Mokyklų raida

Žmogus yra save kurianti būtybė, bet jis sukuria ir tai, ko jam reikia. Jis sukuria ir įsitikinimų sistemą, patvirtinančią tai, ką jis nori matyti, tiki tuo, kuo nori tikėti. Gyvenimas – tai ištisinė linija. Kas šiandien pasėjama, rytoj pjaunama. Tačiau taip yra ne tik žmonių, tačiau ir mokyklų gyvenime. Visame … Daugiau…

Pedagogo vaidmuo mokykloje ir visuomenėje

ĮŽANGAŠiandien mūsų visuomenė ir mokykla labai keičiasi, ieškoma naujo kelio įgyvendinti vis spartėjančiai švietimo reformai, kurios pagrindinis tikslas – savarankiška, jau mokykloje save kūrybiškai išskleidžianti asmenybė. Todėl kiekvienam mokytojui keliami nauji ir vis didesni reikalavimai. Mūsų mokytojui būtina mokytis dirbti naujomis sąlygomis. Svarbiausia mokytojo paskirtis – išskleisti žmogaus prigimtyje glūdintą … Daugiau…

Lyginamoji edukologija

Turinys Įvadas 2 I. Lyginamosios edukologijos sąvoka, istorinė raida 3 1.1. Lyginamosios edukologijos samprata 3 1.2. Lyginamosios edukologijos istorinė raida 8 1.3. Lyginamosios edukologijos pagrindinės teorinės idėjos 9 II. Lyginamosios edukologijos tyrimų sritys 10 II. Lyginamosios edukologijos vieta šiuolaikinės edukologijos mokslų sistemoje 11 VI. Lyginamosios pedagogikos pagrindai 13 4.1. Lyginamosios … Daugiau…

Mokykla kaip besimokanti organizacija socialines kaitos kontekste

TURINYSĮVADAS 1. Mokyklos ir švietimo kaitos samprata 2. Besimokančio individo reikšmė visuomeninių procesų raidoje 3. Besimokančios organizacijos bruožai IŠVADOS LITERATŪRA MOKYKLA KAIP BESIMOKANTI ORGANIZACIJA SOCIALINĖS KAITOS KONTEKSTE Įvadas Šiandieniniame pasaulyje tiek visuomenėje, tiek mokyklose, kurios yra jos dalis, pastebimi esminiai pokyčiai. Pasaulyje vyksta globalizacijos procesas. Kaitos procesas, vykstantis Europoje, aktualus … Daugiau…

Vaiko vystymasis ir priežiūra

REFERATAS VAIKO VYSTYMASIS IR PRIEŽIŪRA VILNIUS VAIKO AMŽIAUS LAIKOTARPIAINuo gimimo momento vaiko organizmas kinta, tobulėja protiškai, fiziškai bręsta, kol užauga. Atitinkamai nuo augimo laikotarpiu vaiko organizmui būdingos tam tikros morfologinės ypatybės. Jos nulemia organizmo funkcines sąvybes. Visas vaiko raidos laikotarpis skirstomas į: 1. prenetalinį 2. postonatalinį. Šis dar skirstomasį: a) … Daugiau…

Priešmokyklinio ugdymo standartas dokumentas

Priešmokyklinis ugdymas – visuotinis vienerių metų (išimtinais atvejais – dviejų) trukmės ugdymas, skirtas padėti vaikams subręsti mokyklai. Priešmokyklinio ugdymo(si) siekiamybė yra padėti vaikui įgyti kasdieniniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinų kompetencijų, kurių pagrindas – jau turimų vertybinių nuostatų, įgytų gebėjimų ir įgūdžių bei patirties visuma. Šių vaiko kompetencijų plėtojimas … Daugiau…

Pedagogikos špera

Pedagogikos istorijos objektas.Objektas tai ką tyria šis mokslas. Pedagogikos istorijos objektas yra pedagoginė mintis ir ugdymo teorijos. Mokslas atsirado vėliau, buvo pirmiausia pavienės idėjos. Pedagogikos istorija nagrinėja įvairias ugdymo teorijas, vystymąsi, jų klaidą. Pedagogikos istorijos objektas daugiakomponentis: Ped.mokslo ugdymas, šviet.mokslo sistema, atskiri švietėjai. Pedagogikos istorija skirstoma teritoriniu požiūriu: 1.Tolimųjų vakarų … Daugiau…

