Magnetai ir magnetizmas

Magnetai ir magnetizmasMagnetizmas ir elektra nėra du skirtingi reiškiniai. Jų tarpusavio ryšys buvo atskleistas tik 1820 m. , kai danų mokslininkas Hansas Kristianas Erstedas (1777 – 1851) įrodė kad laidu tekanti elektros srovė pakreipia kompaso rodyklę. Kur tik srovė teka – ar tarp debesų ir Žemės, kaip žaibas, ar mūsų … Daugiau…

Radiacija3

Nelaimės bei jų padariniai – labai skirtingi. Įvykus didelei nelaimei, gali susidaryti ekstremali situacija. Tai padėtis, kai dėl ginkluotų konfliktų, technogeninių procesų ar gamtos reiškinių kyla didelė grėsmė žmonių sveikatai, gyvybei, sutrikdoma ekonominė veikla arba ištinka ekologinė nelaimė. Tuomet reikalingos specialios priemonės ir veiksmai gyventojams, materialinėms bei kultūrinėms vertybėms apsaugoti. … Daugiau…

Teleskopai

Teleskopas Teleskopas yra pagrindinis astronomų instrumentas. Be jo mūsų žinios būtų labai ribotos, nes kiti instrumentai, pavyzdžiui, veikiantys spektroskopo principu, yra susiję su teleskopu, kuris surenka jiems reikalingą šviesą. Daug metų didžiausias pasaulyje buvo 508 cm skersmens Maunt Palomaro observatorijos (JAV) reflektorius, pastatytas Džordžo Eterio Heilio (1868-1938m.) iniciatyva. Heilio šūkis … Daugiau…

Saulės sistema1

Turinys Saulės sistema 1 Planetų grupės 1 Didžiųjų planetų palyginimas 1 Išorinės planetos 2 Saulės sistemos raida 3 Planetos 4 Merkurijus 4 Venera 4 Žemė 4 Marsas 5 Jupiteris 5 Saturnas 6 Uranas 6 Neptūnas 6 Plutonas 6Saulė 7 Saulė ir jos spektras,fotosfera 7 Reguliarieji ciklai,naujų elementų atradimas 8 Saulės … Daugiau…

Bangos

[Bangavimas]: svyravimų sklidimas aplinka laikui bėgant vadinasi banga. Kai svyravimai vyksta apie pusiausvyros padėtį statmenai bangos sklidimo krypties, bangos vadinamos skersinėmis. Svyravimai galimi ir išilgai bangos sklidimo krypties. Tokios bangos vadinamos išilginėmis. [Bangos Ilgis. Bangos greitis]: atstumas tarp dviejų artimiausių taškų, svyruojančių vienoda faze vadinamas bangos ilgiu. Per vieną periodą … Daugiau…

Mokslininkai tyrė ir nustatė atomo sandara

Graikų ir romėnų filosofai ( Demokritas, Epikūras ) dar prieš mūsų erą iškėlė idėją, kad “tuščioje erdvėje” yra tik atomai. Atomų esąs didelis, bet baigtinis skaičius. Jų forma labai įvairi. Visi daiktai skiriąsi dėl to, kad skirtingas jų atomų skaičius ir tvarka. Vėliau tos idėjos buvo pamirštos.Atomo sandarą vėl pradėta … Daugiau…

Ultravioletiniai spinduliai

ULTRAVIOLETINIAI SPINDULIAIDaugelis šviesai skaidrių medžiagų nepraleidžia arba blogai praleidžia UV spindulius. Šie spinduliai yra nematomi. Jų bangos ilgis 3-380nm. Viršutiniai atmosferos sluoksniai ne visiškai sugeria UV spindulius, todėl aukštai kalnuose, kur yra sniego, negalima būti ilgesnį laiką be tamsių akinių ir be rūbų. Stiklas labai sugeria UV spindulius, todėl net … Daugiau…

Ultravioletiniai spinduliai

Turinys Įvadas 3 Kas yra ultravioletiniai spinduliai (UV) ? 4 Kaip skirstomi ultravioletiniai (UV) spinduliai ? 4 Ozono sluoksnis 5 Ultravioletinė saulės spinduliuotė ir jos poveikis žmogui 6 Rekomendacijos 7 Saulė, jos poveikis žmogui, apsisaugojimo priemonės 7 Akių apsauga nuo saulės spindulių. Saulės akinių lęšių rūšys ir ypatumai 9 Akių … Daugiau…

