Smurtas prieš moteris

1. Kliento aprašymas nurodant jo problemą; Dvidešimtdevynerių metų moteris, gyvena kartu su savo vyru, augina aštuonerių metų sūnų. Klientė turi tik pagrindinį išsilavinimą, ankščiau yra dirbusi vienoje iš maisto parduotuvių kasininke, šiuo metu dirba valytoja vaikų draželyje. Sūnus eina į antrą klasę. Vyras niekur nedirba jau šeštas mėnuo. Šeimos maitintoja … Daugiau…

Džonatanas livingstonas žuvėdra

I. GYVENIMO PRASMĖŽmogaus siela, kaip ir sąmonė yra beribė. Ribas apibrėžia ir taisykles diktuoja aplinka ir visuomenė, kurioje žmogus užauga. Laisvę jaučiantys žmonės renkasi laisvą mąstyseną, laisvą suvokimą, kuriuos padiktuoja prigimtinė sielos laisvė ir išsivadavimo troškimas. Netgi Ričardas Bachas savo knygoje ,,Džonatanas Livingstonas Žuvėdra,, akcentuoja apie nusistovėjusias taisykles gyvenančią visuomenę, … Daugiau…

Stebimoji socialinio darbo praktika

ĮvadasSocialinis pedagogas – asmuo, siekiantis padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo ar globos įstaigose, kitose socialinėse įstaigose. Pagrindinis stebimosios praktikos tikslas, supažindinti I kurso socialinės pedagogikos studentą su socialinio pedagogo darbo pobūdžiu. Suprasti, kad socialinio pedagogo paskirtis – spręsti ypač sunkias ir aktualias socialines visuomenės problemas. Socialinis pedagogas dirba … Daugiau…

Aplankas

Vilniaus universitetas Filosofijos fakultetas Socialinio darbo katedra Aplankas Vertybės ir profesinė etika: seminarų refleksija IV KURSAS /7 SEMESTRAS Dieninio skyriaus IV kurso studentai: Martynas Žebuolis Darbo vadovas: V. Lepeškienė Vilnius 2006 Turinys 1. Pirmojo seminaro metu užduotieji klausimai 3 2. T. Guenard ,,Stipriau už neapykantą“ 4 3. Beisser ,,Skrydis be sparnų“ 5 4. … Daugiau…

Teisėsaugos institucijos ir korupcija

Darbo tikslas Šio darbo tikslas- pasirinti tris teisėsaugos institucijas, jas išanalizuoti ir išsiaiškinti ar šioje institucijoje vyrauja korupcija. Lietuvos policija Institucijos istorija Lietuvos policijos ištakos susijusios su Lietuvos nepriklausomybės paskelbimu 1918 metų vasario 16d., kai vienas iš pirmųjų besikūriančios Lietuvos valstybės uždavinių buvo policijos kūrimas. Įsteigus viešąją ir kriminalinę policiją, … Daugiau…

Studentų požiūrio į rūkymą tyrimas

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS VADYBOS KATEDRALina PETRAITYTĖ Verslo administravimo AD – 2/2 grupės studentė Studentų požiūrio į rūkymą tyrimas Socialinių tyrimų metodologijos pagrindų tiriamasis darbasDarbo vadovė: asist. Lina Bivainienė Šiauliai, 2005 TURINYS ĮVADAS 3 1. TEORINIAI TYRIMO PAGRINDAI 4 1.1. Anketinės apklausos privalumai ir trūkumai 4 1.2. Tabako plitimo … Daugiau…

Gyventojų politinis aktyvumas

TURINYSĮVADAS 3 1. Valdžios pasidalijimas 4 1.1 Totalitarinės valstybės 4 1.2 Demokratinė valstybė 4 2. Politika ir visuomenė 7 2.1 Šiuolaikinė valstybė ir pilietis 7 2.2 Politinės partijos ir rinkimai 8 2.3 Piliečių dalyvavimas 10 3 Laisvas žmogus ! 13 4 Atvira visuomenė!? 14 5. Politinė atmosfera Lietuvoje 15 6. … Daugiau…

Kaip suprantate socialinio darbuoto ir slaugytojo bendradarbiavimą sprendžiant kliento paciento problemas

Kaip suprantate socialinio darbuoto ir slaugytojo bendradarbiavimą sprendžiant kliento/paciento problemas? Socialinis darbas ir slauga tam tikruose veiklos aspektuose (pagalba neįgaliesiems, pagyvenusiems žmonėms, turintiems sveikatos sutrikimų ir t.t.) yra labai susijusios profesijos. Įvairių sričių specialistai dirba kartu siekiant išspręsti kliento/paciento problemas. Šių specialistų bendradarbiavimui įtaką daro tiek jų profesijų ypatumai, tiek … Daugiau…

