Galimi testo klausimai uzkardos pareigunams
5 (100%) 1 vote

Galimi testo klausimai uzkardos pareigunams

1121314151617181

Paruošto testo klausimų sąrašas

Testo pavadinimas: Galimi testo klausimai uzkardos pareigunams, pagrindas: Nenurodytas, teisingų atsakymų

minimumas: 70%.

Teisingi atsakymai pažymėti „+“, klaidingi „-„.

1 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas „Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,

gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo“; Tema: Teisė/administracinė, VSAT

nagrinėjami pažeidimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

Sprendimus dėl užsieniečių įpareigojimo išvykti iš LR priima:

– a) Migracijos departamentas;

+ b) VSAT struktūrinis padalinys;

+ c) Teritorinė policijos įstaiga;

– d) Užsienio reikalų ministerija;

– e) Teismas;

2 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas „Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,

gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo“; Tema: Teisė/administracinė, VSAT

nagrinėjami pažeidimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

Užsienietis negali būti įpareigotas išvykti iš LR:

– a) jei neturi galiojančio paso ar kito jį atitinkančio dokumento;

– b) jei jis neįvykdė turtinių įsipareigojimų Lietuvos Respublikai

+ c) jeigu jam paskirta kardomoji priemonė, kuri apriboja jo teisę išvykti iš Lietuvos Respublikos, arba jeigu jam taikomi

judėjimo laisvės Lietuvos Respublikoje apribojimai.

– d) jei jis yra nepilnametis.

3 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas „Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,

gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo“; Tema: Teisė/administracinė, VSAT

nagrinėjami pažeidimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.

Sprendimas dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti iš LR įforminamas:

+ a) dviem egzemplioriais;

– b) vienu egzempliorių;

– c) trimis egzemplioriais;

– d) keturiais egzemplioriais.

4 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas „Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,

gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo“; Tema: Teisė/nedetalizuojama,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.

LR Vidaus reikalų ministro nustatytos formos žyma apie užsieniečio įpareigojimą išvykti iš LR žymimi užsieniečio

kelionės dokumentai, išskyrus atvejus:

– a) kai įpareigojimą išvykti sankcionuoja teismas;

+ b) kai užsieniečio, kurio leidimas gyventi LR panaikintas, nes užsienietis išvyksta gyventi į užsienio valstybę;

– c) kai tokį sprendimą priima institucija, įpareigojanti užsienietį išvykti.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:49, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 1 lapas iš 882

Teisingi atsakymai pažymėti „+“, klaidingi „-„.

5 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas „Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,

gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo“; Tema: Teisė/administracinė, VSAT

nagrinėjami pažeidimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.

VSAT rinktinės vadas ar jo įgaliotas pareigūnas turi priimti sprendimą dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti iš LR:

– a) ne vėliau kaip per 3 valandas;

– b) ne vėliau kaip per 5 valandas;

+ c) ne vėliau kaip per 48 valandas;

– d) ne vėliau kaip per 10 dienų.

6 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas „Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,

gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo“; Tema: Teisė/baudžiamoji, užsieniečių

išsiuntimas; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 52 sek.

Laikas, per kurį Migracijos departamentui turi būti pateikta siūlomo išsiųsti užsieniečio, išskyrus atliekančius arešto ar

laisvės atėmimo bausmę, byla, pradedamas skaičiuoti nuo:

– a) užsieniečio sulaikymo;

– b) užsieniečio padaryto teisės pažeidimo nustatymo dienos;

+ c) užsieniečio asmens tapatybės bei pilietybės nustatymo dienos;

+ d) fakto, jog užsienietis neįvykdė įpareigojimo išvykti iš LR, dienos.

7 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas „Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,

gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo“; Tema: Teisė/nedetalizuojama,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi;
Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

LR policijos komisariato vadovas ar migracijos tarnybos tarnautojas turi išnagrinėti ir priimti sprendimą dėl užsieniečio

įpareigojimo išvykti LR:

– a) per 3 valandas;

– b) per 5 valandas;

+ c) per 48 valandas;

– d) per 10 dienų.

8 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas „Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,

gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo“; Tema: Teisė/nedetalizuojama,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Jei yra aplinkybės, trukdančios įvykdyti priimtą sprendimą dėl užsieniečio išsiuntimo iš LR, reikia informuoti ar kreiptis į:

– a) Policijos departamentą;

+ b) sprendimą priėmusią įstaigą;

– c) policijos komisariatą;

– d) VSAT.