Elektros energijos gamyba

Elektra [ gr. elektron-gintaras] , visuma reiškinių, susijusių su elektriniais krūviais, jų kuriamais laukais, judėjimu ir sąveika. Elektriniai krūviai būna teigiamieji ir neigiamieji. Jie yra elektrinio lauko šaltiniai. Elektrinį krūvį turi elementariosios dalelės: elektronas turi neigiamąjį, pozitronas ir protonas- teigiamąjį elementarųjį krūvį (mažiausią elektros kiekį). Nejonizuoti atomai ir molekulės yra … Daugiau…

Tomas edisonas

Kauno Kovo 11 – osios vidurinė mokykla Fizikos referatas Tomas EdisonasParengė: Vaida Kubiliūtė 10a 2006 [pic]Tomas Alva Edisonas ( Thomas Alva Edison )Amerikiečių išradėjas ir verslininkas, vienas produktyviausių išradėjų, savo vardu užpatentavęs net 1093 išradimus, nors kai kurie šių išradimų buvo tik senų patentų patobulinimai, o dalį išradimų padarė jo … Daugiau…

Marso charakteristika

Turinys Marsas 2-4 Marso atmosfera 4-6 Marso paviršius 6-9 Planetų nuotolis nio saulės 9 MARSAS Planetos Marsas …charakteristika…Marsas – išorinė planeta, esanti arčiausiai Žemės. Jam skiriama itin daug dėmesio. Šio amžiaus pradžioje daugelis astronomų buvo įsitikinę, kad Marse yra išsivysčiusi civilizacija. Dabar šis mitas sugriautas. Marsiečių nėra, ir spėjama, kad … Daugiau…

Fizikos nr 3 sunkio jėgos pagreičio prie žemės paviršiaus ir gravitacijos labaratorinis

Laboratorinis darbas Nr.3SUNKIO JĖGOS PAGREIČIO PRIE ŽEMĖS PAVIRŠIAUS IR GRAVITACIJOS KONTANTOS NUSTATYMAS I. Darbo tiklas: Be trinties slystančio kūno judėjimo Žemės gravitacijos lauke tyrimas. II. Darbo užduotys: Nustatyti sunkio jėgos, veikiančios glaiderį, priklausomybę nuo jo masės. Nustatyti glaiderio slydimo be trinties pagreičio priklausomybę nuo jo masės. Rasti sunkio jėgos pagreitį … Daugiau…

Spalvos

Spalvos Be spalvų pasaulis taptų nuobodus. Be to, jame būtu daug sunkiau gyventi. Įsivaizduokite, kaip atskirtumėme šviesoforo signalus, jeigu nebūtų nei raudonos, nei žalios spalvos. Gamta turi spalvų signalų taip pat: ryški medvarlės spalva perspėja, o nuostabių spalvų gėlės vilioja bites siurbti nektarą. Jei nebūtų spalvų ar galėtumėme grožėtis gėlėmis? … Daugiau…

Elektros gamyba

Elektros energijos gamyba, perdavimas ir panaudojimas.Elektros energijos generavimas. Elektros energija žymiai pranašesnė už kitas energijos rūšis tuo, kad ją galima perduoti dideliais atstumais be didelių nuostolių ir kartu patogu paskirstyti naudotojams. Gana paprastais įrenginiais iš mechaninės, vidinės, šviesos energijos galima perversti į el. energiją. Kintamoji el. srovė, lyginant su nuolatine … Daugiau…

Saules sistema

Didžiausi kūnai, judantys aplink Saulę, yra planetos. Planetos skrieja aplink Saulę, veikiamos jos traukos. Saulė kartu su planetomis, jų palydovais ir kitais mažesniais dangaus kūnais sudaro Saulės sistemą(heliocentrinę sistemą). Šį teiginį pirmasis įrodė 1543m. lenkų mokslininkas Mikalojus Kupernikas. Planetos išsidėsčiusios aplink Saulę tokia tvarka: Merkurijus, Venera, Žemė, Marsas, Jupiteris, Saturnas, … Daugiau…

Biofizika ir jos perspektyvos Lietuvoje

BIOFIZIKA [Bios (lot.) – gyvybė, physis (lot.) – gamta] pagal pavadinimo prasmę reiškia mokslą apie gyvąją gamtą, gyvąsias sistemas. Biofizika kitaip nei beveik tą pačią prasmę turintis biologijos mokslas, aprašantis ir aiškinantis gyvąją gamtą, biologiją modernizuoja – grindžia ją tiksliaisiais mokslais. Dabar biofizika visus gyvosios gamtos reiškinius bando aiškinti fizikos, … Daugiau…

