Socialines paslaugas teikiančios agentūros analizė
5 (100%) 1 vote

Socialines paslaugas teikiančios agentūros analizė

112131

Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centrasNeįgaliam žmogui kaip niekam kitam reikia džiaugsmo valandėlių. Nepaisant to, kad esame kitokie – kam kojos neklauso, kam akys prastai mato – mes nenorime sveikųjų akyse matyti vien siaubo ir gailesčio.

Pasidžiaukime mūsų didvyriškumu, kai gyvename kasdien nugalėdami ne vien skausmą ir negalią, bet rasdami gyvenimo prasmę, užsidirbdami duoną, sugebėdami džiaugtis paukščio giesme, pirmu pavasario žiedu, muzikos garsu, saulės zuikučio mirgėjimu ar kvapnios kavos puodeliu… Pabūkime kartu.

1. Trumpa organizacijos kūrimosi istorija.

Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo Centras įkurtas 1997 m. kovo 3 d. Vaikų invalidų globos draugijos ( dabar Neįgaliųjų iš vaikystės globos draugija ) iniciatyva.

1998 m. dalinai pritaikius patalpas buvusiame vaikų darželyje Danų g. 15, Centras pakvietė pirmuosius lankytojus.1998 m. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai paskelbus Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros projektų finansavimo konkursą, Kauno neįgaliojo Jaunimo užimtumo centro projektas pateko tarp 10 geriausių ir laimėjo finansavimą iš Europos Tarybos socialinio vystymo fondo bei LR biudžeto.

1999 m. buvo pasirašyta Centro projekto įgyvendinimo sutartis tarp Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Kauno miesto savivaldybės.

2001 m. skirtos realios lėšos projekto įgyvendinimui: 2,4 mln. Lt. Centro renovacijai skyrė Europos Tarybos socialinio vystymo fondas, 250 tūkst. Lt. kiemo aplinkos sutvarkymui, poilsio zonos bei sporto aikštyno įrengimui – Kauno miesto savivaldybė. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija aprūpino Centrą baldais ir įranga. 2002 m. rugsėjo mėn.rekonstrukcijos darbai buvo baigti, o spalio 3 d. įstaiga pradėjo veiklą.

2003 m. gegužės 12 d. Centras atšventė 5-erių metų veiklos jubiliejų. Šventės metu vyko konferencija, kurios metu buvo pristatyta Centro veiklos apžvalga, neįgaliųjų socialinė ir darbinė padėtis Lietuvoje. Taip pat vyko neįgaliųjų darbų mugė, neįgaliųjų ir estrados atlikėjų koncertas.2004 m. Kauno neįgaliojo Jaunimo užimtumo Centras tapo metodiniu centru. Nuo šiol šalia užimtumo veiklos organizuojami socialinių darbuotojų mokymai, kuriuose jie įgyja teorinių ir praktinių žinių socialiniam darbui su neįgaliaisiais.2. Agentūros misija, tikslas, uždaviniai.

Misija – integruoti žmones su fizine negalia į visuomenę, teikiant specialiąsias socialines paslaugas fiziškai neįgaliems asmenims.

Tikslas – teikti paslaugas, vadovaujantis LR Socialinių paslaugų ir Invalidų socialinės integracijos įstatymais, organizuoti Centro globotinių gamybinę ir mokomąją veiklą, rūpintis jų darbo, buities, ir poilsio sąlygomis, glaudžiai bendradarbiauti su visuomeninėmis organizacijomis, bei užsienio partneriais, užmegzti nuolatinius ir laikinus ryšius su kitomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis Lietuvos Respublikos bei užsienio organizacijomis ir fondais.

Uždaviniai

1. Sudaryti galimybę Kauno miesto neįgaliesiems integruotis į visuomenę.

2. Pagal Centro galimybes tenkinti neįgaliųjų psichologines, socialines, kultūrines reikmes bei teikti informaciją.

3. Tarpininkauti ginant lankytojų interesus bei žmogiškąjį orumą.

4. Suteikti sunkią fizinę negalią turintiems Centro lankytojams laikiną pastogę jų tėvų ar kitų juos globojančių asmenų ligos ar būtinos išvykos metu.

5. Atsižvelgiant į lankytojų galimybes ir interesus ugdyti darbinės veiklos įgūdžius įvairiose užimtumo sferose.

6. Aprūpinti Kauno miesto neįgalius gyventojus kompensacine technika.

3. Agentūros struktūra, personalas ir jo vaidmenys.

Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro vidaus struktūrą sudaro:

1. Direktorius;

2. Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui;

3. Vyriausiasis buhalteris

4. Socialinio darbo padalinys

5. Buhalteris

6. Darbinio užimtumo padalinys

7. Referentas

8. Darbinio užimtumo padalinys

9. Sveikatos stiprinimo ir priežiūros padalinys

10. Meninio – kultūrinio užimtumo padalinys

11. Aprūpinimo kompensacine technika padalinys

12. Aptarnavimo ir ūkio padalinys

13. Darbo saugos ir pastato priežiūros padalinys

Šiame centre su lankytojais kartu dirba ir jais rūpinasi šie specialistai:

