Teorinė mechanika paruoštuke

Teorine mechanika Mechanika yra mokslas nagrinėjantis kūnu judėjimą ir pusiausvyra. Priklausomai nuo kūno būvio mechanika skirstoma i duju, skysto ir kieto kūno mecanika. Savo ruožto kieto kūno mechanika skirstoma i standaus ir deformuoto. Standus yra kūnas, kuris veikiamas jegu nesideformuoja. Paprasčiausias kūnas yra materialus taškas. Tai toks kūnas kurio matmenų … Daugiau…

Matematika

Šiaulių Didždvario gimnazija MATEMATIKOS 2008 m. valstybinio brandos egzamino užduotis moksleivio akimis Pagrindinė sesija Trukmė – 3 val.Parengė: Agnė Garbaliauskaitė IVc kl. Dovilė Kulikauskaitė Ivc kl. Mokytojas:Vincas Tamašauskas Šiauliai 2007 Kiekvienas teisingai išspręstas uždavinys (1–6) vertinamas 1 tašku. 1. Lygiagretainio įstrižainių ilgių santykis yra 6:7, kraštinių ilgiai yra 7cm ir … Daugiau…

Vynai

TurinysĮvadas 2 1. Vyno gamyba 3 1.1 Vyno gamybos procesas 3 1.2 Brandinimas ir išpilstymas 4 1.3 Baltojo vyno gamyba 4 1.4 Raudonojo vyno gamyba 5 1.5 Rožinio vyno gamyba 5 2. Stiprieji vynai 5-6 Literatūros sąrašas 7 Įvadas Vynas yra fermentuotos vynuogių sultys. Ar vynas būtų putojantis, neputojantis, spirituotas arba aromatizuotas, jis yra raugintos vynuogių sultys. Jis gali … Daugiau…

Zolinės

Kalendoriniai ir agrariniai papročiai bei apeigos yra vieni ankstyviausių žmonijos dvasinės kultūros kūrinių; jie atsirado dėl dabartinės veiklos, pirmiausia verčiantis medžiokle ir maisto rankiojimu, vėliau – žemdirbyste ir gyvulininkyste. Seniausios žmonių apeigos išplaukė iš nepažinimo juos supančios gamtos dėsnių, nesupratimo, kodėl periodiškai kiekvienais metais keičiasi metų laikai: žiemą keičia pavasaris, … Daugiau…

Romenų literatūra

Turinys 1. Įvadas 2 2. Romėnų literatūra. Testas 3 a) 1 – 8 klausimai 3 b) 9 – 18 klausimai 4 c) 19 – 27 klausimai 5 d) 28 – 37 klausimai 6 3. Išvados 7 4. Testo atsakymai 8 5. Literatūra 9 Įvadas Tuo metu, kai helėnų pasaulyje plito Homero poemos, senovės žmonių Italija vadinamo Apeninų pusiasalio vidurio … Daugiau…

Romantizmas

Romantizmo Lietuvoje laikotarpis: XIX a. pr. – XIX a. pab. XIX a. I pusė – XX a. pr. XIX a. vid. – XX a. pr. XIX a. pab. – XX a. I pusė Pirmasis Lietuvoje išleistas romantinis kūrinys: A.Mickevičiaus baladžių ir romansų tomelis A.Baranausko „Anykščių šilelis“ A.Mickevičiaus „Gražina“ S.Daukanto „Darbai … Daugiau…

Visi zodziai kurie yra vartojami lietuviu kalba

A abėcėlė abeji abejingas abejoti abipusiškas abitūra abrikosas absoliutinis absoliutus absolventas abstinentas abstraktus abu ačiū ačiū tsižadėti atsižvelgti atskaityti atskalūnas atskirai atskiras atskirti atskleisti atskridimas atskristi atspalvis atsparumas atsparus atspėti atstatyti atstovas atstovauti atstovybė atstumas atstumti atsuktas atsukti atsuktuvas atsvara atšvęsti atvanga atvažiavimas atvažiuoti atvejis atversti atvėsimas atvėsinti atvėsti atvirkščiai … Daugiau…

Parašyti skyrybos ženklus lietuvių k

IV. Kur reikia, padėkite skyrybos ženklus. 1-11. Man atrodė kad aš girdžiu žodžius matau patį malūną pavidalu balto daug žinančio ir daugybę girdėjusio senuko. 2-11. Ji nešėsi bijūnų žiedais nuleistų į grindis ir jais pritarė savo vilnijančiai eisenai nerūpestingam kūno linijų žaismui 3. 10. Nepamainomas jis ir darbininkas kai dirba … Daugiau…

