.MAGNETINĖ SROVIŲ SĄVEIKA. AMPERO DĖSNIS Laidininkai, kuriais teka srovės sąveikauja. Dėl magnetinės srovių sąveikos.Ampero dės:kur – magnetinė konstanta. =4pЧ10-7 H/m Ampero dėsnis Si Sistemoje(vakume)2.MAGNETINIS LAUKAS. MAGNETINĖ INDUKCIJA. Magnetinį lauką sukuria judantys elektros krūviai. Elektrinį lauką sukuria bet koks elektros krūvis.Bet kokį laidininką su srove magnetinis laukas veikia jėga.Pagrindinė mag.lauko charakteristika-mag, … Daugiau…

Lietuvos fizikų tyrimų kryptys ir pasiekimai

Svarbiausios puslaidininkių fizikos instituto veiklos kryptys:  Naujų medžiagų tyrimas ir nanotechnologijų kūrimas. Šia kryptimi dirba Aukštatemperatūrio superlaidumo, Didelės galios impulsų, Epikalipsinių struktūrų, Kieto kūno teorijos, Nevienalyčių struktūrų, Optoelektronikos, Puslaidininkių analizės bei Puslaidininkių optikos laboratorijos. Medžiagos ir elektromagnetinės spinduliuotės sąveikos, fliuktuacijų ir chaoso tyrimai. Šia kryptimi dirba Fluktuacinių reiškinių, Informacinių … Daugiau…

Astrologija

ASTROLOGIJA Nežinojimas ir nemokėjimas nustatyti ir pastebėti žvaigždžių įtakos dar nepakankama priežastis tai neigti. Pagaliau mokslas pradeda pastebėti kosminius įstatymus. Mokslininkai vis dažniau pripažįsta, kad žvaigždės įtakoja žmogaus gyvenimą. Žinoma, abejones vis dar kelia tai, kad atlikus net labai tikslius apskaičiavimus, dažnai gaunami netikslūs rezultatai. Todėl sukyla dvejonės. Atsiranda teigiančių, … Daugiau…

Viesos reiškiniai

Fizika Šviesos reiškiniaiDabar jau išmokau įvairių dalykų. Žinau, kad visi šviesą skleidžiantys kūnai vadinami šviesos šaltiniais, o tuos šaltinius galima suskirstyti į gamtinius ir dirbtinius. Šviesą skleidžia tik tie kūnai, kurie spinduliuoja energija. Šviesos neskleidžia šalti kūnai, jie šviesą atspindi. Šviesa gali sklisti siauru pluoštu, o šviesos spindulio mes nematome. … Daugiau…

Fizikos paruoštukėlė

1.Laukas ir medžiaga – dvi pagrindinės materijos formos. Yra dvi pagrindinės materijos rūšys: laukas ir medžiaga. Medžiaga – sutankinta materija, laukas – išsklaidyta materija. Abi formos susilieja mikropasaulyje (fotonas yra laukas, kuris virsta medžiagos dalelėmis: elektronu ir pozitronu). Taigi elektrinis laukas yra materijos rūšis, o krūvis – medžiagos (materijos rūšies) … Daugiau…

Fotovandenilinės energetikos panaudojimo perspektyvų eksperimentinis tyrimas

Šiaulių universitetas Fizikos ir matematikos fakultetas Fizikos katedraFotovandenilinės energetikos panaudojimo perspektyvų eksperimentinis tyrimasDarbą atliko: Ignas Lelis Fizikos specialybės III kurso studentas Vadovas: doc. A. Lankauskas Šiauliai 2004 TURINYS1. Įvadas 3 2. Eksperimento pagrindimas 6 2.1. Vandenilio gavimas 6 2.2. Fotovandenilis 8 3. Eksperimento rezultatai 10 3.1. Saulės elemento voltamperinių charakteristikų … Daugiau…

Elektromagnetizmas2

ELEKTROMAGNETIZMAS MAGNETINIS LAUKAS Visur, kur yra elektros srovė, t.y. kur juda elektros krūviai, yra magnetinis laukas. Įmagnetina geležis ir permagnetina komposus žaibas. Erstedas įrodė, kad laidininku tekanti srovė veikia magnetinę rodyklę, bet ne traukia ar stumia, o pasuka, kad ji būtų statmena krypčiai. Pakeitus srovės kryptį magnetinė rodyklė pasisuka į … Daugiau…

Radioastronomija

Referatas RADIOASTRONOMIJA Rozalimas 2002Radioastronomijos ištakos ir raida Astronomijos šaka, nagrinėjanti kosminių kūnų išspinduliuotas arba atspindėtas radijo bangas, vadinama radioastronomija. Radioastronomija – seniausia naujosios astronomijos šaka. Pirmasis pusšimtis jos egzistavimo metų buvo labai produktyvus. Radioastronomija, parodė, kad dangus sėte nusėtas radijo bangų generatoriais, kurie yra arba taškiniai objektai, arba užima didžiulius … Daugiau…

