Mokytis – tai atrasti

Visais laikais pedagogas savo darbo procese turėjo mokėti mokymąsį paversti kuo patrauklesnį ir labiau prieinamą mokiniui, kaip to proceso dalyviui. N.M.Grendstad knygoje “Mokytis – tai atrasti” būtent ir atskleidžiamos pagrindinės tezės, leidžiančios kiekvienam mokytojui labiau suprasti jausmų, vaizduotės, kūno kalbos ir atradimo esmės įtraukimą į mokymo procesą. Pateiksiu keletą man … Daugiau…

Regioninių susivienijimų ir transnacionalinių korporacijų kaip pasaulio ūkio integracijos pagrindo analizė didžiausios pasaulio korporacijos pagal pajamas

Regioninių susivienijimų ir transnacionalinių korporacijų, kaip pasaulio ūkio integracijos pagrindo, analizė (Didžiausios pasaulio korporacijos pagal pajamas) Pasaulio ūkis nėra atskira uždara sistema. Labai svarbi pasaulio ūkio sudedamoji dalis yra regioniniai susivienijimai ir transnacionalinės organizacijos. I. PASAULINIAI SUSIVIENIJIMAI PAGAL TERITORIJĄ: 1. Europos sąjunga – ES 2. JAV 3. AZIJOS TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS … Daugiau…

Vaiko teisės

PAŽEIDŽIAMIAUSIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ TEISIŲ PADĖTIS. VAIKO TEISĖS. 1. Įžanga Rūpinantis žmogaus teisėmis ir jų apsauga, ypatingą dėmesį reikia skirti vienai iš labiausiai pažeidžiamų socialinių grupių – vaikų teisių apsaugai ir jų daromų nusikalstamų veikų prevencijai. Tai lemia vaiko amžiaus ypatumai, negebėjimas savęs apginti, specifinė vaiko padėtis šeimoje ir visuomenėje, įvairūs … Daugiau…

Teisės normų analizė

NAMŲ DARBAS NR.1 TEISĖS NORMŲ ANALIZĖ Vilnius, 2005 m. balandis 27 d. Užduotis: Atlikti teisės normos, nustatytos Baudžiamojo kodekso 289 str. analizę. Sprendimas 1. Nagrinėjamas Baudžiamojo kodekso straipsnis: BK 289 straipsnis. Valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardo pasisavinimas.Tas, kas pasisavinęs valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio … Daugiau…

Straipsnio karališkoji teisė vokietija ispanija flandrija vengrija danija analizė

TurinysĮvadas 3 Vokietijos politinis susiskaldymas 4 Imperinė teisė 7 Žemių teisė 8 Išvados 13 Panaudotos literatūros šaltiniai 14 Priedas – straipsnio kopija 15 Įvadas Perskaičiau straipsnį Harold J. Berman knygoje „Teisė ir revoliucija: Vakarų teisės tradicijos formavimasis“, knyga išleista Vilnius: Pradai – 1999 m., bendras puslapių skaičius – 875 p. … Daugiau…

Lr prezidentas

PLANASĮVADAS 1. Prezidento institucijos reikšmė ir statusas Lietuvoje 2. Respublikos Prezidento teisinės padėties Lietuvos tarpukario konstitucijose ir dabartinėje 1992 m. LR Konstitucijoje lyginamoji analizė 2.1. Respublikos Prezidento rinkimai pagal tarpukario Lietuvos ir 1992 m. Konstitucijas 2.2. Respublikos Prezidento įstatymų leidybos teisė 2.3. Prezidento įgaliojimai 2.4. Prezidento galios įgyvendinant užsienio politiką … Daugiau…

Lizingo sutarties analizė

TURINYSĮVADAS 3 LIZINGAS 4 LIZINGO SUTARTIES OBJEKTAI 4 LIZINGO SANDORIAI 5 Lizingo davėjas 7 Lizingo gavėjas 7 LIZINGO SUTARTIES ANALIZĖ 9 Mokėjimo terminai 9 sutarties galiojimas 9 IŠVADOS 10 LITERATŪRA 11 ĮVADAS Lizingo paslaugos, padeda vartotojams naudotis reikalingais įrengimais, technologijomis, Lietuvoje teikiamos jau ne vienerius metus, vadovaujantis pasauline patirtimi, visuotinai … Daugiau…

