Svietimo sistema
5 (100%) 1 vote

Svietimo sistema

ĮVADAS

Ugdymo sistemos sąvoka apima visas žmogaus auginimo, mokymo, švietimo, lavinimo, auklėjimo institucijas, organizacijas, formalius ir neformalius kolektyvus, grupes, susiformavusias veikiant socialinėms, istorinėms, kultūrinėms aplinkybėms, valstybės ekonominei ir politinei santvarkai. Ugdymas priklauso nuo visuomenės klasinės sudėties ir kultūros lygio (Žmogaus asmenybės formąvimasi lemia visa jį supanti aplinka, kurioje žmogus gyvena, veikia, bendrauja).

Ugdymas – visuomeninė, istorinė kategorija ir viena iš svarbiausių visuomenės veiklos sričių, garantuojanti kartų perimamumą visose gyvenimo srityse. Ugdymas – tikslinga ir kryptinga pedagogo ir jo ugdomųjų asmenų bendra veikla, skirta pastarųjų asmenybei formuoti ir tobulinti.

Švietimo sistema – valstybės organizuota žmonių švietimo bei lavinimo institucijų visuma, kurios tikslas – rengti žmogų gyvenimui , priderinti jį prie socialinių visuomeninio gyvenimo sąlygų atsižvelgiant į šalyje galiojančius švietimo, lavinimo standartus. Švietimo sistema įvairiose šalyse yra nevienoda.

Kylanyt visuomenės kulturai drauge plečiasi ir švietimo sistema, aprėpdama ilgesnį žmogaus ontogenezės laikotarpį, pradedant ikimokykliniu ir baigint brandos, ar netgi pensijiniu amžiumi.

Įvairių mokslo šakų mokslininkai bei visuomemės atstovai, pabrėždami organizuoto švietimo bei lavinimo reikšmę, nesutaria dėl švietimo sistemos paskirties ir jos vietos valstybės, visuomenės gyvenime. Vieni tvirtina, kad valstybė visuomenė negali progresuoti be elito. (Elitas – pažangos varomoji jėga). Siūloma švietimą, lavinimą grįsti griežta mokinių intelektualinių gebėjimų atranka, nes švietimas, mokykla negali būti vieninga ir vienoda visiems. Liaudžiai skirta elementeri mokykla, elitui – aukštasis išsimokslinimas, išsamus mokslo ir meno pažinimas. Tik mokykla, kurioje mokosi rinktiniai, intelektualiai gabūs žmonės, gali garantuotidabartinės visuomenės pažangą.Tokia mokykla perima bažnyčios, filosofijos, kapitalo, šeimos, biznio bei kitų veiksnių funkcijas. Vadinasi ji ima socializuoti ir jaunimą, visą visuomenę. Jų nuomone dabartinė mokykla yra “praeities atgyvena”, reikia naujos mokyklos.

Dabartiniai pedagogai, priešingai, teigia, kad ateityje mokykla susilies su gyvenimu, nes organizuotas mokymas mokykloje netraukia mokinių, jaunimo. Siūloma trumpinti mokymo laiką, mokymą jumgti su praktine veikla. Manoma, kad ateities mokykloje mokiniai mokysis, dirbdami įstaigose, įmonėse. Mokys mokinius ne tik pedegogai, bet ir kitų sričių specialistai. Tad mokykla ir praktinė veikla susilies. Jaunimas bus rengiamas gyvenimui, socializuojamas pačiame gyvenime.

