Zmonija privalo duoti vaikui visa ką ji turi geriausio iš jungtinių tautų vaiko teisių deklaracijos
5 (100%) 1 vote

Zmonija privalo duoti vaikui visa ką ji turi geriausio iš jungtinių tautų vaiko teisių deklaracijos

“Žmonija privalo duoti vaikui visa. ką ji turi geriausio” (iš Jungtinių Tautų Vaiko teisių deklaracijos)

Daugelio pasaulio šalių istorinė patirtis rodo, kad vaikai dažnai buvo labai diskriminuojama socialinė grupė. Kai kuriose mažai išsivysčiusiose šalyse iki šiol naudojamasi pigiu vaikų darbu, jie patiria prievartą šeimose, negarantuojamos socialinės vaikų teisės. Didelė problema yra vaikų prostitucija. Būdami nesavarankiški ir visiškai priklausomi nuo tėvų, globėjų ir valstybės, vaikai apskritai yra labiausiai pažeidžiama visuomenės dalis..

Susiklosčius sunkiai finansinei ir ekonominei padėčiai šalyje automatiškai sumažėjo vaikų saugumas. Vis daugiau vaikų netenka tėvų globos, yra socialiai ir pedagogiškai apleidžiami. Vaikų nesaugumą lemia didėjantis visuomenės dorovinis nuosmukis, plintantis alkoholizmas, narkomanija, skurdas, ypač blogėjanti kriminogeninė padėtis. Veikiant šiems faktoriams, sparčiai daugėja vadinamųjų asocialių šeimų. Apie tokiose šeimose gyvenančių vaikų normalias gyvenimo ir vystymosi sąlygas kalbėti beprasmiška. Čia vaikus lydi skurdas, nepriteklius, alkis, todėl laiminga vaikystė jiems atrodo tolima ir nepasiekiama svajonė.Tokių šeimų tėvai, gaudami ir taip mažas pajamas, dažniausiai jas išleidžia savo poreikiams patenkinti, taip versdami kentėti vaikus. O kartais (ir neretai) vaikai šiose šeimose tampa tėvų pragyvenimo šaltiniu.

Užtikrinti vaiko teises-valstybės pareiga

Ypatingos vaiko apsaugos būtinumas tarptautiniu mastu buvo numatytas jau 1924 m. Jungtinių Tautų Ženevos vaiko teisių deklaracijoje, 1959 m. lapkričio 20 d. Generalinės Asamblėjos priimtoje Vaiko teisių deklaracijoje ir pripažintas 1948 m. Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, 1966 m. Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte (23 ir 24 straipsniuose), Tarptautiniame ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakte, specializuotų įstaigų ir tarptautinių organizacijų, kurios rūpinasi vaikų gerove, įstatuose, atitinkamuose dokumentuose. Tačiau Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija (toliau-Konvencija) pirmą kartą išsamiai apibrėžė vaiko teises bei įpareigojo valstybes jas gerbti ir garantuoti. Vaiko teisių deklaracija nurodė tik principus, kuriais vadovaujantis turi būti numatytos pripažįstamų vaiko teisių gynimo priemonės, o Konvencijos 2 straipsnyje teigiama: “Valstybės dalyvės gerbia ir garantuoja visas šioje Konvencijoje numatytas teises kiekvienam vaikui, priklausančiam jos jurisdikcijai, be jokios diskriminacijos, nepriklausomai nuo vaiko, jo tėvų arba teisėtų globėjų rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, tautybės, etninės ar socialinės kilmės, turto, sveikatos, luomo ar kokių nors kitų aplinkybių. Valstybės dalyvės imasi visų reikiamų priemonių , kad vaikas

būtų apsaugotas nuo bet kokios diskriminacijos ar bausmių dėl vaiko tėvų, teisėtų

globėjų ar kitų šeimos narių statuso, veiklos, pažiūrų ar įsitikinimų.“ Taigi Konvencija įpareigojo valstybes gerbti bei garantuoti visų vaikų teises ir vengti bet kokio diskriminavimo. Seimo ratifikuota Konvencija Lietuvoje galioja. 1999 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo 11 straipsnyje nurodyta : “Jei įsigaliojusi ratifikuota Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis nustato kitokias normas negu Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti teisės aktai, galiojantys šios sutarties sudarymo metu arba įsigalioję po šios sutarties įsigaliojimo, taikomos Lietuvos Respublikos tarptautinės sutarties nuostatos.“ Vadinasi, mūsų šalyje galioja Konvencijos nuostatų, o ne nacionalinės teisės normų viršenybė.

Konvencija netrukdo laikytis nuostatų, kurios padeda geriau įgyvendinti vaiko teises ir gali būti suformuluotos nacionaliniame įstatyme arba kitose tarptautinėse teisės normose

Prisijungusios prie šios Konvencijos valstybės dalyvės (taigi ir Lietuva) turi imtis visų reikiamų teisinių, administracinių ir kitų priemonių pripažintoms vaiko teisėms įgyvendinti. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 39 straipsnio 3 dalyje skelbiama :“ Nepilnamečius vaikus gina įstatymas“ . Ši nuostata detalizuojama įstatymuose ir kituose teisės aktuose. Turi būti rūpinamasi, kad už vaiko globą ar jo teisių apsaugą atsakingos įstaigos, tarnybos ar institucijos atitiktų kompetetingų institucijų numatytus vaiko saugumo ir sveikatos apsaugos darbuotojų skaičiaus bei jų kvalifikacijos kriterijus.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 620 žodžiai iš 2062 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.