Astrologija
5 (100%) 1 vote

Astrologija

ASTROLOGIJA

Nežinojimas ir nemokėjimas nustatyti ir pastebėti žvaigždžių įtakos dar nepakankama priežastis tai neigti.

Pagaliau mokslas pradeda pastebėti kosminius įstatymus. Mokslininkai vis dažniau pripažįsta, kad žvaigždės įtakoja žmogaus gyvenimą. Žinoma, abejones vis dar kelia tai, kad atlikus net labai tikslius apskaičiavimus, dažnai gaunami netikslūs rezultatai. Todėl sukyla dvejonės. Atsiranda teigiančių, kad astrologija jau pasenęs mokslas ir nebeatitinka šių dienų reikalavimų. Tvirtinama, kad senovės paskaičiavimai neturi jokio pagrindo. Kaip visur ir visada žmonės trokšta tik sėkmės. Kartais tas troškimas toks didelis, kad paslepia netikslumų priežastis. O vertėtų susimąstyti, iš kur gali atsirasti tie nukrypimai. Nekreipiamas dėmesys į sunkius, užterštus atmosferos sluoksnius, dengiančius planetą. Skverbdamiesi pro tokią užterštą, prisotintą atmosferą, cheminiai spinduliai išsikreipia. Gal dėl to ir atsiranda išvadų sąlygiškumas? Deja, šis reiškinys pastebimas beveik visose srityse, kur nagrinėjami tik fiziniai reiškiniai ir pamirštama dvasia.

Ateis laikas, kai bus sukurti aparatai, kurie leis moksliškai ir be klaidų nustatyti žvaigždžių spindulių charakterį, savybes ir poveikį žmogui. Šis išradimų laikotarpis visiškai sutaps su atsiradusiu noru išsiaiškinti tikrąją reiškinių esmę, gerokai besiskiriančią nuo žinomos esamu momentu. Tada žmonija patikės, kad supančioje erdvėje tiesiog knibždėte knibžda gyvybė, kad nėra nei vienos planetos, nei vienos žvaigždės, kurioje ji neegzistuotų.

Astrologija – senovinis mokslas. Jo studijavimas leidžia išskaičiuoti ne tik atskiro žmogaus ar įvykio laikotarpį, bet ir rasių, tautų išsidėstymą planetoje; jų vystymąsi, klestėjimą ir žlugimą. Astrologija taip pat gali numatyti ir gimstančios naujos rasės charakterį. Tai subtilus mokslas, pilnas įvairiausių niuansų ir jį suvokti gali padėti tik tikrasis žinojimas ir visiškas atsidavimas mokslui.

Erdvė persunkta įvairiausiomis vibracijomis, kurių poveikį patiria be išimties visi žmonės. Vienas ryškiausių ir pripažintų poveikių – tai Žemės palydovo Mėnulio poveikis, kuris sustiprėja per pilnatį. Žmonės vaikšto miegodami. Jie vadinami lunatikais.

Gimimo momentu ant žmogaus kūno sustingsta dangus – kiekviena kūno dalelė užfiksuoja to momento planetų išsidėstymą. Žmogaus mikrokosmas visą likusį gyvenimą reaguoja į pasikeitimus erdvėje, į planetų ir žvaigždžių judėjimą dangaus skliautu, jų susijungimus. Žmogaus mikrokosmas reaguoja ir į kometas, meteorus, kosminius uraganus, planetos traukulius. Taip pat jis reaguoja į ugnikalnių išsiveržimus, drebėjimus, potvynius, sausras ir kitus reiškinius, kuriuos taip pat įtakoja žvaigždės danguje. Žmogaus horoskopas arba jo žvaigždėlapis parodo jo esybės schemą arba žemėlapį, kuris į aplinką reaguoja pagal praeituose gyvenimuose sukauptą patirtį ir nusistovėjusį charakterį.

