Rizikos faktoriai šeimyniniame gyvenime blogas elgesys su vaiku
5 (100%) 1 vote

Rizikos faktoriai šeimyniniame gyvenime blogas elgesys su vaiku

1121

Blogas elgesys su vaiku

Pagal vaikų teisių konvenciją, kiekvienas vaikas pasaulyje turi teisę į pragyvenimo lygį, reikalingą dėl jo fizinio, protinio, dvasinio ir socialinio vystimosi. Didelę įtaką turi faktorius, kokioje aplinkoje auga vaikas. O kartais vaiko namai tampa baimės šaltiniu.

Atviras blogas elgesys su vaiku yra vienas iš sensacingų dalių vaiko psichologijoje. Pastaraisiais metais labai sparčiai auga blogas elgesys su vaikais. Esant tokioms aplinkybėms, specialistai rimtai susirūpino esama problema. Blogas elgesys su vaiku surištas daugelio priežasčių. Viena iš jų – bendravimo priežastis. Blogas elgesys su vaiku pasireiškia įvairiomis formomis ir toli gražu ne visos formos palieka tokius didelius pėdsakus kaip mėlynes paakiuose ar sulaužytus kaulus (477p., 478p.).

Blogo elgesio su vaikais tipai:

• Vaikas emociškai atstumiamas tėvų.

• Vaiko apleistumas – tėvai nesuteikia elementarių gyvenimo sąlygų, t.y. maistas, medicininė pagalba.

• Vaiko nepriežiūra – tėvai mažus vaikus palieka be suaugusių priežiūros ilgam laikui.

• Žiaurus psichologinis elgesys – tėvai skiria nepakankamai dėmesio vaikui dėl jo saugumo.

Kaip tvirtina Barnett, tėvų veiksmai, kurie branginami visuomenės keičiasi su vaiko augimu. Tėvų elgesys įtakoja vaiko vystimosi raidą. Pvz.: maži vaikai visiškai fiziškai priklauso nuo suaugusiųjų. Jeigu tėvai neatlieka savo pareigų, tai vaikystėje įgyti patyrimai gali turėti įtakos jo ateičiai (479p., 480p.).

Fizinis smurtas su vaiku

Fizinis smurtas – tai vienas blogo elgesio su vaiku faktorius. Fizinis smurtas gali būti skirstomas pagal sunkumo laipsnius: arba sunkus fizinis sužalojimas arba nesunkus fizinis sužalojimas. Lengvas: mėlynės, sumušimai, supjaustimai, įbrėžimai ir kt. Sunkūs: smegenų sutrenkimai, nudegimai, kaulų lūžiai, raumenų išdriskimai.

Kartais tėvai naudoja retesnę fizinio smurto formą – Miunhauzeno pasitikėjimo sindromą. Tai toks sindromas, kai vienas iš tėvų kreipiasi medicininės pagalbos savo vaikui dėl išgalvotų ligų. Vaikas gali būti padarytas sergančiu ir priverstas priimti nereikalingas gydymo procedūras bei kentėti nuo emocinio streso. Galų gale pačiais kraštutiniais atvejais, tėvai gali betiksliai traumuoti vaiką dėl to, kad iššauktų jo susirgimą (481p.).

Vaikų charakteristika

Žiaurus fizinis elgesys dažniausiai naudojamas, kai vaikai yra mažamečiai. Tyrimai rodo, kad 51% vaikų iki 7m. ir mažiau, 26% – 3m. vaikai patiria fizinį smurtą. Paaugliai sudaro 20%. Taip pat tyrimai rodo, kad net 51% fizinio smurto aukomis tampa mergaitės, o berniukų – 45%Vaikų amžius turi įtakos lyčių atžvilgiu. Iki 12m. fizinį smurtą dažniausiai patiria berniukai, o virš 12m. – mergaitės (483p.).

Kognityvinis vystimasis

Vaikai kenčiantys nuo blogo elgesio su jais atsilieka kognityviniu (pažinimo) ir kalbos vystimusi. Mokykliniai testai rodo, kad vaikai kenčiantys fizinę prievartą atsilieka 2 metais nuo tų, kurie nepatiria fizinio smurto. Dar didesnis atsilikimas pastebimas paauglystėje įsisavinant mokymo programas (484p.).

Emocinis vystimasis

Vaikystėje vaikams formuojasi pasirišimo ir saugumo jausmas. Vaikai patirdami fizinį smurtą praranda prisirišimą prie juos auklėjančių ir nuo jų nutolsta. Taip jie elgiasi norėdami atkreipti į save dėmesį. Jeigu jo nepatiria, tada sutrinka normalus vaikų vystimasis. Tokie vaikai nesugeba suvokti savojo „aš“, būna abejingi, dažnai pasireiškia jų neigiamos emocinės reakcijos. Sutrinka ir vaikų kalba. 2-3 metų vaikų kalba būna neturtinga, jie nemoka žodžiais išreikšti savo emocijų. Mokyklinio amžiaus vaikai nesugeba įvertinti ir reaguoti į kitų emocijas (484p., 485p.).

Tarpasmenybinis vystimasis

Vaikai su kuriais žiauriai elgiamasi, dažniausiai atspindi savo tėvų elgesį. Matydami kitus vaikus, kurie kenčia, jiems nepareikš užuojautos, bet greičiausiai reaguos su baime ir gal net pareikš agresiją.