Pirkimo-pardavimo sutartis

TURINYSĮVADAS 3 I. SUTARTIES OBJEKTAS 4 II.PREKIŲ PARDAVIMO SĄLYGOS IR ŠALIŲ PAREIGOS 4 III. MOKĖJIMAI IR ATSISKAITYMAI 4 IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 5 V. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA IR KITOS SĄLYGOS 5 VI. REKLAMINĖ-EKSPOZICINĖ MEDŽIAGA 6 VII. SUTARTIES VYKDYMAS 6 IŠVADOS 7 LITERATŪRA 8 ĮVADAS Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas … Daugiau…

Pilieciu teisine padetis 1922 1928 m konstitucijose

1922 08 01 Steigiamasis Seimas galutinai priėmė jo ilgai ruoštą pirmąją nuolatinę, ne laikinąją, konstituciją, pavadintą “Lietuvos Valstybės Konstitucija”, kurią 1922 07 06 einąs Respublikos Prezidento pareigas Steigiamojo Seimo Pirminikas(p. Aleksandras Stulginskis) promulgavo su viso Ministrų Kabineto sąstato kontrasignacija. Šis pastovios nuolatinės valstybės konstitucijos aktas uždaro visą beveik ketverių metų(1918-1922) … Daugiau…

Pirkimo pardavimo sutarties

ĮvadasSutartis tai yra dvišalis arba daugiašalis sandoris, pagal kurį atsiranda šalių tarpusavio teisės ir pareigos. Sutartis reiškia taip pat ir dviejų ar daugiau asmenų laisvą valios suderinimą, kurio tikslas yra sukurti tarpusavio teises bei pareigas. Sutartis be abejonės yra ir vienas iš prievolės atsiradimo pagrindų. Sutarčių klausimai detaliai reglamentuoti Lietuvos … Daugiau…

Lietuvos aukščiausiojo teismo praktikos nekilnojamojo turto srityje analizė

P.S. Visiskai skiriasi nuo pirmo varianto kur siunciau ten buvo copy-pasteĮžanga 3 1.LietuvosAukščiausiojo teismo institucija 4 2.Nekilnojamasis daiktas (turtas) 7 3.Bylų nekilnojamojo turto srityje analizė 11 Išvados 22 Naudotos medžiagos šaltiniai 23 Įžanga Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra vienintelis kasacinis teismas Lietuvos Respublikoje. Aukščiausiasis Teismas kasacinio proceso tvarka nagrinėja bylas dėl įsiteisėjusių pirmosios ir apeliacinės … Daugiau…

Dėl įstatymų taikymo teismų praktikoje nagrinėjant civilines bylas kuriose paskolos sutarčių įvykdymas užtikrintas įkeitimo laidavimo bei garantijos sutartimis

APŽVALGADėl įstatymų taikymo teismų praktikoje nagrinėjant civilines bylas, kuriose paskolos sutarčių įvykdymas užtikrintas įkeitimo, laidavimo bei garantijos sutartimisPasikeitus Lietuvos Respublikos ekonomikos sandarai, atsirado nauji ūkiniai-komerciniai santykiai. Tai lėmė, kad tarp ūkinių subjektų tapo populiarios paskolų sutartys, kurių įvykdymas dažniausiai užtikrinamas turto įkeitimo, laidavimo bei garantijos sutartimis. Ši aplinkybė sąlygojo teisminių … Daugiau…

Juridinio asmens atsakomybė

20 straipsnis. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė1. Juridinis asmuo atsako tik už nusikalstamas veikas, už kurių padarymą šio kodekso specialiojoje dalyje numatyta juridinio asmens atsakomybė. 2. Juridinis asmuo atsako už fizinio asmens padarytas nusikalstamas veikas tik tuo atveju, jeigu nusikalstamą veiką juridinio asmens naudai arba interesais padarė fizinis asmuo, veikęs individualiai … Daugiau…