• Socialiniai darbuotojai;

• Socialiniai darbuotojų padėjėjai;

• Darbo terapijos ir užimtumo specialistai;

• Kineziterapeutė;

• Psichologas;

• Meno terapijos ir užimtumo specialistai;

• Slaugos darbuotojai;

Personalo vaidmenys

Specialistų veikla yra paremta komandinio darbo principu – aktyvus tarpusavio bendradarbiavimas. Siekiama globotinių gerovės kūrimo ir palaikymo. Nuolat rengiamos užimtumo specialistų ir socialinių darbuotojų kartu su psichologu pasidalinimo asmenine darbo patirtimi grupelės, atvejo konferencijos, kurių metu kiekvienas specialistas pasidalina savo mintimis, žiniomis apie klientą, darbo specifiškumą su juo, ieškoma bendrų darbo sprendimų ir alterantyvų globotinio naudai.

Neįgaliojo jaunimo užimtumo sentras yra vienintelė tokio pobūdžio nestacionaraus tipo įstaiga Kaune. Čia organizuojamos programos ir teikiamos paslaugos orientuotos žmonių su negalia įgalinimui, savarankiškumo įgūdžių formavimui bei savirializacijai. Yra numatomos dvi pagrindinės veiklos kryptys:
socialinė bei kultūrinė integracija.

Šiame centre dirba daug įvairaus profilio specialistų, kurių vaidmuo yra labai naudingas ir reikalingas. Trumpai aprašysiu pagrindines šioje organizacijoje esamas veiklas ir kiekvieno specialisto vaidmenį, bei tikslus.

Centras vykdo šias veiklas:

1. Sveikatos terapija.

Kinziterapija apima koordinacijos ritmo, lankstumo, greitumo, vikrumo, pusiausvyros, jėgos, ištvermės ugdymą.

Turintiems CNS pažeidimų, judėjimo problemų kineziterapijos tikslai yra šie:

• Neįgalumo profilaktika.

• Funkcinio savirankiškumo skatinimas.

• Antrinių sutrikimų profilaktika ar mažinimas.

• Raumenų tonuso normalizavimas.

• Tarpraumeninės koordinacijos, raumenų jėgos lavinimas.

• Taisyklingų judesių mokymas.

Be kineziterapijos užsiėmimų centre atliekamas masažas, kuris padeda sumažinti skausmą ir taisyklingiau taikyti kineziterapiją.

NJU centre yra įrengtas ergoterapijos kabinetas. Ergoterapija padeda globotiniams savarankiškai gyventi, atsižvelgiant į jų norus, poreikius, pagerina fizinę ir psichinę sveikatą.

Kineziterapijos ir ergoterapijos užsiėmimai suteikia globotiniams teigiamas emocijas, pakelia nuotaiką ir gerą savijautą.

2. Darbas su kompiuteriu.

Kompiuteristas šiame centre lankytojus moko dirbti pagal sudarytą programą, atsižvelgdamas į asmens poreikius bei esamą fizinę negalią. Kompiuteristas užsiėmimus veda įvairiai, pradedant indovidualiomis arba grupėse vykstančiomis paskaitomis, konsultacijomis, savarankišku darbu ir baigiant laisvalaikio praleidimu, naudojant internetą arba žaidžiant įveirius kompiuterinius žaidimus. Kompiuteristas suteikia klientams naudojimosi kompiuteriu pagrindus, supažindina su kompiuterio sandara, padeda įgyti žinių bei išmokti dirbti „Windows“ operacinėje sistemoje, „Microsoft Office“ programomis ir naudotis internetu.

3. Smulkus kompensacinės technikos ir sendaikčių remontas.

Šiame centre ne visi lankytojai gali užsiimti šia veikla, nes ji reikalauja fizinės jėgos, bet kai kurie lankytojai išmoko patys prisipūsti ratus, susiklijuoti kamerą ir susiveržti atsiskleidusius vežimėlio ratus. Tai yra taip pat labai svarbus šios veiklos vaidmuo organizacijoje.

4. Siuvimas, mezgimas ir tekstilė.

Tekstilės darbų mokytojos vaidmuo šioje organizacijoje yra taip pat labai dėkingas. Klientai išmoksta siūti ir smulkius darbelius. Taip pat išmoksta ir retesnių technikų: piešiama and šilko, siuvinėjama simegrafijos technika, moko siūti skiautinių darbelius.

5. Medžio darbai.

Šie specialistai neįgaliesiems padeda medžio darbuose taikyti lietuvių liaudies meno ornamentus, pasigaminti buitinių dirbinių. Šių specialistų dėka klientai noriai dalyvauja prodose, mugėse.

6. Dailė, keramika, floristika.

Dailės terapija – gydymo metodas, besiremiantis menine kūryba. Taikydami dailės ir keramikos terapijos metodikas, klientai išmoksta reikįti savo mintis, jausmus ir patyrimus. Dailės ir keramikos procesas gali būti priemonė padedant spręsti savo emocinius konfliktus, ugdyti savitvardą ir skatinti asmeninį, vidinį augimą.

