Teisės testai su atsakymais

TESTAI 1. Nurodykite gerus atsakymus Anoniminėms interesų grupėms: a) pakeistos grupės narių pavardės b) ryškių lyderių stoka c) spontaniškas formavimasis d) visiškas veiklos slaptumas e) menkas organizuotumas f) trumpalaikė egzistencija g) nedalyvavimas protesto akcijose 2. Nurodykite gerą atsakymą Elektoratas — tai: a) elekcinio seimo nariai b) visuomenės viršūnė c) visuma … Daugiau…

Teises su atsakymais

TESTAI 1. Nurodykite gerus atsakymus Anoniminėms interesų grupėms: a) pakeistos grupės narių pavardės b) ryškių lyderių stoka c) spontaniškas formavimasis d) visiškas veiklos slaptumas e) menkas organizuotumas f) trumpalaikė egzistencija g) nedalyvavimas protesto akcijose 2. Nurodykite gerą atsakymą Elektoratas — tai: a) elekcinio seimo nariai b) visuomenės viršūnė c) visuma … Daugiau…

Logikos ir mokslo metodologijos

1. Loginių klasių teorija A. Įvertinkite apibrėžimo taisyklingumą (raskite klaidą, jei yra). Nustatykite apibrėžimo rūšį. „Loterija – pats tiksliausias būdas nustatyti optimistų kiekį“. Tai nėra apibrėžimas, o kažkoks neaiškus apibūdinimas. Pagal Plečkaitį, Apibrėžimas yra veiksmas, taip atskleidžiantis esminius objekto požymius, kad apibrėžiamasis objektas atskiriamas nuo gretimų objektų. (Plečkaitis R. Logikos … Daugiau…

Nusikaltimo sudėtis

TURINYSĮvadas 3 Nusikaltimo sudėties sąvoka ir reikšmė 4 Nusikaltimo sudėties požymiai 4 Normos dispozicija 5 Nusikaltimo sąvoka 6 Nusikaltimo sudėties reikšmė baudžiamojoje teisėje 6 Nusikaltimo sudėties struktūra 7 Nusikaltimo sudėties klasifikavimas 7 Išvados 10 Naudota literatūra 11 ĮVADAS Sąvoka „nusikaltimo sudėtis“ atsirado ne materialinėje, bet procesinėje teisėje. Ši sąvoka ilgą … Daugiau…

Galimi testo klausimai uzkardos pareigunams

Paruošto testo klausimų sąrašas Testo pavadinimas: Galimi testo klausimai uzkardos pareigunams, pagrindas: Nenurodytas, teisingų atsakymų minimumas: 70%. Teisingi atsakymai pažymėti „+“, klaidingi „-„. 1 klausimas: Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas „Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo, gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją … Daugiau…

Piktzoliu naikinimo budai

KAUNO KOLEGIJOS KRAŠTOTVARKOS FAKULTETAS ŽELDINIŲ IR AGROTECHNOLOGIJŲ KATEDRA Agrotechninės piktžolių naikinimo priemonės Atliko: ZD 5/1 gr. stud.. Raimonda Doreikaitė Mastaičiai, 2005 Turinys: 1. Įvadas 1 psl. 2. Agrotechninis piktžolių naikinimo būdas 2 psl. 3. Sėjomaina – priemonė pasėlių piktžolėtumui mažinti…..3 psl. 4. Tarpinės kultūros 4 psl. 5. Dirvų sausinimas … Daugiau…

M wėberio biurokratija

Turinys ĮVADAS 3 1. AB „TEO LT 4 1.1. Vizija 4 1.2. Misija 5 1.3. Vertybės 5 2. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ 6 2.1. Balansas 6 2.2. Pelno (nuostolių) ataskaita 7 2.3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 7 2.4. Pinigų srautų ataskaita 8 2.5. Aiškinamasis raštas 8 3. AB „TEO LT“ 2007 METŲ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ 9 3.1. Balansas 9 3.2. Pelno (nuostolių) ataskaita 10 3.3. Pinigų srautų … Daugiau…