Civilinės ir komercinės teisės dalyko kontrolinis darbas

TURINYS 1. Įvadas 3 1. Rangos sutarties samprata, bendrosios nuostatos 4 2. Rangos sutarties analizė 6 3. Išvados 11 5.Literatūros sąrašas 12 4. Rangos sutartis (Priedas Nr.1) ĮVADASKaip yra žinoma, jau nuo 2001 metų liepos 1 dienos, Lietuvos Respublikoje įsigaliojo taip vadinamas “naujasis” civilinis kodeksas. Minėtas kodeksas yra patvirtintas 2000-07-18 įstatymu Nr. … Daugiau…

Civiliniai įstatymai ir poįstatyminiai aktai

KAUNO KOLEGIJOS EKONOMIKOS IR TEISĖS FAKULTETO Apskaitos ir finansų katedra Teisės pagrindų savarankiškas darbas „CIVILINIAI ĮSTATYMAI IR POĮSTATYMINIAI AKTAI“ TEZĖSDarbo vadovas: R. KrygerienėDarba atliko: FN4/2 gr. studentė Giedrė Jefremovaitė Kaunas 2005 1. pav. Civiliniai įstatymai 1. CIVILINIAI ĮSTATYMAI IR POĮSTATYMINIAI AKTAI Civiliniai įstatymai ir poįstatyminiai aktai, kurie priskiriami prie civilinės … Daugiau…

Darbo santykiai

5 variantas. Ieškovas J.Jonaitis kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti atsakovo AB “Žematijos vingis” su juo 1998 m. sausio 21 d. sudarytą darbo sutartį Nr.63 neterminuota, grąžinti ieškovą į darbą ir priteisti jam 2500 Lt. atlyginimą už priverstinės pravaikštos laiką nuo 1998 m. lapkričio 1 d. iki 2000 m. gegužės 5 … Daugiau…

Daiktinės teisės samprata ir teisių rūšys

DAIKTINĖ TEISĖ Daiktinės teisės samprata ir teisių rūšys CT turtines santykius reguliuojančias normas skiria į 2 gr.: 1- daiktinė teisė, 2 – prievolių teisė. Šios dvi teisių grupės yra tarpusavyje susijusios ir neatskiriamos. Joks daiktas be teisės ir prievolės neegzistuoja. DT suvokiama kaip teisės normų visuma reguliuojanti turtinius santykius, kurioje … Daugiau…

Schule in deutschland

Schule in DeutschlandSchultypen: Jedes der sechzehn Bundesländer Deutschlands macht seine eigene Schulpolitik. Deshalb ist das Schulsystem nicht einheitlich (z.B. vierjährige oder sechsjährige Grundschulzeit, unterschiedliche Stundenpläne und Fächerkombinationen). In der Regel besuchen die Kinder vier Jahre die Grundschule. Auf Grund ihrer Leistungen in den Klassen funf und sechs (Orientierungsstufe) werden die … Daugiau…

Hermann hesse der steppenwolf

Palangos senosios gimnazijos III HB klasės mokinės Monikos Serapinaitės Metinis darbas Hermann Hesse „Der Steppenwolf“ [pic] Mok.:Giedrė Arlauskienė 2002 Palanga INHALT |Biographie |3 | | | | | | | | | | |„Der Steppenwolf“: | | |Vorwort des |7 | |Herausgebers | | | | | |Aufzeichnungen |7 | | | | … Daugiau…

Leonhard frank mathilde vokiska knyga

,,MATHILDE‘‘ Leonhard Frank hat dieser Roman im Jahr 1948 geschrieben. Das ist ganz interessantes Buch. Hier erzählt man über Mathildes Leben. Am Anfang des Buches ist sie nur driezehnjähriges Mädchen und am Ende des Romanes ist sie schon achtunddreiβig. In dieser Roman ist Mathilde die Hauptperson. Hier spielt man noch … Daugiau…

Valstybinės mokesčių inspekcijos internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumo tyrimas

TurinysTurinys 2 Įvadas 3 I. Situacijos analizė 5 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos specifika 5 Istorija 5 Struktūra 5 Veikla, tikslai ir uždaviniai 6 Svarbiausios VMI funkcijos 7 VMI prie FM statistinių duomenų ir apklausų tyrimų rodikliai bei jų kitimas 9 SSGG analizė 13 Turinio analizė 14 … Daugiau…