9 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas „Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos

taisyklių patvirtinimo“; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24

Atleidus pareigūną iš darbo, jo datatorius grąžinamas:

– a) užkardai;

– b) punktui, kuriame jis dirbo;

– c) sunaikinamas;

+ d) rinktinei.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:49, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 2 lapas iš 883

Teisingi atsakymai pažymėti „+“, klaidingi „-„.

10 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas „Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos

taisyklių patvirtinimo“; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36

Datatorius su numeriu priskiriamas VSAT pareigūnui, išdirbusiam:

+ a) VSAT 6 mėn., iš kurių 3 mėn. PKP;

– b) VSAT 3 mėn.;

– c) VSAT 9 mėn., iš kurių – 6 mėn. PKP;

– d) VSAT 6 mėn.

11 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas „Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos

taisyklių patvirtinimo“; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų saugojimas; Grupė: Sienos apsauga/štabai, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas

klausimui atsakyti: 24 sek.

Užpildyta datatorių išdavimo – priėmimo knyga užkardoje saugoma:

– a) 1 m.;

– b) 2 m.;

– c) 4 m.;

+ d) 5 m.

12 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas „Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos

taisyklių patvirtinimo“; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui

Užkardos vadas tikrina datatorių techninę būklę kartą per:

+ a) 1 mėn.;

– b) 2 mėn.;

– c) 3 mėn.;

– d) 4 mėn.

13 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas „Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos

taisyklių patvirtinimo“; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24

Už datatoriaus techninę būklę atsako:

+ a) pareigūnas, kuriam priskirtas datatorius;

– b) užkardos budėtojas;

– c) užkardos (PKP viršininkas) vadovas;

– d) pamainos vyresnysis.

14 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas „Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos

taisyklių patvirtinimo“; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24

Praradus datatorių, nedelsiant pranešama:

– a) VSAT budėtojui;

– b) Sienos apsaugos skyriaus darbuotojams;

– c) Kanceliarijai;

+ d) Rinktinės vadui.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:50, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 3 lapas iš 884

Teisingi atsakymai pažymėti „+“, klaidingi „-„.

15 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas „Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos

taisyklių patvirtinimo“; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36

Pareigūnas jam priskirtą datatorių gali perduoti naudoti:

– a) tik užkardos pamainos vyresniajam;

– b) tik užkardos vadovui;

– c) ne žemesniam vadovui, nei rinktinės vadas;

+ d) niekam.

16 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas „Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos

taisyklių patvirtinimo“; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24

Datatoriaus pirmasis simbolis:

– a) esami metai;

– b) esamas mėnuo;

– c) “LIETUVA”;

+ d) apsaugos skaičius.

17 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas „Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos

taisyklių patvirtinimo“; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti:
įsakymu datatorius priskiriamas pareigūnui?

+ a) rinktinės vado įsakymu;

– b) VSAT SAV viršininko įsakymu;

– c) VSAT vado įsakymu;

– d) Vidaus reikalų ministro potvarkiu.

18 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.02.28 LRV Nr. 302 – nutarimas „Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos patvirtinimo“;

Tema: Taktika, kelionės dokumentai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 72 sek.

Kuriame atsakyme išvardinti visi pagrindiniai vaiko asmenį liudijantys dokumentai:

+ a) LR piliečio pasas, LR diplomatinis pasas arba tarnybinis pasas, vaiko kelionės dokumentas, kelionės dokumentas

(pateikia asmenys be pilietybės), pabėgėlio kelionės dokumentas, atitinkamas užsienio valstybės kelionės dokumentas;

– b) LR diplomatinis pasas, LR piliečio pasas, atitinkamas užsienio valstybės kelionės dokumentas;

– c) LR piliečio pasas, LR diplomatinis pasas, vaiko kelionės dokumentas, kelionės dokumentas (pateikia asmenys be

pilietybės), pabėgėlio kelionės dokumentas, atitinkamas užsienio valstybės kelionės dokumentas, savivaldybės vaiko teisių

apsaugos tarnybos raštas;

– d) LR piliečio pasas, LR diplomatinis pasas arba tarnybinis pasas, vaiko kelionės dokumentas, kelionės dokumentas

(pateikia asmenys be pilietybės), atitinkamas užsienio valstybės kelionės dokumentas, savivaldybės vaiko teisių apsaugos

tarnybos raštas, notariškai patvirtintas tėvų sutikimas.