Astrologija nepamainoma gydymo sistemoje. Iki šiol astrologinės žinios sėkmingai taikomos rytų šalyse. Ruošdamiesi operacijai prityrę gydytojai neužmiršta astrologinių reiškinių. Skirdami gydymą jie susipažįsta su žmogaus horoskopu, tai palengvina gydymą ir paspartina pasveikimą. Tik organizmo ir visų aplinkybių žinojimas leidžia gydytojui susekti ir padėti įveikti ligą. Galima juoktis, bet moksliškai sudarytas horoskopas padeda nustatyti ligą ir jos atsiradimo aplinkybes. Vaistų sudėtis taip pat labai svarbu, nes augalai, gyvūnai, kaip ir žmonės priklauso skirtingoms stichijoms. Reikia labai rimtai studijuoti Astrochemiją ir suprasti jos įtaigos galią.

Astrologija ir astrofizika – tai atieties mokslai.

Paruošta pagal Biespriedielnost Id., nr.214, Mir Ogniennyj Id., nr.258, 293, GAJ 6kn., nr.209

Veneros tranzitas per Saulės diską

2004 birželio 8 d. per Saulės diską praeis Venera. Šis „žygis“ truks truputį ilgiau, nei šešias valandas (8:13 – 14:26). Tai retas reiškinys, vykstantis poromis 8 metų intervalu, o tarp porinio praėjimo tarpas yra 121,5 arba 105,5 metų.

Šio žygio metu Venera visada randasi Dvynio arba Šaulio žvaigždynuose. Šį kartą ji bus Dvyniuose. Dvyniai „rūpinasi“ masinėmis informacijos priemonėmis, komunikacijomis, ryšiais, transportu, paslaugų sfera, reklama ir t.t., bet svarbiausia Dvynių kryptis yra pradinis gėrio ir blogio atskyrimas, Dvyniai bet kuriam procesui suteikia garsą, t.y. paviešina padarytus sprendimus. Kaip šis žygis paveiks pasaulį ir atskiras valstybes? Venera – tai aukštesnio išsivystymo nei Žemė planeta. Jos suaktyvėjimas suaktyvina, atnaujina meilės ir grožio suvokimą. Teisinga žmonių pasaulėžiūra pasireiškia geru derlingumu, gimstamumu, žodžiu, ramiu, kūrybingu gyvenimu Žemėje.

Paskutinį kartą Venera pro Saulės diską praėjo 1882 metais, prieš 121,5 metų. Vadinasi, visas praeitas XX amžius buvo „pažymėtas“ tuo praėjimu. Kuo pasižymėjo ar išsiskyrė šis amžius? Deja, per paskutinį šimtmetį kylantys neramumai, kivirčai, naujų rinkų ir turto troškimas visą laiką iš žmonių sąmonės stengėsi ir tebesistengia išstumti harmonijos ir grožio suvokimą. Harmonijos siekimas nusirito į kraštutinumus: iškrypusi, pūvanti, paniekinusi kosminius dėsnius pasaulėžiūra Vakaruose, Rytuose
parandža uždengtas moters veidas, o TSRS socializmo statybos, užgožusios vyro ir moters tarpusavio santykius, ideali šeima buvo palaikoma daugiau įstatymais, nei tarpusavio supratimu. Vakarai statė kapitalizmą, o TSRS kūrė socializmą. Vyko absoliutus klasinis visuomenės pasidalijimas į vargšus ir turtuolius. Sunkus tai buvo laikotarpis: revoliucijos Rusijoje, 2 pasauliniai karai, JAV karas Vietname, Rusijos – Afganistane, Čečėnijos karas, JAV įsiveržimas į Jugoslaviją ir Iraką. Kasdien augantis terorizmo pavojus ir kaip naujas pasaulio persidalijimas bręstantis trečiasis pasaulinis karas.

XXI amžių pasaulis pasitiko visai praradęs protą: žurnalus ir laikraščius puošia apnuogintos „lėlės-gražuolės“, virtualiomis Afroditėmis perpildytas internetas, didžioji dauguma filmų propaguoja prievartą, smurtą, ištvirkavimą. Kadrų skyrius daugumai persikėlė į taip vadinamus „Grožio konkursus“. Kartu koja kojon žengia ir vienalytė meilė (homoseksualizmas), tai iškreiptos pasaulėžiūros pasekmė, šiai nuodėmei nėra atleidimo. Pasiekimais neatsilieka ir mokslas: laboratorijose genetinių eksperimentų metu kuriami bedvasiai biologiniai monstrai. Argi toks buvo dievo planas?

