Stimuliavimas doroviniame ugdyme pradinėje mokykloje
5 (100%) 1 vote

Stimuliavimas doroviniame ugdyme pradinėje mokykloje

Turinys

1. Įvadas.

2. Požiūris į dorovinį ugdymą:

a) psichologų,

b) pedagogų.

3. Stimuliavimas doroviniame ugdyme pradinėje mokykloje.

4. Išvados.

5. Naudota literatūra.

Dorovė – individualios sąmonės forma, atspindinti visuomenės moralę, kuri reguliuoja konvencinius individo santykius su aplinka, žmonėmis, darbu, daiktais ir savimi. Tai visuma pažiūrų ir įsitikinimų, kurie lemia individo elgseną ir tobulėjimą.

Lietuvių kalba turi dvi sąvokas, kurias vertėtų išsiaiškinti tai dorovė ir dora. Paprastai , anot L. Jovaišos jos vartojamos sinonimiškai arba renkamasi viena iš jų. Kyla klausimas, kodėl tada reiktų jas skirti? Yra du skirtingi reiškiniai: dorovė kaip visų žmonių dvasinė lytis, apimanti vidinių vyksmų visumą, kuri yra dorovinio elgesio pamatas.

Dorovė – tai sąmonės ir pasąmonės parengtis elgtis ar veikti pagal gėrio normas. Šia prasme dorovė atitiktų tarptautinį žodį „moralė“ (lot. mores – papročiai).

Dora – tai realizuota dorovė – doras elgesys. Dora – gyvenimas dorovės vertybėmis.

Dora – tai, kas kuria asmeninę ir visuomeninę laimę. Norint aiškiau ir giliau suvokti dorovės prasmę būtina išsiaiškinti svarbesnes dorovės sąvokas: gėris, blogis, principas, vertybė, norma. Gėris – tai absoliutaus gerumo idėja, kylanti iš tobulos būties suvokimo. Blogis – gėrio priešybė, nelaimių, nedorumo, nusikaltimų būvis.

Dorovė – tai įsisąmonintų dorovinių normų sistema, nustatanti žmogaus pareigas visuomenėje ir reguliuojanti jo santykius bei elgesį su aplinka. Dorovė – viena iš pagrindinių visuomenės sąmonės formų, sudėtinė žmogiškosios kultūros dalis. Ji turi vieną ramstį – visuomenės viešosios nuomonės jėgą (3; 205).

Aiškindami mokymo proceso sąvoką, pedagogai teigia, kad mokymas sprendžia labai sudėtingą uždavinį – ne tik rengia žmogų gyventi šiandien, bet ir numato artimos ateities žmogaus modelį bei pagal jį formuoja būsimus visuomenės narius gamybininkus, tarnautojus ir kt., tuo pat metu ugdo ne siaurai, bet visapusiškai išsilavinusius žmones.

Pedagogai teigia, kad svarbiausia yra teikti mokiniams atitinkamų žinių, mokėjimų ir įgūdžių, kartu tobulinti jų gebėjimus, ugdyti valią, charakterį ir kitas psichines savybes bei procesus, formuoti jų įsitikinimus, pasaulėžiūrą, idealus, atitinkamą elgesį ir kitas mums norimas dorovines savybes, o ypač ugdyti jų aktyvią poziciją gyvenime.

Pats mokymas sudaro sąlygas vaiko psichinių procesų raidai. Pradinių klasių mokinių dorovinę poziciją pamokoje daugiausia formuoja:

a) ugdymo turinys ,

b) mokymosi veiklos organizavimas,

c) auklėjamasis švietimas,

d) sąvokų formavimas,

e) pedagoginis vertinimas,

f) mokytojo ir mokinio bendravimas,

g) emocijų ugdymas,

h) teigiamo pavyzdžio iškėlimas (2; 27).

Ugdymo turinį sudaro informacija apie pagrindines nacionalinės kultūros sritis, žmonijos kultūros patirtis, intelektinių bei praktinių mokėjimų ir įgūdžių sistema, santykių su pasauliu, kitais žmonėmis normų sistema, vertybinės nuostatos ir veiklos būdai.

Pradinės klasės – pirmoji dorovinės pozicijos formavimo pakopa. Kiekvienas mokomasis dalykas savaip padeda ją formuoti. Pradinių klasių programose ir vadovėliuose gausu dorovinės informacijos, nuo kurios įsisąmoninimo priklauso ir mokinių dorovinės pozicijos tvirtumas.

Pradinių klasių mokinių dorovinės pozicijos pagrindą sudarančias žinias sąlygiškai galima skirstyti į 5 grupes: žinios apie aplinką, visuomenę, gamtą, darbą, žmogų.

Stimuliuoti – tai skatinti, pastūmėti, sukelti, raginti. Nuo pat vaiko gimimo tėvų elgesys formuoja vaiko požiūrį į gėrį ir blogį. Vėliau vaiko požiūris ir elgesys yra formuojamas pradinėje mokykloje. Skatinant vaiką didelį vaidmenį atlieka auklėtojas.

