Darbas su asmenemis priklausomais nuo alkocholio
5 (100%) 1 vote

Darbas su asmenemis priklausomais nuo alkocholio

TURINYS

Įvadas……………………………………………………………………………………………………………….2

1.Alkoholizmas………………………………………………………………………………………………….3

1.1. Alkoholizmo trejybė………………………………………………………………………………3

1.2. Alkoholizmo stadijos……………………………………………………………………………..4

1.3. Alkoholis šeimoje ir visuomenėje……………………………………………………………4

2. Vaikų alkoholizmo ypatumai………………………………………………………………………….5

2.1..Alkoholizmas-kaip nedarnios šeimos reiškinys………………………………………….6

2.2.Ko neturėtų daryti socialinis darbuotojas, dirbdamas su šiomis šeimomis……..7

3. Nedarni šeima ir jos įtaka vaikui………………………………………………………………………7

3.1. Nedarni šeima – vaiko asmenybės vystymąsi stabdantis veiksnys……………7

3.2. Nedarnios šeimos įtaka vaiko valios ir emocijų sferai…………………………8

3.3. Alkoholikų vaikų vaidmenys…………………………………………………..9

3.4. Alkoholikų tėvų įtaka vaiko sveikatai……………………………………………………..10

3.5. Suaugę alkoholikų vaikai…………………………………………………….12

3.6. Pagalba piktnaudžiaujančių alkoholiu šeimų vaikams………………………………12

4. Metodai,patarimai,kaip kovoti su alkoholizmu………………………………………………..14

Išvados…………………………………………………………………………………………………………..16

Literatūra……………………………………………………………………………………………………….17

ĮVADAS

Alkoholizmo problema sena kaip pasaulis – visais laikais buvo vartojamos svaiginamosios, psichoaktyvios medžiagos.Alkoholis – tai narkotikas, griaunantis žmogaus sveikatą. Jokia liga pasaulyje nesuluošina tiek daug žmonių, kaip alkoholizmas. Milijonai žmonių dėl alkoholio vartojimo tapo ligoniais, dar didesniam skaičiui gresia pavojus jais tapti.

Visai gali būti, kad Lietuvoje alkoholiką turi kiekviena šeima. Jei ne artimiausią, tai tolimesnį giminaitį. Tėvas, motina, sesuo, brolis, sūnus ar dukra – alkoholikai – tarsi „meškos“ mindo visiems kojas, trukdo gyventi. Kalti, nes serga. Ir patys to nežino.

Nėra didesnės bausmės kūdikiui, kurio tėvai – alkoholikai. Jis, išvydęs pasaulį iš girtos motinos įsčių, net neįsivaizduoja kas jo laukia. Gerai, jei jis gimsta normalus, nes geriančių tėvų vaikai dažnai gimsta invalidais. Tėvai net nepagalvoja apie tai, jiems vaikai nerūpi.

Šiandien labai skaudi socialinė pedagoginė problema yra vaikų alkoholizmas, ypač paauglių tarpe.

Laikas žmonijai nubusti ir pažvelgti į šią skaudžią problemą plačiai atmerktomis akimis!

1. ALKOHOLIZMAS

Alkoholizmas – lėtinė, klastinga, progresuojanti ir mirtina liga, pasireiškianti asmens fizine ir protine priklausomybe nuo alkoholio. Lėtinė liga reiškia, kad alkoholinė priklausomybė nepraeina. Nuo jos negalima išgyti, alkoholizmo procesą galima tik sustabdyti. Ligos eiga progresuojanti. Nustatyti alkoholizmo požymius pirminėje stadijoje yra pakankamai sunku. Pasak B. Moskalenko (1992), nei išgeriamo alkoholio kiekis, nei išgertuvių dažnumas nėra pagrindiniai požymiai , leidžiantys nustatyti ligos buvimą ar nebuvimą.