Socialines paslaugas teikiančios agentūros analizė

Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras Neįgaliam žmogui kaip niekam kitam reikia džiaugsmo valandėlių. Nepaisant to, kad esame kitokie – kam kojos neklauso, kam akys prastai mato – mes nenorime sveikųjų akyse matyti vien siaubo ir gailesčio. Pasidžiaukime mūsų didvyriškumu, kai gyvename kasdien nugalėdami ne vien skausmą ir negalią, bet rasdami … Daugiau…

Strėvininkų pensionato gyventojų gyvenimo kokybės analizė

TurinysĮvadas————————————————————————————02 Socialinės apsaugos svarba žmogaus gyvenime Gyvenimo kokybės samprata, ją įtakojantys veiksniai——————04 Negalios įtaka žmogaus gyvenime—————————————–04 Socialinio darbo svarba neįgaliajam asmeniui—————————-05 Savirealizacijos svarba žmogaus gyvenime——————————-07 Strėvininkų pensionato gyventojų gyvenimo kokybės analizė Gyvenamosios aplinkos įtaka analizuojant gyventojų gyvenimo kokybę———————————————————————————–09 Pagrindinės problemos, trukdančios socialinės aplinkos vystymui—-09 Socialinio darbo svarba pensionato gyventojams————————10 Socialinio … Daugiau…

Pirminė sociologinė analizė kaip ji suvokiama

Turinys. 1. Pirminė sociologinė analizė: kaip ji suvokiama? 2 2. Instrumentarijus: pateikite apibrėžimą 2 3. Metodas ir jo nuostatos: pateikite apibrėžimą 2 4. Dokumentų analizė: pateikite apibrėžimą, nurodykite šio metodo privalumus ir trukumus įvardinkite dokumentų klasifikaciją. Apibūdinkite dokumentų analizės tipus 2 5. Antrinė analizė: apibūdinkite jos paskirtį, išanalizuokite šio metodo privalumus ir trūkumus 4 6. … Daugiau…

Esė

VIDURAMŽIŲ ŽMOGUS (Pagal Gurevičiaus ,,Viduramžių kultūros kategorijos“ Vilnius, 1989)A.Gurevičiaus knygoje ,,Viduramžių kultūros kategorijos“ nagrinėjama viduramžių visuomenė. Čia mėginama giliau prasiskverbti į viduramžių žmogaus sąmonę ir pasaulėjautą, bandoma išsiaiškinti jos struktūrą ir vaidmuo bendrame istorijos procese. ,, Viduramžių visuomenė – tai feodalų ir valstiečių, miestiečių ir kaimiečių, išsilavinusių ir beraščių, klierikų … Daugiau…

Socialinės situacijos stebėjimas

Socialinės situacijos stebėjimasRugsėjo 29 diena. Penktadienis. 16 valanda. 20 laipsnių šilumos. Vaikų žaidimų parkas. Jis yra prie Naujosios Vilnios psichiatrinės ligoninės. Šiame parke, kiekvieną popietę, susirenka labai daug žmonių su vaikais. Dauguma jų yra mamos bei vaikų senelės. Vaikų žaidimų parkas pilnas yra įvairiausių spalvingų atrakcionų. Čia yra smėlio dėžės, … Daugiau…

Skirybų priežaščių socialinė analizė

TURINYS ĮVADAS 3 1. SKYRYBOS 4 1.1 Gresiančių skyrybų simptomai 4 1.2 Mokslininkai apie skyrybų priežastis 5 1.3 Statistiniai duomenys 7 1.4 Skyrybų mitai 9 1.5 Ne skyrybose laimė 11 2. SKYRYBŲ PRIEŽASČIŲ SOCIOLOGINĖ ANALIZĖ 12 2.1 Anketos sudarymas 12 2.2 Tyrimo vienetų atrankos tipai 12 2.3 Tyrimo rezultatų analizė ir sociologinės interpretacijos 13 IŠVADOS 17 … Daugiau…

Seimos sociologija

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS PANEVĖŽIO INSTITUTAS VADYBOS IR ADMINISTRAVIMO FAKULTETASViktorija Valaikytė, Žilvinas Ratkus Lietuviškos šeimos sociologija Kursinis darbas Darbo vadovė: dr. Asta Valackienė Panevėžys, 2001 TURINYS ĮVADAS 3 1. Šeimos sociologinė charakteristika 4 1.1. Šeimos apibrėžimas 4 1.2. Tradicinės ir šiuolaikinės šeimos skirtumai 4 1.3. Šiuolaikinė šeima 5 1.4. Šeimos funkcijos … Daugiau…