Marsiečio kapas

1897-ieji buvo „orlaivių“ metai. Balandžio mėn. lėtai skridęs orlaivis sudužo Auroros miestelyje, esančiame į šiaurės vakarus nuo Worth forto (ir iškart į vakarus nuo Rhoma link Bridgeport), – atsitrenkęs į vėjo malūną. Apieškojus jo nuolaužas buvo, tariamai, rastas mažo ūgio ateivio kūnas. Pilotas iš pradžių buvo vadintas „marsiečiu“ ir palaidotas … Daugiau…

Lietuvių kalbos kontrolinis

I. Taisyklingus sakinius pažymėkite ženklu  (antroje skiltyje), netaisyklingus – pataisykite.1-11 Mus nustebino gautas rezultatas, kurio, šiaip ar taip, net nesitikėjome. 2-11 Šis eilėraštis skirtas apdainuoti Lietuvos gamtą. 3-11 Šiuos vyriškos giminės žodžius ne visi taisyklingai vartoja. 4-10 Čia kalba eina apie autoatsakovą. 5-10 Iš kur tu čia radaisi? 6-10 … Daugiau…

Lietuvos chorų istorija

LIETUVOS CHORŲ ISTORIJA Naudota literatūra:1. B. Zubrickas „Lietuvos chorų istorija“ 2. A. Arminas „Lietuviškų chorų ištakos“ 3. Internetiniai šaltiniai Pratarmė Chorinis dainavimas kaip žodžių ir muzikos sintezė – viena labiausiai preinamų ir žinomų meno sričių. Jis, kaip kolektyvinio atlikimo menas, savo prigimtimi yra masinis menas. Chorinis dainavimas organiškai įsilieja į … Daugiau…

Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos

Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos testas 1. Kur reikia, padėkite skyrybos ženklus. 1872 metais Londone Sevilo gatvės namuose Nr. 7 arti Berlington Gardeno namuose kuriuose 1816 metais mirė Šeridanas gyveno Filijas Fogas nuostabiausias “Reformų klubo” narys. Visi jį laikė labai nesuprantamu ir keistu žmogumi nors jis rodos taip elgėsi kad … Daugiau…

Mikalojus daukša

Mikalojus Daukša Pirmieji M. Daukšos gyvenimo metai ir studijos Mikalojus Daukša gimė tarp 1527-1538 m., atrodo, Babėnuose, netoli Kėdainių, smulkiųjų bajorų šeimoje. Nežinoma, kurią mokyklą lankė, bet išmokti skaityti ir rašyti, pramokti kalbų (lotynų, lenkų, rusų) galėjo Žemaičiuose, nepertoliausiai nuo savo tėviškės (Krekenavoje, Ariogaloje arba Kražiuose, Varniuose), taip pat ir … Daugiau…

Kalba lietuviu kalba

Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai nemokėti. (J.Jablonskis) Pasaulyje yra apie 3 000 kalbų. Įvairias kalbas vartoja skirtingas skaičius žmonių. Pavyzdžiui, kinų kalba šneka daugiau kaip 1 mlrd., anglų – 320 mln., ispanų – 280 mln. žmonių. Kai kuriomis kalbomis šneka tik po kelis tūkstančius ar tik … Daugiau…

Kartojimo uzduotys 12 kl

1.Išrinkite taisyklingus sakinius ir apveskite pasirinkto sakinio numerį. 1. Valytoja dirba ant dviejų etatų. 2. Lietuva turtinga miškų. 3. Užsidėk kepurę. 4. Vietoj to, kad parnešti duonos, jis grįžo tuščiomis. 5. Nežiūrint į šaltį , iškeliavome. 6. Kad patekus į koncertą, reikėjo bilietų. 7Hidroksidai gaunasi įvairiai.8. Apart deguonies, yra ir … Daugiau…

Rašyti praleistas raides-lietuvių

Įrašyti praleistas raides: K_sti k_snį, dr_sk, ž_slai, m_stelis, m_salas, r_žydavosi, _da, br_sta, t_žta, ž_sidė, pasir_žti, r_žas, _žuolynas, s_manos, t_sa, išt_sėlis, saulėgr_ža, s_kalas, dr_sko, skl_stis, m_slus, gr_žinys, dv_sia, m_slė, skl_stymas, r_stas, v_šelis, dr_suolis, nesisk_sk, ne_patingas, karn_zas, gri_vėsiai, li_dijimas, trib_na, gri_tis, baudž_va, sk_r_ba, g_v_bė, įsp_dis, pav_zd_s, p_uvena, ali_ošius, spec_alus, nuot_kis, ventil_torius, pik_žolė. … Daugiau…