Branduolinė fizika

Radioktyvaus preparato aktyvumas – jo skilimo greitis. Paprasčiausias prietaisas, tinkantis a dalelių sukeliamiems žybsniams stebėti – spintariskopas.Elektringos dalelės skriedamos per dujas, susiduria su dujų atomais ir juos jonizuoja. Šis reiškinys panaudotas dalelėms registruoti greigerio skaitiklyje.Vilsono kameros veikimas pagrįstas persotintų garų kondensacija – skysčio lašelių susidarymu – apie kondensacijos branduolius, kurias … Daugiau…

Archimedas archimedo jėga

Kas buvo Archimedas?Archimedas buvo įžymiausias senovės matematikas ir fizikas. Jis gimė Sirakūzuose (Sicilijoje). Archimedo tėvas, astronomas Ficlijas, buvo artimas Sirakūzų dvarui ir, kaip manoma, Sirakūzų valdovo Hierono giminaitis. Iš pradžių Archimedas daugiausia dirbo inžinieriaus mechaniko darbus, konstravo karines mašinas ir statė įtvirtinimus, reikalingus tėvynės gynybai. Kurį laiką Archimedas gyveno Aleksandrijoje, … Daugiau…

Einsteinas

REFERATAS ALBERTAS EINŠTEINAS Klaipėda 2004 Vaisingiausias vokiečių mokslininko A.Einšteino mokslinės kūrybos laikotarpis buvo jo gyvenimo metai Berne, kai jis tarnavo Šveicarijos patentų biure eiliniu ekspertu: tuo metu jis sukūrė specialiąją reliatyvumo teoriją, paskelbė darbą apie fotoefektą, už kurį jam vėliau buvo suteikta Nobelio premija, Suformulavo Brauno judėjimo dėsnius, ėmė galvoti … Daugiau…

Deivės iridės šypsena ir fatamorgana stebuklas

Įvadas: Gamtoje ir buityje kasdien matote daugybę kitimų, arba fizikinių reiškinių: dangaus skliautu keliaujančią saulę, žaibą, lietaus lašų kritimą, tirpstantį ledą, elektros lempučių švytėjimą naktį, verdamo maisto garavimą, šliaužiančią sraigę, ir t.t. Senovės žmonės matydami šiuos reiškinius ir negalėdami jų paaiškinti kūrė įvairiausius mitus ir priskyrė šiuos stebuklus dievams. Vaivorykščių … Daugiau…

Galaktikos

Saulės sistema, kurios centre spindi Saulė, yra nedidelė dalelė maždaug 200 milijardų žvaigždžių jungiančios sistemos, vadinamos Galaktika. Saulė nėra nei itin šviesi, nei labai silpna žvaigždė. Saulė, be abejonės, senesnė už Žemę. Galaktika tikriausiai yra dar senesnė, nors konkrečių žinių apie jos ankstyvąją istoriją neturima. Galaktika yra plokščia sistema. Žiūrint … Daugiau…

Optine mikroskopija

Referatas Optinė mikroskopija. elektroninė mikroskopija. atominių jėgų ir skenuojantis tunelinis mikroskopas Turinys Optinė mikroskopija 2 Elektroninė mikroskopija 6 Atominių jėgų ir skenuojantis tunelinis mikroskopas 8 Naudota literatūra 10 Optinė mikroskopijaPirmasis praktinis mikroskopas buvo pagamintas 1590 metais. Jis buvo sukurtas olandų mokslininko Zacharijaus Jenseno ir buvo sudarytas … Daugiau…

Astronomijos Lietuvoje istorija nuo 1009 iki 1999 metų

Astronomijos Lietuvoje istorija nuo 1009 iki 1999 metų1009 Kvedlinburgo kronikoje pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas. 1066 Voluinės metraštyje aprašyta Halio kometa Lietuvos danguje. 1236-1263 Lietuvą valdo Mindaugas. 1241 P.Dusburgiečio „Prūsų žemės kronikoje“ aprašomas Saulės užtemimas. 1252,1258 Voluinės metraštyje aprašyti lietuvių dievai. 1261 Malalos kronikoje aprašyti lietuvių pagonių dievai ir paminėta, … Daugiau…

Sluoksniuoti plastikai

Sluoksniuoti plastikaiSluoksniuoti plastikai sudaro ypatingą plastmasių grupę, gaunamą iš pluoštinio pagrindo, impregnuoto sintetinėmis dervomis. Plačiai sluoksniuoti plastikų gamyboje naudojamas fenolio-formaldehido dervos.Getinaksas. Pramonė išleidžia elektrotechninį lakštinį getinaksą (GOST 2718-66). Tai sluoksniuota presuota medžiaga, sudaryta iš keleto sluoksnių popieriaus, impregnuoto fenolio-formaldehidine, krezolio-formaldehidine ir kt. dervomis, arba jų mišiniu. Getinakso elektrinis atsparumas iki … Daugiau…

Izaokas niutonas ir jo darbai

IZAOKAS NIUTONAS IR JO DARBAIGenialusis anglų astronomas ir matematikas Izaokas Niutonas (1642-1727) atrado ir matematiškai pagrindė svarbiausią ir bendriausią gamtos dėsnį- visuotinę trauką, ir beveik tris dešimtmečius buvo manoma, kad Visata egzistuoja ir vystosi pagal Niutono dėsnį (taip ją ir vadino: Niutono Visata). Tik XX amžiuje Einšteinui pavyko atrasti dar … Daugiau…