Tikriausiai kiekvienam socialiniam darbuotojui tenka susidurti su situacijomis, kai prisieina atskirti alkoholizmą nuo girtavimo; nustatyti ar žmogus tikrai alkoholikas ir ar būtina jį nukreipti pas specialistus. B. Moskalenko (1992) pabrėžia, kad „socialinis darbuotojas nenustato diagnozės – tai gydytojo kompetencija. Vis dėlto, socialinis darbuotojas privalo teisingai orientuotis tokiose gyvenimiškose situacijose, kur galimi susirgimo požymiai“. Tikslinga pritarti autoriaus nuomonei, kad laiku įsikišęs į tokią situaciją, socialinis darbuotojas gali sustabdyti rimtus įvykius ateityje (I. Leliugienė, 2002).

1.1. Alkoholizmo trejybė

Turi būti trys faktoriai, kad išsivystytų alkoholizmas: ALKOHOLIS + ALKOHOLIO VARTOJIMAS + POLINKIS.

Be alkoholio priklausomybė nuo jo, žinoma, būtų neįmanoma. Būtinas polinkis, kad išsivystytų priklausomybė nuo alkoholio. Vien noro nepakanka, kad suaugus taptum alkoholiku. Ir netgi nebūnant priklausomam nuo alkoholio, bet smarkiai geriant galima pakenkti sveikatai ir netgi mirti nuo apsinuodijimo alkoholiu ar nuo kitos ligos, kurią sukėlė alkoholis.

Visi sukaupti duomenys liudija, jog ne itin didelė gyventojų dalis gimsta su polinkiu į priklausomybę nuo alkoholio. Jis veikiausiai paveldimas. Priklausomybė yra užprogramuota ir ima veikti, kai esama alkoholio ir palankios aplinkos.

Alkoholinė kultūra, kitaip tariant, visuomenė, aplinka, gėrimo įpročiai bei tradicijos
nulemia, kokiomis progomis ir kokie alkoholio kiekiai vartojami. Taigi priklausomybė – tai ne tik blogas įprotis (J.F. Nissen).

1.2. Alkoholizmo stadijos

Išskiriamos 5 alkoholizmo stadijos:

I stadija: alkoholikas gali gerti be didesnės žalos sau ir aplinkiniams. Išgėrinėjama daugiausiai savaitgaliais ir pasitaikius tam tikroms progoms. Tarp išgėrimų būna trupesni ar ilgesni blaivybės periodai.

II stadija: dėl gėrimo atsiranda problemos šeimoje, darbe. Šeimoje atsiranda įtampa, bet šeimos nariams atrodo, kad jie patys gali su tuo susitvarkyti.

III stadija: alkoholikas pats ima suprasti, kad jau nebegali kontroliuoti gėrimo. Jis paprastai svyruoja tarp noro gerti ir negerti.

IV stadija: alkoholikas pradeda slinkti į bedugnę. Jis nesitiki pagerėjimo ir praranda atsakomybės jausmą. Stipri degradacija.

V stadija: išprotėjimas arba mirtis (I. Leliugienė).

1.3.Alkoholis šeimoje ir visuomenėje

Alkoholikas ne tik pats kenčia, bet daugiau nuo jo kenčia šeima ir visuomenė. Kartais nuo jo nukenčia visai svetimi žmonės ( girtas vairuotojas padaro avariją, išgėręs primuša sutiktą nepažįstamąjį ).

Nelaiminga šeima, kurioje gyvena alkoholikas. Dar blogiau, kai abu šeimoje alkoholikai. Vaikai alkani, sušalę, apiplyšę, purvini. Jie priversti kęsti alkį, verčiami vogti, bėgti iš namų. Alkoholikas kelia siaubą: muša žmoną, vaikus, terorizuoja kaimynus. Moteris patiria seksualinę prievartą, smurtą. Vaikai irgi mušami, terorizuojami, kartais patiria ir seksualinę prievartą. Žmonos nuolaidžiavimas alkoholiką dar labiau skatina gerti. Draugų užtarimas – meškos paslauga. Jei su girtavimu nebūtų taikstomasi ir nuolaidžiaujama šeimoje, darbe, viešoje vietoje, jei pajustų žmonių nepakantumą girtuokliavimui, alkoholikų nebūtų. Tikėti alkoholikų pažadais – kvailystė, nes jis neturi nei sąžinės, nei garbės. Sąžinė ir garbė jau seniai pragerta. Avarijas, nusikaltimus padaro dažniausiai girti ir nelaimingi atsitikimai darbe surišti su alkoholiu.

