Galimi testo klausimai uzkardos pareigunams
5 (100%) 1 vote

Galimi testo klausimai uzkardos pareigunams

Paruošto testo klausimų sąrašas

Testo pavadinimas: Galimi testo klausimai uzkardos pareigunams, pagrindas: Nenurodytas, teisingų atsakymų

minimumas: 70%.

Teisingi atsakymai pažymėti „+“, klaidingi „-„.

1 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas „Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,

gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo“; Tema: Teisė/administracinė, VSAT

nagrinėjami pažeidimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

Sprendimus dėl užsieniečių įpareigojimo išvykti iš LR priima:

– a) Migracijos departamentas;

+ b) VSAT struktūrinis padalinys;

+ c) Teritorinė policijos įstaiga;

– d) Užsienio reikalų ministerija;

– e) Teismas;

2 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas „Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,

gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo“; Tema: Teisė/administracinė, VSAT

nagrinėjami pažeidimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

Užsienietis negali būti įpareigotas išvykti iš LR:

– a) jei neturi galiojančio paso ar kito jį atitinkančio dokumento;

– b) jei jis neįvykdė turtinių įsipareigojimų Lietuvos Respublikai

+ c) jeigu jam paskirta kardomoji priemonė, kuri apriboja jo teisę išvykti iš Lietuvos Respublikos, arba jeigu jam taikomi

judėjimo laisvės Lietuvos Respublikoje apribojimai.

– d) jei jis yra nepilnametis.

3 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas „Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,

gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo“; Tema: Teisė/administracinė, VSAT

nagrinėjami pažeidimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.

Sprendimas dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti iš LR įforminamas:

+ a) dviem egzemplioriais;

– b) vienu egzempliorių;

– c) trimis egzemplioriais;

– d) keturiais egzemplioriais.

4 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas „Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,

gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo“; Tema: Teisė/nedetalizuojama,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.

LR Vidaus reikalų ministro nustatytos formos žyma apie užsieniečio įpareigojimą išvykti iš LR žymimi užsieniečio

kelionės dokumentai, išskyrus atvejus:

– a) kai įpareigojimą išvykti sankcionuoja teismas;

+ b) kai užsieniečio, kurio leidimas gyventi LR panaikintas, nes užsienietis išvyksta gyventi į užsienio valstybę;

– c) kai tokį sprendimą priima institucija, įpareigojanti užsienietį išvykti.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:49, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 1 lapas iš 882

Teisingi atsakymai pažymėti „+“, klaidingi „-„.

5 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas „Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,

gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo“; Tema: Teisė/administracinė, VSAT

nagrinėjami pažeidimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.

VSAT rinktinės vadas ar jo įgaliotas pareigūnas turi priimti sprendimą dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti iš LR:

– a) ne vėliau kaip per 3 valandas;

– b) ne vėliau kaip per 5 valandas;

+ c) ne vėliau kaip per 48 valandas;

– d) ne vėliau kaip per 10 dienų.

6 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas „Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,

gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo“; Tema: Teisė/baudžiamoji, užsieniečių

išsiuntimas; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 52 sek.

Laikas, per kurį Migracijos departamentui turi būti pateikta siūlomo išsiųsti užsieniečio, išskyrus atliekančius arešto ar

laisvės atėmimo bausmę, byla, pradedamas skaičiuoti nuo:

– a) užsieniečio sulaikymo;

– b) užsieniečio padaryto teisės pažeidimo nustatymo dienos;

+ c) užsieniečio asmens tapatybės bei pilietybės nustatymo dienos;

+ d) fakto, jog užsienietis neįvykdė įpareigojimo išvykti iš LR, dienos.

7 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas „Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,

gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo“; Tema: Teisė/nedetalizuojama,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi;
Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

LR policijos komisariato vadovas ar migracijos tarnybos tarnautojas turi išnagrinėti ir priimti sprendimą dėl užsieniečio

įpareigojimo išvykti LR:

– a) per 3 valandas;

– b) per 5 valandas;

+ c) per 48 valandas;

– d) per 10 dienų.

8 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas „Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,

gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo“; Tema: Teisė/nedetalizuojama,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Jei yra aplinkybės, trukdančios įvykdyti priimtą sprendimą dėl užsieniečio išsiuntimo iš LR, reikia informuoti ar kreiptis į:

– a) Policijos departamentą;

+ b) sprendimą priėmusią įstaigą;

– c) policijos komisariatą;

– d) VSAT.

9 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas „Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos

taisyklių patvirtinimo“; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24

Atleidus pareigūną iš darbo, jo datatorius grąžinamas:

– a) užkardai;

– b) punktui, kuriame jis dirbo;

– c) sunaikinamas;

+ d) rinktinei.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:49, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 2 lapas iš 883

Teisingi atsakymai pažymėti „+“, klaidingi „-„.