Vaikai, kurie patiria fizinį smurtą dar ikimokykliniame amžiuje yra daug agresyvesni už tuos, kurie jo nepatyrė. Jie audringai reaguoja į menkiausias provokacijas. Jie be agresijos nemoka spręsti tarpusavio santykių. Todėl jie dažniausiai būna atstumiami bendraamžių. Paauglystės metai – tai gyvenimo periodas, kada atsiranda meilės santykiai. Tie paaugliai, kurie patyrė smurtą būna grubūs su savo partneriais (486p.).

Fiziškai žiaurus tėvas

Autorius teigia, kad 77% atvejų blogo elgesio su vaikais atitenka tėvams, o kitiems šeimos nariams – 12%. Tėvas ir kiti vyriškos lyties atstovai dažniau purto, muša, dusina vaikus.

Egzistuoja daugelis aspektų dėl motinos žiauraus elgesio su vaiku. Vienas iš jų – nepasiruošimas motinystei. Dukewich, Borkowski ir Whitman nustatė, kad nepakankamas pasiruošimas motinystės funkcijoms – tai trūkumas žinių apie vaiko vystimąsi. Atlikti tyrimai rodo, kad tėvai naudodami fizinę prievartą nukrypsta nuo visų normų. Tokie tėvai vaikams priskiria visas juos suerzinančias priežastis. Pvz.: jis žinojo, kad tai mane išves iš kantrybės. Tėvai laikydami vaiko blogą elgesį kaip piktą jiems, dar labiau nusiteikia prieš juos ir tuo pateisina savo blogą ir žiaurų elgesį su jais (487p., 488p.).

Tarpusavio santykiai

Nors žiaurus elgesys su vaikais sutinkamas visų socialinių sluoksnių šeimose, tačiau
skurdas, netvarka šeimoje, ankštas būstas ir dažnai suyrantys gyvenimo planai, padidina galimybę atsirasti žiauriam elgesiui su vaikais. Taip pat žiaurus elgesys vyrauja šeimose, kuriose pašliję santykiai tarp sutuoktinių, skyrybos, dažni šeimos persikėlimai iš vienos vietos į kitą, alkoholizmas, prievarta tarp sutuoktinių (489p.).

Apjungtas modelis

Wolfe pateikia modelius blogo elgesio su vaikais: (490p.)

Stadija Rizikos faktoriai Apsaugantys faktoriai

1. Susilpnėjęs atsparumas stresui ir nesuvaldomai agresijai Blogas pasiruošimas vykdyti tėvystės funkcijas;

Silpna kontrolė prieš smurtinius veiksmus;

Gyvenimo stresai Socialinis palaikymas; ekonominis stabilumas ; pasiekimai darbe arba mokykloje; pakankamas kiekis priemonių įveikti sunkumams.

2. Žemas pasiruošimas susidoroti su aštriomis krizėmis ir provokacijomis. Sąlyginiai – refleksiniai emociniai sukrėtimai. Įvertinimas netekimo, žalos arba grėsmės. Priskirimas vaikui nebūtų veiksmų. Gerinti vaiko elgesį; sumažinti streso lygį; labiau prieinami reakcijos būdai.

3. Galimi netekimai ir agresija Vienkartinė perspektyva: žiaurus tėvų elgesys, sutvirtinamas vaiko paklusnumas.

Ilgalaikė perspektyva: vaikas pripranta prie bausmių, blogas vaiko elgesys sustiprėja dėl tėvų baudimo. Tėvai pradeda suprasti savo role susidariusioje situacijoje; vaikas teigiamai reaguoja į neprievartines priemones; krizinė situacija.

Apleidimas

Apleidimą galima apibūdinti kaip nepakankamą vaikų nepriežiūrą. Apleidimas labiausiai paplitęs blogo elgesio su vaikais forma. Dažniausiai vaikų apleidimas pasireiškia kūdikystės periodo laikotarpiu (492p.).

Vystimasis

Apleidimo atveju vystimasis protinių ir kalbos atveju būna labiausiai pastebimas negu kitų blogo elgesio su vaiku formų. Protinio vystimosi deficitas atsiranda nuo mažens ir ikimokyklinio amžiaus. Apleisti vaikai, pradedantys lankyti mokyklą, turi prastesnius kalbos, skaitymo įgūdžius. Jie nuo savo bendraamžių atsilieka 2 metais ir dažnai būna paliekami kartoti kursą. (492p.).

Asmenybės vystimasis

Apleistų vaikų pasyvūs santykiai su motinomis atsiliepia jų santykiuose su bendraamžiais. Apleisti vaikai charakterizuojami kaip uždari, negalintys apginti savo siekių. Vaikams trūksta pastovumo ir dėmesingumo, linkę parodyti neigiamus efektus ir priklauso nuo tėvų ir auklėtojų. Jiems reikalingas palaikymas (493p.).

Aplaidūs tėvai

Skirtingai nuo vienodo skaičiaus tėvų ir motinų, reiškiančiais fizinį smurtą savo vaikams, daugumoje atvejų dėl aplaidumo (69%) kaltė tenka moterims. Tai visiškai aišku, nes būtent motinoms tenka pagrindinės pareigos prižiūrint vaikus. Aplaidžios, nedėmesingos motinos būna jaunos, kurios augina vaikus vienos ir nepritekliuje (493p.).

Asmenybės savybės

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1196 žodžiai iš 2391 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.