Remdamiesi 2–3 rašytojų interviu aptarkite, kas rašytojus skatina kurti

Skaitydami knygas pasineriame į visai kitą pasaulį, kuriame kartu su veikėjais patiriame nuotykius, jaučiame liūdesį dėl jų nesėkmių ar kaip tik džiaugiames, kai jiems pasiseka. Atrodo, kad baigę skaityti nė nenorime grįžti į realų pasaulį, nes išgalvoti veikėjai ir jų istorijos tapo mums per daug artimi. Dėl šios priežasties galima … Daugiau…

Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais aptarkite, kokie funkciniai stiliai vyrauja socialiniuose tinkluose. Išsakykite savo nuomonę apie jums patrauklias ir nepatrauklias komunikavimo formas

Pastebėtina, kad bendravimas yra visiškai viešas, todėl natūraliai kyla klausimas, ar tai, kas socialiniuose tinkluose yra rašoma, yra tikra tiesa? Ar mintys tebėra tokios pat vertingos, kaip kad būtų užrašytos ant popieriaus? Galų gale ar tokios komunikavimo formos yra patrauklios visoms žmonių grupėms, nepriklausomai nuo jų užimamų pareigų, išsilavinimo ir … Daugiau…

Keliaudami per Lietuvą pastebime, kad kai kurie vietovardžiai kartojasi skirtinguose regionuose. Argumentuotai paaiškinkite, kokia populiariausių vietovardžių ir gatvių pavadinimų kilmė

Prieš kalbant apie vietovardžius, derėtų šiek tiek papasakoti, kas jie apskritai yra, taip pat šį tą apie jų kilmę bei skirstymą. Vietovardis arba kitaip – toponimas – tikrinis bet kokio geografinio objekto (vietovės) pavadinimas. Vietovardžių visuma vadinama toponimija. Mokslas, nagrinėjantis, fiksuojantis vietovardžius yra toponimika. Pagal vietovardžius galima atsekti vietos istorinę … Daugiau…

2014 m. išleistame vardų žodynėlyje pateikiama daugiau kaip 3 tūkstančiai lietuviškų vardų. Argumentuotai paaiškinkite senųjų lietuviškų vardų kilmę

Žmogus yra pati unikaliausia būtybė žemėje. Jis stebina pasaulį savo darbais, talentais, pasiekimais ir daugybe įvairių dalykų. Mes gyvename tam, kad po mūsų liktų įminti takai, nudirbti darbai, pasiekti tikslai. Savo kelyje kiekvienas sutinkame daug skirtingų žmonių, kurie yra savaip žavūs. Tačiau svarbiausias dalykas, kuriuo mes kreipiamės į pasaulį, visuomenę … Daugiau…

Viešojo administravimo problemos ir perspektyvos

VIEŠOJO VALDYMO PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOSHierarchinės, centralizuotos valdžios institucijos, kurios buvo sukurtos 1930 – 1940 metais paprasčiausiai negali efektyviai funkcionuoti greitai besikeičiančioje, intensyvių žinių bei informacijos visuomenėje. Ilgus metus valdžios institucijų rolė buvo vienareikšmė: rinkti mokesčius ir teikti paslaugas, tačiau dar prieš 1930 metus daugelį paslaugų teikė nevyriausybinės organizacijos ir valdžios … Daugiau…

Teismas civiliniu procesiniu santykiu subjektas

TurinysĮvadas I. Civiliniai procesiniai teisiniai santykiai II. Civilinių procesinių teisinių santykių subjektai ir jų klasifikacija III. Proceso dalyviai: byloje dalyvaujantys asmenys, kiti proceso dalyviai IV. Teismas – privalomas civilinių procesinių teisinių santykių subjektas IV.I. Teismuo vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje IV.II. Teismų ir teisėjų atsakomybė IV.III. Teismo vaidmuo civiliniame procese IV.IV. Teismo … Daugiau…

Panaudos sutartis

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, padidėjo ne tik privačios nuosavybės vaidmuo reguliuojant įvairius turtinius santykius, bet ir kokybiškai pakito pačių turtinių santykių esmė. Ir ūkio subjektams, ir fiziniams asmenims neretai kyla turto naudojimo problemų: vieni nesugeba efektyviai naudoti turimo turto (pvz., dėl lėšų stygiaus negali einamojo remonto, gauti iš turto ekonominės naudos … Daugiau…

Rašinys apie norkotines medžiagas

Narkotikai ir jų žala mums (Darbą įkėlė Svečias) Komentarai KomentaraiAprašymas: Darbas apie narkotikus,gavau už jį 10,tikrai vertas demesio.xDDarbas: Narkotikai ir jų žala mumsNARKOTIKAI- tai organinės ar neorganinės kilmės vaistinė medžiaga, vartojama gryna ar kaip sudėtinė preparatų dalis . Toks narkotikų apibrėžimas pateikiamas žodyne , tačiau jis dar ne visas. Narkotikai … Daugiau…