KLASĖS AUKLĖTOJO VEIKLOS KRYPTYS KLASĖS BENDRUOMENĖJE

Mokinių pažinimas : Ši klasės auklėtojo veikla yra nuolatinė, neatsiejama jo planavimo, organizavimo, vertinimo darbo dalis. Pagrindinis jos tikslas – visapusiškas auklėtinio tyrinėjimas tokiomis kryptimis (Laužikas , 1974):

• fizinis išsivystymas,

• auklėtinių materialinė, socialinė, kultūrinė ir pedagoginė aplinka,

• aukštosios nervų sistemos veiklos tipas,

• auklėtinių žinių, mokėjimų ir įgūdžių lygis.

Be to, svarbu išsiaiškinti:

• auklėtinių išsiauklėjimo lygį,

• jų poreikius, interesus, veiklos motyvus,

• šeiminio ugdymo patyrimą,

• sveikatą.

Mokinių ir klasės bendruomenės pažinimo sritis labiausiai susijusi su moraliniu klasės auklėtojo veiklos tikslu – „pagerinti moksleivių gyvenimą, nesvarbu, kokia būtų jų gyvenamoji aplinka, ir padėti ugdyti piliečius, galinčius produktyviai gyventi ir dirbti dinamiškoje ir vis sudėtingesnėje visuomenėje … Kitaip tariant, jie užsiima gerinimu, o gerinti ką nors nuolat besikeičiančiame pasaulyje – tai gerai pažinti ir valdyti nuolat atsirandančias pokyčių jėgas“.

Auklėjamoji veikla : Šį ugdymo proceso komponentą mes išskiriame į atskirą veiklos kryptį dėl kelių priežasčių. Visų pirma auklėjimui priskiriama tokia ugdytojų veikla kaip globojimas, pagalba, rūpestis (Jovaiša, 1993). Natūralų auklėjimo procesą galima stebėti šeimoje, vaikams žaidžiant,
bendraujant tarpusavyje, su tėvais, gamtine ir socialine aplinka. Čia prigimtiniai auklėtojai yra tėvai, o pagrindinė šeimos funkcija vaikų požiūriu – dorovinis auklėjimas, dorinimas. Reguliatyvinė auklėjimo funkcija ypač svarbi socialinėje (visuomeninėje) vaiko raidoje, kai iškyla elgesio kultūros, etikos ir etiketo reikalavimai. Elgesio kultūra apibūdinama kaip asmens santykių su aplinka atitikimas higienos, etiketo ir moralės reikalavimams (Jovaiša, 1993). Vidinės elgesio kultūros apraiškos yra šios: švarumas, etiketo taisyklių paisymas, pakantumas, mandagumas, kuklumas jautrumas, švelnumas, žmoniškumas. Vaiko elgesys evoliucionuoja nuo instinktyvaus (kaip reakcija į įvairius vidinius dirgiklius) iki iš anksto nuspręsto, suvokto, apgalvoto, t.y. iki veiklos, kaip tam tikrų elgesio rūšių, o būtent tų, kurios padeda apgalvotai, sąmoningai siekti tikslo, ir tų, kurios susijusios su būdų, reikalingų tam tikslui pasiekti, pasirinkimu (Jucevičienė, 1998).

Šiame procese elgesio reguliatoriaus funkcijas atlieka draudžiančios ir įpareigojančios dorovės normos: „nemeluok“, „nevok“, „padėk draugui nelaimėje“ ir kt. etiketo reikalavimai. Žmogaus elgesys susideda iš poelgių – vienkartinių veiksmų, turinčių dorovinę prasmę. Skatindamas tokius poelgius, sudarydamas sąlygas juos pakartoti ir išgyventi, klasės auklėtojas formuoja dorovinį elgesį, kuriam būdingas laisvas, sąmoningas apsisprendimas ir pasirengimas. Šis auklėjimo uždavinys ypač aktualus pradinėje mokykloje ir visada svarbus kaip klasės ir mokyklos kultūros elementas.

Auklėjimas – tai ne tik aiškinimas, pratinimas, skatinimas, draudimas, bet ir santykių su konkrečia socialine aplinka ar reiškiniu kūrimas. Todėl klasės auklėtojas gali konkretinti jo kryptį: estetinis, visuomeninis, dorovinis, dvasinis ir kt. auklėjimas, atskirų charakterio savybių (valingumo, atsakingumo, pareigingumo, tvirtumo, sąžiningumo, ryžtingumo ir kt.) ugdymas. Auklėjimo veikla organizuojama įvairiomis formomis: individualūs ir grupiniai pokalbiai, disputai, renginiai, klasės auklėtojo valandėlės, susirinkimai, susitikimai ir kt. Organizuodamas veiklą klasės auklėtojas siekia auklėtinių vidinio ir visuomeninio gyvenimo pilnatvės ir harmonijos. Iš esmės visos nepamokinės veiklos paskirtis – formų ir santykių įvairove, individualaus veiklos turinio ir vertybių pasirinkimo galimybėmis, pačiu popamokinio gyvenimo klimatu ir kultūra visapusiškai ugdyti mokinius, skatinti individualią kūrybinę jų asmenybės sklaidą ir saviugdą.

Darbas su klase kaip su grupe : Klasės auklėtojo veiklos pobūdis su konkrečia mokinių bendruomene priklausys nuo jos raidos etapo: nuo klasės taisyklių kūrimo iki įvairios užklasinės veiklos organizavimo.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1176 žodžiai iš 3649 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.