Optika ir atomo fizika

1. Spinduliav., kurį sužadina medžiagos dalelių šiluminiai virpesiai vad. šiluminiu arba tempera-tūriniu. Jo intensyvumas ir spektras priklauso nuo spinduluojančio kūno savybių ir temperatūros. Tik šiluminis spunduliavimas gali būti pusiausviras. – spektrinis energ. spinduliavimo tankis arba geba.Ši svarbiausia kiekybinė kūno šiluminio spinduliavimo charakteristika išreiškia sąryšį tarp temperatūros T ir spinduliavimo pasiskirstymo … Daugiau…

Formulės dokumentas

MechanikaKūno nueitas kelias yra ilgis trajektorijos, kuria juda kūnas. Kūno poslinkiu vadinama kryptinė tiesės atkarpa, jungianti pradinę kūno padėtį su jo galine padėtimi. Poslinkis yra vektorinis dydis, todėl remiantis poslinkiu nustatytas greitis ir pagreitis taip pat yra vektoriniai dydžiai. Poslinkio modulis atitinka atstumo sąvoką. Tiesiaeigis judėjimas – toks judėjimas, kai … Daugiau…

Kaip mes matome spalvas

Spalvinė rega Informaciją apie išorinį pasaulį žmogus gauna jutimų, 90% žinių – regos pagalba. Supančius daiktus, žmones, peizažą galima atpažinti ir be spalvų, į pagalbą pasitelkiant formą, judesį, tekstūrą, „šviesaus – tamsaus“ sąvoką. Vienok spalva gerokai praplečia daiktų apibūdinimo spektrą. Kultūros antropologų tyrimai parodė, kad maždaug 8% vyrų bei 0,5% … Daugiau…

Briusterio kampo nustatymas ir maliu dėsnio patikrinimas labaratorinis

BRIUSTERIO KAMPO NUSTATYMAS IR MALIU DĖSNIO PATIKRINIMAS Studentas: Dėstytojas: Pristatymo data: 2004 09 Darbo užduotis. Remiantis visiškuoju vidaus atspindžiu, nustatyti cilindrinio lęšio lūžio rodiklį ir Briusterio kampą. Naudojant lazerio šviesą ir poliaroidą, patikrinti Maliu dėsnį.Teorinė dalis. Natūraliajai šviesai krintant Briusterio kampu iB (3.6 pav.) į dviejų skaidrių, vienalyčių aplinkų ribą … Daugiau…

Viljamas tomsonas – kelvinas andersas celsijus temperatūrų skalės

Viljamas Tomsonas- KelvinasViljamas Tomsonas, gimė – 1824 06 26 Belfaste, mirė – 1907 12 17 Largse, anglų fizikas. Londono karališkosios draugijos narys ( 1851 ), Peterburgo MA garbes narys (1896 ). 1892 už nuopelnus mokslui gavo lordo Kelvino titulą. 1846-99 Glazgo universiteto profesorius. 1890-95 Londono karališkosios draugijos prezidentas. Paskelbė iš … Daugiau…

Maksas plankas

M. Planko charakteristika Maksas Karlas Ernestas Liūdvigas Plankas gimė 1858m. balandžio 23 d. Jo gimimo vieta – Kylis, uostas prie Baltijos jūros. Kylis priklausė Danijai, tačiau 1866 m. tapo Prūsijos dalimi. Planko tėvas buvo vokiečių kilmės ir vadinosi Johanu Juliumi Vilhelmu fon Planku (Johan Julius Wilhelm fon Planc), tai gerai … Daugiau…

Mechaniniai svyravymai

Turinys Įvadas 4 1. Dydžiai, charakterizuojantys svyravimus 5 2. Neslopinamieji harmoniniai svyravimai 6 2.1Svyravimų lygtis 7 2.2Dydžiai, būdingi neslopinamiems svyravimams 8 2.3.Spyruoklinis svyravimas 9 2.4. Svyruoklinis svyravimas 10 2.5 Svyravimo energija 12 2.5.1Harmoninio osciliatoriaus energija 14 3. Slopinami laisvieji svyravimai 14 3.1. Svyravimų lygtis 15 3.2.Nuokrypisr nuosavas dažnis 16 4. Priverstiniai svyravimai 17 4.1Svyravimų lygtis 17 4.2 Rezonansas 18 5. Sudėtiniai svyravimai 18 5.1 … Daugiau…

