Saves vertinimo tyrimas dokumentas
5 (100%) 1 vote

Saves vertinimo tyrimas dokumentas

Teorija

Asmenybė – tai žmogus, pasiekęs pakankamai aukštą fizinio, psichinio ir socialinio šsivystymo lygį, kuris leidžia jam elgtis neatsižvelgiant į tiesioginius poveikius ir situacijas, vadovaujantis esminiais gyvenimo principais ir įsitikinimais.

Pasak C. Rogerso, gerai funkcionuojant asmenybė yra žmogus, kuris visiškai atviras savo vidiniam ir išoriniam patyrimui, išgyvenantis savo buvimo šiame pasaulyje kasdieninę prasmę, sugebantis bendrauti su kitais žmonėmis. J. Pikūnas pateikia įvairių psichologijos krypčių atstovų nurodytus asmenybės brandos požymius.

Lentelė nr. 1 Asmenybės brandos kriterijai ir požymiai

Atstovas Psichologijos kryptis Brandos kriterijai

Freudas Psichoanalitinė Sugebėjimas mylėti ir dirbti.

Adleris Individualinė Socialinių uždavinių radimas.

Jungas Analitinė Savisklaida individualizacijos ir transcendencijos priemonėmis pasineriant į pasąmonės gelmes.

Eriksonas Neopsichoanalitinė Sugebėjimas intymiai bendrauti su kitais asmenimis ir didelis produktyvumas.

Berne Transakcinė analizė Suaugusiojo ego būvio vyravimas „aš galiu“ atžvilgiu.

Binswangeris Egzistencinė Tapimas savarankišku žmogumi. Prasmingo gyvenimo būdo kūrimas.

Franklis Egzistencinė Gyvenimo prasmės ir misijos radimas.

Kohlbergas Kognityvinė Vadovavimasis sąžine ir bendraisiais etikos principais.

Rogersas Humanistinė Visiškas savęs (savo prigimties) aktualizavimas ir tapimas visapusiškai funkcionuojančiu asmeniu. Besąlygiškas savęs priėmimas ir atvirumas išgyvenimui.

Asmenybės sąvoka, tarsi pažymi žmogaus kokybę. Žmogaus tapsmą asmenybe nusako šie kriterijai: savimonės atsiradimas – apie antruosius gyvenimo metus vaikas pradeda suvokti savąjį „aš“; savarankiškumo atsiradimas – asmuo pats priima sprendimus; pasireiškia tam tikra motyvų hierarchija, atsiranda vyraujantys motyvai, išryškėja vertybinės orientacijos; pasireiškia atsakomybė už savo poelgius, pavyzdžiui, už mokymosi rezultatus ar įsipareigojimus kitiems. Kuo ankščiau ir stipriau pasireiškia šie žmogaus požymiai, tuo teisingiau jį vadinti asmenybe.

Asmenybės sąvokos turinys apima būdingą elgesio stilių (įskaitant mąstymą ir jausmus), kurie apibrėžia kiekvieno individo prisitaikymą prie gyvenimo sąlygų (W. Mischel).

Asmenybe laikomas žmogus su ryškiais, paprastai teigiamais, jam būdingais bruožais. Tokie bruožai atsiskleidžia žmogaus sąmoningoje veikloje, sąveikaujant su aplinka ir žmonėmis.

Asmenybę skirtingų srovių psichologai aiškina dviem požiuriais. Idealistinis požiūris pabrėžia jos dvasingumą, sąmoningą autonominę veiklą, kuriančią istoriją. Materialistinis aiškinimas asmenybę laiko visuomenės raidos produktu, apibūdina ją ar kitos visuomenės atstovą.

Asmenybė yra individuali, nepakartojama ir kartu sociali visuomenės, kurioje gyvena narė. Tai individualių ypatybių ir atliekamų socialinių funkcijų vienovė. G. Allporto manymu, asmenybė yra dinamiška (aktyvi ir nuolat besikeičianti) individe slypinčių psichofizinių sistemų, kurios lemia jos savitą elgesį ir mintis, organizacija.