Alkoholikai dažnai gimdo psichiškai nesveikus kūdikius: debilus, imbicilus, idiotus.Alkoholizmas – tautos genocidas, vedantis prie išsigimimo.

Alkoholio vartojimo padaryta žala turi neigiamą ekonominį poveikį tiek asmenims, tiek šeimai ir visuomenei. Medicinos išlaidos, sumažėja darbingumas, didesnis sergamumas, nuostoliai dėl sugadintos nuosavybės, prarasti žmogaus ištekliai dėl ankstyvų mirčių – tai alkoholio vartojimo pasekmė.

2. VAIKŲ ALKOHOLIZMO YPATUMAI

Šiandien vaikų alkoholizmas yra viena iš svarbiausių socialinių pedagoginių problemų. Ji turi gilias kultūrines, politines ir socialines – ekonomines šaknis.

Vaiko sunkumai, sutrikimai ir problemos klasifikuojami pagal jo raidos anomalijas. A. Hanssonas pažymi, kad dažniausiai nurodomi vaiko socializacijos sunkumai, kuriems galima priskirti ir adaptacijos mokykloje sunkumus, elgesio problemas, vidinius asmenybės prieštaravimus ir bendravimo su šeimos nariais ar bendraamžiais problemas.

Psichologijos dr. G. Navaitis vaikų psichologinius sunkumus skirsto į šias grupes:

1)vaikų vidiniai prieštaravimai;

2) bendravimo šeimoje nesklandumai;

3) santykių su bendraamžiais sunkumai;

4) mokyklinės problemos.

Mokslininkų duomenimis, per 60 – 70 proc. vaikų pirmą kartą paragauja alkoholinių gėrimų tėvų ar giminių „ dėka‘‘. Apie 40 proc. tėvų leidžia vaikams išgerti įvairių švenčių proga.

Kaip žinoma, paauglystėje audringai persitvarko vidaus sekrecijos liaukos, vyksta lytinė diferenciacija ir brendimas, intensyvus augimas. Paauglys aktyviai siekia įsitvirtinti tarp bendraamžių, užimti deramą, jo nuomone, padėtį šeimoje ir mokykloje.

Paauglių, jaunimo alkoholinei ligai būdingi šie ypatumai:

1) emocijų, valios sferos sutrikimai ( grubumas, agresyvumas, disforija,, apatija, abejingumas, hipobulija ir t.t );

2) pradėjus girtauti, liga greit progresuoja;

3) ligos simptomatikoje dominuoja elgesio sutrikimai;

4) sulėtėja asmenybės vystymasis.

Motyvai skatinantys paauglius vartoti svaigalus: noras atrodyti vyresniems, mėgdžioti suaugusius, smalsumas, noras pajusti svaigalų poveikį, nepriklausomybės troškimas, tradicijų mėgdžiojimas, noras šokiruoti tėvus ir draugus, noras būti pripažintam tam tikroje grupėje. Svaiginimasis tampa savotišku ritualu, bendravimo forma, kurios dėka toks paauglys įsitvirtina kompanijoje. Apgirtę paaugliai būtinai turi pasirodyti viešumoje, pademonstruoti savo „ vyriškumą“: šaukti, kvailioti, didžiausiu garsu įjungti muziką, tyčiotis, muštis ir t.t. Euforinį alkoholio poveikį pakeičia disforija, t. y. prislėgta nuotaika su pykčiu ir agresija. Tokios būsenos paaugliai, jaunuoliai atlieka įvairaus pobūdžio kriminalinius nusikaltimus.