Šios ir kitos šiuolaikinės pedegoginės kryptys labai įvairiai ir nevienodai aiškina švietimo socialinės sistemos sąvoką. Dauguma pedagogų realiai vertina švietimo pedagoginę ir socialinę reikšmę, taip pat švietimo sistemos turinį, struktūrą. Teigiama, kad jaunimui socializuoti dabartnėmis sąlygomis keliami du svarbiausi uždaviniai – atsakomybės sau ugdymas, t.y., asmenybės lavinimas, švietimas, ir atsakomybės kitiems ugdymas, t.y., asmenybės visuomeninis dorovinis auklėjimas. Šiuos uždavinius spręsti mokyla viena pati nepajėgia. Be mokyklos į ugdymo procesą reikia įtraukti daugelį kitų ugdymo institucijų, savanoriškų tarnybų, kultūros įstaigų, taip pat tėvus ir visuomenę.

Permanentinis mokymas bei lavinimas – vienas iš populiariausių dabartinės pedagogikos idėjų. Jos įgyvendinimas siejamas su vaikų ir jaunimo ugdymu mokykloje ir dirbančių asmenų lavinimu formalių (organizuoto ugdymo) ir neformalių (neorganizuoto ugdymo) visuomeninių institucijų sistemoje keliant kvalifikaciją ir formuojant pasaulėžiūrą. Permanentiniam ugdymui siuloma panaudoti ne tik mokyklą ir dabartinę veiklą, bet ir laisvalaikį, remtis socialine ir kultūrine politika, reikalaujama koordinuoti visų institucijų, turinčių įtakos visuomenės ugdymui, veiklą. Tai reiškia, kad ugymas turi aprėpti ne tik vaikus, jaunimą, bet ir apskritai visų ontogenezės pakopų žmones. Svarbiausias ugdymo tikslas – asmenybės priderinimas prie esamų socialinių sąlygų.

Mokyklinio ugdymo sistema

Švietimo sistemą sudaro visuomenės ir valstybės organizuotos švietimo bei lavinimo įstaigos: lopšeliai, darželiai, bendrojo lavinimo ir specialiosios vidurinės, profesinės technikos, aukštosios mokyklos, o taip pat moksleivių rūmai, įvairios (technikų, gamtininkų, turistų) stotys ir t.t. Svarbiausią vietą ugdant jaunąją kartą, socializuojant žmogų užima mokykla, kurioje įgyjamas sistemingas išsilavinimas nuo elementaraus raštingumo iki šiuolaikinio mokslo bei gamybos lygio.

Ikimokyklinis ugdymas

Žmogaus ugdymas, jo integravimas į visuomenę prasideda nuo kūdikio gimimo. Jau ankstyvojoje vaikystėje užsimezga organiški vaiko ryšiai su suaugusiais. Nuo to laiko vaikas mokosi, kaupia asmeninę patirtį, kuri jam praverčia vėliau, lydi jį visą gyvenimą.

Ankstyvosios vaikystės patirties svarbą vaiko integravimui į visuomenę pabrėždavo jau senovės Graikijos filosofai. Platonas teigė, kad vaikais nuo pat gimimo privalo rūpintis valstybė, organizuodama
specialias auklėjimo institucijas, kuriose valstybės paskirtos moterys – auklės žaistų su vaikais įvairius žaidimus, sektu jiems pasakas, specialiai pritaikytas vaiko amžiui, juos prižiūrėtų ir formuotų valstybei reikalingą žmogų.

Praktiškai ikimokyklinio ugdymo įdėją vienas iš pirmųjų realizavo R. Ovenas, savo gamykloje įsteigęs darbininkų vaikų nuo vienerių metų amžiaus auklėjimo instituciją – vaikų darželį.

Pedagogų, medikų, psichologų duomenimis, šiandien tvirtinama, jog ankstyvoji vaikystė – ypač svarbus vystymosi etapas. Todėl ikimokyklinio amžiaus vaikams ugdyti skiriamas didelis dėmesys, teikiama pagalba šeimai bei plečiamas ikimokyklinio ugdymo institucijų, tinklas. Siekiama ne tik lavinti vaikų sensomotoriką, kalbą, bet ir rengti juos pilietiniam gyvenimui, t.y., integruoti į visuomenę plačiąja žodžio prasme.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 838 žodžiai iš 2700 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.