Valstybės tarnautojo pareigybė

ĮvadasVis labiau darosi įprasta specifikuoti darbo vietas ir į jas atsirinkti tik tam tikros kategorijos asmenis, ir visai nesvarbu ar tai būtų vieša ar privati organizacija. Galbūt tik viešajame sektoriuje toks darbuotojų rangavimas ir atranka turi kur kas gilesnes tradicijas, kurias bandoma perkelti ir į privatų sektorių. Kiekviena organizacija pirmiausiai … Daugiau…

Mikčiojimas

Šaliname mikčiojimą lengvai„Mikčiojimas- kvailas mikčiotojo kalbėjimo įprotis, kalbėti su savo kalbos aparato stuporu. Kenksmingas įprotis negydomas! Jį, į normalų, keičia pats mikčiojantysis savarankiškomis, kryptingomis pastangomis.“ Snežko R. A. Kiekvieno mikčiotojo gyvenime esminis klausimas: „Gydytis nuo mikčiojimo ar mokytis nuo mikčiojimo. . . mokytis kalbėti ar gydyti kalbėjimą?“ Atsakymas į šį … Daugiau…

Gydymas medumi

Gydymas medumiPeršalus rekomenduojama medų vartoti prieš naktį su karšta arbata arba pienu (1 stiklinė karšto gėrimo ir 1 valgomasis šaukštas medaus), su citrinos sultimis (100 g medaus ir pusės citrinos sultys). Derinant medų su vaistingaisiais augalais, jo gydomasis poveikis dar labiau sustiprėja. Nosies, burnos ertmės ir gerklės ligos Sergant rinitu … Daugiau…

Statyba ir pamatai

Įrengiant požemines konstrukcijas, neišvengiama vienokių ar kitokių žemės darbų, dažnai sudėtingų, ypač kai inžinerinės geologinės sąlygos neįprastos. Dažnai kyla nemažai techninių problemų, kai reikia žeminti vandens lygį, stiprinti gruntą, įrengti antifiltracines užtvaras ar atlikti kitus panašius darbus. Pamatų statyba, kitaip negu antžeminės, keičia gruntinę aplinką: kasamas ir pilamas gruntas, dirbant … Daugiau…

Monolitinės ir surenkamos perdangos lyginimas

1.ĮVADAS Šiuo metu statybos Lietuvoje atgyja. Plečiasi miestų ribos. Vis dažniau projektuojami ištisi rajonai.Juose statomi panašios architektūrinės išvaizdos gyvenamieji kompleksai.Šis pastatas yra gana nedidelis, sąmatinė vertė yra maža. Panaudojamos visos medžiagos, gaminamos Lietuvoje. Vis daugiau atsiranda žemės sklypų savininkų. Šis pastatas yra pigus ir prieinamas bet kuriam Lietuvos gyventojui. Projekte … Daugiau…

Pirmo kurso gamybines praktikos ataskaita

AIŠKINAMASIS RAŠTASPirmąją gamybinę praktiką atlikau statybos įmonėje “Apdaila”. Įmonėje praktiką atlikau nuo 2007 07 01 iki 2007 08 01. Statybos bendrovė teikia įvairias su statyba susijusias paslaugas, stato ir rekonstruoja gyvenamuosius namus, sandėlius, gamybinius ir visuomeninius pastatus. UAB “Apdaila” man sudarė visas tinkamas sąlygas atlikti praktikos užduotį: domėtis statybos įmoniųų … Daugiau…

Fizinis aktyvumas

FIZINIS AKTYVUMAS, SVEIKATA IR SENĖJIMAS*Vida Teresė Volbekienė Lietuvos kūno kultūros akademija, Kaunas, LietuvaVida Volbekienė. Docentė socialinių mokslų daktarė. Lietuvos kūno kultūros akademijos Sporto pedagogikos ir psichologijos katedros docentė. Mokslinių tyrimų kryptis — fizinis aktyvumas ir sveikata, mokinių kūno kultūra. SANTRAUKA Šio apžvalginio straipsnio tikslas — išanalizuoti mokslinių tyrimų rezultatus, kaip … Daugiau…