Nepilnamečių girtuokliavimas glaudžiai susijęs su paauglių deviaciniu elgesiu. Narkotikus, rūkalus, alkoholį itin linkę vartoti paaugliai, kurių elgesys turi nukrypimų, yra delinkventiškas – tai potencialūs teisės pažeidėjai. Jie paprastai yra beglobiai, gyvenimas jų nesuvedė su dorais sektino elgesio žmonėmis. O viskas prasideda paprastai – paauglys iš pradžių retai, vėliau sistemingai ima praleidinėti pamokas, kryptinga veikla jo nedomina, per pamokas jis beveik nedirba, ieško kaip atsipalaiduoti, palengvinti sau gyvenimą, išsikrauti. Vėliau prasideda smulkus
chuliganizmas, viešosios tvarkos pažeidinėjimas, nes paauglio energija neišeikvota naudingiems darbams, vistiek veržiasi išsilieti, be to, praleidinėdamas pamokas, paauglys turi daug laisvo laiko. Alkoholizmo pasekmė – nusikalstamas elgesys. Šio santykio pagrindas yra savikontrolės silpnėjimas, t.y. svarbiausias alkoholizmo pavojus yra nepilnamečio nusikaltimų ir girtuokliavimo sąveika, kuri pasireiškia įvairiai:

• dauguma nepilnamečių nusikaltimus padaro būdami neblaivūs. Sąlygoja tai, kad apsvaigimas nepaiso socialiai palaikomo elgesio normų;

• daug nusikaltimų įvykdoma,siekiant susirasti alkoholinių gėrimų arba lėšų jiems įsigyti;

• girtuokliavimas padeda formuotis motyvams bei idėjoms, kaip padaryti įvairius nusikaltimus;

• girtuokliavimas padeda formuotis kriminalinei situacijai;

• girtuokliavimas veikia kaip priemonė nepilnamečiams prisijunkti prie bendraamžių, praktikuojančių antivisuomeninį elgesį grupėse;

• girtuokliavimas yra priemonė įtraukti nepilnamečius į nusikaltimą, kurį organizuoja suaugusieji.

2.1.Alkoholizmas – kaip nedarnios šeimos reiškinys.

Dorovinė, emocinė šeimos santykių pusė – tai svarbiausia vaikų dorovinio vystymosi

sąlyga. Šie santykiai įtakoja normalius santykius šeimoje, nuo to priklauso vaikų auklėjimo sėkmė arba nesėkmė.

Yra išskiriami keli šeimų tipai, kuriose tėvai pradeda vartoti dažniau alkoholinius gėrimus:

1.Konfliktinės šeimos, kuriose šeimos narių santykiai yra grindžiami konkurencija, izoliacija. Tokiose šeimose yra iškreipiamas artimųjų suvokimas. Šeimos nariai mato tik neigiamas savybes ir ketinimus. Išskiriami du vaikų protestai, tai aktyvus ir pasyvus. Pasyvus protestas: tėvai neteisingai elgiasi su vaiku, o jis tiesiog užsidaro savyje. Aktyvus protestas: vaikai pabėga iš namų, vagia daiktus, mušasi.

2.Rizikos grupių šeimos, kurių gyvenimo būdas yra amoralus ir antisocialinis. Tai šeimos, kuriose nepakankamai apsirūpinusios materialiai. Tokia šeima formuoja vaiko agresyvų apsauginį santykį su aplinkiniu pasauliu, toks vaikas dažnai konfliktuoja su jį supančiu sociumu. Tokiose šeimose vaikai nėra kontroliuojami, jais tėvai nesirūpina.

Vaikas dažnai slepia šeimos alkoholizmą. Tokių šeimų vaikai įgyja nepilnavertiškumo kompleksą, tampa socialiai izoliuoti. Vaikas patiria pavojų netgi savo namuose, kur turėtų jaustis saugus. Jis jaučia neatitikimą šeimoje tarp to, kas yra sakoma ir kas daroma. Dėl šeimos barnių formuojasi kaltės jausmas, žemas savęs vertinimas. Alkoholikų šeimose vaikai dažnai būna seksualinio smurto aukos, ir todėl ilgą laiką jaučia gėdą ir neapykantą.

2.2.Ko neturėtų daryti socialinis darbuotojas, dirbdamas su šiomis šeimomis.

Dirbdamas edukacinį – socialinį darbą su šeimomis, sergančiomis alkoholizmu socialinis darbuotojas neturėtų:

• Bandyti gydyti alkoholiko, nes medicininė pagalba sergančiajam – tai reikalas gydytojo, kuris specialiai tam yra paruoštas;

• Socialinis darbuotojas turi įsisąmoninti, kad alkoholizmas – tai liga ir niekad nemoralizuoti, nesmerkti ir neteisti sergančiojo;

• Palaikyti šeimos narių pageidavimo – slapta gydyti sergantįjį alkoholizmu.