10 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas „Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos

taisyklių patvirtinimo“; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36

Datatorius su numeriu priskiriamas VSAT pareigūnui, išdirbusiam:

+ a) VSAT 6 mėn., iš kurių 3 mėn. PKP;

– b) VSAT 3 mėn.;

– c) VSAT 9 mėn., iš kurių – 6 mėn. PKP;

– d) VSAT 6 mėn.

11 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas „Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos

taisyklių patvirtinimo“; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų saugojimas; Grupė: Sienos apsauga/štabai, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas

klausimui atsakyti: 24 sek.

Užpildyta datatorių išdavimo – priėmimo knyga užkardoje saugoma:

– a) 1 m.;

– b) 2 m.;

– c) 4 m.;

+ d) 5 m.

12 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas „Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos

taisyklių patvirtinimo“; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui

Užkardos vadas tikrina datatorių techninę būklę kartą per:

+ a) 1 mėn.;

– b) 2 mėn.;

– c) 3 mėn.;

– d) 4 mėn.

13 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas „Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos

taisyklių patvirtinimo“; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24

Už datatoriaus techninę būklę atsako:

+ a) pareigūnas, kuriam priskirtas datatorius;

– b) užkardos budėtojas;

– c) užkardos (PKP viršininkas) vadovas;

– d) pamainos vyresnysis.

14 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas „Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos

taisyklių patvirtinimo“; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24

Praradus datatorių, nedelsiant pranešama:

– a) VSAT budėtojui;

– b) Sienos apsaugos skyriaus darbuotojams;

– c) Kanceliarijai;

+ d) Rinktinės vadui.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:50, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 3 lapas iš 884

Teisingi atsakymai pažymėti „+“, klaidingi „-„.

15 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas „Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos

taisyklių patvirtinimo“; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36

Pareigūnas jam priskirtą datatorių gali perduoti naudoti:

– a) tik užkardos pamainos vyresniajam;

– b) tik užkardos vadovui;

– c) ne žemesniam vadovui, nei rinktinės vadas;

+ d) niekam.

16 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas „Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos

taisyklių patvirtinimo“; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24

Datatoriaus pirmasis simbolis:

– a) esami metai;

– b) esamas mėnuo;

– c) “LIETUVA”;

+ d) apsaugos skaičius.

17 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas „Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos

taisyklių patvirtinimo“; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti:
įsakymu datatorius priskiriamas pareigūnui?

+ a) rinktinės vado įsakymu;

– b) VSAT SAV viršininko įsakymu;

– c) VSAT vado įsakymu;

– d) Vidaus reikalų ministro potvarkiu.

18 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.02.28 LRV Nr. 302 – nutarimas „Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos patvirtinimo“;

Tema: Taktika, kelionės dokumentai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 72 sek.

Kuriame atsakyme išvardinti visi pagrindiniai vaiko asmenį liudijantys dokumentai:

+ a) LR piliečio pasas, LR diplomatinis pasas arba tarnybinis pasas, vaiko kelionės dokumentas, kelionės dokumentas

(pateikia asmenys be pilietybės), pabėgėlio kelionės dokumentas, atitinkamas užsienio valstybės kelionės dokumentas;

– b) LR diplomatinis pasas, LR piliečio pasas, atitinkamas užsienio valstybės kelionės dokumentas;

– c) LR piliečio pasas, LR diplomatinis pasas, vaiko kelionės dokumentas, kelionės dokumentas (pateikia asmenys be

pilietybės), pabėgėlio kelionės dokumentas, atitinkamas užsienio valstybės kelionės dokumentas, savivaldybės vaiko teisių

apsaugos tarnybos raštas;

– d) LR piliečio pasas, LR diplomatinis pasas arba tarnybinis pasas, vaiko kelionės dokumentas, kelionės dokumentas

(pateikia asmenys be pilietybės), atitinkamas užsienio valstybės kelionės dokumentas, savivaldybės vaiko teisių apsaugos

tarnybos raštas, notariškai patvirtintas tėvų sutikimas.

19 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.02.28 LRV Nr. 302 – nutarimas „Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos patvirtinimo“;

Tema: Taktika, kelionės dokumentai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

Jei vaikas, turintis LR diplomatinį arba tarnybinį pasą, vyksta į užsienio valstybę pas vieną iš tėvų laikinai arba nuolat

gyvenantį (dirbanti) užsienio valstybėje, jis vykdamas vienas, be minėto paso turi pateikti:

– a) savo tėvų (įtėvių) ar vieno iš jų sutikimą;

+ b) kiti dokumentai nebūtini;

– c) savo tėvų (įtėvių) ar vieno iš jų sutikimą ir kopija.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:50, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 4 lapas iš 885

Teisingi atsakymai pažymėti „+“, klaidingi „-„.

20 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.02.28 LRV Nr. 302 – nutarimas „Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos patvirtinimo“;

Tema: Taktika, kelionės dokumentai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 54 sek.