Koks siaubingas naikinimas vyksta planetoje. Turint sočiai vandens, jau beveik nebeįmanoma surasti švarų natūralų telkinį, toks vanduo nebent parduotuvėje, fasuotame butelyje. Ir jokie mokslininkai negali išspręsti šios problemos. O prieš 4 tūkstančius metų buvo sakoma: „Prieš išpildamas vandenį ant žemės, pagalvok apie jo švarumą“.

Žmonės, būdami siaubingais egoistais, jau seniai pamiršo, kad Žemė priklauso ne tik jiems. Čia auga augalai, gyvena įvairiausi gyvūnai, kurie priversti kvėpuoti žmonių užterštu oru, naudotis nešvariu vandeniu ir užnuodyta žeme. Juk šiems gyviams Žemė priklauso lygiai tiek pat, kiek ir žmonėms. Todėl vargu, ar Saulės spindulių apšviestas „Veneros Veidas“ bus gražus!

Pagal mitologiją Venera yra meilės ir grožio deivė. Ji valdo emocinius vertinimus ir pasirinkimą. Veneros energija minkšta, harmonizuojanti, moteriška, sušvelninanti konfliktus, nustatanti draugiškumui ir kompromisams. Astrologijoje ji simbolizuoja grožio, meilės, harmonijos ir artimų santykių poreikį. Suteikia žavesį ir partnerio trauką.

Ezoterinė Veneros išraiška – tai Pasaulio Motina, kuri mumyse pasireiškia kaip galinga kūrybinė energija. Veneros dėka mes galime kurti.

Venera jau pasiekė aukščiausią savo išsivystymo lygį, jos „žmonija“ randasi septintame rate ir septintoje rasėje (apie rases). Tai reiškia, kad Veneros spinduliai suteikia visatai ir Žemei nepaprastai aukštą vibraciją. Veneros spinduliai skleidžia išmintį, pasiaukojimą, meilę, džiaugsmingumą, norą apsijungti, žodžiu, visas tas energijas, kurios slepiasi žmogaus širdyje.

Pasiekusi dabartinį išsivystymo lygį Venera tapo magnetu, sugebančiu iš kosmoso platybių pritraukti aukščiausias energijas. Turėdama ypatingą ryšį su Žeme ( Didžiųjų Dvasių iš Veneros atėjimas į pagalbą žemiečiams) ši planeta 1924 metais apšlakstė Žemę savo naujomis energijomis. Apie tai pasakyta: „Pirmą kartą nuo Žemės sukūrimo ją pasiekė Veneros spinduliai“. Kadangi Žemė ir Venera jau milijardus metų bendradarbiauja savo orbitomis…, daugeliui toks pasakymas pasirodys keistas, jei nepabandyti pažvelgti giliau į šį posakį. Tada paaiškės, kodėl Veneros spinduliai pirmą kartą palietė Žemę. Galbūt susikūrę Žemėje moterų judėjimai pradėjo įtvirtinti naują Žemės ir Veneros suartėjimą?

Krisdami į Žemę Veneros spinduliai susiduria su labai užteršta Žemės atmosfera. Tai tarsi bandymas pro seniai nevalytus, aprūkusius ir pajuodusius langus prasiskverbti šviesai į patalpas, kuriose oras persisunkęs dūmais ir tvaiku. Spinduliai tiesiog negali prasiskverbti. Pro tokį šydą einantis spindulys susilpnėja ir jo nešama informacija išsikreipia. Net pati stipriausia šviesa negali patekti į patalpas, jei langai uždengti ne skaidriu stiklu, o švino plokštėmis.

Jei žmonės pabandytų suvokti, kad žmonijai turi būti svarbi ne tik Žemės, bet visos Visatos evoliucija, tai visas žvaigždėtas skliautas taptų suprantamas ir apčiuopiamas. Jei žemiečiai norėtų bendrauti su kitų pasaulių gyventojais, būtų lengviau prabadyti dusinančią Žemės atmosferą.

