Moksleiviu savijauta ir jos sasaja su psichologine mokyklos aplinka

SOCIALINĖS PEDAGOGIKOS RAŠTO DARBAS ’’Moksleivių savijauta ir jos sąsaja su psichologine mokyklos aplinka’’ Vilnius, 2003 TURINYS 1. Įvadas 3 2. Tyrimo objektas ir metodai 4 3. Rezultatai : 3.1 Sveikatos ir savijautos mokykloje vertinimas 5 3.2 Veiksniai, lemiantys moksleivių savijautą mokykloje : a) mokytojų pagalba ; 6 b) bendravimas su kitais mokiniais; 7 c) … Daugiau…

Zmonija privalo duoti vaikui visa ką ji turi geriausio iš jungtinių tautų vaiko teisių deklaracijos

“Žmonija privalo duoti vaikui visa. ką ji turi geriausio” (iš Jungtinių Tautų Vaiko teisių deklaracijos)Daugelio pasaulio šalių istorinė patirtis rodo, kad vaikai dažnai buvo labai diskriminuojama socialinė grupė. Kai kuriose mažai išsivysčiusiose šalyse iki šiol naudojamasi pigiu vaikų darbu, jie patiria prievartą šeimose, negarantuojamos socialinės vaikų teisės. Didelė problema yra … Daugiau…

Aplinkos pazinimas geros pradzios projekte

TEMA: APLINKOS PAŽINIMAS „GEROS PRADŽIOS“ PROJEKTE TURINYS Įvadas -psl.-2-3- 1. Aplinkos pažinimo integracijos galimybę į grupės veiklą. – psl.-4-5-2. “Geros pradžios“ projektas ir veikla. -psl.-6-7-8- 3. Pedagogo vaidmuo ugdymo procese. -psl.-9-10-Išvados -psl.-11- Literatūra Įvadas „ Gera pradžia“ tai – unikali programa ikimokyklinio amžiaus vaikams ir jų šeimai. Projekto programa grindžiamos … Daugiau…

Klasės kuriose mokosi įvairių kultūrų ir neįgalieji vaikai

TURINYS 1.Įvadas 3 2.Įvairių kultūrų vaikų ugdymas 4 2.1. Įvairių kultūrų ugdymo samprata 4 2.2. Įvairių kultūrų kategorijos 4 2.2.1. Rasė ir tautiškumas 4 2.2.2. Kalba 5 2.2.3. Lytis 5 2.2.4. Socialinė klasė 6 2.2.5. Išskirtinumas 6 2.3. Kaip sukurti įvairių kultūrų klases 6 3.Neįgaliųjų vaikų ugdymas 8 3.1. Neįgalumo samprata 8 3.2. Neįgaliųjų vaikų ugdymo samprata 8 3.2.1 Protinę negalią turinčio vaiko … Daugiau…

Kalėdinių giesmių vakaro scenarijus programa

Pensionato salė papuošta ar- -16- tėjančioms šv.Kalėdoms.Salės kairiojoje pusėje stovi nedide- lis stalas, uždengtas balta lini- ne staltiese, po kuria – šienas. Ant šio stalo sudėti pačių pen- sionato gyventojų ruošti Kūčių patiekalai. Dešinėje salės pusėje prie šie- nu apibarstyto pianino pasta- – tyta nedidelė prakartėlė.Daug kur kabo pensiono gyventojų … Daugiau…

Vidaus auditas ugdymo istaigose

Įvadas Švietimo kaita – tautos išlikimo sąlyga. Lietuvai reikalingas kokybiškai naujas, XXI amžiui pritaikytas švietimo modelis. Besiformuojanti informacinė visuomenė kelia daug sudėtingesnius reikalavimus. Didėja žmonių tarpusavio nepriklausomybė. Kaip niekada anksčiau šiandien žmogiškųjų santykių plėtra įgyja labai svarbią reikšmę. Pasaulis bendrauja, todėl neišvengiamai reikalingas bendradarbiaujantis švietimas tam, kad sugebėtume toliau plėtoti … Daugiau…

Stimuliavimas doroviniame ugdyme pradinėje mokykloje

Turinys1. Įvadas. 2. Požiūris į dorovinį ugdymą: a) psichologų, b) pedagogų. 3. Stimuliavimas doroviniame ugdyme pradinėje mokykloje. 4. Išvados. 5. Naudota literatūra. Dorovė – individualios sąmonės forma, atspindinti visuomenės moralę, kuri reguliuoja konvencinius individo santykius su aplinka, žmonėmis, darbu, daiktais ir savimi. Tai visuma pažiūrų ir įsitikinimų, kurie lemia individo … Daugiau…