Breikas

BREIKO ISTORIJA70-tujų pabaigoje juodųjų Amerikos gyventojų muzika valdė „šėtonas“ vardu JAMES BROWN. Jo koncertai išsiskyrė originaliu virtuoziškumu, vokalų žaismu, bei šokėjų išdarinėjamais triukais scenoje. Beje pats JAMES taipogi labai neblogai šoko. Visa tai primindavo chaotiška bėgiojimą scenoje suderinta su beprotiškais rankų mostais. Publika buvo sužavėta ta naujove, dalis jaunųjų gerbėju … Daugiau…

Darbas su asmenemis priklausomais nuo alkocholio

TURINYS Įvadas 2 1.Alkoholizmas 3 1.1. Alkoholizmo trejybė 3 1.2. Alkoholizmo stadijos 4 1.3. Alkoholis šeimoje ir visuomenėje 4 2. Vaikų alkoholizmo ypatumai 5 2.1..Alkoholizmas-kaip nedarnios šeimos reiškinys 6 2.2.Ko neturėtų daryti socialinis darbuotojas, dirbdamas su šiomis šeimomis 7 3. Nedarni šeima ir jos įtaka vaikui 7 3.1. Nedarni šeima – vaiko asmenybės vystymąsi stabdantis veiksnys 7 3.2. Nedarnios šeimos … Daugiau…

Narkomanija

, 2001m. Narkomanija 2005 TurinysTikslai ir uždaviniai 3 psl. Įvadas 4 psl. Socialinė parama asmenims igijusiems priklausomybę nuo narkotikų 5 psl. Kretingos rajono narkologinių pacientų statistika 8 psl. Išvados 9 psl. Naudota literatūra 10 psl. Tikslai ir uždaviniai: • Išaiškinti sparčias narkomanijo plitimo priežastis • Supažindinti … Daugiau…

Smurto prevencija

Gėda ir asmenybės mirtis J.Gilligan teigia, kad pagrindinis smurto motyvas ir priežastis gali būti noras atsikratyti, išvengti skaudaus, nepakenčiamo, neįveikiamo gėdos bei pažeminimo jausmo ir pakeisti jį priešingu – išdidumo jausmu. Gėda atitinka savojo „aš“praradimo jausmą. Žmonės piktinasi jausdamiesi pažeminti ir taip aiškėja ryšys tarp gėdos it įniršio. Jau prieš … Daugiau…

Kohabitacijos tyrimas anketa

Kauno miesto gyventojų požiūrio į neregistruotą santuoką (kohabitaciją) požiūrio tyrimas Vykstant esminiams pastarojo dešimtmečio socialiniams, politiniams ir ekonominiams visuomenės pokyčiams, vis labiau gausėja nesusituokusių šeimų, kohabitacija tampa alternatyva tradicinei šeimai, vis dažniau šeimos kūrimas prasideda gyvenimu kartu nesusituokus. Šia anketa siekiama išsiaiškinti, koks yra Lietuvos miesto Kauno įvairaus amžiaus žmonių … Daugiau…

Stratifikacija hierarchija klasė luomas galia

TURINYS1. Įvadas 2. Hierarchija, stratifikacija ir klasė (pgl. M. Harris, R.A. Rothman) 3. Klasė kaip uždara ir atvira sistema (pgl. R.A. Rothman) 4. Kasta: skirtumai nuo klasės (pgl. L. Dumont, M. Harris) 5. Klasė: grupės ir kategorijos (pgl. R. Jenkins) 6. Klasių konfliktas (pgl. K. Marx) 7. Galios samprata (pgl. … Daugiau…

narkotiniu medziagu vartojimo priezastys bei prikla

TYRIMO PROBLEMOS FORMULAVIMAS Šiandien vis garsiau suskamba balsai, prabylantys apie gresiantį pavojų – mo-kyklose klestinčią narkomaniją. Kiek pagrįstos šios baimės, pasakyti sunku, kadangi išsamių ir rimtų tyrimų Lietuvoje šia tema kol kas dar nėra. Aišku viena – toks reiški-nys iš tiesų egzistuoja, neaiškūs tik jo mastai – galbūt jie išpūsti … Daugiau…

