Smurtas prieš moteris
5 (100%) 1 vote

Smurtas prieš moteris

1121

1. Kliento aprašymas nurodant jo problemą;

Dvidešimtdevynerių metų moteris, gyvena kartu su savo vyru, augina aštuonerių metų sūnų. Klientė turi tik pagrindinį išsilavinimą, ankščiau yra dirbusi vienoje iš maisto parduotuvių kasininke, šiuo metu dirba valytoja vaikų draželyje. Sūnus eina į antrą klasę. Vyras niekur nedirba jau šeštas mėnuo. Šeimos maitintoja yra tik žmona.

Klientė kreipėsi į Vilniaus socialinės paramos centrą, dėl prieš ją smurtaujančio vyro. Vyras dažnai vartoja alkoholį, nesieško darbo, visiškai nesirūpina šeimos reikalais. Apsvaigęs nuo alkoholio kelią triukšmą namie, naudoja fizinį smurtą prieš klientę – visa tai mato jų aštuonmetis sūnus. Klientė taip pat baiminasi dėl vaiko psichinės ir fizinės sveikatos, nes porą kartų ir sūnus yra nukentėjęs nuo girto tėvo rankos. Klientė pastebėjo, kad sūnus pasidarė uždaresnis, mažai turi draugų, o ir su turimais draugais mažai bendrauja, laiką dažniausiai praleidžia namie, užsidaręs savo kambaryje. Su tėvu beveik nebendrauja, prisirišęs tik prie mamos ir prie močiutės (klientės mama), kuri kiek gali padeda materialiai, kartais prižiūri anūką.

Klientei taip pat kelią nerimą jos ir jos vaiko ateitis. Pinigų stygius neleidžia aprūpinti vaiką reikiamomis mokymo priemonėmis, knygomis, drabužiais, pilnaverčiu maistu. Taip pat didėja skolos už buto komunalines paslaugas, tad gręsia buto netekimas.

Klientė praradusi bet kokią viltį gyventi, yra įbauginta savo vyro, bijo kam prasitarti apie smurtą šeimoje, materialinius, psichinius ir dvasinius sunkumus, o ir nelabain turi kam pasisakyti.

Moteris nusprendė kreiptis pagalbos į socialinį paramos centrą, kai išvydo mieste plakatą, skelbiantį apie moteris, patiriančias smurtą.Tame plakate susirado informaciją kur gali kreiptis pagalbos. Atėjusi moteris paaiškino savo situaciją ir ji buvo nukreipta į Pagalbos šeimai tarnybą. Tai yra mobili grupė, kurios tikslas – suteikti klientui pagalbą sprendžiant šeimoje susidariusią krizinę situaciją. Tarnyba individualiai informuoja ir konsultuoja šeimos narius socialinių problemų sprendimo bei psichologiniais klausimais, tarpininkauja tarp kliento ir kitų socialinę pagalbą teikiančių įstaigų.

2. Kliento bendravimo įgūdžių įvertinimas ir nustatymas.

Kliento bendravimo įgūdžių įvertinimui ir nustatymui bus naudojams stebėjimas, kelios anketos, vizitai pas psichologą. Stebima bus kaip klientė bendrauja su savo vaiku, kaip pati suvokia visą savo situaciją. Bus nagrinėjami jos pačios pamastymai apie ateitį ir kaip ji ją įsivaizduoja. Pateikiant tam tikrą anketą bus bandoma išsiaiškinti kokia situacija yra šeimoje, požiūrį į alkoholį, smurtą,

Pirmoji anketa skirta išsiaiškinti apie alkoholio vartojimą:

1. Ar vartojate alkoholį, jei taip, kaip dažnai, kokiais kiekiais ir kokią alkoholio rūšį?

2. Ar dar kas nors iš šeimos narių vartoja alkoholį, jei taip, kaip dažnai, kokiais kiekiais, kokią rūšį?

3. Kaip manote, dėl kokių priežasčių kiti šeimos nariai vartoja alkoholį?

4. Ar manote, kad alkoholio vartojimas jūsų šeimoje sukelia tam tikrų problemų?

5. Kokios problemos kyla jūsų šeimoje susijusios su alkoholio vartojimu?

6. Ar jūsų vaikas mato girtuokliavimą namuose?

7. Jei mato, ką jūs manote apie tai, ar tai jam žalinga, ar į tai jis atkreipia dėmesį, ar jam tai nedaro jokios įtakos?

8. Ar bandėte pasikalbėti su savo vyru apie alkoholio vartojimą žalą jam pačiam ir jūsų šeimai? Jei taip, ar tai kiek nors padėjo, jei ne, kodėl?

Iš šios anketos paaiškėjo, kad šeimoje vartoja alkoholį tik vyras, beveik kiekvieną dieną. Dėl kokių priežasčių moteris negalėjo įvardinti. Girtas vyras beveik visada kelia ranką prieš klientę, visa tai mato ir jos sūnus. Moteris supranta, kad tokia situacija žaloja jos vaiko psichiką. Su vyru apie alkoholio vartojimą nesisšnekėjo, nes bijo jo agresijos.

Antroji anketa skisrta išsiaiškinti apie smurtavimą šeimoje?

1. Ar jūsų šeimoje fiziškai smurtaujama?

2. Kas smurtauja?

3. Kas yra nukentėję nuo jūsų rankos?

4. Kaip dažnai smurtaujama?

5. Ar esate kam nors pranešusi apie smurtavimą (draugai, tėvai, apsaugos tarnybos ir kt.)?

6. Ar smurtaujama ir matant jūaų vaikui?

7. Dėl kokių priežaščių nesikreipėpe ankščiau?

8. Kas privertė dabar kreiptis pagalbos?

Iš šios anketos paaiškėjo, kad šeimoje prieš klientę smurtauja girtas vyras. Smurtaujama dažnai, į savaitę kartą visuomet. Porą kartų yra nukentėjęs ir sūnus. Apie smurtą moteris niekam nesisakė ir nėra pranešusi nei policijos pareigūnams, nei draugams, nei tėvams, kadangi bijo, kad taip padariusi, kitą kartą vyras bus dar žiauresnis. Pagalbos nusprendė kreiptės nes daugiau nebenori kentėti skausmo, patyčių, ir bijo, kad gali vėl kada nors sužaloti vaiką.

