Saviauklos poveikis žmogaus asmenybei
5 (100%) 1 vote

Saviauklos poveikis žmogaus asmenybei

TURINYS

ĮVADAS………………………………………………………………………………3

1. SAVIAUKOS SAMPRATA………………………………………………………4

2. SAVIAUKLOS SĄLYGOS……………………………………………………….6

3. SAVIAUKLOS RŪŠYS……………………………………………………………8

4. ŽMOGAUS TAPIMAS ASMENYBE IR ASMENYBĖS SAMPRATA…………10

IŠVADOS……………………………………………………………………………..11

LITERATŪRA…………………………………………………………………………12

ĮVADAS

Žmogus yra labai sudėtinga būtybė, gyvendamas jis įgyja asmens ypatybes, pastovi sistema, nusakanti asmens vietą žmonių bendrijoje. Žmogus negimsta jau susiformavusia asmenybe, asmuo tampa ja, kai jis aktyviai veikia ir reiškiasi kaip visuma, jungianti aplinkos pažinimą su išgyvenimais.

Žmogus visą gyvenimą yra besiauklėjanti būtybė, dažniausiai auklėjamųjų veiksmų subjektas yra pedagogas ar kitas asmuo, kuris yra sukaupęs socialinę patirtį apie dorą ir tinkamą elgesį ir siekia šią patirtį perduoti auklėjamiesiems. Tačiau auklėtinis nėra vien pasyvus auklėjamųjų veiksmų objektas, jis taip pat auklėja pats save. Itin reikšminga yra tai, kad saviaukla padeda žmogui formuotis požiūrį į save, išmokti pažinti, vertinti, išreikšti, aktualizuoti, reguliuoti bei svarbiausia tobulinti save.

Taigi žmogus bando save auklėti pagal susidarytą savo asmenybės vaizdinį.

Darbo objektas – saviauklos poveikis žmogaus asmenybei.

Darbo tikslas – atskleisti saviauklos poveikį žmogaus asmenybei.

Darbo uždaviniai:

1. Apibūdinti saviauklos sampratą.

2. Aptarti saviauklos sąlygas.

3. Aptarti saviauklos rūšis.

4. Išsiaiškinti žmogaus asmenybės sampratą.

Darbo metodai – mokslinės literatūros analizė.

Darbo struktūra ir apimtis – darbą sudaro – įvadas, keturi skyriai, išvados ir literatūros sąrašas. Darbo apimtis – 12 lapų.

1. SAVIAUKLOS SAMPRATA

Saviaukla – savęs tobulinimas visuomeninio auklėjimo procese savimonės plėtotės pagrindu (Jovaiša, 1993).

Taigi galima teigti, kad savimonė yra saviauklos priežastis.

Savimonė, tai individo orientacija savyje. Ji pasireiškia savijauta, savižina, savo santykių su aplinka supratimu, pasitikėjimu savimi, savo sąžine, savęs vertinimu pagal dorovės normas, savo orumo jutimu (Jovaiša, 1993).

Pasak, Bitino (1995), saviaukla atsiranda iš savimonės, t.y. žmogaus susikurto savo asmenybės vaizdinio, bet vien savimonės neužtenka; reikia mokėti ir reguliuoti save, savo elgesį bei veiklą. O savimonė ir gebėjimas bei mokėjimas reguliuoti save, susieti su asmeninio tobulėjimo perspektyvomis, pakilę iki kryptingo savo asmenybės tobulinimo, ir yra saviaukla.

Anot, Jovaišos (2001), saviaukla yra savita auklėjimo proceso dalis, todėl ją apibūdina specifiška auklėtinių veiksmų visuma, skirtinga nuo auklėjimo veiksmų. Saviauklos atidalinimas nuo auklėjimo visumos atskirtų individą nuo visuomenės dvasinės pažangos proceso ir paliktų jį tobulintis vien savo jėgomis. Patirtis rodo, kad tobulinimasis vien savo jėgomis niekada nebuvo vaisingas, tiesiog neįmanomas.