Venera yra meilės ir grožio planeta. Meilės suvokimas priklauso nuo sąmonės lygio. Veneros antipodas Marsas stengiasi gyvulinę aistrą prilyginti meilei. Būtent gyvuliško egoizmo emanacijos, kuriomis žmonija užpildė žemuosius subtiliojo pasaulio sluoksnius, tapo nepraeinama užtvara Veneros spinduliams. Žmonės, kuriuose aktyviau reiškiasi Marso nei Veneros poveikis, linkę visus santykius spręsti konflikto, karo, kraujo praliejimo būdu. Aukštus jausmus, pvz. meilę tėvynei, artimui, nesavanaudišką pagalbą, jie niekina, stengdamiesi bet kokius santykius paversti piniginiais, o moterį nužeminti iki vergės, kurios vienintelis gyvenimo tikslas yra vyro užgaidų tenkinimas.

Veneros ėjimas pro Saulės diską sustiprins Veneros poveikį, nes jos spinduliai susilies su Saulės spinduliais ir stipresniu srautu pabandys prabadyti užterštą Žemės atmosferą. Tikriausiai, žemiečiams tai nelabai patiks. Juk šiandieninis chaose paskendęs pasaulis,
kuriame vis stipriau bando įsitvirtinti agresyvioji Marso energija, skęsta beprotystėje, apsvaigęs nuo narkotikų ir agresijos. Harmoningi Veneros spinduliai susipriešins su užteršta Žemės atmosfera. Spindulių poveikis išsikreips ir vėliau apsireikš nelaimėmis, katastrofomis, ligomis. Kaip ir kiekvienas gydymas ar dezinfekcija yra skausmingi procesai, deja, žmogus tik kentėdamas sugeba suvokti tikrąją tiesą. Žinoma, kiekvienas iš mūsų, būdamas sąmoningu, gali padėti atstatyti harmoniją Žemėje, išlaikyti savyje pusiausvyrą ir ramybę, nesivelti į tamsiųjų kurstomą nesantaiką, neleisti savęs prilyginti masėms, bet sąmoningai išlikti savarankišku žmogumi, siekiančiu kurti šviesią ateitį sau ir ateinančioms kartoms. Kurti ateitį, kurioje nebus vietos bukumui, nemokšiškumui, agresijai ir smurtui. Pagalvokime, ar įmanoma įsivaizduoti biržos spekuliacijas Jupiteryje arba viešnamius Veneroje? Tai paprasčiausiai netinkamos sąvokos. Netgi kaminkrėtys eidamas į svečius nusiprausia. Nejaugi žmonės blogesni? Laikas Žemės gyventojams pradėti ruoštis į naują kelionę.

Retai, kada aukščiausias tikėjimas eina kartu su aukščiausiu netikėjimu. Kai niekinimas ir smerkimas gali būti šalia šlovinimo. Kai įniršis ir ramybė sukuria džiaugsmą. Kai nesėkmė yra sėkmės požymis, kai nutolimas rodo priartėjimą, būtent tada šviesulių spinduliai atitinka žmogaus vidinę šviesą. Tokie požymiai rodo naujo ciklo pradžią. tokiu laikotarpiu visi žmonės turi lygias galimybes, bet kaip jie jas išnaudos, priklauso tik nuo jų pačių.

Mąstymas apie Visatą atveria sąmonei minties beribiškumą. Klajojant mintimis po erdvę, po tolimuosius pasaulius, sunyksta žemiškos iliuzijos ataugos. Todėl reikia siekti mintimis keliauti už planetos ribų. Mintys atveria kelius į Visatą. Štai mes Veneroje. Pažiūrėkime iš ten į Žemę. Toli, labai toli Žemė, pasiklydusi Pasaulių vandenyne. Kokie maži ir kokie niekingi kiekvieno, užsidariusio tik savyje, žemiečio pasaulėliai. Kaip toli jie nuo beribių Kosminio Gyvenimo galimybių. Bendravimas su Tolimaisiais pasauliais visų pirma išlaisvina sąmonę iš asmeninio, siauro ir riboto žemiškų pergyvenimų pasaulio, iš tų kertelių, kuriose užsislėpusi daugelio žmonių sąmonė.

Kur mintis, ten ir dvasia. O mintis ten, kur ją nukreipia valia. O valia – tai ugnis, nežinanti atstumų ir užtvarų.

3(Урга).1.XI.5; 1.XI.7.