Lietuvos ir alžyro švietimo sistemos

TURINYS ĮVADAS 2 1. LIETUVOS GEOGRAFINĖ PADĖTIS 3 2. GEOGRAFIJA 4 2.1.Didžiausi atstumai 4 2.2. Miestai 4 2.3. Lietuvos reljefas 4 3. LIETUVOS KRAŠTOVAIZDIS 5 4. ISTORIJA 6 4.1. Lietuvos vardo kilmė 6 4.2. Vėliava 6 4.3. Tautinis himnas 6 4.4. Valdžia 6 4.5. Politinė sistema 7 4.6. Tautiniai skirtumai 7 4.7. Religija 7 4.8. Piniginis vienetas 8 5. LIETUVOS VALSTYBĖS ISTORIJA 8 6. LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA 9 … Daugiau…

Skaitymo mokymas jaunesnėse klasėse

Turinys1.Įžanga. Skaitymas – vienas iš kalbinės veiklos rūšių 2 2.Veiksniai, kurie lemia sėkmingą skaitymą 3 2.1.Faktoriai, kurie būtini sėkmingam skaitymui 3 2.2.Uždaviniai mokytojui 3 2.2.1.Teksto parinkimas 3 2.2.2.Darbo organizavimas 4 3.Skaitymo įgūdžių formavimas 5 3.1.Garsinis skaitymas 5 3.2.Racionalus skaitymas 6 4.Skaitomo teksto supratimas 6 4.1.Veiksniai, lemiantys supratimą 6 4.2.Įvairios skaitymo … Daugiau…

Komenskis apie jaunuomenės ugdymą

Komenskis, giliai išnagrinėjęs iki jo buvusią pedagogikos teoriją ir praktiką, sukūrė savo vientisą pedagoginę teoriją, paremtą liaudiškumo idėja, apimdamas visus svarbiausius mokymo ir lavinimo klausimus; Profesorius J. Laužikas ryškiai parodo neatskiriamą Komenskio filosofinių ir pedagoginių idėjų ryšį. Jis daro teisingą išvadą, kad Komenskio filosofinėse pažiūrose atsispindi pažangios to meto idėjos, … Daugiau…

Stalo serviravimas kasdienai ir šventėms

Šventiniams pietums arba vakarienei stalas dengiamas balta staltiese. Ant stalo tinka gėlės, pamerktos nedidelėmis puokštelėmis žemose plačiose vazelėse. Stalo viduryje paprastai dedama vaza su vaisiais, indeliai su pipirais, garstyčiomis, actu. Šaltieji užkandžiai išdėstomi apie stalo vidurį, duona dedama abiejuose stalo galuose. Alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų statoma keliose vietose arti stalo … Daugiau…

Taisyklingos kalbos ugdymas ir motyvacija

Turinys Įvadas 2 psl. Taisyklingos kalbos ugdymas ir jo motyvacija 1. Rašytinės kalbos ugdymo reikšmė 1.1. dinis rašybos mokymas ir jo reikšmė 1-4 klasėje (elementoriniu ir 3 psl. poelementoriniu laikotarpiu) 1.2. Pradinių klasių mokinių rašymo sutrikimai 4 psl. 1.2.1. Tarties vaidmuo 5 psl. 1.2.2. Regimųjų vaizdinių ir motorinių judesių vaidmuo … Daugiau…

Kūrybiniai mokymosi metodai

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS Specialiosios pedagogikos fakultetas Specialiosios pedagogikos katedra Xxxxx Specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijų programos 2 kurso studentė KŪRYBINIAI MOKYMOSI METODAI Referatas Darbo vadovė – XxxxxŠiauliai 2004 TurinysĮvadas 3 1. Kūrybiškumą skatinantys veiksniai 4 2. Kūrybinio mąstymo savybė 4 3. Kūrybiškumas ir vaizduotė 5 4. Saviraiška – kūrybiškumo pagrindas 5 5. Mokymo metodai 7 6. Kūrybinis … Daugiau…