Saugus darbas internete

REKOMENDACIJOS „SAUGUS DARBAS INTERNETE“ ĮVADAS Įgyvendindama Mokyklų tobulinimo programą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. 759) ir siekdami, kad mokyklų tobulinimo programos dalyviai išmoktų saugotis internete tykojančių pavojų, apsaugotų savo kompiuterį, savo informaciją nuo nesankcionuoto priėjimo, galėtų saugiai naudoti internetą bei intraneto technologijas, A komponento „Mokymo … Daugiau…

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui

NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI ŽMOGAUS SEKSUALINIO APSISPRENDIMO LAISVEI IR NELIEČIAMUMUINusikaltimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui trumpai vadinami lytiniais nusikaltimais. Tai objektyviai seksualūs veiksmai, kurie daro fizinę ir moralinę žalą konkrečiam asmeniui ir pažeidžia visuomenėje susiformavusią lytinių santykių sanklodą. Šie nusikaltimai pažeidžia Konstitucijos pripažintas žmogaus teises- teisę į laisvę, neliečiamumą, … Daugiau…

Nuomos sutartis

Nuomos sutartis Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Nuomos sutarties dalykas gali būti bet kokie nesunaudojamieji daiktai. Įstatymai gali nustatyti daiktų, kurių nuoma draudžiama arba ribojama, rūšis. Numos sutartyje turi būti … Daugiau…

Nusikaltimo sudėtis

Sąvoka “nusikaltimo sudėtis” (cirpus delicti) atsirado ne materialinėje, bet procesinėje teisėje. Ši sąvoka ilgą laiką turėjo tik procesinę reikšmę. XVI ir XVII amžiuje corpus delicti buvo suprantama kaip visi tie pėdsakai, kuriuos nusikalstama veika palieka išoriniame pasaulyje (lavonas, kraujo pėdsakai nusikaltimo padarymo įrankiai, priemonės ir pan.). taigi šiuo laikotarpiu nusikaltimo … Daugiau…

Nuteistųjų ugdymas

Turinys 1. Įvadas 3 2. Nuolatinio mokymosi svarba 4 3. Nuteistųjų teisinis ir socialinio švietimo svarba 11 4. Išvados 14 5. Literatūra 14 Įvadas Mes gyvename sparčių pokyčių visuomenėje, o sėkmingas gyvenimas bei produktyvi veikla tokioje visuomenėje reikalauja daug naujų žinių, įgūdžių, gebėjimų. Šiandien žmogus priverstas nuolat augti, t. y. dalyvauti socializacijos procese, tobulinti ir … Daugiau…

Civilinės teisės reguliavimo dalykas ir metodas

CIVILINĖS TEISĖS REGULIAVIMO DALYKAS IR METODAS Teisė – socialinė norma. Skiriasi nuo moralinės normos tuo, kad yra prievartinis mechanizmas. Tiesės normos reguliuoja tam tikrus visuomeninius santykius tarp visuomenės narių. Civilinės teisės reguliavimo dalykas – tai, ką (visuomeninius santykius) reguliuoja civilinės teisės šaka. Civilinio kodekso (civilinės teisės šaltinis, pagrindinis civilinės teisės … Daugiau…

Atliekos

Pavojingos atliekos Ne visus buities chemijos produktus iki galo suvartojame. Tenka išmesti ir pasenusius vaistus, kosmetiką, nebetinkamus naudoti elektros elementus, automobilių tepalo ar kuro filtrus. Pavojingos atliekos – tai nuodingos, degios, sprogstančios ir kitokios kenksmingos medžiagos, kurios gali padaryti žalos žmogaus ar gyvūnų sveikatai ir aplinkai. Pavojingos atliekos: • galvaniniai … Daugiau…

Kava istorija ir rūšys

KAVAKavos istorija Apie kavos plitimą iš Rytų Afrikos per Europą iki pat Brazilijos sklando daug legendų, padavimų ir pasakojimų. Iš jų žinomiausias apie Kaldi, Abisinijos ožkų piemenį, kuris vieną dieną pastebėjęs, kad jo ganomos ožkos žaidžia tarsi vaikai. Jis pamatė, jog jos nuo kažkokio pakalnės krūmo rupšnoja raudonas uogas. Kaldi … Daugiau…

Was bedeutet gesund leben

Gesund leben: das heißt gesunde Lebensweise zu führen. Um gesund zu leben, müssen wir den Energiebedarf des Organismus decken. Zu diesem Zweck sollen wir bestimme Waren essen, so eine wie Vollkornerzeugnisse mit hohem Gehalt an die Vitamine und die Mineralverbindungen, um das Biogleichgewicht des Organismus zu erhalten. Aber die Speisen, … Daugiau…

Post

PostIn unserer Stadt gibt es zwei Postämter. Die beiden werden stark besucht. Sehr viele Leute kommen täglich zur Post, um Briefe oder Päckchen zu schicken, zu telefonieren oder ein Telegramm zu senden. Hier kann man auch postlagernde Briefe holen und Geld überweisen. Für Briefe gibt es einen Briefkasten. Falls Sie … Daugiau…

