Lietuvos fizikų tyrimų kryptys ir pasiekimai
5 (100%) 1 vote

Lietuvos fizikų tyrimų kryptys ir pasiekimai

Svarbiausios puslaidininkių fizikos instituto veiklos kryptys:

 Naujų medžiagų tyrimas ir nanotechnologijų kūrimas. Šia kryptimi dirba Aukštatemperatūrio superlaidumo, Didelės galios impulsų, Epikalipsinių struktūrų, Kieto kūno teorijos, Nevienalyčių struktūrų, Optoelektronikos, Puslaidininkių analizės bei Puslaidininkių optikos laboratorijos.

 Medžiagos ir elektromagnetinės spinduliuotės sąveikos, fliuktuacijų ir chaoso tyrimai. Šia kryptimi dirba Fluktuacinių reiškinių, Informacinių sistemų, Kieto kūno teorijos, Mikrobangų bei Plazminių reiškinių laboratorijos.

 Kietakūnių jutiklių, energiją tausojančių technologijų, informacinių technologijų, matų vienetų valstybinių etalonų ir pirminių matavimo metodų kūrimas. Šia kryptimi dirba Jutiklių ir Mikroelektronikos laboratorijos.

Kai kurias jų paanalizuokime smulkiau.

Aukštatemperatūrio superlaidumo laboratorija

Vadovas Dr. Bonifacas Vengalis

Laboratorijoje dirba:

 6 daktarai

 1 habilituotas daktaras

 2 doktorantai

 1 magistras

 2 inžinieriai

Vykdomi tyrimai:

 Plonieji aukštatemperatūrių superlaidininkų bei jiems giminingų metalų oksidų sluoksniai ir dariniai

 Faziniai virsmai sudėtingos kristalinės struktūros perovskituose

 Optiniai superlaidžiųjų vario oksidų bei jiems giminingų junginių tyrimai

 Porėtos medžiagos, jų gamonimas ir tyrimas

 Epitaksiniai puslaidininkių sluoksniai

 Zolių – Helių technologija

Veiklos kryptys:

1. Kuriamos ir tobulinamos plonųjų sluoksnių gaminimo technologijos:

 magnetroninio dulkinimo technologija

 impulsinio lazerinio garinimo technologija

2. Gaminami ir tiriami epitksiniai sudėtingų oksidų sluoksniai:

 Aukštatemperatūrių superlaidininkai (ATS): YBa Cu O , Bi Sr CaCu O

 Feromagnetiniai (FM) oksidai: La Ca MnO , La Sr MnO , Fe O

 Laidieji oksidai (M): LaNiO , RuO

 Skaidrieji elektrodai: In O

 Dielektriniai oksidai (I): NgGaO

 Daugiasluoksniai dariniai: FM / I / FM, ATS / I / FM, FM / I / M

3. Kuriami nauji prietaisai: magnetinio lauko jutikliai, spartieji jungikliai, magnetinės atminties elementai

Turima technologinė įranga:

 Trys magnetroninio dulkinimo įrenginiai VUP-5M

 Trijų šaltinių magnetroninio dulkinimo įrenginys SCM

 Impulsinio lazerinio garinimo stendasSvarbiausi pasiekimai:

1. Sukurtos sudėtingų metalų oksidų plonų epitaksinių sluoksnių, taip pat jų daugiasluoksnių gaminimo technologijos

2. Panaudojus YBa Cu O sluoksnius sukurtas spartus superlaidusis srovės raktas

3. Panaudojus tunelinius La Ca MnO / SrTiO / YBa Cu O heterodarinius, pagaminta sparti superlaidžioji sklendė, valdoma orientuotų spintų elektronų srautu

Kieto kūno teorijos laboratorija

Vadovas Prof., habil. dr. Algimantas Matulis

Tyrimų sritys: krūvininkų pernaša ir kvantiniai elektroniniai reiškiniai mažų matmenų ir ribotos dimensijos puslaidininkių dariniuose, nanostruktūros ir kvantiniai taškai magnetiniuose laukuose, kolektyviniai elektroniniai reiškiniai. Jo darbai yra gerai cituojami užsienio mokslininkų.