Kalbos kulturos

Ar taisyklingi šie sakiniai? Tokį didelį nervinį sukrėtimą pergyvenu pirmąsyk. Įstatymdaviai patys ne visada vykdo įstatymus. Kanklininkai dažniausiai būna moterys. Ne visų žmonių senatvės vienodos. Knygoje aprašyti ketverių šimtmečių senumo įvykiai. Gaisro priežastis – trumpasis elektros jungimas. Vaikas sugebėjo suskaičiuotiiki tūkstančio trijų šimtų dvidešimt devynių. Radau kieno tai pamestą litą. … Daugiau…

A marčėnas

Aidas Marčėnas PIRMOSIOS ŠALNOS NAKTIS Na o temstant girdėt kaip žvaigždynais ateina naktis kaip žolynais nuplaukęs lietus atsidūsta už upės raudonuoja žara ir rimuojas naktis ir mirtis banaliausiu rimu kurs svarstyklių ženkle įsisupęs Skruzdėlynan paklysta užmiršusi šapą skruzdė ir žiogelis smuikuoja atrodo prarasdamas amą ir įspysta danguj paskutinė rugsėjo žvaigždė … Daugiau…

Atsakymai į kalbotyros viktorinos klausimus

1.Kuri pasaulio kalba seniausia? Egiptiečiai manė, kad jie atsirado pirmieji ir jų kalba yra seniausia. Tačiau ši jų nuomonė yra neteisinga. Nors kalbos mokslas pasiekė didelių laimėjimų, tačiau kuri pasaulio kalba yra seniausia, mes ir šiandien negalime atsakyti. 2.Ar galima sužinoti, kaip kirčiavo lietuviai prieš 3000 metų? Taip, galima. 1963m. … Daugiau…

Antikinė literatūra egzamino klausimai

ANTIKINĖ LITERATŪRA Egzamino klausimai 1. Teorijos, aiškinančios graikų kultūros stebuklą. Paaiškinti, kodėl Vakarų kultūra kilusi iš graikų kultūros.Esama įvairių teorijų, aiškinančių graikų stebuklą, kurias galima suskirstyti į 2 grupes: 1) geografinės ir socialinės sąlygos; 2) graikų tautiniai bruožai.Graikija – švelnaus, saikingo klimato šalis, skaičiuojanti ilgą navigacijos periodą ir esanti puikioje … Daugiau…

Analizės

K Donelaitis “Metai” Skaitydami Kristijono Donelaičio “Metus”, pastebime, kad nemažą kūrinio dalį sudaro Lauro, Selmo ir šaltyšiaus Pričkaus pamokančios bei patariančios kalbos, kuriose, be abejonės, regime paties autoriaus pozicją. Todėl galime spręsti, kad vienas iš Donelaičio tikslų buvo parodyti žmonėms, kaip reikia teisingai elgtis, o tas, kuris teisingai elgiasi, yra … Daugiau…

Antanas vienuolis

Testas Antanas Vienuolis 1. Iš kur kilęs A. Vienuolis? a) Utenos; b) Anykščių; c) Druskininkų; d) Biržų.2. Kas rėmė Antano mokslus? a) Tėvai; b) Jonas Biliūnas; c) Antanas Baranauskas; d) Pats dirbo.3. Kokie mokslai sekėsi Antanui vidurinėje mokykloje? a) Matematika; b) Istorija; c) Geografija; d) Kalbos.4. Kokie rašytojai domino Vienuolį? … Daugiau…

Ar mokslas daro žmogų laimingą

19amžiaus mokslo galimybės yra beribės. Senaisiais amžiais net nebuvo minčių apie klonavimą, o dabar jau yra klonuota avis, vardu Doli, ir pelė. Mokslas daro didelę pažangą ir kuo toliau, tuo daugiau mūsų svajonių tampa realybe. Tačiau ar visada mokslininkų išrastas daiktas yra žmogaus laimė, daiktas, pasauliui nešantis naudą? Senaisiais amžiais … Daugiau…