Elektromagnetinis spinduliavimas ir apsauga nuo jo

TURINYSĮVADAS 3 1. ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS SAMPRATA 4 2. NEJONIZUOJANTI SPINDULIUOTĖ 5 2.1. Pramoninio ir radijo dažnių elektromagnetinė spinduliuotė 5 2.2. Elektromagnetiniai laukai 7 2.2.1. Elektrosmogas ir jo poveikis žmogaus sveikatai 8 2.2.2. Apsauga nuo elektrosmogo 9 2.3. Infraraudonoji spinduliuotė 11 2.4. Ultravioletiniai spinduliai 12 2.5. Šviesa ir lazerio spinduliavimas 12 … Daugiau…

Fizikos egzamino klausimai 1 pagrindinės medžiagų elektrinės savybės

„Medžiagų mokslo įvado“ Egzamino kontroliniai klausimai 2007 01 17 d. 1. Pagrindinės medžiagų elektrinės savybės. Elektros sroves stipris, varza, elektrinis laidumas. 2. Kas yra elektrono judris ir kaip jis susijęs su medžiagos elektriniu laidumu. Judris yra lygus vienetinio stiprio elektriniame lauke igytam kruvininku dreifo greiciui. 3. Kodėl metalų elektrinis laidumas … Daugiau…

Archimedo desnis

Jeigu esate bandę vandenyje pakelti akmenį ar kokį kitą daiktą, turbūt pastebėjote, kad kelti ką nors vandenyje daug lengviau, negu ore. Kodėl taip yra? Jeigu ant spyruoklės pakabinsime kūną, jis tą spyruoklę šiek tiek ištemps. Tačiau jeigu kūną panardinsime į vandenį, kūnas truputį pakils, o spyruoklė susitrauks. Vadinasi, kūną turi … Daugiau…

Saturnas2

Saturnas-tolimiausia iš senovėje žinomu planetų , puikiai matoma plika akimi . Tiesa iki teleskopo išradimo nebuvo galimybės pamatiti jos žiedu , kurie yra vienas iš gražiausių objektų visame danguje . Saturno vidutinis nuotolis nuo saulės 1427 mln. km, apskriejimo priedas 29,46 metų . Jo opozicijos kartojasi kas 378 paros , … Daugiau…

Rentgeno spinduliai1

TurinysĮvadas 1psl. I. Rentgeno spinduliai ir šaltiniai 2-3psl. II. Rentgeno aparatai ir jų gamyba 4-7psl. III.Medicina ir rentgenas 8-11psl. IV. dažniausiai kylantys klausimai 12-13psl. Išvados 14psl. Literatūros sąrašas 15psl. ĮvadasSusidurti su rentgeno spinduliais tenka nedažnai, o ir susidūrus galbūt ne daugelis ką ir galėtų apie juos pasakyti, galbūt tik tai, jog jais peršvietus galima pamatyti griaučius. … Daugiau…

Reaktyvinis judėjimas

Reaktyvinis judėjimasAnotacija. Straipsnyje analizuojant pasaulio mokslo žymiausius pasiekimus ir pasitelkus kosminės technikos vystymosi pavyzdį pateikiama mechanikos ir energetikos sąsajos svarba tolesnei mokslo pažangai. Siūloma įteisinti mokslo šaką pavadinimu ,,Energomechanika”. Įvadas Daugiapakopės raketos, lietuvio Kazimiero Semenavičiaus idėjos dėka atsirado XVII a. viduryje. Tačiau, dėl silpno technikos lygio ir didelio kaloringumo kuro stokos, … Daugiau…

Aviacija

„Lakūnai, lėktuvai ir žygdarbiai“Ruošė: Matas Rinkevičius 2003-12-03Tikrino: Nijolė Žiemienė 2003-12-03Garliavos Jonučių vidurinė mokykla 2003 Pirmieji pakilę į orąŽmonių mintys apie galimybe skristi ore aptinkama daugelyje senųjų kultūrų. Pirmasis oro baliono skrydis įvyko 1782 metais, kai du broliai, Džosefas ir Etanis Montgofirai, suprato, kad karštas oras buvo lengvesnis už šaltą. Jie … Daugiau…