Jei vaikas gyvena su abiem tėvais (įtėviais) ir vyksta į užsienio valstybę su vienu iš jų, išskyrus asmenį liudijančių

dokumentų VSAT pareigūnams pateikia:

– a) antrojo iš vaiko tėvų (įtėvių) sutikimą, kad vaikas laikinai išvyktų ir šio sutikimo kopija;

+ b) antrojo iš vaiko tėvų (įtėvių) sutikimą, kuriame nurodyta jo galiojimo laikas, kad vaikas laikinai išvyktų ir šio

sutikimo kopija.;

– c) abiejų tėvų (įtėvių) sutikimas, kuriame nurodyta jo galiojimo laikas, kad vaikas laikinai išvyktų;

– d) antrojo iš vaiko tėvų (įtėvių) sutikimas, kuriame nurodyta jo galiojimo laikas, kad vaikas laikinai išvyktų.

21 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.02.02 LRV Nr. 126 – nutarimas „Dėl pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių patvirtinimo“; Tema:

Darbo santykiai, VRS statutas; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 47 sek.

Pasienio tikrinimas, tai:

+ a) asmenų ir transporto priemonių vykimo per valstybės sieną teisėtumo tikrinimas ir kiti tikrinimo veiksmai, kurie

pagal įstatymus ir kitus teisės aktus pavesti atlikti VSAT;

– b) asmenų ir gabenamų prekių per valstybės sieną teisėtumo tikrinimas ir kiti tikrinimo veiksmai, kurie pagal įstatymus ir

kitus teisės aktus pavesti atlikti VSAT;

– c) asmenų, gabenamų prekių ir transporto priemonių vykimo per valstybės sieną teisėtumo tikrinimas ir kiti tikrinimo

veiksmai, kurie pavesti atlikti VSAT.

22 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.03.28 VRM Nr. 154 – įsakymas „Dėl pasienio tikrinimo tvarkos patvirtinimo“; Tema: Darbo santykiai, VRS

statutas; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Atliekant įprastinį transporto priemonės pasienio tikrinimą, paprastai:

– a) keleiviai iš transporto priemonės išlaipinami;

+ b) keleiviai iš transporto priemonės neišlaipinami;

– c) išlaipinamas vairuotojas, keleiviai iš transporto priemonės neišlaipinami.

23 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas „Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo“;

Tema: Darbo santykiai, VRS statutas; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 54 sek.

Pareigūnas, vykdantis užduotį ,,Asmenų, transporto priemonių ir gabenamų krovinių radiacinė kontrolė“, privalo:

+ a) užfiksavęs jonizuojančiosios spinduliuotės lygį, viršijantį leistiną, nedelsdamas praneša pamainos vyresniajam ir imtis

priemonių sulaikyti transporto priemonę (krovinį) bei užtikrinti aplinkinių žmonių radiacinę saugą;

– b)
užfiksavęs jonizuojančiosios spinduliuotės lygį, viršijantį leistiną, nedelsdamas praneša pamainos vyresniajam, laukti

tolesnių nurodymų ir sulaikyti transporto priemonę (krovinį);

– c) užfiksavęs jonizuojančiosios spinduliuotės lygį, nedelsdamas užtikrina aplinkinių žmonių radiacinę saugą, praneša

pamainos vyresniajam ir imtis priemonių sulaikyti transporto priemonę (krovinį).

24 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas „Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo“;

Tema: Darbo santykiai, VRS statutas; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

Pareigūnas, vykdantis užduotį ,,Vizų išdavimas“, privalo:

+ a) būti susipažinęs su tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais;

+ b) priėmęs prašymą vizai gauti, sutikrinti duomenis su užsienio asmens kelionės dokumentu, pasirašyti prašyme;

+ c) patikrinti pateiktą asmens kelionės dokumentą ir dokumentus, patvirtinančius galimybę išduoti vizą PKP;

+ d) patikrinti, ar sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava už vizos išdavimą;

+ e) įdėti atvykimo spaudą į kelionės dokumentą.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:51, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 5 lapas iš 886

Teisingi atsakymai pažymėti „+“, klaidingi „-„.

25 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas „Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo“;

Tema: Darbo santykiai, VRS statutas; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 54 sek.

Pareigūnas, vykdantis užduotį ,,Laikinųjų valstybinio numerio ženklų ( l.v.n.ž.) išdavimas“, privalo:

– a) atitinkamų teisės aktų nustatyta tvarka išduoti l.v.n.ž., prieš tai atlikęs įvežamos autotransporto priemonės apžiūrą ir

patikrinti, ar identifikaciniai požymiai atitinka nurodytus registracijos dokumentuose;

– b) atitinkamų teisės aktų nustatyta tvarka išduoti l.v.n.ž., prieš tai atlikęs įvežamos autotransporto priemonės apžiūrą ir

paimti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą;

– c) atitinkamų teisės aktų nustatyta tvarka išduoti l.v.n.ž., prieš tai atlikęs įvežamos autotransporto priemonės apžiūrą ir

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2492 žodžiai iš 8257 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.