Tinkamas įvaizdis – jūsų sėkmė

TURINYS ĮVADAS 2 1. SĖKMINGAS ĮVAIZDIS 3 1.1. Įvertink save 4 2. ĮVAIZDŽIO KŪRIMAS 6 2.1. Jums tinkančios spalvos 6 2.2. Figūros ypatumai ir drabužiai 8 2.3. Išmokite kalbėti 9 2.4. Išmokite etiketo 10 2.5. Įvaldykite kūno kalbą 12 IŠVADOS 14 LITERATŪRA 15 ĮVADAS Dabartiniais laikais rasti gerą darbą, daryti … Daugiau…

Zydai xix a antisemitizmas ir sionizmas

1. Vienas ryškiausių judėjimo už lygias žydų teises atstovų a) T. Hercilis b) M. Mendelsonas c) R. Dreifusas2. Pirmoji valstybė, kurioje žydų teisės buvo sulygintos su kitų piliečių teisėmis a) Prancūzija b) Vokietija c) Austrija3. Paskutinė Europos valstybė teisiškai sulyginusi žydų teises a) Ispanija b) Italija c) Portugalija4. Metai, kai … Daugiau…

Senoves istorijos

Senovės istorijos testas1. Kas save vadino pasaulio valdovu? a)Herodotas; b)Hamurabis; c)Nabuchodonosaras II;2. 850 – 650 m.pr kr? a)Išvyti hiksai iš Egipto b)State zikuratus c)Asirijos karaliai užgrobė siriją3. Kaip biblijoje vadinami asiriai? a)„Liūto guoliu“; b)„Dievo rykšte“; c)„Pasaulio valdovais“;4. Trys vyriausieji babiloniečių dievai? a)Ištarė, Sinas ir Mardukas; b)Enkis, Anus ir Mardukas; c)Enlilis, … Daugiau…

Tarpukaris

Tarpukaris 1.Kada susikūrė SSRS? a)1924m.sausio mėn. b)1923m.gruodžio mėn. c)1922m.gruodžio mėn. d)1922m.spalio mėn.2.Kada sukurta Italijos fašistinė valstybė? a)1928m. b)1929m. c)1927m. d)1930m.3.Kurie valdovai valdė šias valstybes?(sujunkite) a)Vokietija a)Musolinis b)Italija b)Stalinas c)SSRS c)Hitleris d)JAV d)Ruzveltas4.Kada susikūrė NEP’as? a)1921m. b)1920m. c)1922m. d)1919m.5.Kur vyko Taikos konferencija? a)Londone b)Didžiojoj Britanijoje c)Paryžiuje d)Vokietijos6.Kokia valstybė labiausiai nukentėjo per … Daugiau…

Testas nacijų europa lietuvių tautinis sąjūdis

Testas. Nacijų Europa. Lietuvių tautinis sąjūdis 1. Kaip buvo vadinamas Otas fon Bismarkas, kuris Vokietują bandė suvienyti kalaviju? a) “Geležinis kancleris” b) “Geležinis kalavijas” c) “Otas fon kalavijas” 2. Kas įkūrė organizaciją “Jaunoji Italija” ? a) Simonas Daukantas b) Dž. Garibaldis c) Dž. Madzinis 3. Kieno valdymo laikotarpiu Rusijoje buvo … Daugiau…

Viduramžiai

Testas 1.Kas nebūdinga viduramžiams? a)Didelis bažnyčios vaidmuo b)Aukštas gyventojų raštingumo lygis c)Mažai miestų d)Viduramžių visuomenė-žemdirbių visuomenė2.Didžiausia viduramžių dorybė. a)Ištikimybė ir duoto žodžio laikymasis b)Kuklumas c)Dosnumas d)Sekimas Kristumi3.1345-1377 metais LDK valdė kunigaikštis: a)Algirdas b)Gediminas c)Vytautas d)Jogaila 4.Kuris iš šių statinių yra romaninio stiliaus? a)Reimso katedra b)Špejerio katedra c)Paryžiaus Dievo Motinos katedra … Daugiau…

Rašomasis darbas 3g kl

Rašomasis darbas 3g kl. Viduramžiai Europoje ir Lietuvoje 1.Viduramžiais cechai: a) gynė nuvaromų nuo žemės valstiečių interesus., b) mažino tarp amatininkų konkurenciją., c) organizavo samdomųjų darbininkų profsąjungas, d) skatino pirklių jungimąsi į kompanijas.2.Kuris iš šių reiškinių nėra būdingas Europos viduramžiams? a) arabų skverbimasis į Europą, b)Feodalinių santykių formavimasis, c)gotikos atsiradimas, … Daugiau…