Strėvininkų pensionato gyventojų gyvenimo kokybės analizė
5 (100%) 1 vote

Strėvininkų pensionato gyventojų gyvenimo kokybės analizė

Turinys

Įvadas————————————————————————————02

Socialinės apsaugos svarba žmogaus gyvenime

Gyvenimo kokybės samprata, ją įtakojantys veiksniai——————04

Negalios įtaka žmogaus gyvenime—————————————–04

Socialinio darbo svarba neįgaliajam asmeniui—————————-05

Savirealizacijos svarba žmogaus gyvenime——————————-07

Strėvininkų pensionato gyventojų gyvenimo kokybės analizė

Gyvenamosios aplinkos įtaka analizuojant gyventojų gyvenimo kokybę———————————————————————————–09

Pagrindinės problemos, trukdančios socialinės aplinkos vystymui—-09

Socialinio darbo svarba pensionato gyventojams————————10

Socialinio darbuotojo vaidmuo užtikrinant pensionato pensionato gyventojų pilnavertį gyvenimą——————————————————-12

Išvados———————————————————————————-14

Literatūra——————————————————————————–15

Priedai———————————————————————————–16

Įvadas

Lietuvoje, keičiantis socialinėms ekoniminėms sąlygoms, atsiranda žmonių, kurie jaučiasi socialiai nesaugūs. Už pačių pažeidžiamiausių žmonių grupių socialinę integraciją didelą atsakomybė tenka valstybei. Tiems žmonėms valstybė teikia socialinę parama visomis formomis. Viena iš labiausiai paplitusių socialinių paslaugų formų, yra stacionari socialinė globa.

Stacionarios globos įstaigos paskirtis yra sudaryti žmogaus orumo nežeminančias sąlygas ir užtikrinti globos reikalaujantiems žmonėms kiek įmanoma kokybišką gyvenimą, skatinti jų sugebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis visuomenėje. Globos įstaigai būtina užtikrinti savo gyventojams pagrindines teises į gyvenimo kokybę, saugią ir efektyvią globą bei garantuoti integraciją į visuomenę.

Darbo objektas:

Žmonės su psichine negalia, gyvenantys stacionarioje globos įstaigoje.

Darbo tikslas:

Strėvininkų pensionato gyventojų kokybės analizė.

Darbo uždaviniai:

Aptarti gyvenimo kokybę įtakojančius veiksnius bei socialinio darbo svarbą.

Apžvelgti negalios įtaką žmogaus gyvenimui.

Išanalizuoti Strėvininkų pensionato gyvenamosios aplinkos įtaką gyventojo gyvenimo kokybės užtikrinimui.

Išskirti pagrindines problemas, trukdančias socialinės aplinkos kūrimui Strėvininkų pensionate.

Aptarti socialinio darbo bei socialinio darbuotojo svarbą, užtikrinant pensionato darbuotojų visavertį gyvenimą.

Socialinės apsaugos svarba žmogaus gyvenime

1.1 Gyvenimo kokybės samprata, ją įtakojantys veiksniai

Žmogaus gyvenimo tikslas – ilgas kūrimo, tobulėjimo, pažinimo procesas. Šio proceso svarbus veiksnys – gyvenimo kokybė.

Gyvenimo – individų ar žmonių grupių suvokimas, kaip jie įsivaizduoja save patenkintus ir ko reikia, kad jie pasiektų džiaugsmą ir laimę (5,113).

Pastaruoju metu sveikatos moksle įsigali nuomonė, žmogaus gyvenimo kokybę lemia ne tiek pačios gyvenimo sąlygos, kiek žmogaus požiūris į jas.

Gyvenimo kokybė apima įvairias žmogaus gyvenimo sritis: fizinę ir dvasinę sveikatą, tarpusavio santykius, aplinkos sąlygas, prasmingus gyvenimo tikslus.

Žmonių gyvenimo kokybė priklauso nuo jų sugebėjimo tenkinti svarbiausius poreikius, kurie susiję su: sveikata, darbu, asmenybės raiška.

Pasitenkinimas gyvenimu priklauso ne tik nuo mūsų pačių, bet ir nuo aplinkinių. Tarp veiksnių, turinčių įtakos mūsų gyvenimo kokybei yra ir visuomenė.

Gyvenimas nėra nei pasyvus nei statiškas. Jis nuolat keičiasi, yra socialus ir interaktyvus – tai ne vien tik paprastas egzistavimas.Gyvenimas yra nuolatinis augimas ir keitimasis įvairiausių mūsų gyvenimo aspektų atžvilgiu – socialinių, ekonominių, psichologinių, emocinių ir dvasinių, fizikinių ir intelektualinių.

1.2 Negalios įtaka žmogaus gyvenime

Neįgalių žmonių ugdymas, rūpinimasis jais istorijos raidoje klostėsi labai įvairiai: nuo visiško atstūmimo iki lygiateisio dalyvavimo visuomenės gyvenime.

Dažnai minima visuotinio požiūrio svarba – reikia matyti visą žmogų įvairiomis jo gyvenimo situacijomis. Jeigu į žmogų žiūrima visapusiškai, matome daugiau nei vien blogai funkcionuojančias ypatybes.

Optimistinis požiūris į žmogų numato žmoguje slypinčias galimybes tobulėti ir vertina jį kaip jaučiančią ir kuriančią būtybę.

Pesimistinis požiūris – žmogus nesuvokia, kas jam yra geriausia. Jam reikia vadovauti ir jį kontroliuoti, kad jis tobulėtų.

Visi žmonės turi vienodas teises į garbingą žmogišką egzistenciją. Visuomenė privalo kiekvienam sukurti tokias sąlygas.

Žmogiškoji egzistencija tai:

Teisė gyventi, nesvarbu, kokią negalią turi žmogus ar koks išskirtinis jis būtų

Būti priimtam tokiam, koks yra, net jei jis kitoks nei kiti

Turėti galimybę vystytis pagal savo sugebėjimus

Palaikyti emocinius ryšius su žmonėmis

Teisė į tuos pačius gyvenimo standartus

Pagal JTO Generalinės Asamblėjos 48 sesijoje 1993 12 20 patvirtintas Bendrąsias taisykles, kaip neįgaliems žmonėms
teikti lygias galimybes su kitais, terminas “negalė” apibendrina daug skirtingų funkcinių sutrikimų, sutinkamų bet kurioje pasaulio šalyje ir bet kurioje visuomenėje. Žmonių negalę gali nulemti fiziniai, protiniai ar jutimo sutrikimai , taip pat netinkamas gydymas ar psichikos liga. Tokie sutrikimai, būklės ar susirgimai gali būti chroniški arba trumpalaikiai.

1.3 Socialinio darbo įtaka neįgaliajam asmeniui

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 693 žodžiai iš 2306 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.