Sveicarijos Svietimo sistema

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS Šveicarijos švietimo sistema Valstybės pagrindų individualus darbasParengė: Tikrino: dėst. Kaunas, 2005 Turinys 1.Įvadas 3 2.Šveicarijos politinė sistema 4 3.Šveicarijos švietimo sistema 5 3.1 Ikimokyklinė pakopa 6 3.2 Privalomas ugdymas ir mokyklų valdymas 6 3.3 Pradinis ugdymas 7 3.4 Vidurinis ugdymas 7 3.4.1.Pirmoji vidurinė pakopa 8 3.4.2.Antroji vidurinė pakopa 8 3.5.Profesinis ugdymas 9 3.6.Aukštasis mokslas 9 … Daugiau…

Vaikų auklėjimas – konspektas

AUKLĖJIMO REZULTATŲ (IŠSIAUKLĖJIMO) NUSTATYMAS Išsiauklėjimas – visuma asmens vertybinių orientacijų, įvertintų pagal visuomenės aprobuotas elgesio normas, konkretus asmenybės pozicijos lygis (Jovaiša L. (2007). Enciklopedinis edukologijos žodynas. Vilnius.). Tyrimai rodo, kad auklėjimo procese formuojama asmenybės pozicija turėtų būti vertinama žinių apie tinkamą elgesį, paties elgesio ir šio elgesio motyvų lygmenimis. Šie … Daugiau…

Pedagoginiai santykiai

ĮVADAS Žmogaus prigimtis gali atsiskleisti tik tada, kai yra palankios tam sąlygos. Ta aplinka, kurioje žmogus veikia, turi atitikti jo prigimties polinkius ir poreikius. Labai svarbu toje aplinkoje jaustis dvasiškai laisvu. Norint būti geru pedagogu reikia ne tik gražių norų, bet ir turėti pašaukimą. Pedagoginis procesas – tai mokytojo ir … Daugiau…

Rizikos faktoriai šeimyniniame gyvenime blogas elgesys su vaiku

Blogas elgesys su vaiku Pagal vaikų teisių konvenciją, kiekvienas vaikas pasaulyje turi teisę į pragyvenimo lygį, reikalingą dėl jo fizinio, protinio, dvasinio ir socialinio vystimosi. Didelę įtaką turi faktorius, kokioje aplinkoje auga vaikas. O kartais vaiko namai tampa baimės šaltiniu. Atviras blogas elgesys su vaiku yra vienas iš sensacingų dalių … Daugiau…

Naujasis baltijos šokis 2004

Jau įprasta, kad Vilniuje pavasarį gausu festivalių, taigi ir tai, kad jau aštuntą kartą 2004 m. balandžio 29 d. – gegužės 4 d. Vilniuje vyko įspūdinga šiuolaikinio meno šventė, tai tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis ,, Naujasis Baltijos šokis ‘04’’ atrodo įprasta ir natūralu. Taigi taip pat natūralu būtų pripažinti, kad … Daugiau…

Saviauklos poveikis žmogaus asmenybei

TURINYS ĮVADAS 3 1. SAVIAUKOS SAMPRATA 4 2. SAVIAUKLOS SĄLYGOS 6 3. SAVIAUKLOS RŪŠYS 8 4. ŽMOGAUS TAPIMAS ASMENYBE IR ASMENYBĖS SAMPRATA 10 IŠVADOS 11 LITERATŪRA 12 ĮVADAS Žmogus yra labai sudėtinga būtybė, gyvendamas jis įgyja asmens ypatybes, pastovi sistema, nusakanti asmens vietą žmonių bendrijoje. Žmogus negimsta jau susiformavusia asmenybe, asmuo tampa ja, kai jis aktyviai veikia … Daugiau…

Priesgimdyvinis laikotarpis

ĮVADASGamta moters organizmą sutvarkė taip, kad ji galėtu atlikti svarbiausią fiziologinę funkciją: pastoti, ušnešioti vaisių ir lengvai jį pagimdyti. Šeimos kūrimas- ne vien fiziologinė būtinybė, bet ir gražus dviejų žmonių bendravimas. Nėštumas daro didelę įtaką moters organizmui. Jo metu moters organizme vyksta daug pakitimų, prie kurių dažnai veikiant centriniai nervų … Daugiau…