Fest im heimatland

Fest im HeimatlandAlle Menschen feiern die Feste gern. In jedem Land sind einige nationalische Feste. Aber dieses Fest feiern die Leute nicht so gern wie andere. Es gibt natürlich viele lustige Feste, auf die die Menschen warten. Jede Stadt hat ihre Feste, die jedes Jahr stattfinden. Palanga ist eine Kurortstadt, … Daugiau…

Fahrrad oder wagen

Fahrrad oder Wagen?XX-te Zeitalter ist das Jahrhundert des technischen Progresses. Es gibt sehr viele Autos und der Verkehr ist sehr reger und kräftig. Die Menschen, welche Autos haben, bekommen die Fahrerscheine, um die Regeln zu wissen. Ich habe keinen Fahrerschein, und glaube, daß er nicht notwendig für mich ist. In … Daugiau…

Massenmedien in unserem leben

Zu dem Massenmedien gehoren:Fernseher, Radio, Presse unad man kann auch dazu Computer rechnen. Dank der modernen Technik sind die Moglichkeiten der Informationsvermitt lung durch die Massenmedien sehr gross. Es ist kaum moglich in Polen einen Haushalt ohne Fernsehen, geschweige denn ohne Radio zu finden. Das fernsehen unterhalt, unterrichtet und verbessert … Daugiau…

Kochen und essen

Kochen und Essen Zum Glück kann ich so viel essen,wie ich will.Ich nehme nicht zu.Aber ich bemühe mich,gesund zu essen.Denn es gibt tausende Krankheiten,aber nur eine Gesundheit.Gesund leben und essen-das ist meine erste Pflicht.Ich esse litauische Spetialitäten gern. Ich esse nicht zu viel Fisch mit Kartoffeln.Meistens mag ich Salat.Ich finde … Daugiau…

Reisevorbereitung1

Für nächste Sommerferien plane ich eine Reise ins Ausland. Ich möchte nach Frankreich oder Spanien fahren. Ich muss die Vorbereitungen schon jetzt beginnen. Ich muss den Pass verlängern lassen und Visum beantragen. Es ist notwendig die Versicherung abzuschließen. Ich möchte im Hotel wohnen, darum muss ich Hotelzimmer reservieren. Am wichtigsten … Daugiau…

Das reisen1

Das Reisen ist ein weiter Begriff. Auf diesen Fall haben wir im Sinn das Reisen in den Ferien. Mit dem Entwicklung des Verkehrs verlauft auch die Entwicklung des Reisens. Und Heute? Fast alle Leute reisen. Manche reisen nicht, weil sie nicht durfen. Andere Reisen nicht, weil sie kein Geld haben. … Daugiau…

Wie kann man verschiedenen krankheiten vorbeugen

Verschiedene Krankheiten sind das groste Problem aller Menschheit. In der Welt gibt es viele ansteckende Krankheiten: Grippe, verschiedene Infektionen. Ich meine, dass man manchmal verschiedenen Krankheiten vorbeugen kann. Die Schwache des Immunsystems hangt Zusammenhang von der Ernahrung ab. Die richtige Ernahrung fur das Immunsystem sind Nahrstoffe wie Betakarotin, Vitamin A … Daugiau…

Der besuch in den alpen

Der Besuch in den Alpen Der Besuch in Deutschland war unnachamlich.Die ganze Gruppe fuhr mit lustiger Stimmung. Besonders interessierten wir uns auf die Alpen. Unser Begehr ist verständlich, weil bei uns keine Berge gibt. Als wir zufällig bei der Busfahrt aus dem Fenster sahen, bemerkten wir lauter Felsen, die sich … Daugiau…

Meine sommerferien

Meine SommerferienIm Sommer gehen die Schüler nicht in die Schule. Sie haben Sommerferien, die zwei Monate dauern. Die Kinder brauchen nicht früh aufstehen, keine Schularbeiten machen und nichts für die Schule vorbereiten. Deshalb gefallen ihnen die Sommerferien. Ich liebe die Sommerferien, weil ich dann viel freie Zeit habe. Am hellen … Daugiau…

Gesundheit2

Gesundheit Jeder Mensch muss verstehen,dass die Gesundheit am wichtigsten ist.Die Gesundheit ist nicht nur die wichtigste, sondern auch die teuerste Sache für jeden Menschen. “Im gesunden Körper ist auch eine gesunde Seele“ – sagt das Sprichwort.Doch die meisten Leute machen sich Gedanken über die Gesundheit erst dann, wenn sie krank … Daugiau…

Grenzübergang

GrenzübergangDie Möglichkeiten für Touristen und Geschäftsleute haben sich in der letzten Zeit dank dem Schengen Abkommen erweitert. Nach Deutschland kann man heute visumsfrei fahren. Die Grenzübergang zwischen Deutschland, Frankreich, Österreich, Italien, Spanien, Belgien, Holland, Luxemburg und Portugalien ist heute leicht geworden. An der Grenze können die Grenzpolizisten nur Fahrerschein prüfen, … Daugiau…