Budizmo istorija

Budizmo atsiradimas. Legenda apie Buda. Budizmas, kaip ir hinduizmas buvo nebrachmaniškuju senoves Indijos gyventoju sluoksniu reakcija i brachmanizma. I-ame tukst. pr. m. e. sankhjos, jogos, vedu sistemos savo doktrinomis ir praktinemis rekomendacijomis sukure pakankamai tvirta pagrinda nemažos žmoniu dalies, norinciu atsiriboti nuo materialaus pasaulio bei sukoncentruoti demesi ir jegas savo … Daugiau…

Religijos egzaminas 11 klases

Testas 1. Kas yra filosofija, religija, teologija?Žodis „filosofija“ yra graikiškos kilmės ir reiškia išminties meilę. Šis žodis dar buvo vartojamas prieš Sokratą. Tačiau tiktai Sokratas šiam žodžiui suteikė patvarią reikšmę. Platonas filosofiją apibrėžia kaip grožio, išminties ir tiesos meilę. Platono dėmesio centre buvo išmintingas, doras, sąžiningas žmogus. Tokie žmonės Graikijoje … Daugiau…

Rekvizitų įforminimas

TESTAI: REKVIZITŲ ĮFORMINIMAS 1 variantas.1. Kokio formato popieriaus lapuose įforminami dokumentai? Dokumentai įforminami tokių formatų, pagal LST EN 20216:2001 ir ISO 353:1975 standartus, popieriaus lapuose: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm) ir A4 L (210 x 297mm), A5 L (148 x 210 mm). Dokumentams, kurie rengiami … Daugiau…

Seimos edukologija

ŠEIMOS EDUKOLOGIJA Šeima – viena seniausių visuomenės institucijų. Šeima yra didi vertybė. Šeimių santykių moksliniam pažinimui irgi būdingos senos filosofinės, etnografinės, demografinės, sociologinės ir kitostradicijos, ilgai tobulintinos teorinės ir empirinės tyrimų schemos. Lietuvos valstybės požiūris į šeimą įtvirtintas „Lietuvos Respublikos Konstitucijoje“. Joje rašoma: „Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė … Daugiau…

Psichologijos

BENDRAVIMO PSICHOLOGIJOS TESTAS1. Kas nepriklauso neverbalinio bendravimo tipui? A. Bendravimas veido išraiška ir akimis. B. Poza. C. Gestai. D. Kalba E. Prisilietimai2. Kas yra faktinis bendravimas? A. Kai norima palaikyti pokalbį, kalbama apie orą, madą ar sportą. B. Kai perduodama informacija ar instrukcijos. C. Kai išsakomos pažiūros ir perteikiamos vertybės, … Daugiau…

Depresija

Turinys Ižanga 1. Depresija, kas tai? • Depresijos sąvoka • Depresijos formos • Sutrikimo laipsnis • Eiga • Papildomi veiksniai • Problema • Problemos atsiradimo priežastys 2. Depresijos simptomai 3. Depresijos priežąstys • Moterų depresija • Vyrų depresija • Senyvo amžiaus žmonių depresija • Vaikų depresija 4. Depresijos gydimo būdai … Daugiau…

Hipnozė ir savianalizė

ĮvadasKai mes įsigiliname į reiškinio esmę , tai mažų mažiausiai randame tos ateities svertą . Ir kur yra ta esmė , jei ji ne ten , ką mes , remdamiesi žmogiškosiomis normomis , vadiname puikumu ir gėriu ? … Iš tikrųjų šiame taške yra viskas , galbūt tai saulėtojo „ … Daugiau…

Platonas valstybe

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS NEAKIVAIZDINĖ STUDIJOS C GRUPĖS DALYKAS POLITINĖ FILOSOFIJA NAMŲ DARBAS NR. 1: 2 KNYGOS PLANAS IŠ KNYGOS PLATONAS „VALSTYBĖ“ 2004-04-05 Atliko:Politikos mokslų ir diplomatijos instituto Viešojo administravimo programos 1 k. Stud. ANTANAS VILEIKISTikrino: Dėstyt. Milda Paulikaitė Kaunas 2004 PLATONAS VALSTYBĖ Antroji knyga I. ĮŽANGA. I.1. … Daugiau…

