Ugdymo ir socialinių paslaugų teisinė bazė bilietas
5 (100%) 1 vote

Ugdymo ir socialinių paslaugų teisinė bazė bilietas

UGDYMO IR SOCIALINIŲ

PASLAUGŲ TEISINĖ BAZĖ

Ugdymo samprata. Ugdymas anot Bronislavo Bitino“ yra sistema, kuri nepriima jos principų neatitinkančių komponentų. <…> Teorija ugdymą apibrėžia kaip žmonijos sukauptos ir apibendrintos patirties perteikimą augančiajai kartai. <…> Ugdymas – augančiosios kartos rengimas gyvenimui.” [1]

Socialinių paslaugų samprata. Laimutė Žalimienė knygoje “Socialinės paslaugos” rašo: “Terminas socialinės paslaugos labai populiarus, kai kalbama apie šiuolaikinės valstybės pagalbą žmogui, apie vadinamas gerovės valstybės teikiamas socialines garantijas. Tačiau atskirose šalyse šio termino sąvoka labai įvairi ir terminas socialinės paslaugos apibūdina gana skirtingus dalykus. Socialinių paslaugų termino, jų turinio samprata yra skirtinga, kai kalbama: 1. Apskritai apie socialinę sritį, socialinę infrastruktūrą; 2. Tik apie socialinės apsaugos sistemą; 3. Apie socialinę paramą socialinio darbo kontekstu. Šiuo kontekstu socialinės paslaugos supratimas kaip ta dalis socialinės apsaugos sistemos, kuri dažniausiai neparemta klientų įnašais. Paslaugos asmenims teikiamos pagal poreikį, nepriklausomai nuo jų įmokų mokėjimo ir teikiama ne piniginių išmokų, o paslaugų forma. Socialinės paslaugos plačiuoju požiūriu visuomenei teikiamos paslaugos kaip antai švietimo, sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, sporto, laisvalaikio, kultūros paslaugos. Šiek tiek siauresnė socialinių paslaugų samprata – tai paslaugos, kurias teikia šiuolaikinė socialinės apsaugos sistema, apimant aštuonias socialines rizikas: liga, invalidumas, senatvė, našlystė, šeima, vaikai, nedarbas, būstas, socialinė atskirtis. Pagal Europos sąjungos socialinės apsaugos statistinę klasifikaciją, jos apima sveikatos priežiūros paslaugas, ikimokyklinio ugdymo paslaugas, vadinamasias asmenines socialines paslaugas, teikiamas įvairiose socialinės globos įstaigose vaikams, seniems žmonėms, neįgaliesiems, rizikos grupės žmonėms, apgyvendinimo paslaugas suteikiant socialinį būstą, įdarbinimo paslaugas, pajamų palaikymo paslaugas. Pajamų palaikymo paslaugos, įvairios pašalpos, kitokia parama, kuri vykdoma individualiai dirbant su klientu, pvz., socialinės pašalpos skyrimas. Šių išmokų skyrimas yra traktuojamas kaip socialinis darbas, kadangi apima tokią veiklą kaip antai atlikti situacijos tyrimą, nustatyti poreikį, numatyti tinkamą pagalbos formą ir suteikti pagalbą. ES statistikoje skiriamos dvi socialinės apsaugos formos: piniginės pašalpos ir paslaugos (tai kas teikiama ne pinigais. Visa pagalba teikiama ne pinigais, pvz., dienos centrai, nemokamas transportas, kompensacinė technika ir kt. socialinės apsaugos sistemoje apibūdinama ir apskaitoma kaip socialinės paslaugos.) Siauruoju požiūriu socialinės paslaugos dar vadinamos asmeninėmis socialinėmis paslaugomis, kurios teikiamos neatsiejamai nuo socialinio darbo. Šioms paslaugoms apibūdinti dar vartojamas terminas socialinės globos paslaugos. Lietuvos socialinės paramos koncepcijoje socialinė globa apibūdinama kaip socialinių paslaugų visuma. Kalbant apie socialines paslaugas siauruoju požiūriu užsienio šalyje socialinėms paslaugoms apibūdinti vartojami terminai asmeninės socialinės paslaugos, žmogiškosios socialinės paslaugos. Dar vartojamas terminas gerovės išmokos pinigais, arba paslaugomis, arba individualios gerovės paslaugos. Tačiau yra ir kitų terminų, vartojamų šioms socialinėms paslaugoms apibūdinti, pvz., paslaugoms apibūdinti vartojami ir labiau literatūriniai, negu griežtai apibrėžti turinio prasme terminai: socialinė veikla, socialinė pagalba, tiesioginės paslaugos. Socialinės paslaugos siauruoju požiūriu apibrėžiamos socialinės apsaugos sistemos kontekstu kaip šios sistemos dalis, kuriomis siekiama panaikinti socialinę atskirtį, remti asmenų lygiateisiškumą, įsitraukimą į bendruomenę teikiant paslaugas labiausiai pažeidžiamoms žmonių grupėms: senyvo amžiaus žmonėms, neįgalie-siems, šeimoms, vaikams, jaunimui, bedarbiams, imigrantams, benamiams, pabėgėliams ir pan.

Socialinės paslaugos, socialinio darbo organizavimas ir vadovavimas jam. Socialinės paslaugos – pagalba asmenims ne pinigais, siekiant juos integruoti į visuomenę. Taigi socialinės paslaugos išskiriamos iš socialinės apsaugos sistemos remiantis keturiais kriterijais: formos (tai pagalba ne pinigine forma); tikslo (siekiama padėti socialiai pažeidžiamiems visuomenės nariams, užtikrinti jų integraciją į visuomenės gyvenimą.); finansavimo būdo (Teisė į paslaugas dažniausiai neparemta kliento įnašų mokėjimu); Išlaidų kompensavimo būdo (Tai valstybės subsidijuojamos paslaugos. Klientas už jas moka ne rinkos kainomis, arba visai nemoka.) Plačiausiai vartojamas ir pakankamai konkretaus turinio socialinių paslaugų siauruoju požiūriu termino apibrėžimas yra asmeninės socialinės paslaugos. Tai paslaugos, kurias teikia viešosios, ne pelno, ar pelno institucijos ir savipagalbos iniciatyvos. Terminas asmeninės socialinės paslaugos neapima sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros, sporto paslaugų, paslaugų, kurios remiamos finansavimu per socialinio draudimo sistemą, pvz., pensijų ar ligos pašalpų mokėjimas, ar yra tik paprasta pinigų perdavimo akcija, pvz., vaiko globos pašalpa. Tokią socialinių paslaugų samprata remiamasi ir
šiame darbe. Socialinės paslaugos šiame darbe analizuojamos kaip pagrindinės socialinio darbo, socialinės pagalbos organizavimo forma šiuolaikinėje valstybėje. Taigi socialinių paslaugų terminas veiklos turinio požiūriu bus neatskiriamas nuo socialinio darbo supratimo. Tiksliai apibrėžti socialines paslaugas yra labai sunku. Sunku tiksliai pasakyti tai yra socialinės paslaugos ar ne.

Socialinės paslaugos yra kaip socialinio darbo atlikimo įrankis, organizavimo forma šiuolaikinėje valstybėje. Socialinės paslaugos istorinės socialinio darbo organizavimo raidos elementai. Šiandien jos reiškia visuomenės teisinius įsipareigojimus teikti pagalbą, ją organizuoti laikantis išlaidų atsipirkimo, įstaigų veiklos efektyvumo ir racionalumo principų.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 828 žodžiai iš 2651 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.