Seimos auginančios neįgalų vaiką atvejo analizė

TURINYS ĮVADAS 2 1. ATVEJO ANALIZĖ 3 1.1.Vaiko specialiųjų poreikių apibūdinimas 3 1.2. Šeimos mikroklimatas ir ekonominė padėtis 3 1.3. Socialinė valstybės parama 3 1.4. Ugdymo institucijos atitikimas pagal vaiko gebėjimus 4 1.5. Šeimos ryšiai su aplinka, bendravimo ratas 4 2. GALIMI SOCIALINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDAI 5 IŠVADOS 7 LITERATŪRA 8 ĮVADAS Šiuo metu labai daug kalbama apie neįgalių žmonių … Daugiau…

Tyrimo analizė smurtas šeimoje

TurinysĮvadas 3 Buitinio smurto kilmė ir paplitimas 4 Smurto rūšių klasifikavimas 5 Smurtas prieš vaikus 6 Tyrimo ataskaita 7 Išvados 10 Įvadas Žiaurumas šeimoje yra didelė socialinė problema. Kadangi nėra rimtų įstatymų, išsamios informacijos apie prievartos paplitimą ir priežastis, todėl visa tai sudaro kliūtis pastangoms, nukreiptoms šios problemos sprendimui. Valstybė neturi įstatymų ir programų, kurios gintų … Daugiau…

Narkomanijos prevencijos ypatumai mokyklose

NARKOMANIJOS PREVENCIJOS YPATUMAI MOKYKLOSE Patarimai lektoriams, Švietimo darbuotojams, pedagogams Kalbėdamiesi su moksleiviais apie narkotikus šiandien jau nebegalime apsiriboti paprasta paskaita. Per kelerius metus vaikai labai pasikeitė, daugelis pabandė narkotikų arba tam pritarė. Kai kuriose klasėse tokių vaikų gali būti apie 10-20 proc. Tyrimų duomenys rodo, kad kartais moksleiviai apie narkotikus … Daugiau…

Nedarbo problemos analizė

2 TURINYSĮVADAS 3 pusl. 1. DARBO RINKOS SAMPRATA 4 pusl. 1.1. Darbo jėgos pasiūla 5 pusl. 1.2. Darbo jėgos paklausa 6 pusl. 2. PANEVĖŽIO DARBO BIRŽOS 1991 – 2003 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 6 pusl. 2.1. Nedarbo lygio kitimas 7 pusl. 3. DARBO JĖGOS PASIŪLOS IR PAKLAUSOS 2003 METŲ ANALIZĖ 10 pusl. 3.1. Apie bedarbius ir … Daugiau…

Mano sieloj šiandien šventė

TURINYS 1. Metodologinė tyrimo dalis 3 1.1 Literatūros analizė 3 1.2 Tyrimo problema, objektas ir dalykas 7 1.3 Tyrimo tikslai ir uždaviniai 8 1.4 Sąvokų tikslinimas 8 1.5 Išankstinis tiriamo objekto aprašymas 9 1.6 Hipotezės 9 2. Procedūrinė tyrimo dalis 10 2.1 Duomenų surinkimas 10 2.2 Anketos sandara ir pristatymas … Daugiau…

Atvejo analizė socialiniame darbe

Atvejo analizė 1. Pasirinkite vieną atvejį iš savo darbo praktikos ir trumpai jį aprašykite. Kristina, 14 metų paauglė, mokykloje kreipėsi į socialinį darbuotoją dėl šeimoje esančio girtuokliavimo bei su tuo susijusio smurto. Mergaitė gyvena kartu su tėvais bei dar su dviem broliais, jaunesniais už save. Tėvo vardas Jonas, jam 40 … Daugiau…

Moters įvaizdis moterims skirtuose žurnaluose

Moters įvaizdis moterims skirtuose žurnaluose Tyrimo problema: Šio tyrimų problema – moters ir vyro įvaizdis, matomumas žiniasklaidoje. Žiniasklaidos padėtis suteikia jai galimybę daryti įtakos ir formuoti viešąją nuomonę bei nuostatas. Taip yra dėlioja įvykiai, faktai, nuomonės. Žiniasklaida kaip viena iš komunikacijos priemonių gali sėkmingai skleisti, palaikyti ir įtvirtinti nuostatas bei … Daugiau…