Taigi, akivaizdu, kad alkoholizmas – ne vieno žmogaus izoliuota liga, tai visos šeimos liga, kadangi turi įtakos šeimos narių fizinei, psichinei ir socialinei sveikatai (I. Leliugienė).

3.NEDARNI ŠEIMA IR JOS ĮTAKA VAIKUI

Pagrinde vaikams tenka atitinkami vaidmenys dramoje, vykstančioje aplink priklausomą

nuo alkoholio žmogų. Didėjant priklausomybei, iš baimės, nevilties ir skausmo šeimos nariai gina alkoholiką. Ilgainiui jų visa gyvenimas priklauso nuo alkoholikų tėvų pakilimo bei nuosmukio tarpsnių.

Kiekvieno šeimos nario gyvenimo turinys ir kokybė tampa vis labiau priklausomi nuo jo būsenos. Jeigu tėvams gera ir vaikams gera, jei jie blogai jaučiasi, taip pat jaučiasi ir vaikai. Jeigu jie agresyvūs, vaikai stengiasi prisitaikyti prie jų elgesio.

Per tokius santykius su alkoholiku kiekvienas šeimos narys patiria didelę įtampą. Vaikams tai atsiliepia neigiama prasme, sutrinka fizinė sveikata ir dvasinė pusiausvyra.

3.1.Nedarni šeima – vaiko asmenybės vystymąsi stabdantis veiksnys

Šeimos įtakos vaiko asmenybės formavimuisi klausimai buvo sprendžiami įvairiais

laikotarpiais. Daug įžymių pedagogų bei psichologų įvairiais aspektais parodė šeimos vaidmenį vaiko fiziniame, protiniame, bei doroviniame ugdyme. Vienas iš svarbiausių šeimos uždavinių – sudaryti palankią atmosferą vaiko asmenybės vystymuisi. Anot D. Loko , šeimos pagrindą turi sudaryti šeimos narių tarpusavio meilė, pagarba, dvasinis bendrumas, vaiko teisių bei jo aktyvumo pripažinimas.

Kad šeima būtų pagrindinė socialinio gyvenimo ląstelė, o joje susidarę socialiniai ryšiai padėtų formuoti harmoningą vaiko asmenybę, ji turi tapti žmogiškos ir socialinės kultūros židiniu.

Jame patirti vaikystės pergyvenimai turi lemiamą įtaką, ugdant protiškai ir emociškai turtingą žmogų.

S. Gerstmanas, nagrinėdamas tėvų elgesio įtaką vaiko emocijų vystymuisi, iškėlė hipotezę, kad prie svarbiausių dirgiklių, veikiančių vaiko emocinį vystymąsi, priklauso tėvų poveikis vaikui ir
elgesys, nes šeimos gyvenimas, jame vykstanti žmonių veikla yra pirmieji vaiko emociniai dirgikliai. Vaiko emociniai sutrikimai ryškiausiai pasireiškia jo elgesyje, jo visuomeninėje veikloje. Mokykloje tokie vaikai dažniau nesugyvena su klasės draugais, nesutaria su auklėtojais. Svarbiausia nenormalaus šeimos gyvenimo ir konfliktų priežastis – alkoholizmas. Alkoholikų vaikai pasižymi irzlumu, nepaklusnumu, agresyvumu, atsilieka moksle. Pirmiausiai šeimoje reikia ieškoti pagrindinių vaiko asmenybės vystymosi sutrikimo priežasčių.

3.2.Nedarnios šeimos įtaka vaiko valios ir emocijų sferai

Kaip rodo tyrimai, nedarnių šeimų vaikai dažnai nenori atlikti arba blogai atlieka visuomeninius

įpareigojimus, sunkiai įstengia baigti pradėtą darbą, nesutaria su bendraamžiais ir suaugusiais. Ypač dažnai kinta šių vaikų emocinės būsenos, pasireiškia afektyvumas, nepasitikėjimas kitais žmonėmis. Paprastai žmogaus veiklos ir elgesio specifiką lemia jo valios, emocijų, bendravimo ypatumai. Vadinasi, netinkama šeimos moralinė aplinka daro neigiamą įtaką vaiko valios, emocijų, santykių vystymuisi.