Н. Уранов. Об астрологии, с. 69, 71 – 72, 134

Грани Агни Йоги: 1962 г. 071. (Янв. 27), 1964 г. 209. (Апр. 21).

Kosmograma ar horoskopas

Laikraščiuose, žurnaluose pilna horoskopų, pranašysčių. Galima pagalvoti, kad tai toks paprastas dalykas, tik reikia žinoti savo gimimo datą ir jau tavo likimas aiškus. Manau, daugelis pastebėjo, kad pildosi tik labai maža dalis pranašysčių, dažniausiai tai būna pranašystės su labai miglotu tikslumu (pvz. rytoj lis arba nelis).

Kiekvieno horoskopo aprašymas turi du ar net daugiau variantų, todėl skaitydami randame kažką sau. Pirmiausia reikėtų ištaisyti vieną didelę klaidą – tai, kas parašyta populiariuose leidiniuose yra visai ne horoskopai, o kosmogramos.

Kosmograma – tai planetų ir žvaigždžių išsidėstymas danguje gimimo akimirką.

Horoskopas – tai kosmograma su tikslia gimimo vieta (namų sistema).

Žinant tik gimimo datą, negalima sustatyti horoskopo. Visi žmonės gimę tuo pačiu laiku (sakykime, tą pačią dieną, mėnesį ir tais pačiais metais) turi vienodą kosmogramą ir visiškai skirtingus horoskopus. Dauguma žmonių žino tik apytikrį savo gimimo laiką ir vietą, todėl, kad ir kokia išsamia kompiuterine programa bus sudarytas horoskopas, jis nebus tikslus. Horoskopą gali sudaryti tik profesionalus astrologas, turintis istorinių, filosofinių ir psichologinių žinių. Žmogaus likimą apsprendžia ne tik gimimo data ir vieta, bet ir šeimos, giminės bei valstybės, kurioje gimė žmogus, horoskopai.

Gimimo horoskopas rodo mūsų likimą, kurį įtakoja praeituose gyvenimuose sukaupta patirtis, skirtinga pas skirtingus žmones. Žmogus turi laisvą valią ir gyvenimo eigoje gali pakeisti likimo kryptį, vadinasi, pasikeis ir jo horoskopas. Keisdamas savo socialinę padėtį, žmogus keičia savo horoskopą, likimą (artimųjų mirtis, pavardės pakeitimas, vedybos, persikėlimas gyventi į kitą vietą, profesijos pakeitimas, patirtas stiprus išgyvenimas), su sąlyga, kad keičiasi jo požiūris į pasaulį. Kiekvieną horoskopo pasikeitimą žmogus turi pajusti kaip naują gimimą, turi pasikeisti jo gyvenimo tikslas. Žinoma, jei žmogus bevalis, pasyvus ir nepadarė per visą gyvenimą nei vieno sprendimo, tai jo gimimo ir mirties horoskopai sutaps. Gyvenant šviesų, kūrybinį gyvenimą, horoskopas (likimas) sukasi pirmyn. Gyvenant amoraliai, nesiskaitant su visuomenės vystymosi dėsniais, horoskopas pasisuks atgal, bet likimas vis tiek įvairiais išbandymais ir nelaimėmis privers užsispyrėlį paklusti kosminiams dėsniams.

Matome, norint išskaičiuoti dienos horoskopą, apie žmogų reikia žinoti labai daug. O žmonės nori dar daugiau apie save žinoti: kokie jiems tinka brangakmeniai, smilkalai, augalai, maistas, gėrimas, spalva ir dar daug įvairiausių dalykų. Noras žinoti yra pagirtinas dalykas, bet nesusipažinus asmeniškai su
atsakyti į visus šiuos klausimus neįmanoma. Brangakmenį galima nešioti tik tam tikru gyvenimo laikotarpiu, nes akmuo pastiprina siekį. Kai žmogaus tikslai pasikeičia, tas pats akmuo jau gali apsunkinti įvykius ir net prišaukti nelaimes. Vienas iš patikimiausių rodiklių, kas tinka žmogui, yra jo jutiminiai pojūčiai (regėjimas, uoslė, klausa, suvokimas), šalia kurių būtina vidinė etika, kitaip dar vadinama dvasinė kultūra.