Pagrindines pedagogikos savokos

Turinys: 1.Turinys——————————————————————————————2psl 2.Ugdymas—————————————————————————————-3psl 3.Ugdytojas—————————————————————————————4psl 4.Mokymas—————————————————————————————-5psl 5.Auklėjimas————————————————————————————–6psl 6.Švietimas—————————————————————————————-7psl 7.Literatūra—————————————————————————————-8psl Ugdymas. Ugdymas-svarbiausias žmogaus tapsmo veiksnys. Jo vaidmuo mūsų gyvenime tolydžio auga. (V. Jakvičius. Žmogaus ugdymas) Ugdymas tai mokslas ir kartu menas.Norint būti ugdymo menininku (t.y. gebėti prieiti prie žmogaus, įtaigiai jį paveikti), reikia išmanyti ugdymo mokslą. (V. Jakvičius. Žmogaus ugdymas) Ugdymas tai … Daugiau…

Lėlių teatro vieta integruoto ugdymo

Turinys: Įvadas 3 Literatūrinė dalis 4 Meninis ugdymas 4 Vaidyba ir dramatizavimas 5 Lėlių teatras skirtingo amžiaus vaikų grupėse 7 Lėlių teatras ir integruotas ugdymas 9 Vaidyba ir grožinė literatūra 9 Vaidyba ir kalba 10 Vaidyba ir kūno kultūra 11 Vaidyba ir dainavimas 11 Vaidyba ir gamtos pažinimas 12 Vaidyba, dailė ir … Daugiau…

Kūdikio vystymosi fiziologija ir individualių savybių plėtotė

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS PEDAGOGIKOS FAKULTETAS Vaikystės pedagogikos referatasKūdikio vystymosi fiziologija ir individualių savybių plėtotė Klaipėda, 2004 TURINYS1. Įvadas 3 2. Fiziologinis kūdikio vystymasis 4 2. 1. Naujagimio jutimo organai 4 2. 2. Besąlyginiai refleksai 4 2. 3. Sąlyginiai refleksai 5 2. 4. Funkcinės sistemos 5 2. 5. Specifinės vaikų amžiaus ypatybės 6 3. Individualūs skirtumai 8 4. Išvados 9 5. … Daugiau…

Apie pedagogo veiklą

ĮvadasKiekvienas mokytojas siekia, kad jo pamokos būtų įdomios, padėtų mokiniams įsisąmoninti mokomąją medžiagą, ugdytų jų kūrybiškumą ir norą daugiau sužinoti. Šiuos siekius padeda įgyvendinti aktyvaus mokymosi metodai, ne tik įgalinantis geriau įsisąmoninti mokymo turinį, bet ir plėtojantys mokinių gebėjimą kritiškai mąstyti, taikyti įgytas žinias tiek įprastomis, tiek naujomis sąlygomis. Mokytojai … Daugiau…

Antano šerkšno studija amerikos ir sovietų mokykla

Antano Šerkšno studija “Amerikos ir sovietų mokykla” Dvi tendencijos Jungtinių Amerikos Valstijų auklėjime Jungtinių Amerikos Valstijųauklėjimo istorijos įvykius galima suvesti į dvi grupes. Pirmąją iš jų sudaro įvykiai, kuriais atpasakojama, kaip amerikiečių auklėjimas vystėsi iš Eyropos auklėjimo ir kaip jis sąvinosi ano auklėjimo pažangą. Antrąją grupę sudaro visi tie istoriniai … Daugiau…

Vaiko teisės

ĮvadasŽmogaus teisės šiandieniniame pasaulyje tapo viena iš labiausiai gvildenamų temų. Ypatinga vieta sprendžiant žmogaus teisių klausimus, skiriama ir vaiko teisėms. Šiandien dar daug vaikų patiria smurtą, nepriteklių, jaučiasi nesaugūs. Kaip parodė praktika, vaikų teisių ir teisėtų interesų kartais nepaiso ne tik pedagogai, bet ir artimiausi vaikams žmonės – tėvai. Deja, … Daugiau…

Socialinio pedagogo kompetencija

TURINYSĮVADAS 3 1. Socialinės pedagogikos samprata 5 2. Socialinis pedagogas 8 3. Socialinio pedagogo kompetencija 10 3.1. Socialinio pedagogo kompetencijos prielaidos 11 3.2. Socialinių pedagogų rengimo kryptys ….13 4. Anketos aplkausa 16 4.1. Metodika 16 4.2. Charakteristika 16 4.3. Anketinės apklausos tyrimo analizė …….17 IŠVADOS 19 LITERATŪRA 20 PRIEDAI 21 ĮVADAS … Daugiau…

