Seima ir valstybė
5 (100%) 1 vote

Seima ir valstybė

ĮVADAS

Šeima ir valstybė yra glaudžiai susijusios. Laisvos visuomenės principai

Dažnai nustatyti santykį tarp šeimos ir valstybės naudojama tokia schema:

Šeima → mokykla → darbo vieta → bendruomenė → savivaldybės → valstybė

Šiame darbe labiausiai gilinsiuosi į valstybė paramą šeimai. Kas tai reglementuoja, kokia pagalba teikiama. Taip pat apžvegsiu valstybės mokamas išmokas/pašalpas šeimoms. Be abejo, įdomu išsiaiškinti kokia valstybės pagalba šeimos daugiausiai naudojasi, o kokios pagalbos labiau reikėtų.

ŠEIMOS POLITIKA

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus paramos šeimai politiką formuoja ir įgyvendina įvairaus lygio socialinės institucijos ir struktūros: vyriausybinės, vietinės valdžios, visuomeninės – bendruomeninės, privačios. Pagrindiniai veiksmų tipai, apibrėžiantys paramos šeimai politiką yra įstatymai ir normos. Didelę reikšmę turi pašalpos ir lengvatos, taip pat paslaugos.

Šeimos politikos skirstoma į tipus:

– bendra paramos politika;

– dviejų darbo užmokesčių politika;

– į rinką orientuota politika

Socialinė parama, kaip ir kitos svarbiausios valstybės vykdomos politikos, turi teisinį pagrindą. Parama šeimai integruota į daugelį pagrindinių socialinės paramos įstatymų.

Valstybės parama šeimai konkrečiai įteisinta LR Konstitucijos 39 straipsnyje. Be Konstitucijos, egzistuoja kiti teisės aktai, kuriais reglamentuojama socialinė parama. Svarbiausi įstatymai yra šie:

– LR piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymas (2004 m. rugsėjo 21 d.)

– LR išmokų vaikams įstatymas (2004 m. gegužės 18 d.)

– LR ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas (2000 m. gruodžio 21 d.)

– LR socialinių paslaugų įstatymas (1996 m. spalio 9 d.)

– LR civilinis kodeksas

– LR Darbo kodeksas

– Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija (2003 m. gegužės 20 d.)

Be šių įstatymų, Lietuvoje taip pat galioja ir tarptautinės teisės normos socialinėje pagalbos sferoje:

– Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija (vienas svarbiausių tarptautinių dokumentų, nuosekliausiai ir išsamiausiai reglamentuojančių vaiko teises)

– Europos socialinės apsaugos kodeksas;

– Europos socialinė chartija (šeimos teisė į socialinę, teisinę ir ekonominę apsaugą);

– Europos konvencija dėl sprendimų, susijusių su vaikų globa, pripažinimo ir vykdymo bei vaikų globos atnaujinimo; ir kt. tarptautinės teisės normos.

Institucijos reguliuojančios socialinę pagalbą šeimai:

– Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (įsteigta 2000 m. liepos 28 d. Seimo nutarimu). Ši įstaiga yra savarankiška (atskaitinga tik Seimui) vaiko teisių laikymosi priežiūros ir kontrolės valstybės institucija, išlaikoma iš valstybės biudžeto. Šiuo metu vaiko teisių apsaugos kontrolierė yra Rimantė Šalašavičiūtė

– Šeimos ir vaiko reikalų komisija (sudaryta 1997 m. vasario 25 d.) Komisija yra sudaryta iš 9 seimo narių, kurie atstovauja frakcijoms pagal proporcingo daugumos ir mažumos atstovavimo principą. Komisija rūpinasi šeimos valstybės politikos koncepcijos tobulinimu ir įgyvendinimu. Formuoja demografinių problemų sprendimo strategiją. Siekia, kad būtų tinkamai rengiami ir taikomi Europos Sąjungos teisės aktų, Jungtinių Tautų konvencijų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių vaiko, moterų teises, jų interesų apsaugą, reikalavimai.

– Vaiko teisių apsaugos tarnybos. Ji yra daugelio miestų ir rajonų savivaldybėse. Šios tarnybos pagrindinės užduotys yra užtikrinti vaiko teisių apsaugą, rengti ir įgyvendinti priemones vaiko teisių apsaugai, ginti ir atstovauti veiko teises, organizuoti be tėvų globos likusių vaikų globą bei įvaikinimą.

SOCIALINĖS PARAMOS

Valstybė moka pašalpas kūdikio besilaukiančioms moterims, vaikus auginančioms bei mažas pajamas gaunančioms šeimoms.

Socialinė valstybės parama šeimoms ir vaikams apima paramą kūdikio besilaukiančioms moterims, paramą vaikus auginančioms šeimoms, paramą globojamiems vaikams bei piniginę socialinę paramą mažas pajamas gaunančioms šeimoms.

Valstybės parama besilaukiančioms kūdikio moterims. Motinystės pašalpa dirbančioms moterims – 100% kompensuojamojo uždarbio. Pašalpa mokama nėštumo gimdymo atostogų metu 126 kalendorinių dienų: 70 iki gimdymo ir 56 dienas po gimdymo. Be to, gimus kūdikiui šeima gauna 8 MGL dydžio išmoką.

Parama vaikus auginančioms šeimoms. Motinystės (tėvystės) pašalpa apima 70% kompensuojamojo uždarbio. Motinystės (tėvystės) pašalpa mokama vaiko priežiūros atostogų metu iki vaikui sukaks vieneri metai. Nuo 2004 m. kovo 1 d. motinystės (tėvystės) pašalpos dydis yra 70 % pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio.

Tėvystės atostogos. Lietuvos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia, kad praktika rodo jog, šiuo metu galimybe eiti vaiko priežiūros atostogų pasinaudoja maždaug 1 proc. Lietuvos vyrų. Lietuvoje tėvystės atostogų eina aukštesnio išsilavinimo moderniai mąstantys vyrai. Ši pašalpa labiausiai iš visų socialinės paramos formų atitinka draudimo požymius, kadangi mokama
apdraustiesiems konkretų laikotarpį ir išmokos priklauso nuo buvusio darbo užmokesčio. Be to, šiai pašalpai keliamas tikslas irgi yra draudiminis – “kompensuoti laikinai prarastą dėl nėštumo, gimdymo ir vaiko priežiūros uždarbį“.

Piniginė socialinė parama mažas pajamas gaunančioms šeimoms. Be socialinės pašalpos (90% skirtumo tarp VRP šeimai ir vidutinių šeimos pajamų per mėnesį); mažas pajamas gaunančiai šeimai 3 mėnesiams taikomos kompensacijos už būsto šildymą, šaltą bei karštą vandenį.

Be šių pašalpų, išmokos mokamos šeimai, atitinkamos auginančiai 1-2, 3-4 ar daugiau vaikų. Taip pat tokių šeimų dirbantiems tėvams taikomas neapmokestinamas pajamų dydis.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 833 žodžiai iš 1635 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.