Zmogaus statika

Žmogaus statikaŽmogaus statika nagrinėja sąlygas, kuriomis žmogaus kūnas laikosi nejudėdamas. Statinėje padėtyje susidaro pusiausvyra tarp sunkio jėgos ir atramos reakcijų. Kūno statika analizuoti pradedama nuo masės centro. Bendroji masės centro padėtis priklauso nuo kūno būklės. Žmogui tiesiai stovint, bendrosios masės centras yra vidurinėje plokštumoje. Projekcinė vertika-lė, nusileidžianti iš masės centro, … Daugiau…

Radijas

Radijo išradimasElektromagnetinių bangų pritaikymo galimybę bevieliam ryšiui palaikyti 1895 m. gegužės 7 dieną pirmasis pademonstravo įžymus rusų fizikas ALEKSANDRAS POPOVAS (1859 – 1906). Ši diena laikoma radijo diena. A. Popovo imtuvas buvo sudarytas iš antenos, kohererio, elektromagnetinės relės, elektrinio skambučio ir nuolatinės srovės šaltinio. Elektromagnetinės bangos sukėlė priverstinius srovės ir … Daugiau…

Vidaus degimo variklis

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijosMatas Kavaliauskas 1g Nors XVIII a pabaigoje paplitę garo varikliai buvo gana patikimi darbe , tačiau greitaeigiam transportui bei savaeigėms žemės ūkio mašinoms reikėjo galingesnio , labiau kompaktiško ,ekonomiškesnio ir lengviau paleidžiamo variklio. Šiuos reikalavimus labiausiai atitiko vidaus degimo variklis. Vidaus degimo variklio idėja gana paprasta. Skirtingai … Daugiau…

Fizikos testai

Turinys: 1. TESTAI 2. MECHANIKA I var. 3. MECHANIKA II var. 4. MOLEKULINĖ FIZIKA I var 5. MOLEKULINĖ FIZIKA II VAR. 6. ELEKTRODINAMIKA I var. 7. ELEKTRODINAMIKA II var. 8. TESTAS SVYRAVIMAI IR BANGOS I var. 9. TESTAS SVYRAVIMAI IR BANGOS II var. 10. MECHANIKOS TESTŲ ATSAKYMAI 11. MOLEKULINĖS FIZIKOS … Daugiau…

Viesa ir jos šaltiniai1

TurinysTurinys 2 psl. Įvadas 3 psl. Šviesa 4 psl. Šviesos šaltiniai 4 psl. Dirbtiniai šviesos šaltiniai 5-6 psl. Žvakės, žibalinės ir dujinės lempos 5 psl. Lemputės su kaitinimo siūleliu 5 psl. Elektros išlydžio vamzdeliai 5 psl. Elektrinis lankas ir blykstės 6 psl. Gamtiniai (natūralūs) šviesos šaltiniai 7 psl. Saulė 7 psl. Švytinčios žuvys 7 psl. Šviesos lūžimas 7 psl. Šviesos atsispindėjimas 8 psl. Šviesos … Daugiau…

Reklamos organizavimas

TURINYS ĮVADAS 2 1. REKLAMA IR JOS POVEIKIS RINKAI 3 2. REKLAMOS ORGANIZAVIMO PROBLEMOS 6 3. REKLAMOS ORGANIZAVIMAS RINKOS SĄLYGOMIS 7 3.1. Įmonės reklamos skyriaus veiklos organizavimas 7 3.2. Rekalminis veiklos reguliavimas 9 3.3. Reklamos tikslų nustatymas rinkos sąlygomis 9 3.4. Reklamos biudžeto organizavimas 11 3.5. Reklamos prenešimo kūrimas pagal … Daugiau…

Atomine energija

Petro Vileišio gimnazija istorijos darbas Istorijos darbas XIX a. Išradimai – atominė energija. 2004 m. ĮvadasŠiame darbe rašoma, kaip buvo sukurta atominė energija, kas ją išrado ir kaip. Tema yra „ATOMINĖ ENERGIJA“, ji buvo pasirinkta todėl, kad įdomu sužinoti kaip atsirado toks didžiulis atradimas ir gana pavojingas, kaip atominė energija. … Daugiau…

Branduolių magnetinis rezonansas elektroninis paramagnetinis rezonansas mesbauerio efekto taikymas

Referatas Branduolių magnetinis rezonansas. Elektroninis paramagnetinis rezonansas. mesbauerio efekto taikymas. Vilnius 2003 TurinysBranduolių magnetinis rezonansas 2 Elektronų paramagnetinis rezonansas 7 Mesbauerio efektas …… 10 Naudota literatūra 12 Branduolių magnetinis rezonansas.Išorinis kintamasis elektromagnetinis laukas gali sukelti priverstinį energijos šuolį tarp branduolio magnetinių lygmenų, dėl to branduolio energija pakinta dydžiu ΔΕ=gI(NB0. … Daugiau…