Trečioji anketa skirta išsiaiškinti apie socialinę šeimos padėtį

1. Kas yra pagrindinis šeimos išlaikytojas?

2. Ar dar kas padeda materialiai (giminės, draugai, tėvai ir kt.)?

3. Ar jūsų pajamų užtenka pagrindinėm jūsų ir jūsų vaiko reikmėm?

4. Ar gaunate kokia nors pašalpas?

5. Kodėl nesieškote geriau apmokamo darbo (Profesinio išsimokslinimo neturėjimas, mažas darbo vietų skaičius ir kt)?

Iš trečiosios anketos paaiškėjo, kad šeimą išlaiko

moteris, tačiau jos alga per mažą pilnaverčiam gyvenimui. Kartais padeda klientės mama materialiai, tačiau ji ir pati yra sunkiai bepragyvenanti. Pašalpų negauna, nes nežino kur kreiptis dėl jų ir kokių dokumentų reikia jai gauti. Geresniau apmokamo darbo nesiieško dėl neturėjimo tam tikro išsimokslinimo ir nepasitiki savimi.

Taip pat bus aiškinamsi ir berniuko bendravimo įgūdžių lygis.Vaiko bus prašoma pavaizduoti grafiškai savo šeimą, o tas piešinys bus pristatytas vaikų psichologui, kas išsiaiškinti ar vaiko normali psichinė būsena.

Iš pateikto piešinio sužinoma, kad vaikas savo šeima laiko tik mamą ir močiutę, o tėvas vaizduojamas kaip neigiama asmenybė, nes jis nuspalvintas tamsiomis spalvomis, atokiai nuo jų šeimos. Taip pat galima suprasti, kad vaikui patinka būti mokykloje, nes ten ramu, nėra ko bijoti, priešingai negu namie. Vaikas uždaro būdo, tad draugų beveik klasėje neturi.

Toliau vaikas buvo paskirtas pokalbiui su psichologu, per kurį paaiškėjo, kad vaikas labai bijo savo tėvo, odraugų neturi dėl to, kad prasčiau apsirengęs, neturi kai kurių mokymosi prieminių, bijo, kad klasės draugai sužinos apie jo tėtį. Kad jis geria ir mušasi.

3. Instruktažas

Iš visų anketų išsiaiškinta, kad didžiausia šeimos blogybė baimė ir nežinojimas kur galima kreiptis tam tikros pagalbos. Ji bus supažintinta su savo teisėmis ir kur gali ieškoti pagalbos.

Kiekvienos moters teisė:

NETYLĖTI Smurto atveju kreiptis pagalbos. Kur? bendrosios pagalbos telefonu 112

NETYLĖTI Gauti pirminę nemokamą teisinę konsultaciją Kur?

Informacija visą parą telefonu 118,

darbo valandomis nemokama telefono linija 8 800 00112,

www.netylek.ltNETYLĖTI Susisiekti su specializuotą pagalbą dėl smurto šeimoje teikiančiomis įstaigomis. Kaip?

NETYLĖTI Prašyti atskirti smurtautoją nuo šeimos. Kaip?

NETYLĖTI Siekti teisingumo teisminiu keliu. Kaip?

NETYLĖTI Pačiai palikti smurtautoją . Išeiti kur?

Klientei pteikiamos įvairios smurtinės situacijos ir kokiomis priemonėmis galima sudrausminti smurtautoją :

Patyrusi smurtą moteris gali ir turi kreiptis bendrosios pagalbos telefonu 112. Atvykus pareigūnams, ji tuo pačiu metu ar vėliau gali įteikti savo pareiškimą, į kurį dažniausiai po kelių mėnesių gaus atsakymą, kad siekdama teisingumo, ji turėtų kreiptis į teismą privataus kaltinimo tvarka. Todėl geriausia, jei moteris, patyrusi smurtą, nedelsdama kreiptųsi ne tik į policiją, bet ir į teismą. Nors bausmės parinkimas yra išimtinė teismo teisė, kurią lemia daug aplinkybių, tačiau aprašydama, kas, kada, kur ir kaip nutiko, moteris turi teisę prašyti teismo vienos ar kitos bausmės, kurias numato Lietuvos Respublikos įstatymai.-jei norite smurtautoją sudrausminti ir tikitės, kad jo elgesys pasikeis, prašykite laisvės apribojimo bausmės. Tuomet smurtautojas teismo nustatyta tvarka turės reguliariai atsiskaityti, kaip vykdo draudimus ir įsipareigojimus. Savo pareiškime būtinai parašykite, kuriose vietose vertėtų uždrausti jam lankytis ir su kokiais, blogą įtaką darančiais žmonėmis, norėtumėte, jog būtų uždrausta bendrauti, bei motyvuokite, kodėl. Taip pat nurodykite, kuriuo laiku teismo prašote įpareigoti jį būti namuose; – jei siekiate padarytos savo turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, prašykite teismo apriboti smurtautojo laisvę ir įpareigoti jį atlyginti arba pašalinti žalą savo darbu, pinigais arba baudžiamajame procese įteikite civilinį ieškinį prokurorui ar teismui;

Šiuo metu Jūs matote 52% šio straipsnio.
Matomi 1405 žodžiai iš 2723 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.