19 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.02.28 LRV Nr. 302 – nutarimas „Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos patvirtinimo“;

Tema: Taktika, kelionės dokumentai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

Jei vaikas, turintis LR diplomatinį arba tarnybinį pasą, vyksta į užsienio valstybę pas vieną iš tėvų laikinai arba nuolat

gyvenantį (dirbanti) užsienio valstybėje, jis vykdamas vienas, be minėto paso turi pateikti:

– a) savo tėvų (įtėvių) ar vieno iš jų sutikimą;

+ b) kiti dokumentai nebūtini;

– c) savo tėvų (įtėvių) ar vieno iš jų sutikimą ir kopija.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:50, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 4 lapas iš 885

Teisingi atsakymai pažymėti „+“, klaidingi „-„.

20 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.02.28 LRV Nr. 302 – nutarimas „Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos patvirtinimo“;

Tema: Taktika, kelionės dokumentai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 54 sek.

Jei vaikas gyvena su abiem tėvais (įtėviais) ir vyksta į užsienio valstybę su vienu iš jų, išskyrus asmenį liudijančių

dokumentų VSAT pareigūnams pateikia:

– a) antrojo iš vaiko tėvų (įtėvių) sutikimą, kad vaikas laikinai išvyktų ir šio sutikimo kopija;

+ b) antrojo iš vaiko tėvų (įtėvių) sutikimą, kuriame nurodyta jo galiojimo laikas, kad vaikas laikinai išvyktų ir šio

sutikimo kopija.;

– c) abiejų tėvų (įtėvių) sutikimas, kuriame nurodyta jo galiojimo laikas, kad vaikas laikinai išvyktų;

– d) antrojo iš vaiko tėvų (įtėvių) sutikimas, kuriame nurodyta jo galiojimo laikas, kad vaikas laikinai išvyktų.

21 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.02.02 LRV Nr. 126 – nutarimas „Dėl pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių patvirtinimo“; Tema:

Darbo santykiai, VRS statutas; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 47 sek.

Pasienio tikrinimas, tai:

+ a) asmenų ir transporto priemonių vykimo per valstybės sieną teisėtumo tikrinimas ir kiti tikrinimo veiksmai, kurie

pagal įstatymus ir kitus teisės aktus pavesti atlikti VSAT;

– b) asmenų ir gabenamų prekių per valstybės sieną teisėtumo tikrinimas ir kiti tikrinimo veiksmai, kurie pagal įstatymus ir

kitus teisės aktus pavesti atlikti VSAT;

– c) asmenų, gabenamų prekių ir transporto priemonių vykimo per valstybės sieną teisėtumo tikrinimas ir kiti tikrinimo

veiksmai, kurie pavesti atlikti VSAT.

22 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.03.28 VRM Nr. 154 – įsakymas „Dėl pasienio tikrinimo tvarkos patvirtinimo“; Tema: Darbo santykiai, VRS

statutas; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Atliekant įprastinį transporto priemonės pasienio tikrinimą, paprastai:

– a) keleiviai iš transporto priemonės išlaipinami;

+ b) keleiviai iš transporto priemonės neišlaipinami;

– c) išlaipinamas vairuotojas, keleiviai iš transporto priemonės neišlaipinami.

23 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas „Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo“;

Tema: Darbo santykiai, VRS statutas; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 54 sek.

Pareigūnas, vykdantis užduotį ,,Asmenų, transporto priemonių ir gabenamų krovinių radiacinė kontrolė“, privalo:

+ a) užfiksavęs jonizuojančiosios spinduliuotės lygį, viršijantį leistiną, nedelsdamas praneša pamainos vyresniajam ir imtis

priemonių sulaikyti transporto priemonę (krovinį) bei užtikrinti aplinkinių žmonių radiacinę saugą;

– b)
užfiksavęs jonizuojančiosios spinduliuotės lygį, viršijantį leistiną, nedelsdamas praneša pamainos vyresniajam, laukti

tolesnių nurodymų ir sulaikyti transporto priemonę (krovinį);

– c) užfiksavęs jonizuojančiosios spinduliuotės lygį, nedelsdamas užtikrina aplinkinių žmonių radiacinę saugą, praneša

pamainos vyresniajam ir imtis priemonių sulaikyti transporto priemonę (krovinį).