Tarptautinės derybos mokslas ir menas

TURINYS ĮVADAS 1 DERYBŲ SAMPRATA 3 DERYBŲ ISTORIJA 6 LIETUVA IR TARPTAUTINĖS DERYBOS 19 IŠVADOS 22 LITERATŪROS SĄRAŠAS 23 ĮVADAS Tarptautinės derybos – plačiai paplitęs būdas spręsti įvairius klausimus. Būsime neteisūs sakydami, jog beveik visi tarptautiniai santykiai prasideda ir baigiamos įvairių formų, įvairaus turinio derybomis. Tačiau, dažnėjant deryboms ir plečiantis … Daugiau…

Seima ir valstybė

ĮVADAS Šeima ir valstybė yra glaudžiai susijusios. Laisvos visuomenės principai Dažnai nustatyti santykį tarp šeimos ir valstybės naudojama tokia schema: Šeima → mokykla → darbo vieta → bendruomenė → savivaldybės → valstybėŠiame darbe labiausiai gilinsiuosi į valstybė paramą šeimai. Kas tai reglementuoja, kokia pagalba teikiama. Taip pat apžvegsiu valstybės mokamas … Daugiau…

Pavadinimas tautiskumo ugdymas

Pavadinimas tautiskumo ugdymas Apibūdinimas Tautiškumas- tai būdas arba forma kuria reiškiasi tauta. Tautiškumą reikia ugdyti nuo pat vaiko gimimo, ir visas tautiškumo mokymasis trunka visą gyvenimą.Tautiškumas įgyjamas per tautinę kultūrą. Kuo žmogus labiau dalyvauja aktyvioje veikloje susijusioje su tautiškumo ugdymu visuomenėje, tuo jis labiau tobulėja ir mokosi tautiškumo.Šio referato tikslas … Daugiau…

Darbinis auklėjimas

Turinys: 1. Darbinis auklėjimas 1 2. Ekoniminis auklėjimas 5 3. Fizinis grūdinimas 7 4. Išvados 8 5. Naudota litratūra 9 Dabinis auklėjimas “Bendrųjų programų“ skyriuje „Darbai ir buities kultūra“ taip apibūdinama svarbiausia darbų ir buities kultūros mokymo „misija“ : „…ugdyti mąstantį, nebijantį problemų žmogų, atsakingą už savo tautos, jos kultūros raidą ir integravimąsi į … Daugiau…

Migrena

Migrenos priepuolis paprastai gydomas vaistais, tačiau nereikėtų pasitikėti vien tik vaistais. Rūpinimasis savimi yra viso gydymo pagrindas. Labai svarbu išvengti priepuolius provokuojančių veiksnių. Pacientai labai dažnai nusivilia gydymu, nes vaistai migrenos visiškai neišgydo. Vaistai ir nemedikamentinės priemonės tik padeda sumažinti priepuolių dažnumą ir sunkumą. Migrenos priepuolių pobūdis metams bėgant keičiasi, … Daugiau…

Odos lipidinio barjero struktūra ir savybės

Odos lipidinio barjero struktūra ir savybės. Reikalavimai kosmetikai, odos lipidinio barjero atstatymui. ĮžangaŠio darbo tikslas: išsiaiškinti odos lipidinio barjero struktūrą, jo būvimo vietą odoje, reikšmę odai, jo savybes, kokie reikalavimai kosmetikai odos lipidinio barjero atstatymui. Kosmetinių preparatų prasiskverbimas į odą: Kosmetinių preparatų veiksmingumą užtikrina tik tinkamas sudedamųjų dalių, galinčių patekti … Daugiau…

Hiperlipidemijos jų formos priežastys ir pasekmės

Santrauka Pagerėjus visuomenės gyvenimo sąlygoms žmonėms nebereikia badauti, labai sunkiai dirbti ir t.t. Todėl tai sudarė sąlygas piknaudžiauti maistu, mažai judėti, ko pasekoje žmonės pradeda tukti ir sirgti su tuo susijusiomis ligomis. Didžioji dalis lipidų, patenkančių į mūsų organizmą su maistu, per limfinę sistemą pernešami į kraują, iš čia patenka … Daugiau…