Pažintinė raida

ĮVADAS Nauja gyvybė ateina į pasaulį visiškai mažas ir bejėgis. Jis negali pasirūpinti savimi, jie pražūtų be suaugusių globos ir rūpinimosi. Visi tėvai ir visuomenė daro viską, kad vaikai augtų sveiki, stiprūs ir galėtų spręsti savo problemas, kurias jau jie patys galėtų įveikti. Jaunosios kartos įvairių sąlygų, kurių viena svarbiausių … Daugiau…

Renginio planas alkoholio zala

Išplėstinis planasTema: Alkoholio žala ir pasekmės žmogaus organizmui. Tikslai: Pažintiniai: supažindinti mokinius su priežastimis, kurios skatina žmones vartoti alkoholį; suteikti žinių apie žalingą alkoholio poveikį jauniems žmonėms, padėti mokiniams suvokti alkoholio reklamos tikslą. Auklėjamieji: ugdyti vaikų darbą grupėje, formuoti nuostatas prieš alkoholizmą, asmens sugebėjimą ir pasiruošimą atsispirti socialiniam spaudimui vartoti … Daugiau…

Dj kronikos

DJ Kronikos. Pirma Dalis : Trys šokių muzikos etapai Norėdami geriau suprasti ateitį, privalome gerai žinoti praeitį, tad šis straipsnis – tai pradžių pradžia apie DJ kultūrą ir šokių muziką. Pirmoji pasakojimo dalis skiriama DJ kulto vystymuisi pradedant pirmojo įrašo atsiradimu ir baigiant šiandienos madomis. Antroji dalis bus skirta pirmajam … Daugiau…

A maceinos įnašas į kultūrą

TURINYSĮvadas 1. Asmenybės vingiai 2. A.Maceinos ir mokytojo S.Šalkauskio sąlyčio taškai 3. A.Maceinos filosofavimo pradžia 4. Kultūra kaip vertybė ĮVADAS Antanas Maceina yra ir ilgą laiką dar bus vienas žymiausių Lietuvos filosofų, nugyvenęs gana turiningą kultūrinį bei visuomeninį gyvenimą. Turime nemažai jo veikalų, praturtinusių lietuviškąjį filosofijos fondą. Tai pirmasis žmogus, … Daugiau…

Ugdymo ir socialinių paslaugų teisinė bazė bilietas

UGDYMO IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEISINĖ BAZĖUgdymo samprata. Ugdymas anot Bronislavo Bitino“ yra sistema, kuri nepriima jos principų neatitinkančių komponentų. <…> Teorija ugdymą apibrėžia kaip žmonijos sukauptos ir apibendrintos patirties perteikimą augančiajai kartai. <…> Ugdymas – augančiosios kartos rengimas gyvenimui.” [1] Socialinių paslaugų samprata. Laimutė Žalimienė knygoje “Socialinės paslaugos” rašo: “Terminas … Daugiau…

Arimo ir sėjos papročiai

Papročiai – įprasti, nusistovėję poelgiai, tapę nerašytomis elgesio normomis. Jie orientuoja žmogų į praeitį – tėvų, senolių, kitų žmonių elgesį.“. Pagal elgesio turinį skiriami darbo, švenčių, vardynų, vestuvių, laidojimo, pagal paplitimą – etninės grupės, kaimo, šeimos, darbo kolektyvo, pagal poveikio būdą – ritualiniai, doroviniai, maldos ir kt.). • Papročiai, priešingai … Daugiau…

Vaikai tėvai ir pedagogai sveikatos ir fizinio ugdymo programoje

Lietuvai žengiant demokratijos keliu ir tapus atvirai pasauliui, šiuolaikiniam jaunimui atsiveria daugybė galimybių panaudoti savo gebėjimus ir sukauptas žinias. Kita vertus, šaliai pereinant į rinkos ekonomiką, iškyla tam nepasirengusio žmogaus problema. T.y. nesugebėjimas integruotis ir keistis kartu su visuomene. Dažnai šis nepasirengimas atneša skaudžias pasekmes: asmenybės degradaciją, alkoholizmą ar narkomaniją. … Daugiau…

Gestų kalba

TURINYS 1. Įžanga 3 2. Intuicija ir nuojauta 4 3. Neverbalinių gestų kilmė 4 I. Gestas OK arba pirštais rodomas „apskritimas“ 5 II. Pakeltas nykštys: 5 III. V-ženklas 6 4. Gestų savybės 6 5. Mimika ir žvilgsnis 7 6. Apibendrinimas 8 Literatūra 9KŪNO KALBA 1. Įžanga Mūsų bendravimas kupinas staigmenų, … Daugiau…