24 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas „Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo“;

Tema: Darbo santykiai, VRS statutas; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

Pareigūnas, vykdantis užduotį ,,Vizų išdavimas“, privalo:

+ a) būti susipažinęs su tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais;

+ b) priėmęs prašymą vizai gauti, sutikrinti duomenis su užsienio asmens kelionės dokumentu, pasirašyti prašyme;

+ c) patikrinti pateiktą asmens kelionės dokumentą ir dokumentus, patvirtinančius galimybę išduoti vizą PKP;

+ d) patikrinti, ar sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava už vizos išdavimą;

+ e) įdėti atvykimo spaudą į kelionės dokumentą.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:51, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 5 lapas iš 886

Teisingi atsakymai pažymėti „+“, klaidingi „-„.

25 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas „Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo“;

Tema: Darbo santykiai, VRS statutas; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 54 sek.

Pareigūnas, vykdantis užduotį ,,Laikinųjų valstybinio numerio ženklų ( l.v.n.ž.) išdavimas“, privalo:

– a) atitinkamų teisės aktų nustatyta tvarka išduoti l.v.n.ž., prieš tai atlikęs įvežamos autotransporto priemonės apžiūrą ir

patikrinti, ar identifikaciniai požymiai atitinka nurodytus registracijos dokumentuose;

– b) atitinkamų teisės aktų nustatyta tvarka išduoti l.v.n.ž., prieš tai atlikęs įvežamos autotransporto priemonės apžiūrą ir

paimti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą;

– c) atitinkamų teisės aktų nustatyta tvarka išduoti l.v.n.ž., prieš tai atlikęs įvežamos autotransporto priemonės apžiūrą ir

patikrinti, ar identifikaciniai požymiai atitinka nurodytus registracijos dokumentuose ir paimti nustatyto dydžio čekį,

sumokėta už l.v.n.ž. išdavimą;

+ d) atitinkamų teisės aktų nustatyta tvarka išduoti l.v.n.ž., prieš tai atlikęs įvežamos autotransporto priemonės apžiūrą ir

patikrinti, ar identifikaciniai požymiai atitinka nurodytus registracijos dokumentuose ir paimti nustatyto dydžio valstybės

26 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas „Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,

gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo“; Tema: Teisė/administracinė, VSAT

nagrinėjami pažeidimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

VSAT struktūriniai padaliniai turi teisę priimti sprendimus dėl užsieniečių įpareigojimo išvykti iš LR:

– a) Visais atvejais, išskyrus kai užsieniečiai turi leidimą nuolat gyventi LR;

+ b) Visais atvejais, kai užsieniečiai yra, gyvena VSAT struktūrinio padalinio aptarnaujamoje teritorijoje arba yra sulaikytas;

– c) Visais atvejais kai užsieniečiai sulaikomi pasienio ruože arba pasienio kontrolės punkte ir nėra priežasčių, dėl kurių

užsienietis negali būti išsiųstas;

– d) VSAT struktūriniai padaliniai sprendimų nepriima.

27 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.28 VSAT prie LR VRM Nr. 4-155 – įsakymas „Dėl pranešimų ir informacijos Valstybės sienos apsaugos

struktūriniuose padaliniuose fiksavimo tvarkos“; Tema: Taktika, budėtojų dalys; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis:

aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

VSAT budėtojų dalyje gaunamų telefoninių pranešimų instrukcija nustato balsinių pranešimų, gautų pasitikėjimo telefonu,

įrašymą į tam skirtą įrangą (magnetofoną). Šie įrašai gali būti panaikinami praėjus terminui:

– a) terminas nenustatomas;

– b) 1 metams;

+ c) 30 dienų;

– d) 6 mėnesiams.

28 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.28 VSAT prie LR VRM Nr. 4-155 – įsakymas „Dėl pranešimų ir informacijos Valstybės sienos apsaugos

struktūriniuose padaliniuose fiksavimo tvarkos“; Tema: Taktika, budėtojų dalys; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis:

aukščiausias; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.

VSAT budėtojų dalyje gaunamų telefoninių pranešimų instrukcija nustato balsinių pranešimų, gautų pasitikėjimo telefonu,

įrašymą į tam skirtą įrangą (magnetofoną). Šie įrašai gali būti teikiami kitoms institucijoms, jei:

+ a) tai numato teisės aktai ;

+ b) tai numato tarpusavio bendradarbiavimo susitarimai;

– c) informacija padėtų atskleisti ir išsiaiškinti teisės aktų pažeidimus;

+ d) tiriant teisės pažeidimus, kurie yra jiems žinybingi.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:51, spausdino: VYTAUTASS Klausimų
lapas iš 887

Teisingi atsakymai pažymėti „+“, klaidingi „-„.