Normalų vaiko asmenybės vystymąsi dažniausiai sutrikdo tėvų alkoholizmas, kadangi „jis, kaip patologinė tėvų elgesio forma, tampa centrine neformaliai funkcionuojančio tėvų gyvenimo ir dažnų konfliktų su vaikais priežastimi“. Lenkų mokslininkė A. Majdecka nustatė, kad daugumai alkoholikų vaikų sunku prisitaikyti prie visuomenės: vieni yra agresyvūs santykiuose su kitais vaikais, nori vadovauti, primesti savo valią, kiti vengia jų draugystės. Kito lenkų tyrinėtojo Z. Skornio tyrimai taip pat parodė, kad „vaikai, kurie neišgyvena glaudaus emocinio kontakto su tėvais, ypač su motina, auga agresyvūs“. Kadangi vaikai dažniausiai siekia perimti tos pačios lyties elgesį, tai berniuko agresyvumą, Z. Skornio manymu, išugdo griežtas, agresyvus tėvas, mergaitės – motina. Panašią išvadą daro ir prancūzų mokslininkas J. Šazalis. Jo nuomone, vaiko asmenybę neigiamai veikia struktūriniu atžvilgiu nenormali šeima, ypač jeigu joje vyrauja aplaidumas, nesutarimai, agresyvumas, meilės stoka. Tokios šeimos poveikis vaiko asmenybei būna labai įvairus. Pirmiausiai jis pasireiškia nepilnavertiškumo pojūčiu, kuris žadina nenugalimą vaikų norą griauti, ieškoti avantiūrų arba, atvirkščiai, skatina pasyvumą, bailumą.

Dalis tokių šeimų vaikų būna labai aikštingi, nepastovių poelgių, irzlūs, jie nesugeba nugalėti

išorinių veiksnių poveikį, turi psichinių anomalijų, nori žūt būt patraukti kitų dėmesį, įtvirtinti savo asmenį aplinkinių žmonių tarpe. Pasitaiko ir tokių vaikų, kurie prieštarauja šeimos gyvenimo būdui, nepritaria savo tėvų elgesiui. Tokia vaiko opozicija tėvų atžvilgiu jiems sukelia kaltumo jausmą, kurio nepajėgdami nuslopinti, patys nusikalsta.

Iš čia galima padaryti tris išvadas:

1..Netinkama moralinė aplinka šeimoje pažeidžia tėvų tarpusavio santykius, tėvų (ypač motinos) ir kitų šeimos narių bendravimą su vaiku, vaiko pasitikėjimą tėvais.

2..Nenormalūs tarpusavio santykiai šeimoje daro neigiamą poveikį vaiko valios (savitvardos, atkaklumo), jausmų (pasitikėjimo kitais žmonėmis), kai kurių moralinių savybių (pvz. draugiškumo) formavimuisi.

3..Didžiausią neigiamą įtaką vaiko asmenybės savitvardai daro šeimos nestabilumas, nepakankami emociniai ryšiai tarp šeimos narių.

3.3.Alkoholikų vaikų vaidmenys

Alkoholizmas šeimoje paveikia visą šeimą, bet kiekvieną šeimos narį skirtingai. S. Wegschaider nuomone, kiekvienas alkoholiko šeimos narys prisiima tam tikrą vaidmenį, kuris jam padeda išgyventi. Vaidmuo, kurį prisiima vaikas, priklauso nuo to, kiek vaiko tėvai priklausomi nuo alkoholio, kiek yra vaikų šeimoje, vaikų padėties šeimoje, jų ryšių su kitais suaugusiais ne šeimos nariais, nuo to kuris iš tėvų priklausomas. S. Wegschaider aprašė 4 vaidmenis, kurių dažniausiai imasi šeimos nariai.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2538 žodžiai iš 8396 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.