Taigi auklėtinis nėra pasyvus auklėjamųjų veiksmų objektas, jis yra ir subjektas, kuris keičia save patį. Todėl auklėja ne tik auklėtojas, bet auklėtinis taip pat auklėja pats save, o kai šis auklėjamasis poveikis pačiam sau sąmoningas, tada turime specifinę auklėjimo rūšį – saviauklą (Bitinas, 1995).

Be saviauklos nėra auklėjimo – žmogaus dvasinės kultūros ugdymo (cit. Jovaiša, 1995).

Anot, Jovaišos (1995), dvasinę kultūrą sąlygoja religijos, mokslo, meno, darbo vertybių perėmimas ir įkūnijimas elgesyje ir santykiuose su pasauliu. Taip pat saviaukla yra specifinė žmogaus veikla, skirta savo dvasinio pasaulio tobulinimui peržengiant dvasinį skurdą, silpnybes, grūdinant sveikatą, taigi saviaukla iš esmės yra savo teigiamų savybių ugdymas.

Žmogus – visą gyvenimą besiauklėjanti būtybė. Keičiasi tik jo auklėjimo ir saviauklos būdai (cit. Jovaiša, 2001).

Taigi galima teigti, kad saviaukla kaip savęs tobulinimas visuomeniniame auklėjimo procese.

Yra skirtingų nuomonių, ką reikia laikyti saviaukla. Linkstama teigti, jog saviaukla yra specialiai organizuota, tikslinga, ilgalaikė žmogaus veikla, skirta tobulinti savo asmenybę. Taip akcentuojama specifišką bei savarankišką auklėjamąjį darbą su savimi. Pasak, Jovaišos (2001) kai kurie autoriai nurodo, kad pastangos save keisti jau ir yra saviaukla, tačiau ji gali būti ir neorganizuota, ir trumpalaikė, ir nebūtinai turėti teigiamą savęs keitimo tikslą. Tokios pažiūros atspindi įvairias saviauklos rūšis, skirtingus lygius, tačiau saviaukla vis dėlto yra teigiamų savo bruožų ugdymas.

Labai reikšminga tai, kad saviaukla padeda žmogui formuotis požiūrį į save, išmokti save pažinti, vertinti, aktualizuoti, išreikšti, reguliuoti ir tobulinti save.

Pasak, Bitino (1995) saviaukla būdinga jau paaugliui, ypač vyresnio amžiaus, nors jos elementų jau yra vaikystėje. Paauglys siekia bendraamžių pripažinimo, nori būti savarankiškas; taip pat atsiranda potraukis kitos lyties
asmenims, o tai labai skatina paauglį domėtis savimi, susidaryti „idealaus bendraamžio“ vaizdinį ir pagal jį keisti save.

Taigi paauglystės ypatybės yra labai svarbi saviauklos prielaida.

Tačiau amžiaus tarpsnių ypatybių veikiami saviauklos motyvai gali įgyti neigiamą, socialiai menkavertį ir net asocialų pobūdį, todėl labai svarbu auklėtinius mokyti ir pratinti save tobulinti (Bitinas, 1995).

Anot Bitino (1995), vienas iš svarbiausių pedagogo uždavinių – išmokyti auklėtinius saviauklos būdų bei patarti kaip gali save aktyvinti ir analizuoti. Taigi pagrindinis jaunesniojo paauglio aktyvinimo būdas – užduotys pačiam sau; vyresniojo paauglio – įsipareigojimas; aukštesniųjų klasių moksleivių – asmeninis planas.

Saviauklos sėkmę lemia žmogaus gebėjimas analizuoti save, įžvelgti ir įvertinti tobulinimosi rezultatus. Jau jaunesnysis paauglys mokosi save vertinti, pažiūrėti į save iš šalies, įvaldo elgesio, asmenybės savybių vertinimo kriterijus, skatina norą tobulėti.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 862 žodžiai iš 2780 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.