29 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.28 VSAT prie LR VRM Nr. 4-155 – įsakymas „Dėl pranešimų ir informacijos Valstybės sienos apsaugos

struktūriniuose padaliniuose fiksavimo tvarkos“; Tema: Taktika, budėtojų dalys; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštas;

Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

VSAT budėtojų dalyje gaunamų telefoninių pranešimų instrukcija nustato balsinių pranešimų, gautų pasitikėjimo telefonu,

įrašymą į tam skirtą įrangą (magnetofoną). Šia sistema gali naudotis:

+ a) VSAT vadovybė;

+ b) Operatyvaus valdymo centro pareigūnai;

+ c) Operatyvinės veiklos valdybos pareigūnai;

– d) Rinktinės vadovybė.

30 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.28 VSAT prie LR VRM Nr. 4-158 – įsakymas „Dėl pasieniečių meistriškumo varžybų „Geriausia

pasienio sargyba“ nuostatų patvirtinimo“; Tema: Visuomeniniai renginiai, varžybos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis;

Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.

Rinktinės komanda pasieniečių meistriškumo varžybų „Geriausia pasienio sargyba“ trečiajame etape atlieka užduotis:

+ a) automobilio vairavimas;

+ b) pirmosios medicininės pagalbos suteikimas;

+ c) teorinių žinių patikrinimo testas;

– d) užsienio kalbų žinojimas.

31 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.28 VSAT prie LR VRM Nr. 4-158 – įsakymas „Dėl pasieniečių meistriškumo varžybų „Geriausia

pasienio sargyba“ nuostatų patvirtinimo“; Tema: Visuomeniniai renginiai, varžybos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis;

Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.

Pasieniečių meistriškumo varžybose „Geriausia pasienio sargyba“ aukštesnę vietą užima rinktinės komanda, surinkusi

daugiau balų pagal užduotis tam tikra eiliškumo tvarka. Nurodykite užduotį, turinčia aukštesnį prioritetą, nei visos kitos:

– a) fizinis pasirengimas;

– b) automobilio vairavimas;

– c) pirmosios medicininės pagalbos suteikimas;

+ d) pasienio teisinio režimo užtikrinimas.

32 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – įsakymas „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM

rikiuotės ir ceremonijų taisyklių patvirtinimo“; Tema: Rikiuotė, rikiuotės rūšys; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko

limitas klausimui atsakyti: 42 sek.

Kurios iš išvardintų sąvokų yra rikiuotės rūšių pavadinimai:

– a) mokomoji;

+ b) skleistinė;

+ c) žygio;

– d) paruošiamoji.

33 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – įsakymas „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM

rikiuotės ir ceremonijų taisyklių patvirtinimo“; Tema: Rikiuotė, rikiuotės rūšys; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko

limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Skleistinė rikiuotė, tai:

– a) pareigūnų (vienetų) išdėstymas vora į rikiuotės gilumą;

– b) pareigūnų (vienetų) išdėstymas rikiuotės aikštėje;

+ c) pareigūnų (vienetų) išdėstymas fronto linija;

– d) pareigūnų (vienetų) išdėstymas vietovėje.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:52, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 7 lapas iš 888

Teisingi atsakymai pažymėti „+“, klaidingi „-„.

34 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.18 PD prie LR VRM Nr. V-91 – įsakymas ,,Dėl informacijos, kurios perdavimą užtikrina Lietuvos

policijos informacijos centro budėtojų skyrius, pateikimo, parengimo, perdavimo ir saugojimo instrukcijos patvirtinimo“; Tema: Raštvedyba ir

archyvavimas, informacijos saugojimas kompiuterinėse laikmenose; Grupė: Sienos apsauga/štabai, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui

Budėtojų skyriaus elektroniniu paštu perduotų informacinių dokumentų (pranešimų) skaitmeninės kopijos kompiuterinėje

laikmenoje saugomos:

– a) 3 mėnesius;

– b) pusė metų;

+ c) 1 metus;

– d) 3 metus.

35 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.18 PD prie LR VRM Nr. V-91 – įsakymas ,,Dėl informacijos, kurios perdavimą užtikrina Lietuvos

policijos informacijos centro budėtojų skyrius, pateikimo, parengimo, perdavimo ir saugojimo instrukcijos patvirtinimo“; Tema: Kompiuterija,

elektroninis paštas; Grupė: Sienos apsauga/štabai, budėtojai; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Koks elektroninio pašto sistemose turi būti nustatytas gautų elektroninių laiškų automatinio tikrinimo laiko intervalas:

+ a) 10 minučių;

– b) 20 minučių;

– c) 30 minučių;

– d) 1 valanda.