Postmodernizmo iššūkiai ir švietimas the challenges of postmodernism and education

POSTMODERNIZMO IŠŠŪKIAI IR ŠVIETIMAS THE CHALLENGES OF POSTMODERNISM AND EDUCATION Tomas Butvilas Šiaulių universitetas, Edukologijos katedra Anotacija Straipsnyje, pasitelkus konstruktyviosios kritikos metodą, bandoma įvertinti švietimo situaciją postmodernizmo kontekste. Ugdymo filosofijos, kaip ir filosofijos apskritai, vienas iš svarbesnių uždavinių – kritika – leidžia kiek ciniškai (šiuo atveju tai neturi nieko bendra … Daugiau…

Saves vertinimo tyrimas dokumentas

TeorijaAsmenybė – tai žmogus, pasiekęs pakankamai aukštą fizinio, psichinio ir socialinio šsivystymo lygį, kuris leidžia jam elgtis neatsižvelgiant į tiesioginius poveikius ir situacijas, vadovaujantis esminiais gyvenimo principais ir įsitikinimais. Pasak C. Rogerso, gerai funkcionuojant asmenybė yra žmogus, kuris visiškai atviras savo vidiniam ir išoriniam patyrimui, išgyvenantis savo buvimo šiame pasaulyje … Daugiau…

Galimybės palengvinti mokinių adaptacija 5 klasėje

Įvadas Pradėję lankyti mokyklą vaikai susiduria su jų įpročių neatitinkančiais reikalavimais ir naujomis veiklos sąlygomis, kurios sukelia prieštaravimus. Kai kurios šeimos nesugeba išspręsti atsiradusių problemų, todėl iškyla būtinumas ieškoti sprendimų, kurie palengvintų pirmokų adaptavimąsi. Apie tai byloja ir pradinės mokyklos mokytojų patyrimas bei visuomenėje ( visų pirma šeimose ) įsigalėjusi … Daugiau…

Svietimo sistema dabarties ir tarpukario Lietuva

Švietimo sistemų palyginimas Dabarties ir tarpukario LietuvaVilnius 2005 Tarpukario Lietuvos švietimas„Žmonių švietimas – tai mūsų gyvybės ir ateities klausimas”, – skelbė pirmasis nepriklausomos Lietuvos švietimo ministras J.Yčas 1918 m. vasario 16-ąją.Carinės okupacijos palikimas buvo menkas: 1923 m. 32,64% Lietuvos gyventojų buvo beraščiai. Tad reikėjo mažinti neraštingumą, kelti bendrąjį išsilavinimą. Pradinių … Daugiau…

Svietimo kaita

I. Įvadas 3 psl. II. Pagrindiniai kaitos principai 5 psl. III. Švietimo kaita – dabarties būtinybė 8 psl. III.1. Reforma padarė švietimo sistemą lankstesnę ir atviresnę………9 psl. III.2. Reforma pagerino išsilavinimo kokybę 10 psl. III.3. Reforma išplėtė mokymosi galimybes, iš dalies padidino švietimo prieinamumą 11 psl. IV. Išvados 13 psl. Naudota literatūra 15 psl. I. Įvadas. Švietimo … Daugiau…

Tevų ir vaikų konfliktai

Konfliktai Tai priešingų požiūrių interesų, motyvų, tikslų susidūrimas, kuris sukelia nemalonius išgyvenimus. Tai kasdieninė mūsų gyvenimo dalis. Jie kyla dėl to, kad esame individualūs ir nuolat susiduria mūsų interesai, poreikiai, skoniai, vertybės ir kt.Konfliktų rūšys: 1. Pagal trukmę: ilgalaikiai ir trumpalaikiai. Kuo ilgiau tęsiasi, tuo sunkiau jį išspręsti. 2. Pagal … Daugiau…

Svietimas ir žmogaus socialine raida

ĮVADASŠiame darbe bus aptarta šiandieninė Lietuvos švietimo sistema, jos padėtis. Pagrindiniu aspektu bus švietimo sistemos reforma, kuri pradėta vykdyti atkūrus nepriklausomybę. Kaip vykdoma reforma, kas jau padaryta, kokie pasiekimai, kokios vyraujančios problemos ir kas dar bus bandoma įgyvendinti. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo pradėta vykdyti švietimo sistemos reforma. Reforma apima keletą … Daugiau…