Svietimo sistema

ĮVADAS Ugdymo sistemos sąvoka apima visas žmogaus auginimo, mokymo, švietimo, lavinimo, auklėjimo institucijas, organizacijas, formalius ir neformalius kolektyvus, grupes, susiformavusias veikiant socialinėms, istorinėms, kultūrinėms aplinkybėms, valstybės ekonominei ir politinei santvarkai. Ugdymas priklauso nuo visuomenės klasinės sudėties ir kultūros lygio (Žmogaus asmenybės formąvimasi lemia visa jį supanti aplinka, kurioje žmogus gyvena, … Daugiau…

Muzikiniai gebėjimai ir jų ugdymas 2 klasėje

TURINYS ĮVADAS 3 I. Muzikinio ugdymo samprata ir tikslas 4II. Muzikiniai gebėjimai ir jų ugdymas II klasėje pagal E. Veličkos absoliučiąją sistemą 5 2.1.Dainavimas 5 2.2.Solfedžiavimas 6 2.3.Ritmika 7 2.4.Grojimas 8 2.5.Muzikos klausymasis 8 . III. Muzikiniai gebėjimai ir jų ugdymas II klasėje pagal V. Krakauskaitės reliatyviąją sistemą 9 3.1. Ritmas 9 … Daugiau…

Tautinio ir pilietinio auklėjimo supratimas ugdymo problemos tikslai uždaviniai funkcijos metodai veiksniai

Ugdymą apsprendžia ne tik pasaulėžiūra, ne tik vietos sąlygos ar laiko reikalai, bet ir tautybė. Ugdymas visuomet buvo tautiškas, bet ne visada tautinis. Tautiškas auklėjimas – siekia tautos dvasią ir patirtį perkelti į auklėtinio protą ir širdį. Tautinis – siekia ugdyti žmogų, galintį vykdyti tautos paskirtį bei pašaukimą ir įgyvendinti … Daugiau…

Lietuvių kalbos pamoka tipai struktūra analizė stebėjimas

REFERATAS LIETUVIŲ KALBOS PAMOKA: TIPAI, STRUKTŪRA, STEBĖJIMAS, ANALIZĖ TURINYS Įvadas 3 I. Pamoka bendrojoje pedagogikos didaktikoje 4 1. Tipai 4 2. Struktūra 4 II. Pamoka lietuvių kalbos didaktikoje 9 1. Tipai 9 2. Struktūra 10 III. Lietuvių kalbos pamoka specialiojoje didaktikoje 11 1. Tipai 11 2. Struktūra 12 IV. Pamokų stebėjimas ir analizė 12 V. Priedai 15 1. Priedas 15 2. Priedas 17 3. … Daugiau…

Profilinio mokymo modelis dokumentas

PROFILINIO MOKYMO MODELISProfilinio mokymo modelis aprašo pagrindinius vidurinio ugdymo organizavimo principus ir mokymosi alternatyvas. Jo esmė yra mokymo diferencijavimas atsižvelgiant į moksleivių siekius, polinkius, gebėjimus, sudarant jiems galimybes pasirinkti mokymosi kryptį atitinkančius dalykus bei skirtingus jų kursus. Profilinio mokymo uždaviniai Profiliniu mokymu siekiama: • užtikrinti, kad kuo daugiau jaunuolių įgytų … Daugiau…

Tyrimas kodel studentai nusirasineja

Klausimas Kodėl studentai nusirašinėja? Šios problemos aktualumą ir svarbą studentų tarpe apibūdina sociologinės apklausos, pagal kurias nustatyta, kad I-II kursuose nusirašinėja apytiksliai 40% studentų, II-IV kursuose 60% studentų. Mūsų iškelto klausimo naujumas pasižymi tuo, kad bėgant laikui tobulėja nusirašinėjimo metodai bei priemonės. Yra naudojamos ne tik vadinamos “špargalkės”, bet ir … Daugiau…

Teoriniai profesinio konsultavimo aspektai bilietas

TURINYSTurinys 1 Teoriniai profesinio konsultavimo aspektai 2 Profesinio konsultavimo savoka 2 Pirmieji profesinio konsultavimo žingsniai pasaulyje 2 Pirmieji profesinio konsultavimo žingsniai Lietuvoje 3 Europos sąjungos nuostatos, reglamentuojančios profesinio konsultavimo organizavimą bei jo aktualumą 4 Profesinio konsultavimo tendencijos Lietuvoje 4 Literatūra 7 TEORINIAI … Daugiau…