Šios srities specialisto vaidmuo yra labai svarbus ir naudingas žmonėms su negalia.

7. Taikomasis šokis.

Meno pamokėlėse jaunuoliai gali reikšti savo kūrybiškumą. Šokio pamokose neįgalieji taip pat kaip ir sveiki žmonės, gali suvokti save kaip fizinę, judesio visumą, gali patirti judesio džiaugsmą. Šokio terapijoje svarbiausia yra išraiškingas judesys, kurį asmuo įsisavina integracijos procese. Dėka geros specialistės ir globotinių noro ir stengimosi atsirado šokių grupė „Žingsnis po žingsnio“.

8. Muzikologės veikla.

Muzikologės veikla šioje organizacijoje yra taip pat neapsakomai dėkingas. Dėka jos klientai deklamuoja savo poezijos posmus, skambant gitaros akordams, išsisako tai kas labiausiai jaudina, neramina ir džiugina. Muzikologė jaunuolius įtraukia į koncertinę veiklą, o scenoje patirtas džiaugsmas visiems grupės nariams suteikia vilties ir optimizmo ne tik kūryboje, bet ir gyvenime.

1. Dramos veikla.

Užsiėmimus veda ir režisuoja buvęs Kauno pantomimos teatro aktorius Virgis Bartkevičius. Jo vaidmuo šioje organizacijoje nepaprastai didelis. Dėka jo neįgaliesiems yra dėstomi aktorinio meistriškumo pagrindai (sceninio dėmesio, vaizduotės, tarpusavio santykių, bendravimo su partneriu lavinimas), plastika ir jos ugdymas, sceninio judesio užsiėmimai, jogos elementorius. Yra pastatyti trys spektakliai:

„Laimingų žmogeliukų šou“

„Apsinuoginimas“

„Liūdna pasaka“.

2. Informacijos ir renginių organizatorės veikla.

Šios veiklos vaidmuo yra rinkti ir kaupti informaciją bei suteikti lankytojams reikalingos informacijos jiems rūpimais klausimais.

3. Pischologės veikla.

Psichologės vaidmuo šiame centre yra teikti individualų konsultavimą (savęs pažinimą, tobulinimą, problemų sprendimą) ir organizuoti grupinius užsiėmimus (lavinti bendravimo įgūdžius, skatinti aktyvumą, suteikti galimybę pasidalinti asmenine patirtimi).

12. Kultūrinė veikla.

Kultūrinės veiklos dėka organizuojamas neįgaliųjų užimtumas. Vyksta įvairūs pramoginiai renginiai, koncertuoja įvairios grupės, sudarytos sutartys su teatrais, kino teatrais, klubais, dažnai lankosi svečiai iš užsienio šalių.

4. Socialinio darbo tikslas

uno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro socialinio darbo tikslas yra stiprinti globotinio sugebėjimus, padėti jam integruotis į visuomenę, skatinant ir motyvuojant siekti maksimaliai įmanomo socialinio funkcionavimo. Socialinio darbo tikslas šioje organizacijoje taip pat yra ugdyti globotinių sugebėjimus bei savarankiškumo įgūdžius, organizuoti darbinį bei meninį užimtumą, lavinti neįgaliųjų meninius sugebėjimus.

Be šių tikslų socialinis darbas taip pat yra reikalingas teikiant pagalbą užimtumo specialistams; stebėti kliento veikląl; palaikyti emociškai klientą; rinkti informaciją ir ją pateikti.

5.Socialinio darbuotojo vaidmuo, funkcijos organizacijoje.

Šioje organizacijoje socialinis darbuotojas bando nustatyti neįgaliųjų socialinio funkcionavimo problemas ir poreikius. Tam, kad nustatytų šias problemas, socialinis darbuotojas būtinai turi pritaikyti pagrindinius socialinio darbo dalis: žinias, profesines vertybes, įgūdžius, įskaitant problemos sprendimo procesą ir kūrybiškumą. Socialinis darbuotojas siekdamas pokyčio dalyvauja kuriant pagalbos santykius ir teikiant pagalbą.

Šioje organizacijoje socialinis darbuotojas užmezga kontaktus ir bendradarbiauja su mokymo įstaigomis, juridinėmis, medicinos, reabilitacijos institucijomis, sprendžiant globotinio problemas. Organizuoja bendrus renginius su visuomeninėmis organizacijomis, rašo programas ir projektus, juos pateikia ir vykdo savivaldybės bei apskrities lygyje. Žiūrint makro lygiu, socialinis darbuotojas dalyvaja Lietuvos bei tarptautinėse konferencijose. Ieško ir bendradarbiauja su užsienio partneriais, kuria bendras programas, bei dalinasi patirtimi. Rašo socialinius projektus, juos pateikia ir vykdo ministerijoms bei įvairiems fondams.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 1664 žodžiai iš 3251 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.