Branduoliniai reaktoriai

Fizikos referatas BRANDUOLINIAI REAKTORIAI Branduoliniu (arba atominiu) reaktoriumi vadinamas įrenginys, kuriame sukeliama ir vyksta valdoma branduolių dalijimosi reakcija. Branduoliniame reaktoriuje urano 235, plutonio 239 ir urano 238 kontroliuojamai laiko ir kiekio atžvilgiais skaldosi į lengvesnius atomus, išlaisvindami didelį kiekį daug kinetinės energijos turinčių neutronų. Šie neutronai, palaipsniui atsitrenkdami į reaktoriaus … Daugiau…

Kintamoji elektros srovė jos efektinė vertė

Šios srovės galia grandinėje su rezistoriumiJeigu vienalyčiame magnetiniame lauke pastoviu kampiniu greičiu sukamas vielinis rėmelis, tai gaminama kintamoji elektros srovė. Pro besisukantį kontūrą praeinantis magnetinis srautas visą laiką keičiasi. Kai išvesta į kontūro plokštumą normalė n sudaro su magnetinės indukcijos vektoriaus B kryptimi kampą j, tai magnetinis srautas lygus F=BScosj=BScoswt … Daugiau…

Radijo bangu savybes

Radijo išradimas. Radiotelegrafija Radiotechnika greitai tobulėjo. Jos vystymesi galima pažymėti kelis laikotarpius. Pirmasis laikotarpis yra radiotelegrafijos bei ilgųjų radijo bangų laikotarpis. Hercas ir Popovas pirmuosius tyrimus atliko trumpomis elektromagnetinėmis bangomis. Popovas nustatė, kad įjungus į virpėjimų kontūrą anteną, radijo bangų sklidimo tolis didėja, bet antena kontūre ilgina siunčiamąją bangą. Jau … Daugiau…

Fizikos teorija ruosiantis 12 klases valstybiniam egzaminui

FIZIKA VALSTYBINIO EGZAMINO TEORIJA Rankraščio teisėmis Puslapį lankantiems, fizikos nepeikiantiems. PRATARMĖ Ši knygelė – ir ne žinynas, ir ne egzaminui parengtų atsakymų rinkinys. Medžiaga išdėstyta taip, kad jaunuoliui, surikiavus perskaitytą, daugelis primirštų ar anuomet nepermąstytų fizikos sąvokų, dėsnių įstrigtų tarsi savaime. Visos fizikos dar niekas neišmoko, o abitūros egzaminui reikalingus … Daugiau…

Elektros srovė skysčiuose

Elektros srovė skysčiuosePirmosios rūšies laidinikai- tai metalai ir jų lydiniai, kuriais tekanti el. srovė nekeičia cheminės sudėties, o tik įšyla. Jiems būdingas elektroninis laidumas. Antrosios rūšies laidininkai- rūgščių, bazių ir druskų tirpalai, kuriuose el. srovė ne tik įšyla bet ir chemiškai sklyla į sudėtines dalis. Elektrolitai- tai medžiagos, kurios ištirpintos … Daugiau…

Oksidacija-redukcija

TERMODIN: Q=@U+A; A=p@V; V-const; Qv=@U; -Qp=@U+p@V, Qp=-@H (vidinENERG + isorEN = ENTALPIJA (H). H=U+pV; H=@U+p@V (Sist Energ padidej – teigiamas dydis). Endotermine- kur sunaudojama energ; Egzotermine- kur issiskiria energ. mAB+nCD->pAC+gBD; Ho -natural salygom. @Ho=(p@Ho.ac+g@Ho.bd) – (m@Ho.ab+n@Ho.cd); (cd, ab, ac, bd – medziagu pavadinimai); 1Kcal – 4.184 KJ; DIPOLIO momentas: Miu=q*L; … Daugiau…

Marsas1

MarsasMarsas – išorinė planeta, esanti arčiausiai Žemės. Jam skiriama itin daug dėmesio. Šio amžiaus pradžioje daugelis astronomų buvo įsitikinę, kad Marse yra išsivysčiusi civilizacija. Dabar šis mitas yra sugriautas. Jau nebetikima, kad egzistuoja net ir primityvi organinė medžiaga. Žiūrint pro teleskopą, Marsas panašus į rausvą skritulį su baltomis ašigalių kepurėmis … Daugiau…

Observatorijos

Įvadas Įvairiose pasaulio šalyse (Airijoje,Anglijoje,Meksikoje ir kitur) rasta prieš tūkstančius metų statytų observatorijų specialiai įrengtų įstaigų dangaus kūnams stebėti, liekanų. Dažniausiai tai būdavo megalitai-dideli akmeniniai blokai Saulės, Mėnulio ir šviesiausių žvaigždžių tekėjimo bei leidimosi taškams žymėti. 15 amžiaus pradžioje uzbekų astronomas M. Ulukbekas įkūrė puikią tais laikais observatoriją Samarkande ir … Daugiau…