Bauman zygmunt globalizacija pasekmės žmogui

Untitled Bauman, Zygmunt. Globalizacija: pasekmės žmogui. Strofa, 2002, p.119-155. Zygmunt Bauman – vienas žymiausių dabarties socialinių mąstytojų. Savo knygoje “Globalizacija: pasekmės žmogui” siekia apčiuopti globalizacijos procesų esmę, ir išryškina prieštaringą jų poveikį žmogui, bei jo gyvenamąjai aplinkai ir pasauliui. Knygos ketvirtąjame skyriuje, pavadinimu “Turistai ir bastūnai” pasakojama, kaip šiuolaikiniame pasaulyje … Daugiau…

Nedarbas Lietuvoje

ĮvadasBedarbystė Lietuvoje yra žemėjantis, šiuo metu bedarbystė sudaro 8% bendro šalies vidinio produkto, kuri sukuria daug darbo vietų įvairių sričių specialistams, papildo šalies biudžetą, skatina miestų bei rajonų vystymąsi, patenkina turistų poreikius. Visuose didžiausiuose Lietuvos miestuose yra įsikūrusios darbo biržos ar bent jų filialai, aptarnaujančios bedarbius. Darbo biržų klientai turi … Daugiau…

Nedarbo lygis panevezio mieste

TURINYS ĮVADAS 3 1. NEDARBO LYGIS 4 2. STATISTINIAI DUOMENYS 5 2.1 Nedarbo lygis Panevėžyje, 2009m 5 2.2 Nedarbo lygis Panevėžyje 6-7 IŠVADOS 8 LITERATŪROS SĄRAŠAS 9 ĮVADAS Temos problema. Nedarbo lygis šių metų pabaigoje gali išaugti iki 8-10 procentų. Sausio 1-ąją nedarbo lygis siekė 5,7 proc. Blogiausia situacija darbo rinkoje buvo 2002 metų balandį, kai nedarbo … Daugiau…

Skyrybos

Turinys Turinys 1 Įvadas 2 Literatūros apžvalga 3 Ką išsiskyrimas reiškia vaikams? 5 Dažniausiai pasitaikančios vaikų problemos 6 Anketa 7 Grafikai ir jų analizė 8 Išvados 12 Įvadas Šeima pagrįstai vadinama svarbiausia visuomenės ląstele. Tenkindama asmenybės poreikius, ji vykdo pačią unikaliausią, pačią vertingiausią reprodukcijos funkciją – atkuria patį žmogų, pratęsia žmonių giminę. Gyvenant šeimoje, geriau išsaugoma sveikata, juntama … Daugiau…

Svaigalų prevencija vidurinėje mokykloje

TURINYSĮVADAS 1 1 PROJEKTAS „SVAIGALŲ PREVENCIJA VIDURINĖJE MOKYKLOJE“ 2 1.1 PROJEKTO TIKSLAS 2 1.2 PROJEKTO UŽDAVINIAI 2 1.3 DALYVIAI 3 1.4 NUMATOMI REZULTATAI 3 1.5 RESURSAI 4 1.6 PROJEKTO VADOVAI IR VYKDYTOJAI 4 1.7 PROJEKTO TRUKMĖ IR VYKDYMO ETAPAI 4 2 PROJEKTO PRAKTINĖ VEIKLA 5 2.1 PIRMINIS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ŠVIETIMAS … Daugiau…

Uab x plėtros galimybių analizė

TURINYS ĮVADAS 4 1.TEORINIAI TYRIMO PAGRINDAI 7 1.1.VERSLO PLĖTRA 7 1.1.1.VERSLO PLĖTROS TIKSLAI 7 1.1.2. VERSLO PLĖTROS KLIŪTYS IR SUNKUMAI 8 1.2. STRATEGINIS PLANAVIMAS 9 1.2.1. STRATEGINIO PLANAVIMO ESMĖ IR REIKŠMĖ 9 1.2.2. STRATEGINIO VALDYMO SAMPRATA 11 1.2.3. VERSLO STRATEGIJA 12 1.2.4. ĮMONĖS STRATEGIJOS PLANAVIMAS 15 1.2.5. STRATEGINIO PLANAVIMO ESMĖ … Daugiau…

Rekreacijos tyrimas

LAISVALAIKIS IR JO PRALEIDIMAS REKREACINIS APLINKOS TYRIMAS Tyrimo pagrindimas Tyrimas buvo atliktas Naujosios Vilnios ir Pavilnio rajonuose 2004 metais spalio mėnesį. Tyrimo tikslas – atskleisti jaunimo laisvalaikio praleidimo formas ir pomėgius, išsiaiškinti vienas ar kitas priežastis, dėl kurių laisvalaikis praleidžiamas ne taip , kaip norėtų respondentai, tiksliai nustatyti respondentų poreikius … Daugiau…