Šiandieninis žmogus vis labiau tampa priklausomas nuo civilizacijos, nuo technologijų. O bet kokia priklausomybė daugiau ar mažiau tarnauja blogiui. Nelaisvas žmogus gyvena pagal horoskopą, nes jį pančioja daug priklausomybių (darbas, šeima, ligos, turtas, karjeros siekimas ir kt.). Vaikas gyvena pagal kosmogramą iki tol, kol pradeda suvokti pasaulį ir pradeda jį dalinti į savus ir svetimus, priešus ir draugus.

Kosmogramos, kurias spausdina populiarūs leidiniai, negali nusakyti asmeninio likimo, o tik parodo bendrą to ženklo atstovų kryptį. Tik labai aukšto dvasinio išsivystymo žmonės gyvena pagal kosmogramą, o vidutinis žmogus – pagal horoskopą. Tobulėdamas žmogus vis labiau atitinka kosmogramą, nes jis „palieka“ asmeninę karmą ir pereina į bendrą, visuomeninę. Pagal mąstymo būdą žmonės skirstomi į tris grupes:

1. Semiantys jėgas iš praeities. Jie bet kokiu būdu ir bet kokiomis priemonėmis stengiasi išgyventi, pvz. nusikaltėliai. (Kocho namų sistema)

2. Gyvenantys dabartimi. Jų dauguma, apie 80% Jiems svarbiau kiekybė, o ne kokybė. (Placidus namų sistema)

3. Gyvenantys ateitimi, kuriantys ateitį, linkę keisti likimą. (Džamaspo namų sistema)

Paviršutiniškas požiūris į Astrologiją, vieną iš seniausių mokslų planetoje, menkina jos galimybes ir žemina tikruosius Astrologus. Astrologas negali egzistuoti tik kaip siauros specializacijos atstovas. Astrologinės žinios yra tik pagalbinė priemonė ilgame tobulėjimo kelyje. Šiandien Astrologija yra savamokslių apsišaukėlių rankose, kurie savo nemokšiškumu trukdo suvokti Astrologijos esmę ir neleidžia padėti žmonėms, panaudojant astrologines žinias. Nusakyti ir pakreipti likimą gali tik Dvasinis Mokytojas, kuris patars ir ves gyvenimo keliu.

Ar jūs žinote, kad didysis Hipokratas savo mokiniams sakydavo, kad žmogus užsiimantis gydymu ir nepritaikantis gydyme astrologinių žinių, yra visiškas kvailys.Pereinamasis laikotarpis

Šiuo metu mes išgyvename epochų kaitos pereinamąjį laikotarpį. Du pirmieji Žuvų ženklo laipsniai ir du paskutinieji Vandenio ženklo laipsniai, kuriuos lygiadienio taškas praeina prieš laikrodžio rodyklę, apibrėžia taip vadinamą „pereinamąjį laikotarpį“. Kadangi pavasario lygiadienio taškas zodiako rate pasislenka 1 laipsnį per 72 metus, Vandenio epochos dvelksmas pradėjo justis 140 metų anksčiau jos faktiško prasidėjimo. Taip pat ir Žuvų epocha nepasitrauks iškart praeitin, jos šleifas dar tęsis apie 150 metų.

Vandenio epocha pirmą kartą save „parodė“, kai buvo atrastas Uranas (1781 m. kovo 13 d.) – planeta, valdanti Vandenio ženklą. Dar stipriau naujos eros atėjimas pasijuto, kai buvo atrastas Neptūnas (1846 m. rugsėjo 23 d.), kuris Vandenio ženkle yra egzaltacijoje.

Pačios tamsiausios artėjančios naujos eros nuojautos apėmė žmones, kai buvo atrastas Plutonas (1930 m.), planeta, kuri Vandenio ženkle yra kritime, todėl išreiškia visas blogiausias ateinančios epochos savybes. Užteršta Žemės atmosfera „pakoregavo“ ateinančią su Plutono spinduliais informaciją: atrasta branduolinė energija buvo pradėta naudoti karo pramonėje. Noras išbandyti branduolinės energijos poveikį buvo labai stiprus. Tai ir buvo padaryta tuoj po II-ojo pasaulio karo, branduolinės bombos buvo susprogdintos Japonijoje.

Uranas

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 2901 žodžiai iš 9215 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.