Elektrinės

ELEKTRINĖS LIETUVOJE SAVARANKIŠKAS DARBAS NR2 Vilnius 2006 ĮvadasGyvenime yra dalykų, prie kurių esame pripratę, su kuriais taip susijusi mūsų veikla, kad jų dingimas ar praradimas būtų pasaulio pabaiga. Pamėginkime įsivaizduoti bent minutėlei gyvenimą be elektros. Žmonija nežino ir neturi patogesnės, higieniškesnės ir universalesnės energijos kaip elektros energija. Ją galima perduoti … Daugiau…

Kokybinė spektrinė analizė labaratorinis

LABORATORINIS DARBAS KOKYBINĖ SPEKTRINĖ ANALIZĖ 1.DARBO TIKSLAS : atlikti kokybinę spektrinę analizę monochromatoriumi чм- 2.2.TEORINĖ DALIS : nemonochromatinės šviesos spinduliui praėjus stiklinę prizmę, disprsijos dėka gaunamas spektras. Spektrai skirstomi į emisinius ir absorbcinius. Spektras vadinamas emisiniu, jei kūno spinduliuojama šviesa pakeliuj niekieno neabsorbuojama. Absorbciniu vadinamas spektras su tamsiomis linijomis arba … Daugiau…

Spinduliuotė patalpose

Spinduliuotė patalpose Gyvenamosiose patalpose vidutinė spinduliuotės dozė per metus yra maždaug 2 mSv. Dozės gali svyruoti ir priklauso nuo radono kiekio patalpose. Jis gali pažeisti kvėpavimo takus, plaučius ir sukelti vėžį. Radonas pasiekia mus iš žemės arba nuo statybinių medžiagų, jis gali išsiskirti iš artezinių gręžinių geriamojo vandens. Didesnis radono … Daugiau…

Susikalbejimas garso saltiniai

1. Kas yra garsas. 2. Kaip atsiranda garsas. 3. Garso šaltiniai. 4. Garso reikšmė mūsų gyvenime. 5. Kaip mes susikalbame? 6. Triukšmo poveikis susikalbėjimui.Garsas-tai tam tikri virpesiai.Garsai gali sklisti dujomis, skysčiais, kietais kūnais, prietaisais sklinda greičiau. Garsas sklinda oru visomis kryptimis ir juntamas kaip garsas.Garso bangos perneša energiją, kurią galima … Daugiau…

Visa santrauka fizikos kurso

1. Elektrostatinis laukas vakuume1. 1.Elektros krūvis. Krūvio diskretiškumas(kvantavimas). Krūvio tvermės dėsnis. Ekspermentiškai buvo nustatyta kad tam tikromis sąlygomis kūnai įgyja tam tikras savybes kurios lemia sąveiką tarp tų kūnų. Buvo nustatyta kad esama 2 rušių elektros krūvių. (teigiami , neigiami) pagal susitarimą elektrono krūvis neigiamas protono teigiamas. Vienodo ženklo krūviais … Daugiau…

Televizija2

ĮvadasTelevizija (gr. tele – toli + lot. visio – matymas) – judančių vaizdų ir paveikslų perdavimas laidais arba radijo bangomis. Moksle ir technikoje televizija taikoma įvairiems tyrimams, pramonėje – gamybos procesams stebėti. Ypač plačiai televizija naudojama kultūros reikalams: jos programos iš vieno televizijos centro perduodamos radijo bangomis daugybei abonentų, turinčių … Daugiau…

Rentgeno fotoelektroninė spektroskopija

Referatas Rentgeno fotoelektroninė spektroskopija. Elektroninė Ože spektroskopija. Antrinių jonų masių spektroskopija.Vilnius 2003 TurinysRentgeno fotoelektroninė spektroskopija ….. 2 Elektroninė Ože spektroskopija 3 Antrinių jonų masių spektroskopija 8 Naudota literatūra 14 Rentgeno fotoelektroninė spektroskopijaIš pirmo žvilgsnio Rentgeno fotoelektroninė spektroskopija gali pasirodyti paprastu tyrinėjimo metodu. Fotoelektroninis efektas tapo aiškus dar … Daugiau…

Slopinamųjų svyravimų tyrimas labaratorinis

LABORATORINIS DARBAS NR. 9Slopinamųjų svyravimų tyrimas pasvirusiąja svyruokleTIKSLAS: Išmatuoti slopinamųjų svyravimų logaritminį dekrementą λ, slopinimo koeficientą β savųjų svyravimų periodą T0 , ir svyruoklės energijos nuostolius po N svyravimų. PRIEMONĖS: Pasvirusioji svyruoklė ( pav. 1) su fotoelektriniu svyravimų skaičiaus ir laiko matavimo įtaisu. Pasvirusiąją svyruoklę sudaro ant siūlo pakabintas rutuliukas … Daugiau…