36 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.18 PD prie LR VRM Nr. V-91 – įsakymas ,,Dėl informacijos, kurios perdavimą užtikrina Lietuvos

policijos informacijos centro budėtojų skyrius, pateikimo, parengimo, perdavimo ir saugojimo instrukcijos patvirtinimo“; Tema: Kompiuterija,

elektroninis paštas; Grupė: Sienos apsauga/štabai, budėtojai; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.

Nuo elektroninio laiško išsiuntimo, negavęs adresato patvirtinimo apie informacijos gavimą, elektroninį laišką išsiuntęs

budėtojas privalo telefonu patikslinti, ar adresatas gavo jam skirtą
informaciją, per :

– a) 10 minučių;

+ b) pusę valandos;

– c) vieną valandą;

– d) 3 valandas.

37 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.28 Archyvų dep. prie LRV Nr. 88 – įsakymas „Dėl raštvedybos taisyklių patvirtinimo“; Tema:

Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60

Įstaigos raštvedybos organizavimo tikslai yra:

+ a) laiku ir kokybiškai parengti dokumentus;

+ b) tvarkyti ir valdyti dokumentus taip, kad būtų užtikrintas greitas priėjimas prie visų turimų dokumentų;

+ c) dokumentus išsaugoti reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti įstaigos veiklos įrodymai ir su įstaigos veikla susijusių fizinių ir

juridinių asmenų teisės;

– d) laiku ir kokybiškai parengti dokumentus, supažindinti darbuotojus ir paskirti atsakingus už dokumento vykdymą.

38 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.28 Archyvų dep. prie LRV Nr. 88 – įsakymas „Dėl raštvedybos taisyklių patvirtinimo“; Tema:

Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36

Įstaigoje parengti dokumentai registruojami:

– a) prieš pasirašant ir patvirtinant;

+ b) po to kai jie pasirašomi ir patvirtinami;

– c) pasirinktinai prieš ar po pasirašymo ar patvirtinimo.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:52, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 8 lapas iš 889

Teisingi atsakymai pažymėti „+“, klaidingi „-„.

39 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.06.07 VSAT prie LR VRM Nr. 246 – įsakymas ,,Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos aprūpinimo

ginkluote ir jos apskaitos instrukcijos“; Tema: Ginkluotė, priskyrimo ir išdavimo tvarka; Grupė: Sienos apsauga/štabai, budėtojai; Lygis: aukštesnis;

Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Padalinio budėtojas, pastebėjęs, kad laiku be pateisinamos priežasties (užduoties ar tarnybos vykdymui) negrąžintas

ginklas, privalo nedelsdamas apie tai informuoti:

– a) užkardos vadą ar PKP viršininką ir rinktinės budėtoją;

– b) atsakingą už ginkluotę pareigūną;

– c) rinktinės vadą;

+ d) užkardos vadą ar PKP viršininką, bei organizuoti pareigūno ir ginklo paiešką.

40 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.06.07 VSAT prie LR VRM Nr. 246 – įsakymas ,,Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos aprūpinimo

ginkluote ir jos apskaitos instrukcijos“; Tema: Ginkluotė, veiksmai ginkluotės praradimo atveju; Grupė: Sienos apsauga/štabai, budėtojai; Lygis:

aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 72 sek.

Padalinio budėtojas, gavęs pranešimą apie ginklo praradimą, privalo apie tai nedelsdamas informuoti:

+ a) užkardos vadą ar PKP viršininką ir organizuoti ginklo paiešką;

+ b) rinktinės operatyvinį budėtoją;

+ c) rinktinės vadą;

+ d) VSAT operatyvinį budėtoją;

+ e) vietos prokuratūrą;

– f) atsakingą už ginkluotę pareigūną;

– g) VSAT vadą;

– h) VSAT štabo atsakingą už ginkluotę pareigūną.

41 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.03.30 Archyvų dep. prie LRV Nr. 19 – Dėl dokumento rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo; Tema:

Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36

Lietuvos Respublikoje dokumentuose data rašoma:

– a) skaitmenų grupes atskiriant taškeliais;

+ b) skaitmenų grupes atskiriant brūkšneliais;

– c) skaitmenų grupes atskiriant tarpeliais;

– d) skaitmenų grupių neatskiriant.

42 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.03.30 Archyvų dep. prie LRV Nr. 19 – Dėl dokumento rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo; Tema:

Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 4139 žodžiai iš 8265 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.