K. Pyragas – vyriausiasis mokslo darbuotojas, habilituotas daktaras

Tyrimų sritis: dinaminis chaosas ir jo valdymas. Dinaminio chaoso tyrimų pradininkas Lietuvoje. Jo darbai yra plačiai pripažinti ir nuolat cituojami kitų pasaulio mokslininkų.

A. Reklaitis – vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius, habilituotas daktaras

Tyrimų sritys: nevienalyčiai puslaidininkių dariniai ir krūvininkų pernaša juose, elektromagnetinių bangų generacija, koherentiško spinduliavimo šaltiniai, šratinis triukšmas ir jo slopinimo mechanizmai. Jo darbai yra gerai cituojami užsienio mokslininkų.

R. Bakanas – vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas, daktaras

Tyrimų sritis: savaiminio susitvarkymo reiškiniai netiesinėse stipriai nepusiausvyriose sistemose, disipacinės struktūros.

T. Pyragienė – asistentė

Tyrimų sritis: kvantiniai elektroniniai reiškiniai stipriuose megnetiniuose laukuose, mažų matmenų ir ribotos dimensijos puslaidininkių dariniai.

Bendradarbiaujama su:

Antverpeno (Belgija), Berlyno, Tiubingeno, Oldenburgo, Darmštado, Drezdeno, Potsdamo (Vokietija), Virdžinijos (JAV), Lecce (Italija), Aizu (Japonija), Bar Ilan (Izraelis) universitetų mokslininkais bei su JAV Gynybos departamentu.

Svarbiausieji pasiekimai:

 Mikrometriniai ir nanometriniai puslaidininkiniai dariniai: remiantis teorinių tyrimų išvadomis, pasiūlyti anuji, efektyvūs būdai elektroninėms kvantinių puslaidininkinių darinių savybėms kontroliuoti, jas valdyti išorinių magnetinių laukų pagalba; naudojant kompiuterinio modelaivimo metodus, ištyrinėtos elektromagnetinių bangų generavimo galimybės puslaidininkių heterodariniuose, pasiūlyti nauji koherentiško spinduliavimo šaltiniai terahercinių dažnių srityje bei efektyvūs triukšmų slopinimo būdai.

 Netiesinės sistemos: surasti ir ištyrinėti originalūs efektyvūs dinaminio chaoso valdymo metodai, plačiai pripažinti kitų pasaulio mokslininkų; aptiktas naujas
autosolitoninių struktūrų valdymo būdas periodiškai kintamuose laukuose.

Jutiklių laboratorija

Vadovas Prof. Algirdas Galdikas

Laboratorijoje dirba:

 1 profesorius

 4 daktarai

 1 asistentas

 1 doktorantė

 2 magistrantai

 3 inžinieriai

Mokslinių tyrimų sritys:

 Dujų chemiės sąveikos keitimas į elektrinį signalą: dujų sąveika su paviršiumi, paviršiaus savybės, plonieji sluoksniai ir jų elektrinės savybės, procesų dinamika

 Kvapo atpažinimo sistenų sudėtinės dalys: jutiklių technologija, jutiklių moduliai, matavimo metodai ir prietaisai, informatyvūs parametrai, kvapų vizualizavimas ir kvepiančių objektų atpažinimas

 Monomolekuliniai dariniai: molekulė – jutiklis

Bendri projektai su partneriais:

 NATO Mokslo programa Aukštųjų technologijų tyrimai: integruotos miniatiūrinės jutiklių sistemos (Italija)

 ESPRIT (Europos) tematiniai tinklai: Kvapo atpažinimas ir elektroninės sistemos: (Vokietija, Anglija, Prancūziaj, Italija, Ispanija, Lietuva…)

 LVMSF (Lietuva) programa “Jutikliai” (KTU, BchI, VU)

 Vokietijos – Lietuvos bendradarbiavimo programa: jutiklių modifikavimo technologija (Tiubingeno universitetas)

 Dinaminės elektroninės nosies taikymai: maisto produktų kokybė (KTU), medicininė diagnostika (KMU klinikos)

Mikrobangų laboratorija

Vadovas Habil. dr. Andrius Žilvinas Kancleris

Darbuotojai:

 Dr. Mindaugas Dagys

 Prof., habil. dr. Albertas Laurinavičius

 Dr. Romas Raguotis

 Prof., habil. dr. konstantinas Repšas

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 786 žodžiai iš 1565 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.