Lizingo sutarties analizė
5 (100%) 1 vote

Lizingo sutarties analizė

11

TURINYS

ĮVADAS 3

LIZINGAS 4

LIZINGO SUTARTIES OBJEKTAI 4

LIZINGO SANDORIAI 5

Lizingo davėjas 7

Lizingo gavėjas 7

LIZINGO SUTARTIES ANALIZĖ 9

Mokėjimo terminai 9

sutarties galiojimas 9

IŠVADOS 10

LITERATŪRA 11

ĮVADAS

Lizingo paslaugos, padeda vartotojams naudotis reikalingais įrengimais, technologijomis, Lietuvoje teikiamos jau ne vienerius metus, vadovaujantis pasauline patirtimi, visuotinai priimtomis normomis. Lizingo samprata yra labai plati ir apima finansinius, komercinius, teisinius bei techninius aspektus. Plačiąja prasme lizingas apima aibę turtinių santykių, susijusių su turto perdavimu laikinam naudojimui, to turto įsigijimu ir tolesniu jo naudojimu. Finansiniu aspektu lizingas yra specifinė gamybinių priemonių, nekilnojamojo turto (išskyrus žemę ) ir įsigijimo finansavimo forma. Lizingo operacijų mechanizmas yra sudėtingas ir priklauso nuo lizingo tipo ir rūšies. Priėmus naująjį Lietuvos Respublikos Civilini kodeksą, lizingo paslaugos reglamentuojamos Civiliniu kodeksu.

LIZINGAS

Lizingas – tai netradicinė finansavimo sistema, jungianti ilgalaikės nuomos ir kreditavimo elementus. Ekonominiu požiūriu lizingas – tai ilgalaikis kreditas prekine forma, kai išnuomotos priemonės savininkas už suteiktą daiktinę paskolą gauna palūkanas.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas apibrėžia lizingo (finansinės nuomos) sutarties sampratą bei reglamentuoja šios sutarties sudarymą. Pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį viena šalis (lizingo davėjas) įsipareigoja įgyti nuosavybės teise iš trečiojo asmens (lizingo objekto tiekėjo) kitos šalies (lizingo gavėjo) nurodytą daiktą ir perduoti jį lizingo gavėjui valdyti ir naudoti verslo tikslais už užmokestį su sąlyga, kad, sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą, daiktas pereis lizingo gavėjui nuosavybės teise, jeigu sutartis nenumato ko kita.

LIZINGO SUTARTIES OBJEKTAI

Lizingo sutarties objektai gali būti:

Ш vartojimo paskirties prekės (automobiliai, šaldytuvai, televizoriai, videotechnika ir kt.);

Ш kontorų ir poligrafiniai įrenginiai, perforavimo, rūšiavimo, kopijavimo įrenginiai, distancinio ir teleryšio priemonės;

Ш skaičiavimo technika ir informacinės apdorojimo priemonės;

Ш transporto priemonės (sunkvežimiai, lėktuvai, sraigtasparniai, laivai, konteineriai, specialūs vagonai);

Ш kėlimo ir transportavimo bei kelių tiesimo įrenginiai;

Ш bendra pramoninės paskirties įrenginiai (standartiniai ir unikalūs, staklių pramonės, energetinių ir elektrotechninių mašinų gamybos, lengvosios pramonės ir sandėliavimo įrenginiai);

Ш stacionariniai, sukomplektuoti ir parengti naudoti įmonių įrenginiai;

Ш naudoti ar atsitiktiniai parduodami įrenginiai.

Lizingo sutarties dalyku gali būti bet kokie nesunaudojami kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai, išskyrus žemę ir gamtos išteklius.

Lizingas, palyginus su bankų teikiamomis paskolomis, – palankesnė verslo finansavimo forma:

ь lizingo teikėjas žymiai lanksčiau nei bankai prisitaiko prie kliento poreikių;

ь palūkanos paprastai yra mažesnės nei banko kreditų;

ь nereikalaujama užstato;

ь lizingas nesumažina įmonės galimybių skolintis iš kitų šaltinių.

Lizingas – ypač palankus mažoms ir vidutinėms įmonėms, kadangi:

ь įsigyjant prekę nereikalingas išorinis finansavimo šaltinis;

ь prekę galima naudoti dar nesumokėjus visos jos vertės;

ь už prekę atsiskaitoma mokant fiksuotas sumas su fiksuotomis palūkanomis (apsisaugoma nuo infliacijos);

ь įsigyjant prekę, atidedami mokėjimai, o tai leidžia efektyviau valdyti įmonės išteklius – nusipirkti reikiamų žaliavų, atsargų ar pan.

LIZINGO SANDORIAI

Lizingo sandoriai yra dviejų tipų:

Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma), kai, pasibaigus lizingo sutarčiai, turtas pereina kliento nuosavybėn;

veiklos lizingas, kai turtu klientas naudojasi tik lizingo sutarties laikotarpiu. Pastaruoju atveju klientui gali būti suteikiama teisė pasibaigus sutarties laikotarpiui nuomojamą turtą nusipirkti.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 525 žodžiai iš 1704 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.