Išskirtinei žmogaus vietai tarp kitų pažymėti vartojama ir sąvoka individualybė – ja pažymimas individo psichikos savitumas, kuris reiškiasi individo temperamentu, charakteriu bruožais, interesų, poreikių ir sugebėjimų, pažinimo procesų ir intelekto savybių savitumu. Žmogaus individualybės susidarymo prielaida yra jo anatominės ir fiziologinės savybės, kurios jos skleidimosi procese keičiasi ir lemia didelę individualumo apraiškų įvairovę. Individualybės sąvoka apima tai, kas vieną individą skiria nuo kitų, nuo minios. Taip įvardijamas tik labai stiprios dvasios žmogus.

Savęs vertinimo ir laukiamo vertinimo tyrimas

Tyrimo tikslas. Savęs vertinimo kiekybinės raiškos nustatymas.

Tyrimo eiga. Tiriamajam pateikiamas popieriaus lapas su žodžiais, reiškiančiais asmenybės savybes:

Draugiškas, darbštus, tvarkingas, plepus tingus, drausmingas, linksmas, kerštingas, irzlus, vaišingas, atkaklus, bailus, įžūlus, gražus, išdidus, įkyrus,pavydus, drąsus, teisingas, kantrus, piktas, mandagus.

Įsitikinama ar mokiniai supranta ką šie žodžiai reiškia (paaiškinama, pateikiama pavyzdžių). Tada mokinio paprašoma atidžiai perskaityti žodžius ir sudaryti iš jų stulpelius. Į pirmąjį stulpelį surašomi žodžiai, apibūdinantys teigiamas, tiriamojo nuomone, asmenybės savybes, į antrąjį – neigiamas. Pirmas žodžių stulpelis sudarys „teigiamą“aibę, antras- „neigiamą“ aibę. Po to tiriamasis prie „teigiamos“ ir „neigiamos“ aibės žodžių – savybių, kuriomis, tiriamojo nuomone, pasižymi jis pats, parašo „+“ ženklą (turi orientuotis ne į šio charakterio bruožo pasireiškimo laipsnį, o į jo buvimą ar nebuvimą).

Rezultatų sutvarkymas. Apskaičiuojamas savęs vertinimo koeficientas: kiekvienoje tiriamojo sudarytoje aibėje suskaičiuojamas pasirinktų žodžių skaičius ir dalijimas iš bendro tos aibės žodžių skaičiaus. Pavyzdžiui, jei „teigiamoje“ aibėje, sudarytoje iš 20 žodžių, tiriamasis pliusu pažymėjo 10 savybių, tai:

K = 10 / 20 = 0.5

Rezultatų interpretacija. Teigiamos aibės koeficientas (K+), artimas 1, rodo, kad tiriamasis pervertina save, o
neigiamos aibės koeficientas (K-), artimas 1, rodo nepakankamą savęs vertinimą. K+, artimas 0, rodo, nepakankamą savęs vertinimą, k-, artimas 0, rodo savęs pervertinimą. Koeficientai, artimi 0,5, rodo advekatų savęs vertinimą.

Vėliau galima paprašyti mokinio pažymėti duotas savybes “draugo akimis”, “mokytojo akimis”, “tėvų akimis”. (Mokiniui kaskart pateikiamas naujas popieriaus lapas su surašytomis savybėmis ir klausiama: Kaip tau atrodo, kokias savybes pažymėtų (prie kokių savybių parašytų “+”) tavo draugai? Mokytoja? Tėvai?

Skirtingus vertinimus galima pavaizduoti grafiškai.

Išvados. Išanalizavus tyrimo rezultatus, daromos išvados apie mokinio subjektyvų požiūrį į save, analizuojamas savęs vertinimo ir laukiamo vertinimo neatitikimas.

Rezultatų sutvarkymas

Tiriamasis nr. 1 Kamilė 11 metų – pradinukas

Lentelė nr.1 Teigiamų ir neigiamų savybių suskirstymas Lentelė nr.2 Savybės kuriomis pasižymi

pats tiramasis

Teigiama aibė Neigiama aibė

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 864 žodžiai iš 1721 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.